Metroen fortsætter til Nordhavn - selvom passagertallet er lavt

Ejerne af Københavns kommende metrocityring vil have mere metro. Transportministeriet, Københavns og Frederiksberg Kommune er blevet enige om at forsyne ringen med en gren til hovedstadens kommende bydel i Nordhavnen.

Passagergrundlaget er dog ikke umiddelbart imponerende: I 2030 vurderes færre end 11.000 nye passagerer at stige på et metrotog pr. døgn på de to nye stationer i Nordhavnen, fremgår det af den screeningrapport, som Transportministeriet samtidig offentliggør.

Rapporten hedder 'Øget banebetjening i hovedstadsområdet inden for Ring 3'.

Arbejdet skal næsten omgående gå i gang for at undgå at forsinke anlægget af Cityringen. Metroselskabet havde sat 1. marts som deadline for at undgå en merregning på 700 millioner kroner, dels til højere anlægsudgifter, dels til tabte driftsindtægter.

Derfor har transportminister Henrik Dam Kristensen (S) i dag bedt finansudvalget nikke ja til et aktstykke på 96 millioner kroner.

Beløbet skal dække udgifter frem til sommer, fordi Metroselskabet skal kunne lægge ud for de forberedende arbejder, og eftersom afgreningen ikke er med i Cityringsloven.

Projektet skal dog først igennem VVM og vedtages som anlægslov, før beslutningen om at bruge i alt 2,9 milliarder kroner er endeligt vedtaget.

AFgreningsprojektet omfatter en tunnel fra Cityringens sporskiftekammer ved Øster Søgade, der går til en dyb station knyttet til den nye nordlige adgang til Nordhavn S-togs-station, og derfra videre ud til byudviklingsområdet til en højbanestation ved Orientkaj.

I takt med byudviklingen kan metrolinjen forlænges ud i Nordhavn med nye højbanestationer.

870 millioner kroner af prisen skal dækkes af værdiforøgelse fra grundene og eventuelle OPP-projekter, driftsoverskud fra afgreningen og 700 millioner i ejerindskud.

Alt skal gå stærkt for at holde tidsplan

Selv om aftalen nu er på plads, og aktstykket formentlig hurtigt bliver godkendt, skal det nu gå rasende hurtigt:

For at holde Cityringens tidsplan bliver det nødvendigt, samtidig med at der bliver udarbejdet VVM og anlægslov, også at lave bl.a. de geotekniske forundersøgelser.

Samtidig skal der indgås kontrakter om de nødvendige ændringer af Cityringsprojektet og om de dele af afgreningsanlægget, der er forbundet med cityringsprojektet.

Ikke mindst bliver det kritisk med tiden til at skaffe grundlaget for at ekspropriere, så man kan komme i gang med at omlægge ledninger og anlægget metrogrenen.

Hvis nu anlægsloven ikke bliver vedtaget, er ejerne enige om, at udlægget på de 96 millioner kroner skal betales af Metroselskabet, hvilket - ifølge aktstykket - vil forlænge afbetalingsperioden med et år.

Af Transportministeriets screeningrapport fremgår det også, at en afgrening til Ny Ellebjerg om 20 år vil kunne få 4.000 nye metropåstigere.

Dokumentation

Læs screeningrapporten her

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Grotesk at Staten indlader sig på dette, når resten af samfundet skal spare, og der ikke kan findes penge til f eks elektrificeringen af Lunderskov - Esbjerg strækningen.

Ministeren må have en sær smag i munden, hvis det her går igennem.

:(

 • 1
 • 0

Du må jo huske på at København skal jo altid have 3-400% mere end resten af danmark.. det er jo det alle politiker bor.. og Vores alle sammens hovedestad, hvorfor vi naturligvis alle for meget ud af hver en krone der blive brugt der over.. (NOT)

 • 1
 • 0

Vi Københavnere var meget bedre tjent med en letbane der gik på linje 3A´s rute og forlænget til det nye Nordhavn.

Der er mange Københavnere der ser metro, som endu en dyr måde at investere i bedre forhold for bilisterne.

 • 0
 • 0

Der er mange Københavnere der ser metro, som endu en dyr måde at investere i bedre forhold for bilisterne.

Sammenhæng i den opfattelse???

 • 0
 • 0

Forestil jer byer som London, Paris og Moskva som aldrig havde bygget en metro i de forgangne år. Nu kommer der så en politiker og siger at det vil være en god ide at bygge sådanne. Få sekunder efter vil denne politikers karriere være død da det jo ikke kan betale sig.

Kbh.'s metro er en langsigtet investering der har en væsentligt længere horisont end de "kortnæsede" debattører der hidtil har kommenteret.

M

 • 0
 • 0

Grotesk at Staten indlader sig på dette, når resten af samfundet skal spare, og der ikke kan findes penge til f eks elektrificeringen af Lunderskov - Esbjerg strækningen.

Ministeren må have en sær smag i munden, hvis det her går igennem.

:(

,

Så du mener at det er metroselskabet der skal betale for elektriferingen af Lundeskov - Esbjerg??

 • 0
 • 0

At kalde en rapport "Øget banebetjening i hovedstadsområdet inden for Ring 3" og ikke at inddrage s-togs nettet, er grotesk. Hvorfor har de ikke undersøgt Otto Anker Nielsen forslag om en ny s togs tunnel f.eks.

 • 0
 • 0

det handler bare om, at der skal bygges mega dyre nye boliger ligesom på amager - og med en metro station i nærheden kan priserne få endnu et hak opad. det er jo "finere" end en letbane, forståes - det vist ingen hemmelighed af aalborg jyden F. Jensen ikke er begejstret for letbaner - han er så metro glad, han ikke kan få tankerne væk fra kbh -> malmø... fint skal det være - de 2 første debatører skal vist lige huske hvor overborgmesteren er 'importeret' fra.

som kbh'er synes jeg det er trist at der skal smides alle de penge ud på sølle 2 stationer, med tanke på hvor meget letbane vi ellers kunne ha' fået i disse sparetider. men sådan er politikere. de lytter kun til lobbyister....

 • 0
 • 0

Problemet er transporten af penge. Salget af byggegrunde skulle finansiere metroen, derfor blev/bliver metroen bygget på tomme fjerne områder som kun langsomt udvikler sig.

Bygger man derimod metro i tætbebyggede gamle områder, er der kun billetprisen til at afbetale lånet, og det er vist langtfra nok. Derfor bygges der ikke metro i fx Brønshøj hvor der er meget brug for den. Brønshøjs busbane er lige udskudt endnu en gang, så der går nok endnu længere tid inden der kan komme letbane der.

Det er dette pengestrømsdilemma som driller, og som betyder at tilbagebetalingstiden er så mange år. Derefter er der til gengæld store diffuse gevinster i meget lang tid.

 • 0
 • 0

Problemet er transporten af penge. Salget af byggegrunde skulle finansiere metroen, derfor blev/bliver metroen bygget på tomme fjerne områder som kun langsomt udvikler sig.

Bygger man derimod metro i tætbebyggede gamle områder, er der kun billetprisen til at afbetale lånet, og det er vist langtfra nok. Derfor bygges der ikke metro i fx Brønshøj hvor der er meget brug for den. Brønshøjs busbane er lige udskudt endnu en gang, så der går nok endnu længere tid inden der kan komme letbane der.

Det er dette pengestrømsdilemma som driller, og som betyder at tilbagebetalingstiden er så mange år. Derefter er der til gengæld store diffuse gevinster i meget lang tid.

Du glemmer at en metrolinie til Brønshøj, eller videre til Høje Gladsaxe, vil fungere som fødelinie til Metro Cityringen. Det vil væsentligt forbedre passagertallene på Cityringen. I øvrigt vil en metroprojekt aldrig blive selvfinansierne, det er busser og S-tog heller ikke i dag.

 • 0
 • 0

Jeg syntes man skulle planlægge en linje fra Nordhavn til Brøndby, og så lave en stor gratis p-plads til pendlerne i Brøndby. Det kunne måske få nogle til at parkere bilen i Brøndby.

Jeg har prøvet at tegne det på et kort:

http://maps.google.dk/maps/ms?msid=2022359...

Nææ så hellere forlænge banen fra Nordhavnen til Nørrebro og under frederikssundsvej til Brønshøj og Husum, måske helt til Herlev. Det vil, som en anden skriver føde Ciryringen og samtidig aflaste / fjerne Danmarks mest benyttede buslinie 5A.

 • 0
 • 0

[quote] Problemet er transporten af penge. Salget af byggegrunde skulle finansiere metroen Bygger man derimod metro i tætbebyggede gamle områder, er der kun billetprisen til at afbetale lånet, og det er vist langtfra nok.

Du glemmer at en metrolinie til Brønshøj, eller videre til Høje Gladsaxe, vil fungere som fødelinie til Metro Cityringen. Det vil væsentligt forbedre passagertallene på Cityringen.[/quote] Nej, det glemmer jeg ikke - Brønshøjtallene er småting i forhold til nuværende og kommende metrotal som HELLER ikke kan afbetale lånet, som du bekræfter her :

I øvrigt vil en metroprojekt aldrig blive selvfinansierne, det er busser og S-tog heller ikke i dag.

Og så er vi tilbage ved den grundlæggende finansiering af metro, som er grundsalg, og som ikke findes i Brønshøj.

Staten og kommunerne garanterer for lånet (heraf fås lav rente), men forventer at metroen er nogenlunde selvbærende - i kraft af grundsalget. Cityringens gæld topper i 2023, og er afdraget i 2059 (forventet; side 21).

Men det vil da være rart at få de konkrete nuværende tal for metroens finanser - hvad er driftoverskud sammenlignet med grundsalg ? Nogle af tallene kan ses her : Driftsoverskud er kraftigt stigende (26mio i 2007, 111 i 2010) http://www.m.dk/Om+Metroen/Organisation/Me... Da grundsalget har reduceret en del af gældsbyrden, er det betydeligt lettere og mere realistisk at afbetale restgælden med den almindelige drift.

Anlægsbudget for Cityring er 21mia kr. Cost og Benefit for Brønshøj-metro?

 • 0
 • 0

Så du mener at det er metroselskabet der skal betale for elektriferingen af Lundeskov - Esbjerg??

Nej, men nu er Staten altså en del af Metroselskabet. De 96 millioner der kastes ind i de forberedende øvelser, bliver kastet ned i et stort hul, som der ikke er behov for pt, idet der jo ikke bor en levende sjæl i Nordhavnen idag!

 • 0
 • 0

kastet ned i et stort hul, som der ikke er behov for pt, idet der jo ikke bor en levende sjæl i Nordhavnen idag!

"Fidusen" i metrobyggeriet er at man tager et tomt værdiløst område som Ørestaden og Nordhavnen, og bygger en metro i det. Derefter sælger man byggegrundene til højere pris fordi metroen har øget deres værdi. Salget af byggegrundene betaler en del af metroen, og resten skal så betales af passagerindtægterne.

Det interessante er om grundstigningen og passagertallene tilsammen kan betale metrobyggeriet. Det er en vurdering fra område til område, og afhænger meget af fremtidens udvikling, og er bestemt ikke sikkert.

 • 0
 • 0

Du må jo huske på at København skal jo altid have 3-400% mere end resten af danmark.. det er jo det alle politiker bor.. og Vores alle sammens hovedestad, hvorfor vi naturligvis alle for meget ud af hver en krone der blive brugt der over.. (NOT)

@Steffen: Inden du hælder mere vand ud af ørerne: Prøv lige at undersøge hvor statens skatteprovenu qua bl.a. bloktilskud havner. Hint: Det er ikke i hovedstadsområdet.

@Hans Jørgen Nielsen: Metro er en enorm dyr måde at lave kollektiv transport på. Det er højst tvivlsomt om det kan begrundes i en tidsgevinst for brugeren - så tilbage bliver en mistanke om, at det er betalingsviljen for ikke at genere bilister med alternativet: Flere busser eller (i nogles øjne: Værre!) letbaner.

@Thomas G: Fint nok hvis du vil byudvikle et område. Men da der ingen betalingsvilje er p.t. (der er kun lille trafik til området idag), vil det falde med et brag i en cb-analyse. Mon ikke det var en ide, at løse problemer hvor der er problemer at løse? Hvis finansieringen af kollektiv transport alene skal begrundes ud fra grundsalg, får vi godt nok nogle dårlige løsninger her i landet.

 • 0
 • 0

Som Nordjyde har jeg både bevæget mig i områder, hvor en cykel er minimum dobbelt så hurtig som offentlig transport (bus) på en distance på 35 km - og i storbyer som London, Barcelona, Prag og Seoul. I storbyen er det eneste fornuftige at tage metroen - det er langt hurtigere og nemmere end taxa eller bil - og så forurener det ikke nærmiljøet. Jeg har prøvet metroen i København, og jeg synes det virker godt og overskueligt. Derfor mener jeg det vil være bedst at udbygge metroen i et passende tempo, så den om 50 år dækker ligeså godt som metroen i f.eks. London.

Financieringen kan nok ikke dækkes af billetprisen alene - men jeg synes det ville være smart at benytte provenuet fra den kommende betalingsring til anlæggelse af mere metro. Begrundelsen herfor er: Københavnerne betaler mest til betalingsringen (det er også dem der lever med trængslen og de mange biler til daglig), og det er også dem der får mest glæde af metroen.

Måske kunne metroselskabet overveje at føre metroen som luft løsning, hvor metroen føres i højden henover veje og biler osv....

Det må være billigere end at grave det hele ned.

 • 0
 • 0

@Thomas G: Fint nok hvis du vil byudvikle et område. Men da der ingen betalingsvilje er p.t. (der er kun lille trafik til området idag), vil det falde med et brag i en cb-analyse.

Nu ved jeg ikke om du mener Brønshøj eller Nordhavnen (eller begge), men jeg mener bestemt at man kan betvivle rentabiliteten i begge projekter. Trafikken er ganske høj i Brønshøj.

Nordhavnen ligger tæt på midtbyen og har "herlighedsværdi" i kraft af vandet, så der er potentiale hvis man kigger langt nok frem. Spørgsmålet er om fremtidens værdistigning er nok til at betale udbygningen? Det er et gæt, for det tager jo nok 10-20 år at udvikle området - og i mellemtiden vokser gælden...

Der kan godt ligge et politisk pres i at få metroen derud, for ellers kan kommunen stå med et uattraktivt område og en kæmpe gæld. Mon ikke det handler om at København ønsker at få egne højskat-områder til at supplere den gamle slum. Forhåbentlig kan det gøres bedre end de nøgne Tuborg, Bryggen og Sydhavnen.

 • 0
 • 0

@Thomas G: Fint nok hvis du vil byudvikle et område. Men da der ingen betalingsvilje er p.t. (der er kun lille trafik til området idag), vil det falde med et brag i en cb-analyse.

Mon ikke det var en ide, at løse problemer hvor der er problemer at løse?

Hvis finansieringen af kollektiv transport alene skal begrundes ud fra grundsalg, får vi godt nok nogle dårlige løsninger her i landet.

"Hvorfor skulle vi dog stille en bænk her - der sidder jo aldrig nogen mennesker"... øh... det handler vist om bevidst styret udvikling, det her. At tage ansvar for den retning man gerne ser tegne sig mange år fremover.

Tænk engang på Ringgaden i Århus - her anlagde fremsynede politikere en tresporet vej rundt om Århus midtby på et tidspunkt hvor der fandtes under 500 biler i byen og hvor det mest sandsynlige syn var en enlig Ford T tøffende - meget ensom - op ad bakken. Hvis folk dengang havde haft samme fremskridtsangst som de fleste sure debattører her på tråden, ville Århus' trafik i dag have været kaos - men det er det ikke. Tak for det.

 • 0
 • 0

En så kort bane som den planlagte kunne sagtens laves etsporet, så en enkelt vognstamme kører frem og tilbage på samme spor. Der bliver måske ti minutter mellem afgangene, men mon ikke det er godt nok til at betjene det projekterede antal passagerer? Og hvis ikke, kunne man lave et passagested ved den midterste station, så to vognstammer kan krydse hinanden.

En etsporet løsning vil være væsentligt billigere end en tosporet, så jeg håber, at den ide i det mindste overvejes.

 • 0
 • 0

Man fødes klog, åben og venlig - og dør forstokket, selvtilstrækkelig og forbitret ;-)

Har du hørt om begrebet "at rutte med begrænsede ressourcer"? Det er det, al økonomi handler om.

Hvis man vil bygge metrobaner i København alene ud fra hvor man kan sælge nogle grunde til finansiering, er det alt andet end fremsynet.

Og har i min optik intet med fremsynethed at gøre - jf. dit eksempel på ringgaden i Århus.

Men dér er vi åbenbart uenige.

 • 0
 • 0

Ja, den vej skal vi jo alle :)

Jeg mener ikke, valget af metro til Nordhavnen skal ses som et tilfældighedsspil præget af hvor der lige pt er grunde at udvikle og sælge - det er i hvert fald den meget skeptiske version, så.

Jeg ser det mere ud fra den overordnede byplanmæssige betragtning, at Nordhavnen er et genialt bynært område med fin beliggenhed ved vand, som kan inddrages i en fremadrettet ekspansiv strategi med stor værdi for hovedstaden - og ikke mindst for kommende beboere.

På den baggrund kan jeg fint se parallellen til Århus Ringgade. Om 20 år vil man slet ikke undre sig over, at det levende og mangfoldige boligområde ved Nordhavnen er metro-betjent. (For man lægger sig selvfølgelig i selen for at undgå, at det hele bliver Stein Bagger-land som i Tuborg Nord!).

 • 0
 • 0

For de samme penge kun bus linje 3A, der oprindeligt var sporvejslinjen 3 blive genanlagt som letbane fra det nye nordhavn til Valbyparken, en 10 km strækning frem for lidt over 2 km metro fra Nordhavn til søerne.

Letbanen, ville ikke bare forbinde Nordhavn med Metro Cityringen, den ville forbinde Nordhavn med: Metro Cityringen ved Trianglen og ved Enghaveplads, Metro M1 & M2 ved Forum Alle S-togs linje (bortset fra F) ved Nordhavn station og yderligere igen ved Enghave St. og Sydhavn St.

Rejsetiden fra dør til dør med letbane kontra metro er lavere med letbane på strækninger under 6-10 km.

Endelig vil passager tallet være ca. 3-4 gange så højt!

Men der vil selvfølgelig være mindre plads til biler.

 • 0
 • 0

@Thomas Gade

Alle kan lave et driftsoverskud, med et fuldautomatisk anlæg, før renter og afskrivninger, for så udelader man de primære produktionsomkostninger. Efter afskrivninger er der et årligt underskud på 3/4 miilliard årligt ! Hvis selskabet så ikke var født med en egenkapital på 20 milliarder el. noget i den størrelsesorden skulle du så lægge en betragtlig rentebyrde oveni. Så når du beregner forrentningen af den investerede kapital (byggegrundene), så er metro en taber model.

Hvad havde Ørestad været med en letbane i stedet ? -Nøjagtig det samme!

 • 0
 • 0

zip

Hvad havde Ørestad været med en letbane i stedet ? -Nøjagtig det samme!

Jep - og måske havde det endda været lettere og hurtigere at komme derud. Metrotoget har nøjagtig samme profil (sådan cirka) som en letbane. Pr. vogn har den også samme kapacitet. Den stopper bare ikke så ofte, hvilket for dem der rejser langt er en fordel - og for dem, der så får langt til stationen en enorm ulempe. Prisen? HAHAHAHA Men flot, det er det da......

 • 0
 • 0

A.G. Foss er omsider ude af metroledelsen, men hendes tvivlsomme finansieringsmetoder bruges stadigvæk: " 870 millioner kroner af prisen skal dækkes af værdiforøgelse fra grundene og eventuelle OPP-projekter, driftsoverskud fra afgreningen og 700 millioner i ejerindskud" = endnu flere letsindige transaktioner, der alle ender med at gøre det hele meget dyrere, baseret på løse prognoser.

Alt sammen med ministerens godkendelse. Ny regering - ny politik?

 • 0
 • 0

Afgreningen til Nordhavnen kom ”pludselig” dumpende i november 2011. Det lød som en trussel: Byg straks metro til Nordhavn for 2,9 mia. kr. - hvis ikke, så vil prisen stige til næste år. (Se Ing. d. 8. november 2011.)

Da de første steger blev lavet til citymetroen, indgik det i planerne fra dag ét, at der skulle være en skinneforbindelse til Nordhavnen. Metroselskabet var i starten ikke afklaret om det skulle være en letbane eller metro, og heller ikke mht. linieføringen, men det blev man med tiden.

Hvad er det så for en ”planlægning”, der ”pludselig” finder ud af, at der skal være en afgrening ved Øster Søgade? Den slags er vel ikke noget, man opdager fra den ene dag til den anden?

Her har ministeren et forklaringsproblem: Vidste han ikke hvad der var undervejs? Hænger det mon sammen med, at Metroselskabet ville vente med at lancere afgreningsplanerne til valget var overstået, fordi man vidste, at der ikke ville være opbakning hos VOK-regeringen?

For 700 mio skattekroner og 2,2 mia fra passagerindtægter, ejendoms-bidrag og OPP vil Metroselskabet påtage sig at bygge en gren, der fører Cityringen til Nordhaven. ”Passagerindtægter, ejendomsbidrag og OPP” - atter den vante uansvarlige Anne Grethe Foss-planlægning, hvor løsagtig tale bruges til at overbevise politikerne.

Afgreningsprojektet er også problematisk på anden vis, for det er udtryk for den ad hoq-plan-lægning, der gennemsyrer dansk trafikpolitik, hvor devisen er at hoppe fra tue til tue, og se bort fra koordination og helhedstænkning og -planlægning.

Afgreningen er ikke det eneste løsrevne projekt. I ”kulissen” venter andre projekter, som Metroselskabet (og ministeren) kan trække frem når det er opportunt. Det gælder fx en udbygning af metroen til Brønshøj/Herlev, Valby-Hvidovre m.fl. I den diskussion indgår overhovedet ingen overvejelser om metro vs. letbaner.

Afgreningen til Nordhavnen indgår ikke i en drøftelse om andre forslag til nye metrolinier. Bør en afgrening slutte i Nordhavnen, eller bør den føres videre til Refshaleøen, og måske videre til Malmö? Det er vel ikke uden betydning for planlægning, økonomi, trafiktal mv.?

Jeg har heller ikke set overvejelser om det er relevant med en afgrening mod syd til Forum, så det store hul omkring Rigshospitalet og indre Nørrebro blev lukket.

Metroselskabets truende planlægning er et fait accompli, der dybest set ikke giver Folketinget noget valg.

Ikke ét ord om grundspekulationen…..

 • 0
 • 0

I Århus får vi en letbane, der kører på DIESEL! Samtidigt indføres der Miljøzoner og der bygges en tunnel fra motorvejen til havnen for holde lastbiler ude af byen. Politikere er ubergribelige...

 • 0
 • 0

Det er da helt galt hvis man forventer at service 11.000. Helt tilbage da S-banen blev udvidet mod vest, gik der 10 år før Rødovre station blev etableret. Servicemålet var som jeg husker det 25.000 dagligt. Kan vi få målenne for Metroen evt per station, herunder Vestamager, som rigtigt sagt virker spekulativt. "Nyt Byggeri på bar mark. Der er ingen parkering som krævet ifølge loven, der er ingen butikker, og vejen derud er en smal chikanevej, trods det at der var plads til noget ordentligt. Så noget af trafikken presses over i nabokommunen, sådan løser gøgeungen sine opgaver.

 • 0
 • 0

Jeg har heller ikke set overvejelser om det er relevant med en afgrening mod syd til Forum, så det store hul omkring Rigshospitalet og indre Nørrebro blev lukket.

Det står på side 29 i rapporten....... De har undersøg en linje Prags Boulevard – Hovmestervej (evt.Brønshøj torv)over Forum

 • 0
 • 0

Så når du beregner forrentningen af den investerede kapital (byggegrundene), så er metro en taber model. Hvad havde Ørestad været med en letbane i stedet ? -Nøjagtig det samme!

Jep, men det er ikke pointen, som er : Der skulle en metro til Indre København, men betalingen kunne kun ske fra byggegrunde da metroens egenforrentning er for lav. Man henter pengene der hvor de /kan/ hentes, ikke hvor de bør hentes. Findes der en redegørelse for cost/benefit for letbaner og metro i Indre København?

Jeg er iøvrigt stærk tilhænger af letbane i Ring3 og i nogen grad også i Brønshøj hvis nogen skulle være i tvivl. Mine letbaneforslag kan ses her : København http://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=... Aarhus http://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=...

 • 0
 • 0

[quote]Du må jo huske på at København skal jo altid have 3-400% mere end resten af danmark.. det er jo det alle politiker bor.. og Vores alle sammens hovedestad, hvorfor vi naturligvis alle for meget ud af hver en krone der blive brugt der over.. (NOT)

@Steffen: Inden du hælder mere vand ud af ørerne: Prøv lige at undersøge hvor statens skatteprovenu qua bl.a. bloktilskud havner. Hint: Det er ikke i hovedstadsområdet.[/quote]

Næ, men hvis du kigger på at der er bygget mere jernbane inden for ring 3 end der er i resten af danmark siden anden verdenskrig.

 • 0
 • 0

Gag gag

I Århus får vi en letbane, der kører på DIESEL!

Sjovt det er ikke fastlagt af Letbane-sekretariatet endnu så hvor ved du det fra ?

 • 0
 • 0

Næ, men hvis du kigger på at der er bygget mere jernbane inden for ring 3 end der er i resten af danmark siden anden verdenskrig.

...det siger måske en hel del mere om hvad omfordelingerne er gået til i Gylland ;-)

SÅ lad være med at starte landsdelskrig på dét grundlag...

 • 0
 • 0

Der tales så meget om innovationen vi skal leve af i fremtiden. Hvorfor prioriteres så fortsættelsen af nuværende transportsystemer, som jo ikke har løst trængsel- eller klimaproblemer nogen steder. Når vi selv har løsningen i Ballerup. Selv med udviklingstid til produktionsmodeller/ test og godkendelser, vil hele storkøbenhavn kunne dækkes inc.l køretøjer for langt under hvad Metrocityringen alene koster, og med en direkte forrentning på ca. 10 %, og socioøkonomisk rente på ca. 29 %. Herefter har man så et system, der kan sælges i hele verden. http://www.ruf.dk/hr/Plan/plan2.htm Tilsyneladende er det for vanskeligt for politikere at tage til Ballerup og blive orienteret.

 • 0
 • 0

Suk, nej, RUF er ikke noget mirakelmiddel der løser alle trængselsproblemer. Det er blot et andet system men vil stadigvæk give anledning til trængsel.RUF er ikke ret meget andet end en effektivisering af motorveje, men det hjælper jo ikke meget når køretøjerne kører af for at nå deres endelige mål. Det samme kan opnås med afstandsmålere og autopiloter i almindelige biler (samt naturligvis drakoniske straffe til traffikanter der zigzagger).

M

 • 0
 • 0

jeg elsker metroen og vil gerne have mere - også til nordhavn. den klæder i den grad københavn og gør byen til en rigtig storby.

nh

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten