Metrocityringen får eget kontrolcenter på Kalvebod Brygge

Den kommende cityring bliver sin egen - med eget kontrolcenter, der bliver anlagt på DSB's gamle containerterminal.

Selv om cityringens kontrol- og vedligeholdelsescenter principielt bliver af samme type og størrelse, som metroens kontrolcenter på Ørestads Boulevard, bliver der, forsikrer Metroselskabet, ingen koordinering mellem de to centre.

Det er fra kontrolcentret, den fuldautomatiske metrodrift bliver styret og overvåget. Men da de to metrosystemer kommer til at køre totalt adskilt og sandsynligvis med forskellige kontrolsystemer og tog, får cityringen sit eget bygningskompleks med kontrolcenter, værksteder, depot og opstillingsarealer.

Det hele bliver anlagt på den gamle containerterminal mellem Otto Busses vej og Vasbygade.

Hertil, på det, der dengang var Kalvebod Strand, flyttede DSB i 1890'erne deres vedligeholdelsescenter. Området blev fyldt op, inden banelegemet blev anlagt. Arealet er afgrænset af Ingerslevsgade, Enghavevej og Vasbygade.

Der blev godsbanegården anlagt fra 1894 til 1896. DSB's centralværksteder blev placeret midt i området, og den gule boligby opført i årene 1907 til 1910 omkring Otto Busses Vej.

Containerterminalen blev anlagt i det sydvestlige hjørne af godsbanearealet. Terminalen blev indviet i efteråret 1970. Københavns Bymuseum har allerede gennemgået og vurderet grunden og mener ikke, at der er arkæologiske interesser på stedet.

Metrocityringen, der får 17 stationer og bliver 15 km lang, skal være færdig i 2018. Og den ene kontrakt efter den anden er kommet i hus. Men stadig mangler de to store, på tunnelboringen og på tog og baneteknik.

Men imens bliver der arbejdet intenst med forarbejdet til kontrolcentret. Der er nemlig flere forsyningsledninger, som krydser det areal, hvor kontrolcentret bliver placeret, bl.a. de synlige fjernvarmeledninger, som krydser Vasbygade ved H.C. Ørstedsværket.

Metroselskabet ligger i dialog med ledningernes ejere, og til næste år går omlægningsarbejdet i gang.

Anlægsarbejdet på selve ringen går efter planerne i gang om tre år. Efter at Geo og Aarsleff har været op til 50 meter nede i indre bys undergrund og taget geotekniske prøver fra 350 forskellige steder for at beregne, hvor store jordtryk, tunneller, stationer og skakte skal kunne modstå, venter Metroselskabet nu på VVM-redegørelsen (Vurdering af Virkningerne for Miljøet) og den endelige godkendelse til at gå i gang med historiens mest omfattende borearbejde under indre by.

Emner : Metro