Metrobyggeriets arkæologiske budget eksploderer

Arkæologiske undersøgelser ved byggeriet af metrocityringen i København vil komme til at koste 120 millioner kroner mere end budgetteret.

Det afslører transportminister Hans Christian Schmidt (V) i et brev til Folketingets Trafikudvalg. Læs brevet her.

Udgifterne til arkæologi bliver dermed tre gange så høje som de budgetterede 60 millioner kroner - nemlig 180 millioner kroner. Sammenligner man med udgifterne til arkæologi ved metroens etape 1-3, er der tale om en 13-dobling, da udgifterne her kun beløb sig til 14 millioner kroner.

Det er Kulturministeriet, der har afgjort, at udgifterne til de arkæologiske undersøgelser stadfæstes til 180 millioner kroner ud fra et nyt budget fra Københavns Bymuseum, der er blevet godkendt af Kulturarvsstyrelsen.

Klage afvist

Metroselskabet I/S har ellers klaget over de nye budgetter til arkæologiske undersøgelser i forbindelse med cityringen, da Københavns Museum, som har udarbejdet det nye budget, løbende
har været inddraget i budgetprocessen og har bidraget med de økonomiske overslag, som lå til grund for budgettet på 60 millioner kroner.

Kulturarvsstyrelsen og Københavns Museum har også haft lovforslaget i høring, uden at gøre indsigelse mod budgettet.

København blev pludselig 300 år ældre

Det nye budget kommer efter, at der blevet fundet mange spændende arkæologiske ting ved de første udgravninger til cityringen. Det har vist sig, at København er mindst 300 år ældre end troet, da der er fundet spor efter en havn ved Gl. Strand fra den sene jernalder sidst i 700-tallet.

Metroselskabet kæmper i forvejen med at få budgettet på sammenlagt 18 milliarder kroner til at slå til, da også tunnelbyggeriet viser sig at blive dyrere end budgetteret.

I dag, onsdag, modtager selskabet tre reviderede tilbud fra entreprenørkonsortierne som der skal tages stilling til på bestyrelsesmødet den 24. november.

Dokumentation

Læs ministerens brev til Folketingets Trafikudvalg her (pdf)

Emner : Metro