Metro-larm: Borgerne på Frederiksberg afskåret fra at klage

Her kan du godt klage over metro-larmen, mens du to meter længere henne ad gaden ikke kan.

Borgerne i Frederiksberg Kommune kan godt glemme alt om at klage over støjgener og sene arbejdstider fra byggeriet af hovedstadens kommende Cityring-metro. Det skriver Politiken.

Siden onsdag i denne uge har borgerne i nabokommunen Københavns Kommune haft held til at få stoppet arbejdet på to byggepladser, ved Marmorkirken og Øster Søgade. Her skal arbejderne nu gå hjem kl. 18.

Forbuddet mod nattearbejde træder i kraft, så snart en eller flere borgere klager over støj og gener fra metro-byggepladserne i Københavns Kommune.

Klagerne skal så behandles af Natur- og Miljøklagenævnet. Det tager op til fem måneder igen, og i den periode er natarbejde forbudt.

Men ifølge Politiken oplysninger står der i følgende i Frederiksberg Kommunes aftale med metroselskabet:

‘Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. forskriftens paragraf 8, stk. 2’.

Samtidig har Frederiksberg Kommune givet tilladelse til arbejde frem til klokken 22 på følgende stationer: Frederiksberg Station, Frederiksberg Allé og Aksel Møllers Have. Og med aftaleteksten ovenover hånden, kan metro-arbejderne altså fortsat buldre løs til ud på aftentimerne.

Det frustrerer Ole Møller, formand for Ejerforeningen Godthåbs Have på Frederiksberg.

»Det lyder helt utrolig mærkeligt og fuldstændig uacceptabelt, at der er den forskel på tværs af kommunegrænsen. Vores problem er jo det samme som på de andre arbejdspladser. Jeg kan ikke forstå, at man kan forhindre borgerne i at klage i én kommune, men ikke i den anden«, siger han til Politiken.

Læs også: Metro skal stoppe døgnarbejde øjeblikkeligt

Klager vil forsinke og fordyre

Torsdag gik metroselskabet administrerende direktør Henrik Plougmann Olsen ind i sagen og kaldte klagestormen og stop for døgnarbejdet på Cityringen for tiltag, der både vil forsinke projektet om 18 nye stationer i København i 2018, og gøre det meget dyrere.

Læs også: Metro: Stop for døgnarbejde bliver dyrt og forsinker Cityringen

Dansk Folkepartis gruppeformand i Københavns Borgerrepræsentation, Carl Christian Ebbesen, føler sig taget ved næsen af overborgmester Frank Jensen (S) efter den senest uges sagsforløb.

Derfor vil DF’erne indkalde Frank Jensen til et ekstraordinært møde, hvor overborgmesteren skal redegøre for, hvilket grundlag der i første omgang var årsag til, at Metroselskabet kan arbejde i døgndrift på flere byggepladser i Københavns Kommune.

Emner : Metro
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Citat: "Det frustrerer Ole Møller, formand for Ejerforeningen Godthåbs Have på Frederiksberg. »Det lyder helt utrolig mærkeligt og fuldstændig uacceptabelt, at der er den forskel på tværs af kommunegrænsen. Vores problem er jo det samme som på de andre arbejdspladser. Jeg kan ikke forstå, at man kan forhindre borgerne i at klage i én kommune, men ikke i den anden«, siger han til Politiken"

Det er fordi et flertal i Frederiksberg kommune har stemt på politikere som har sammensat reglerne sådan for Frederiksberg kommune. Det er en del af det kommunale selvstyre, at der kan gælde et regelsæt i en kommune og andre regler i nabokommunen. At det kan komme som en overraskelse, Ole, det forbløffer mig.

Det er en del af demokratiet. Lær at lev med det Ole, demokrati er nok kommet for at blive. Det betyder desværre, at man ikke altid får sin vilje.

Der er lige ret for loven, ja, men loven er anderledes, det er det som gør forskellen. Og det er ingen pludselig-udefrakommende-uforudsigelig overraskelse.

Du er formand for en ejerforening Ole: Gælder der samme regler for alle ejerforeninger i Danmark? Hvis ikke, så betyder det jo også at ikke alle medlemmer af ejerforeninger har de samme rettigheder. No surprise.

 • 0
 • 0

vrøvl, loven er ikke anderledes, det er fortolkningen hvorefter kommunen udmønter sin andel af kommunalfuldmagten. Bemærk hvilket grundlag natur og miljøklagenævnet har dømt kbh kommune ude på.

 • 0
 • 0

Her, set fra den nordvestlige udkant af Danmark, ser problemerne i den østlige udkant til at være selvforskyldte. Hvorfor klumpe sig sådan sammen? Jo mere I flokkes i det københavnske, jo flere problemer vil I få af samme karakter. Det vil aldrig holde op! Lad nu være med at beklage Jer og lid i stilhed! Den her presselir er da ikke til at holde ud!

 • 0
 • 0

Jeg ville meget gerne se en sagkyndig jurists udtalelse om at det skulle være muligt for en kommune ved aftale med et selskab at fratage tredjemand (en berørt borgeren) sine rettigheder til at klage!

Der må da være en juraprofessor el. lign., der ikke er part i sagen, der kan forholde sig til juraen i sagen?

 • 0
 • 0

korrekt Vagn, derfor bliver jeg også rystet af at læse de indlæg som reelt beder de ramte klappe i og i almenvellets vel finde sig i flere års ødelagt livskvalitet. Er det niveauet for hvor vi er i behandlingen af medborgere?

 • 0
 • 0

@ Jens Haugaard

Citat: "Er det niveauet for hvor vi er i behandlingen af medborgere?"

Jens det er jo bedøvende ligegyldigt om det er kommunens regler eller kommunens udøvelse af reglerne som er udfaldsgivende i denne sag. For kommunen styres af politikerne som er valgt af borgerne. Derfor falder skylden tilbage på det flertal af borgerne, som sammensætter kommunalbestyrelserne.

For at svare på dit ovenstående spørgsmål: Ja, desværre. Kommunen udøver den magt den har, og det er sådan vores samfund fungerer. Det kan du og jeg og alle de berørte naboer til metro byggeriet hurtigt blive enige om ikke er rimeligt, men så længe kommunen ikke gør noget ulovligt, så er der desværre ikke noget at komme efter.

Hvis politikerne ikke handler imod demokratisk vedtagne love, så er der ikke noget at komme efter. Vores ret er så at stemme på andre politikere som ønsker andre regler eller ønsker at udøve reglerne på en anden måde, men det er op til den enkelte borger at afgøre med sin moral, politiske overbevisning og så videre.

Regler og love kan være urimeligt, og så skal de laves om. Kommunens udøvelse af reglerne eller kommunens fortolkning af reglerne kan være forkert. Men hvis alt kommunen gør er lovligt, så falder ansvaret tilbage på vælgerne.

Det hjælper ikke at skylde skylden på "systemet" og de "uduelige politikere". Hvis en kommune handler ulovligt kan den sagsøges efter gældende regler, hvis den handler lovligt, ja, så må man desværre blot klappe i indtil næste kommunalvalg.

 • 0
 • 0

@bent j, skudt forbi. Det er ikke loven jeg gør indsigelse mod, og i citatet ej heller dens forvaltning. Det er synspunkterne som kommer til udtryk i debatten vedr støjramte naboer der rent ud sagt forfærder mig.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten