Metro-arbejdet står stille: Risikoen for forsinkelse af Cityringen er »øget betydeligt«

Illustration: Lasse Gorm Jensen

Arbejdet på de nye metrostationer i København har næsten stået stille i januar måned, og det har øget risikoen for, at projektet bliver forsinket. Det fremgår af en ny orientering fra Metroselskabet om arbejdet med Cityringen, der efter planen skal være færdig til juli i år.

Metroselskabet fejede ellers tvivlen om forsinkelse væk i efteråret, efter at de italienske entreprenører i CMT havde opjusteret bemandingen, så hele 500 medarbejdere var beskæftiget med at gøre stationernes interiør færdigt. I den periode oplevede man en fremdrift på omkring 10 procent om måneden.

Læs også: Metrocityringen i fare for at misse åbning i 2019

Læs også: Metroselskabet fejer tvivlen væk: Nu tyder alt på, at cityringen åbner til juli

Men i øjeblikket er situationen en anden. Af ejerorienteringen fremgår det, at man i januar har oplevet et markant fald i fremdriften til kun to procent, fordi bemandingen er faldet til 200.

»Risikoen for forsinkelse er betydeligt øget som følge af den tabte produktion på CMT’ arbejder i januar, som også har forsinket transportentreprenørens arbejde. Hertil kommer, at det vil tage lidt tid at komme op på fuld fremdrift,« lyder Metroselskabets vurdering af situationen i orienteringen.

Læs også: Arbejdet på Cityringen gået i stå og entreprenør kræver 7 milliarder kroner

Læs også: Metro-direktør åbner for forhandlinger om italienske milliard-krav

Uenige om kontrakt og bemanding

Metroselskabet understreger i orienteringen, at januars manglende opmanding og fremdrift efter juleferien betragtes som et kontraktbrud, men ifølge CMT vil den ekstra bemanding udgøre et ekstrakrav, som bygherren skal betale.

Men med kun fem måneder indtil deadline har de to parter valgt at udskyde konflikten til senere. For at sikre, at tilstrækkelig bemanding og fremdrift på projektet har Metroselskabt og CMT nu indgået en aftale, hvor Metroselskabet »foretager en foreløbig betaling« til CMT.

Læs også: CMT fortsætter selv stationsbyggeri på metrocityringen efter strid med entreprenør

Dermed bør det stadigvæk være muligt at fastholde den samlede tidsplan for Cityringen, vurderer Metroselskabet.

CMT skal efterfølgende bevise, at der er tale om et ekstrakrav, hvis de vil undgå at betale pengene tilbage til Metroselskabet. Dermed er der ikke bare risiko for, at projektet forsinkes, men det kan muligvis også blive fordyret. Ifølge Metroselskabet er det dog ikke sandsynligt, at CMT kan bevise, at de har krav på ekstrabetalingen.

Det fremgår ikke af orienteringen, hvor stort et beløb, denne ekstra betaling vil udgøre.

Læs også: Efter dyrt metroforlig: Den kritiske del af byggeriet står stadig stille

En fordyret affære

Der har tidligere været konflikter mellem parterne på projektet med de nye 17 stationer på Cityringen, og budgettet er blevet forhøjet flere gange.

I principaftalen fra 2005 lød anlægsskønnet for Cityringen på 16,7 milliarder kroner (2010-priser). Denne pris blev forhøjet til 21,3 milliarder kroner i 2010, da Metroselskabet indgik kontrakter med entreprenører og leverandører.

Forsinkelser i 2014 førte til et forlig mellem CMT og Metroselskabet, og her blev budgettet igen forhøjet til 22,2 milliarder kroner samtidig med, at åbningen blev udsat med omkring et halvt år. Tre år senere – i april 2017 – blev budgettet igen forhøjet til 23,1 milliarder kroner som resultat af endnu et forlig.

Læs også: Efter forlig: Metroselskab risikerer stadig krav på to mia. kr.

Derudover har en række ekstrakrav og stridigheder mellem de to parter ført til, der er efter projektets afslutning skal føres voldgiftssager for to milliarder mellem CMT og Metroselskabet.

Læs også: Analyse: Nu skal metroen stoppe sit italienske mareridt