Metode fra Galathea 2 er stadig helt central

Produktionen af alger i havet, havets primærproduktion, er en central brik i Galathea-ekspeditionens forskning i havets kulstofkredsløb. Planternes optag af kuldioxid fra luften måles ved hjælp af C-14-metoden, der direkte fortæller, hvor meget CO2 planterne optager.
Der er tilsat C-14 til vandprøverne på billedet, og lysintensiteten kan manipuleres, hvorved en aftagende fotosyntese efterlignes. Det var den danske professor E. Steeman Nielsen, der opfandt denne metode til brug på den anden Galathea-ekspedition fra 1950-52.