Meta Science: Opskrift på finanskrise

INGREDIENSER

  1. Menneskelig grådighed

  2. Finanssystemets konfiguration

  3. Et stk. infostorm

TILBEREDNING

Ad 1) Skru tiden tilbage til 2007, hvor finanskrisen ramte. Den ramte hårdt blandt andet på grund af den velkendte psykologiske kendsgerning, at mennesker hver især kan være grådige, griske og selvinteresserede, som en tidligere ansat i den amerikanske bank Goldman Sachs for nyligt erkendte: 'Miljøet i banken er mere giftigt og destruktivt end nogensinde før. ... Uden kunder kan du ikke skabe indtjening. Faktisk kan du slet ikke eksistere. Lug ud blandt de bankfolk, der er moralsk bankerot, uanset hvor meget indtjening de skaber for firmaet. Og få kulturen på ret fode igen, så folk vil arbejde her af de rigtige grunde'. Lad denne rudimentære, men alligevel ganske triste, indsigt simre et øjeblik.

Ad 2) Det finansielle system består af en lang række produkter og fænomener: Auktioner, handler, aktier, pantebreve, ejendomme, tilsynsmyndigheder, selskaber, banker, kreditforeninger, lånetyper, børser, medier, mæglervirksomheder og andre mærkværdigheder. Dette system indeholder en række bestemmelser for, hvordan køb og salg af diverse finansielle produkter skal foregå, retningslinjer for låntagning, likviditetskrav til bankerne, valutakurspolitikker etc. Produkter og foreskrifter kan blandes på forskellig vis, nogle blandingsforhold kan være ganske giftige. ATP's direktør, Lars Rohde, karakteriserer eksempelvis situationen i Danmark - fra fastkurspolitikken, bankernes indlånsvanskeligheder og rentetilpasningslån til pres på kronen og problemer med valutareserven - på følgende måde: 'Forløbet i efteråret 2008 illustrerede imidlertid, at kombinationen af en fastlåsning af kronen til euroen, men uden at Danmark er formelt medlem af eurozonen, et betydeligt indlånsunderskud i banksektoren og en stor relativ andel af rentetilpasningslån potentielt udgør en giftig cocktail: Skabes der den mindste usikkerhed om valutakurspolitikken, kan alene eksistensen af et betydeligt indlånsunderskud og refinansiering af store udeståender af rentetilpasningslån skabe et pres på valutareserverne.' Cocktailen kan fortyndes og nåede ikke sin fulde toksiske styrke, men var alligevel særdeles farlig for den danske økonomi, da krisen begyndte at kradse.

Ad 3) Man kan oplyse med information, men man kan ligeledes vildlede købere, sælgere, investorer, spekulanter, rådgivere, journalister, politikere og alle andre aktører i den finansielle manege med information. Kan man manipulere med den information, som beslutningstagere får forelagt eller har til rådighed i forbindelse med overvejelse og beslutning i finansielle anliggender, hvad enten det drejer sig om det private hus- eller lejlighedskøb, erhvervelsen af en erhvervsejendom, investeringen af pensionen eller ungernes børneopsparing i aktier eller obligationer osv., så kan man manipulere med, hvad folk gør både individuelt og kollektivt. I samlet trop kan man få dem til som lemminger at marchere lige ud over kanten og ned i finansafgrunden. Sådanne infostorme kan være givet ved pluralistisk ignorance, informationskaskader, bystander-effekter, polariseringsmekanismer, ekkokamre, rammeeffekter eller i kombinationer heraf.

Bland nu 1, 2, og 3, og du har Nedtur! Finanskrisen forstået filosofisk.