Mennesket har forandret Jordens biomasse ud over alle grænser

24. maj 2018 kl. 19:009
Mennesket har forandret Jordens biomasse ud over alle grænser
Til venstre ses fordelingen af biomasse på hovedgrupper. Til højre ses fordelingen alene for dyrearter, bemærk at menneskers samlede biomasse er mere end 10 gange større end de vilde pattedyrs samlede biomasse. Illustration: PNAS.
Ikke alene er menneskers samlede masse næsten 10 gange større end massen af de vilde pattedyr – også for mange former for levende materiale har menneskers virkelyst haft vidtgående konsekvenser.
Artiklen er ældre end 30 dage

Som det sikkert er de fleste bekendt, vrimler med det bakterier. Men er de mon den største gruppe af organismer på Jorden? Og hvordan er det nu lige med de store vilde pattedyr, er deres samlede masse mon større eller mindre end menneskehedens samlede masse – og hvor meget?

Ugens måske mest interessante og tankevækkende artikel har jeg hentet fra Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS, hvor tre forskere anført af Ron Milo fra Weizmann Institute of Science i Israel har givet et skøn over den samlede biomasse på Jorden og dens fordeling på arter.

Af omtalen andre steder kan jeg udlede, at også eksperter inden for biodiversitet er blevet noget overraskede over at få et bud på de faktiske tal. At der er tale om et bud, eller hvad nogle ligefrem lidt nedladende har kaldt et guesstimate, er nok værd at understrege, for til de mange tal er der knyttet betydelige usikkerheder.

Planternes samlede biomasse er opgjort til 450 gigaton kulstof. Godt nok er hovedbestanddelen træstammer, stilke mv., som er relativt metabolisk inaktive, men alene blade og rødder har en biomasse på ca. 135 gigaton, hvilket er mere end bakteriernes biomasse på Jorden, der er vurderet til at være 70 gigaton.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forskellen i fordelingen af biomasse på Jorden i dag og for 100.000 år siden, før moderne mennesker opstod. Husdyr (livestock) er domineret af kvæg. Illustration: PNAS.

Og så har planterne tilmed været udsat for et brutalt angreb. Et anden undersøgelse fra januar i Nature viste, at planternes totale biomasse er halveret i løbet af varigheden af den menneskelige civilisation – først og fremmest grundet afskovning og forandringer i brugen af land, der har medført en vegetation af lavere højde.

Men også dyrene er mærket af menneskers aktivitet. Biomassen af dyr i landbruget – først og fremmest fugle – er nu 30 gange gange større end biomassen af alle vilde fugle. Hvem ville have troet det – ikke jeg.

De vilde pattedyr har også oplevet en voldsom nedgang. Det er nok ikke så uventet, men at Jorden nu er kyllingernes og kvægets planet, er forbløffende, men Værd at Vide.

Ph.d.-studerende manglede data

Projektet opstod, fordi Ron Milos ph.d.-studerende Yinon Bar-On var i gang med et helt andet projekt om proteiner i forskellige organismer og deres betydning for biosfæren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Da han ikke umiddelbart kunne finde de tal, han eftersøgte, i den videnskabelige litteratur, førte det ham ud i et toårigt projekt, som endte med en oversigt over den samlede biomasse, fremgår det af en pressemeddelelse fra Weizman Institute of Science.

Yinon Bar-On forklarer, at han kom ud i alle hjørner af den biologiske forskning og til områder, han slet ikke anede eksisterede. Et særligt problem var at give et estimat af usikkerhederne.

Når det gælder biomassen af træer, er usikkerheden relativt lille, da den kan opgøres med satellitter. Det er straks meget vanskeligere med bakterierne, hvor forskerne endte op med et angive en usikkerhedsfaktor på 10.

Forskerne skriver derfor i deres videnskabelige artikel, at deres undersøgelse også viser, hvor de største huller i vores viden findes, men de noterer også, at undersøgelsen kan give andre forskere et bedre kvantitativt, holistisk grundlag for at studere biosfæren.

Men selv hvis bakteriernes biomasse skulle være 10 gange højere end det bedste estimat på 70 gigaton, som forskerne kom frem til, så er Jorden altså først og fremmest planternes planet – også selv om menneskeheden har gjort sit for, at planterne ikke skal være så altdominerende.

Den forholdsvist korte artikel er forsynet med et omfattende appendix med masser af detaljer, som alle kan gå på jagt i. Her findes bl.a. en sammenhæng mellem den samlede biomasse og antallet af arter inden for forskellige kategorier. De særligt interesserede kan selv se figur S3 på side 83.

9 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
9
9. juni 2018 kl. 22:54

Vi har vist også flyttet mere jord og klippe end noget natur nogensinde har gjort.

8
8. juni 2018 kl. 21:05

Walter Jehne her kalder CO2 et symptom, ikke en årsag. (Betyder ikke at vi kan fortsætte misbruget af en enestående ressource!) Mennesket har spoleret 4-6 mia ha de sidste 10.000 år. Spoleret hentyder til muldlaget, "the soil carbon sponge" som er blevet tyndere og tyndere. Og stadig bliver det mange steder. Det vigtigste denne soil carbon sponge gør i fht klimaet, er at fastholde nedbøren så plantevæksten kan dække langt det meste af planeten året rundt. Disse planter fordamper vandet og giver planeten, og vi beboere, en lang række fordele: Køler jordoverfladen og planeten, skaber ny regn og nedbryder metan. Vi begår den store fejl at vi sender mere nedbør i have og floder end vi modtager. Hvis man er i tvivl om hvad det betyder, så kig evt på Californien, Syrien m.fl. 2 timer der kommer rundt om hele klimaproblemet. Start evt ved 14:00 Laaang intro https://www.youtube.com/watch?v=123y7jDdbfY

7
27. maj 2018 kl. 19:50

Ja det siger han og viser samtidigt at der ikke er noget bevis for at CO2 har nogen effekt. Han siger likely og probably når det gælder opvarmning og en sammenhæng med CO2. Samtidigt viser han at de påståede myter om stærkere orkaner, mere tørke f. eks. som konsekvens er netop myter. Han siger jo at klimaet forandrer sig og altid har gjort det. Benægter derfor ikke at det er varmere idag end for 50 eller 100 år siden. Men siger ikke noget om det kvantitative bidrag fra CO2, hvor han bruger udtryk som probably og likely når han taler om andelen af opvarmningen, som måske skyldes CO2. Alle de andre tinghan siger viser jo at myterne om hvad opvarmningen betyder er totalt uden grundlag, når det gælder skadelige eller katastrofale virkninger.

6
27. maj 2018 kl. 10:26

I am not claiming that carbon dioxide is not a greenhouse gas; it is.

I am not saying that its concentration in the atmosphere is not increasing; it is.

I am not saying the main cause of that increase is not the burning of fossil fuels; it is.

I am not saying the climate does not change; it does.

I am not saying that the atmosphere is not warmer today than it was 50 or 100 years ago; it is.

And I am not saying that carbon dioxide emissions are not likely to have caused some (probably more than half) of the warming since 1950.

I agree with the consensus on all these points. Ovenstående er et direkte citat fra den forelæsning af Matt Ridley som du linker til Niels

5
26. maj 2018 kl. 18:37

Det er lidt paradoksalt at du på en gang henviser til Matt Ridley og samtidig hævder at CO2 udledningen/stigningen ikke har været årsag til noget som helst. Når nu Matt Ridley hævder det modsatte i forelæsningen

Det er lidt paradoksalt at du på en gang henviser til Matt Ridley og samtidig hævder at CO2 udledningen/stigningen ikke har været årsag til noget som helst. Når nu Matt Ridley hævder det modsatte i forelæsningen

Jeg talte om myterne. Ikke om det faktum som Matt Ridley fremhæver.

Myterne er jo bl. a. at CO2 har betydet noget for temperaturerne, som man vedbliver med at påstå. Uden at skele til de data man har, der viser det modsatte. Ganske enkelt er alle IPCC modeller jo en gang kurvefitning, som forudsiger langt højere temperaturer end observeret. Det kan du finde noget om i Nir Shavivs foredrag på DTU, som jeg linkede til ovenfor.

Data og diskussion finder du rigeligt af på

www.climate4you.com

4
26. maj 2018 kl. 13:27

Mennesket er en katastrofe for planetens dyre og planteliv. Vi er den invasive art, vi selv ville bekæmpe, hvis den kom udefra.

Hvornår bryder økosystemerne helt ned - hvis ikke det allerede er sket?

3
26. maj 2018 kl. 10:06

Det er lidt paradoksalt at du på en gang henviser til Matt Ridley og samtidig hævder at CO2 udledningen/stigningen ikke har været årsag til noget som helst. Når nu Matt Ridley hævder det modsatte i forelæsningen.

2
26. maj 2018 kl. 10:00

Hvordan modtog så denne "ypperste skare forskere" forelæsningen? Udover at klappe høfligt.

1
25. maj 2018 kl. 07:59

"Og så har planterne tilmed været udsat for et brutalt angreb. Et anden undersøgelse fra januar i Nature viste, at planternes totale biomasse er halveret i løbet af varigheden af den menneskelige civilisation – først og fremmest grundet afskovning og forandringer i brugen af land, der har medført en vegetation af lavere højde."

skriver Jens Ramskov.

Me n når nu CO2 indholdet er steget har planterne fået det meget bedre. Undersøgelser viser at der bruges mindre vand, gødning og en grøn planet med meget stor vækst af "alt det grønne" er resultatet af det øgede CO2 indhold.

Jeg henviser til foredrag i Royal Society, London for den forsamlede ypperste skare forskere man kan tænke sig.

http://www.thegwpf.com/matt-ridley-global-warming-versus-global-greening/

Samtidigt afliver det lige myten om CO2 som årsag til nogetsomhelst - ligesom følgende froedrag holdt på DTU, Lyngby af den berømte Nir Shaviv, som lige ankom fra Princeton Institute of Advanced Study , hvor man var meget interesserede i hans forskning om de mekanismer der regulerer klimaet

http://podcast.llab.dtu.dk/feeds/dtu-library/?tx_enotepodcast_pi1%5BshowDetails%5D=9a6264a76e19ef433100df7f61dc851c