Menneskeskabt muddervulkan

Den 28. maj 2006 kl. 10 om formiddagen begyndte svovlbrinte at strømme op ved en efterforskningsboring på Java. Gassen blev fulgt af fontæner af over 60 grader varmt mudder, som regnede ned over de nærmeste bebyggelser. I dag, er fire småbyer 35 kilometer fra Indonesiens næststørste by, Surabaya, oversvømmet af mudder, og det breder sig.

Umiddelbart inden borede selskabet Lapindo Brantas efter gas, og det resulterede i, hvad der ser ud til at være den første menneskeskabte muddervulkan. Samtidigt er det første gang forskerne har kunnet følge sådan en fra dens spæde start.

Indbyggerne i området er ikke begejstrede. Mudderpølen fylder nu 3,6 kubikkilometer, er op til ti meter dyb og vokser stadig. I starten kom der omkring 5.000 kubikmeter mudder op om dagen, men nu er tallet steget til omkring 150.000 kubikmeter pr. dag.

En ægte muddervulkan

Tilsyneladende har prøveboringen udløst en reel muddervulkan, et kendt, men forholdvist uudforsket fænomen. Der er flere modeller for, hvordan sådan en går i udbrud, men Lapindo Brantas vulkan, som hedder "Lusi", ved man ret meget om.

Gasboringen gik nemlig lige ned midt i den og var efter alt sandsynlighed den udløsende faktor.

Under boringen mødte geologerne forskellige lag af sedimenter. Et stykke nede mødte de et en kilometer tykt lag af finkornet materiale med vand ved et reelt overtryk. Trykket var højere, end hvad en søjle af vand op til overfladen ville give, 16 megapascal (160 bar). Det næste lag var over en kilometer tykt og uden overtryk, men under det mødte de et kalklag, som tilsyneladende får vand fra en meget stor del af området og her et overtryk på 21 MPa.

Ud fra den viden og ud fra målinger af vandets kemi er geologerne kommet frem til, at vulkanen blev udløst, da boret efter endt boring blev trukket op af kalklaget. For da boret kom op, strømmede vandet op i de løse sedimenter ovenover og lavede en del af det til tyndtflydende mudder. Mudderet fulgte borehullet opad, men tættere på overfalden lavede det sine egen sprækker. Det kom op af overfladen 200 meter fra borehullet og en uges tid senere strømmede det op af yderligere to huller knap en kilometer fra borehullet.

Bliver ved

De to sidstnævnte mudderstrømme stoppede ganske vist hurtigt, men til gengæld er strømmen fra det første hul steget voldsomt. Geologerne mener, at mudderstrømmen graver i siderne af den underjordiske kanal, så den gradvist udvidder sig og jævnligt falder sammen, så mudderet hele tiden finder nye veje op til hullet.

Mudderet vil holde op med at strømme i det øjeblik trykket i sedimentet er kommet så langt ned, at vægten af søjlen af mudder i hullet svare til trykket i undergrunden. Eller det vil stoppe når der ikke er mere sediment tilbage.

Men nu har muddervulkanen været aktiv i over otte måneder, så geologerne gætter på, at den kan fortsætte i årtier, og det giver flere problemer: Dels er diger ikke en måde at stoppe mudderet på, hvis det strømmer så længe. Dels forsvinder mudderet fra undergrunden og lander i stedet på overfladen, og det betyder, at jordoverfalden nødvendigvis må kollapse gradvist. Kollapset er allerede startet og har foreløbig fået en gasledning til at eksploderer og dræbe 13 mennesker.

Lapindo Brantas står til at betale 420 millioner dollar i erstatning og området står over for et større kollaps og mere mudder i årevis.