Menneskers urin og afføring skal løse landbrugets fosformangel
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Menneskers urin og afføring skal løse landbrugets fosformangel

Resultatet af besøg på toilettet bliver guld værd for landbruget i en fremtid med fosformangel. Derfor anbefaler Det Globale Fosfor Forskningsinstitut GPRI, at vi opsamler vores urin og bruger næringsstofferne på markerne for at undgå en massiv fødevarekrise i løbet af de næste 100 år.

Allerede i 2034 vil produktionen af fosfor nemlig toppe. Om 100 år er der ikke mere tilbage i minerne, hvor 85 procent i dag går til landbrugsproduktion. Det stiller fødevareproduktionen over for en dyb krise, fordi næringsstoffer som fosfor er hjertet i dagens landbrug.

»Vi er nødt til at ændre vores toiletter og bringe næringsstofferne tilbage til jorden. Taler du med mig om 50 år er jeg sikker på, at næsten alles urin vil blive genbrugt på den måde,« spår seniorforsker ved Linköpings Universitets afdeling for vand og miljø, Jan-Olof Drangert, der sammen med forskere fra University of Technology Sydney har dannet GPRI.

Mennesket udleder tre millioner tons fosfor

GPRI mener, at en fødevarekrise forholdsvist nemt kan undgås. Om året udleder vi omkring tre millioner tons fosfor, når vi går på toilettet. Urinen er i princippet sterilt og efter opbevaring i nogle måneder er alle patogener, organismer, som fremkalder sygdom, fjernet, idet pH-værdien hurtigt stiger til over ni.

På et år udskiller en person omkring et kilo fosfor gennem sin urin. Heraf kommer 0,7 kilo fra urinen og 0,3 kilo fra afføringen.

»En helt simpel beregning vil vise, at hvis du som person returnerer alle dine ekskrementer til jorden, så vil det dække 80 procent af fosfor-behovet. Resten kan komme fra naturlige kilder i jorden eller kemisk gødning,« vurderer Jan-Olof Drangert.

Afføring kræver dog mindst et års opbevaring for at fjerne alle patogener, lyder meldingen fra sundhedsorganisation WHO.

Fattige lande kan få størst gavn af gødning fra afføring og urin
En fordel ved gødning fra urin og afføring er, at tungmetaller kun optræder i deres baggrundsværdier modsat traditionel kemisk gødning. Indholdet herfra resulterer i en årlig ophobning, fordi det er krævende og dyrt at udtrække tungmetallerne fra fosforet såsom kadmium.

»Mange af de såkaldte kadmium-frie gødninger på markedet er heller ikke frie for kadmium. Det tror mange, men de er ofte udvundet i fattige lande, hvor kontrollen er ringe,« siger Jan-Olof Drangert.

Netop de fattige lande kan især få gavn af gødning baseret på menneskelig urin og afføring. Eksempelvis Afrika risikerer at blive hårdt ramt af fosforknapheden, fordi jorden hverken fra naturens eller menneskets hånd, er mættet med fosfor, og kemisk gødning typisk er 2-5 gange dyrere end i Europa.

En kommune har opdelt toiletter til brug til gødning

En anden gevinst med et ændret sanitetssystem er, at jo mindre urin, der blandes med spildevand og havner i vandløbene, jo mindre bliver risikoen for alge-plager langs strandene.

Jan-Olof Drangert erkender, at fosfor-manglen hidtil har levet ubemærket på grund af eksempelvis debatten om udtørrede oliefelter, og at forsømte kloaksystemer også står i vejen. Men idéen er yderst simpel, og det er ikke mere end 100 år siden, at udendørslatriner og genbrug herfra var en naturlig del af landbruget.

Nu bor omkring halvdelen af verdens befolkning i byer. Om 50 år er det forventet, at 90 procent af verdensbefolkningen bor i byområder.

Den beboelsesmæssige sammensætning mener Jan-Olof Drangert udgør et kæmpemæssigt potentiale for at opsamle masser af fosfor på et afgrænset område.

Han peger på, at den svenske kommune Tanum med 12.000 indbyggere nord for Göteborg allerede er på vej, og har dikteret, at alle nybyggerier udstyres med toiletter, som kan adskiller urin og afføring til brug i gødning.

»Opdelingen af urin og afføring og adskillelsen fra spildevand er den første opgave. Problemet er, hvis nogle borgere bruger meget medicin. Så vidt jeg ved, er der ikke kommet en teknisk løsning på det. Heldigvis er jordens mikrober gode til at nedbryde det, hvilket ikke er tilfældet i vandet, hvor fiskene kommer til at optage det,« siger Jan-Olof Drangert.

Dokumentation

The Global Phosphorus Research Initiative

Det må være klart for enhver at det fosfor vi indtager gennem kosten skal tilbage på marken.
Men hvordan?
Jeg har svært ved tro på separationstoiletter i Danmark. Det ville jo kræve mindst to kloaksystemer. Som bekendt har komunerne svært ved at finde penge til bare at vedligeholde det eksisterende.
Der er desuden det problem 30% af fosforet er i den faste afføring. Skal det bare gå til spilde?
Nej.
Fosforet skal selvfølgelig fanges på rensningsanlæget. Det er også det mest nærligende sted at håndtere patogene bakterier, medicinrester mm.
Faktisk kan man allerede gøre det så godt at P rig spildevandsslam bruges som gødning. Dog kun i konventionelt landbrug.

  • 0
  • 0

Vi har 25 mio svin i Danmark, og 5 mio mennesker. Jeg ved ikke hvor stort antallet af køer er. Svinenes urin (ajle) bliver allerede anvendt i store mængder til gødning, sågar i så høj grad at der er stramme regler for hvor meget man må bruge per hektar. Jeg tror at vi får svært ved at bruge menneskeafføring, også set i lyset af at de fleste landmænd i dag pure nægter at aftage slam fra danske rensningsanlæg, da dette slam indeholder mange skadelige ting. Et system med dobbelt kloakering lyder umiddelbart som en voldsomt dyr løsning.

En anden løsning kunne være at "høste" fosfor vha. alger og/eller fisk. Fosfor fås normalt fra fuglegødning, som vel er sidste trin i en opkoncentrering fra havets fødedyr. Dog bør man nok starte med at sætte nogle (habile) forskere til at kigge på om problemet er så voldsomt som det fremstilles af dem som refererer til "Peak phosphorous" med samme åndeløshed som de refererer til "Peak oil".

  • 0
  • 0