For meget zink i 73 procent af prøverne fra danske vandløb

Illustration: Jes Rasmussen

73 procent af de prøver, som forskere tog i vandløb i 2015, indeholdt zink i koncentrationer højere end kravet til god miljøkvalitet. Det viser den såkaldte Novana-rapport, som hvert år kortlægger kvaliteten af det danske vandmiljø.

Ifølge postdoc Jes Rasmussen fra Aarhus Universitet var den højeste koncentration 49 mikrogram pr. liter, hvilket er mere end seks gange højere end miljøkvalitetskravet på 7,8 mikrogram/l.

»73 procent er alt for mange overskridelser,« siger Jes Rasmussen, inden han begynder på en lang remse af forbehold.

Læs også: Forkerte zink-tal blev gemt væk

Det første står også i rapporten: For at kravet til god miljøkvalitet i et vandløb skal være overtrådt, skal der foretages minimum 12 målinger på et år, og et gennemsnit af disse målinger skal være over grænseværdien. Novana-rapporten opgør ikke resultaterne på den måde, men behandler alle målinger samlet.

Zink har været et problem længe

For det andet er der kun målt zinkkoncentration i otte vandløb. Det er både for få til at konkludere, at der er tale om et landsdækkende problem, og til at foretage en ordentlig sammenligning med andre år.

Læs også: Pesticider dræber smådyr i vandløb

»Men det er ikke sådan, at zink lige pludselig er blevet et problem i vandmiljøet. Det har det været længe, uden at det har fået opmærksomhed,« siger Jes Rasmussen.

Læs også: Stik imod hensigten: Landmændenes brug af resistensfremkaldende zink er steget

Zink er et tungmetal, som i for høje koncentrationer bl.a. giver adfærdsændringer og påvirker væksten hos de vandlevende organismer. Organismerne kan dog ikke optage alle de kemiske former, som zink optræder i. Vandkvalitetskravene gælder kun den biotilgængelige del af zinken, som ikke er opgjort i Novana-rapporten.

Kun biotilgængeligt zink tæller med, og det gør problemet mindre

En anden forsker fra Aarhus Universitet, John Jensen, har netop lagt sidste hånd på en rapport til Miljøstyrelsen om, hvor stor koncentrationen af biotilgængeligt zink i vandløbene er. Rapporten er endnu ikke offentliggjort, så han kan ikke give konkrete tal.

»Men problemstillingen er væsentligt mindre end de 73 procent. Det er ikke det samme, som at der ikke er et problem lokalt, men det omfatter langt færre ferskvandssystemer end 73 procent,« siger han.

John Jensen har tidligere udført målinger, der dokumenterer, at koncentrationen af zink på de danske marker er steget markant fra 1996 til 2014.

Læs også: Zinkbombe hober sig op: Hvornår får jorden nok af tungmetal fra danske svin?

Han har også foretaget målinger, som viser, at indholdet af zink i svinegylle kan være helt op til dobbelt så højt som grænseværdien for zink i spildevandsslam. Der er ingen grænseværdi for gylle.

John Jensen understreger, at målinger af gyllen er for få til at generalisere ud fra, og han mener ikke, at det kan betale sig at iværksætte et større måleprogram.

»Vi ved, at zink er i gyllen, og vi kan måle den ude på markerne. Indholdet af zink i landbrugsjord er steget kraftigt de seneste mange år. Vi står derfor over for et langsigtet problem i forhold til vores jord og muligvis også vores ferskvand,« siger han.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Ja mange års frivillighed i landbruget giver jo bagslag og hvornår vågner politikerne op og kræver det samme ved lov af landbruget, som der kræves af resten af samfundet, herunder selvfølgelig industrien?

 • 9
 • 3

For mig er tungmetaller noget der ophobes i fødekæden, som for eksempel kviksølv og cadmium. Gør samme problemstilling sig gældende med zink? Risikerer vi en katastrofe som Minamata på grund af zink?

 • 2
 • 0

Selvfølgelig er det fra landbruget, det har vi jo sagt så tit, så det er rigtigt.... Kunne man slet ikke forestille sig at zink fra tagrender, inddækninger, galvanisering mm, som jo i den grad er moderne, kunne have indflydelse på målingerne? Man peger fingre uden at kende kilden, det er til at brække sig over...

 • 4
 • 9

Når John Jensen påstår at zink-niveauet er steget kraftigt, så bør det dokumenteres. De målinger der viser noget, antyder at der kan være et problem på lang sigt hvis der ikke sker nogen reduktion. Da der allerede er sket begrænsninger på både Cu og Zn, så er det ren mikrofonholderi, ikke at kræve nogen yderligere dokumentation for denne rabiate påstand.

 • 1
 • 7

Al overdosering i vores natur/på markerne er problematisk og skubber til naturens delikate balancer!

Men hvorfor har ingen af ovenstående debattører, der har kigget i Det Periodiske System???Og "naturligvis" heller ikke artikelskriveren...

Tag et kig, og konstater, at let-metallerne Mg har atomvægten 24,3u, Al 26,98 og Zn 65,4u og ligger placeret nær Ag 107,9u og Au 197,0u, som vi vel hurtigt kan blive enige om, er metaller i "normalvægtsområdet" - hvorimod tungmetallerne har højere atomvægte f.eks. Hg 200,6u, Pb 207,2u og Bi 209u

H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn Fr Ra Ac Rf Db Jl Bh Hn Mt

De allerbedste hilsener

 • 1
 • 5

Den artikel har jeg læst, men det er jo bemærkelsesværdigt at 73% af danske vandløb har et for højt indhold af zink... Jeg vil påstå ad der ikke ligger svinelandbrug i nærheden af 3/4 af de danske vandløb og at der ej heller køres husdyrgødning ud på arealer i den størelsesorden. Det ville være rart med et kort der viser hvor der er målt forhøjede forkomster af zink.

 • 2
 • 6

Det ville være rart med et kort der viser hvor der er målt forhøjede forekomster af zink.

Netop. Specielt et hvor udløb fra spildevandsanlæg og udløb fra befæstede arealer, hvor der er frit udløb. Kationer som Zink og Kobber er normalt stærkt bundet i jorden, endnu er de kritiske niveauer ikke nået hvor Zink uhindret flytter sig igennem jorden. Hvis nogen tror det er tilfældet, bør det understøttes af måling af bl.a. drænvand i forhold til niveau fra skove og enge.

 • 1
 • 4

Zink fra markerne løber ud i vandløbene og giver risiko for nerveskader på dyrene.

Må det være tilladt at spørge: hvilke dyr? Dokumentation ønskes.

Tværtimod viser forsøg med rotter (Penkowa er ikke medforfatter), at zinkmangel er ødelæggende for centralnervesystemet. Læs her: Adult male rats fed a zinc-restricted diet had approximately 50% fewer Ki67-positive stem cells.. eller her: Zinc in the central nervous system: From molecules to behavior

Fra Novana rapporten ”Vandmiljø og Natur 2015” som artiklen henviser til:

Overfladevand og jord tilføres væsentlig mere zink med nedbør end der tilføres med nogen af de andre metaller. Kobber blev i 2015 tilført i næststørst mængde, hvor det i 2014 var bly.

Der er sket en betydelig nedgang i depositionen af metaller, heriblandt især zink og bly, siden 1989 med den største nedgang frem til ca. årtusindeskiftet

Zink er livsnødvendigt og zink mangel er et alvorligt problem. Det skønnes, at ca. 2,2 millarder mennesker er negativt påvirket af zinkmangel. Effektiv forebyggelse opnås ved netop at tilføre markerne og dermed afgrøderne mere zink.

Her er hvad netdoktoren skriver om zink

 • 3
 • 5

Zink er et essentielt næringsstof for planter, et mikronæringsstof. Jeg har set zinkmangel i frugttræer, der sikkert skyldes at der var overgødsket med fosfor. Normalt er det ikke nødvendigt at tilføre zink, da der er nok i forvejen. Overskud af et stof bør undgås, så derfor skal man naturligvis tage seriøst på de måleresultater, der er fremkommet. Også selv om der er alt for få målepunkter til at kunne se om det er et problem for plantelivet.

 • 2
 • 2

https://www.dr.dk/nyheder/indland/ingen-ko...

dr gør sig ingen ulejlighed med at tænke selv. Der er tal på indkøbte mængder til bedriften, forbrug og også mængden af gylle. Desuden er der styr på mængden af gylle/ha og TS. Mængder ført fra bedriften er også kendt. Der vil være variation afhængig af bedriftstype, hvilket forsøgsarbejde skulle vise. Måling er derfor overflødig, når alle mængder er kendte.

 • 1
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten