For meget dioxin: Nordsjællands affaldsforbrænding har skiftet dele af utæt filter

Illustration: I/S Norfors

Affaldsovn 4 på forbrændingsanlægget Norfors i Hørsholm kører nu igen, efter at de defekte dele af røgrensningens posefilter er skiftet ud.

Ovnlinjen blev lukket ned 22. maj efter påbud fra Miljøstyrelsen. Den greb ind, efter at målinger havde vist, at der i marts var næsten tre gange så meget dioxin i røgen som tilladt.

Læs også: Nordsjællands affaldsforbrænding står bag årelang forurening med et af verdens mest giftige stoffer

Derefter gik Norfors på jagt efter en fejl og fandt altså, hvad underdirektør Jan Olsen betegner som »defekte dele« i filtret. De er nu udskiftet, og ovnen blev derfor startet op igen 3. juli. I morgen, 18. juli, skal Norfors foretage nye dioxin-målinger. Det har Miljøstyrelsen krævet i sit påbud.

I Miljøstyrelsens påbud til Norfors kan man se, hvor mange gange Norfors har målt dioxin-niveauet til at gå over de tilladte grænseværdier. Illustration: Miljøstyrelsen

Mere aktivt kul

Jan Olsen afviser at stille op til interview med Ingeniøren, men han svarer ganske kort via mail på en stribe skriftlige spørgsmål. Heraf fremgår det, at Norfors også har skruet op for mængden af aktivt kul, som fjerner bl.a. dioxin fra røgen.

»Det aktive kul i sorbacalen, som er det medie, vi renser med, er øget fra 5 til 7 pct.,« skriver Jan Olsen.

Han tilføjer, at »mængden af aktivt kul ikke vurderes at have medvirkende til udledningen« af dioxin.

»Øgningen af tilsætningen foretages for at være på den sikre side, når anlægget startes op igen,« skriver han.

På spørgsmålet om, hvorfor Norfors tidligere har kørt med mindre mængder aktivt kul, svarer underdirektøren:

»Fordi det er optimalt.«

»Alle vores tidligere tiltag har virket«

Imidlertid har Norfors' ovnlinje 4 overskredet grænseværdien for dioxin-udledning i tre af de seneste fem år. Derfor spørger Ingeniøren, hvorfor de tidligere tiltag, som anlægget har taget, ikke har virket som permanente løsninger.

»De tiltag, der er taget i forbindelse med tidligere udledninger, har alle virket efter hensigten, men der opstår fra tid til anden nye utætheder, som vi reagerer på efter aftale med Miljøstyrelsen og efter samme procedure som den, vi netop har gennemført,« svarer Jan Olsen.

Dioxinudledningen fra affaldsforbrænding måles normalt kun to gange årligt, men Miljøstyrelsen kræver i sit påbud, at Norfors nu skal måle hver måned.

Senest viste en måling på anlægslinje 4 i marts en markant overskridelse af dioxin-niveauet, og det fik affaldsselskabet til at lukke helt ned for anlægget i maj.

Hvorfor har I ikke af jer selv foretaget flere målinger end de to årlige, som er mindstekravet?

»Miljøstyrelsen fastlægger omfanget af præstationsmålinger – normalt 2 gange årligt, nu en gang hver måned,« nøjes Jan Olsen med at konstatere.

Han oplyser, at »hele organisationen ser med stor alvor« på udledningen af dioxin og oplyser, at de økonomiske konsekvenser endnu ikke kan gøres op.

Mener du selv, at Norfors har udvist rettighed omhu i denne sag?

»Norfors har fulgt de retningslinjer og vilkår, som er lavet i samarbejde med Miljøstyrelsen, og som fremgår af vores miljøgodkendelse og påbudsskrivelsen,« svarer underdirektøren.

Norfors har to ovnlinjer, 4 og 5. De afbrænder omtrent samme mængde affald årligt, hhv. 72.000 og 80.000 ton. Ovnlinje 4 har våd røggasrensning, og ovnlinje 5 har semitør røggasrensning.