Medicinrester fra dambrug truer vandløb

Vandprøver fra Kongeåen tyder på, at størstedelen af medicinforbruget i et af Danmarks største dambrug spreder sig gennem å-systemet.

I en af vandprøverne var koncentrationen af stoffet Sulfadiazin tre gange højere end Miljøstyrelsens grænseværdi på 4,6 mikrogram per liter, viser en rapport fra det nu nedlagte Ribe Amt.

Sulfastoffer nedsætter cellers evne til at dele sig, dræber bakterier og er mistænkt for at skabe resistens over for antibiotika hos nogle bakterietyper.

Vandprøven i Kongeåen er den eneste blandt fem vandprøver i Ribe Amt, som viser høje koncentrationer af medicinrester i vandløbene. De høje koncentrationer hænger sammen med, at den ene prøve blev taget, samtidig med at fiskene i dambrugene blev behandlet.

»Det her viser jo, at størstedelen af medicinstofferne i dambrugene faktisk strømmer ud i åen. Dermed skal vi passe meget på med at bagatellisere problemet, når vi bruger mange penge på at rense andre områder for de selvsamme stoffer, « siger biolog Henning Christiansen.

Han henviser til forureningen fra Kjærgaard Plantage, hvor myndighederne vil rense grunden for blandt andet sulfastoffer.

Biolog: Intet modbeviser problemstillingen

Vandprøverne i Ribe Amt blev foretaget sidste sommer og er en del af et screeningsprogram under Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) som skal afgøre, om overvågningen af medicinstoffer bør indgå i det nationale overvågningsprogram, Novana.

Til sommer udkommer en samlet rapport om spredningen af medicin fra dambrug til vandløb, og rapporten vil også indeholde prøver foretaget i Vejle Amt. Ingen af prøverne i Vejle Amt viste sig dog, at overskride grænseværdierne, oplyser seniorrådgiver i DMU, Ole Sortkjær.

»Indtil videre kan vi ikke sige, om medicinstoffer udgør et problem i danske vandløb generelt. Vi har kun én prøve som overskrider grænseværdien, og den blev taget under specielle forhold med meget lidt vand i åen på grund af en varm sommer. Men omvendt har vi ikke noget, der viser, at der ikke er noget problem,« siger Ole Sortkjær.

Lang udsigt til indgreb

I øjeblikket foregår der ingen overvågning af medicinstoffer i danske vandløb, og Ole Sortkjær har fået afslag fra EU og Fødevareministeriet til at forske videre i, hvordan medicinrester spreder sig i dambrug, herunder modeldambrug med biofiltre.

Vejen til et indgreb over for medicinrester i dambrug fortaber sig også i horisonten. Først skal miljøstyrelsen nemlig overveje, om screeningsrapporten lægger op til at inddrage medicinstoffer i Novana.

Dernæst skal overvågningen i gang, og finder man store koncentrationer af medicin, skal man ført til at overveje, om der er behov for indgreb.

»Personligt tror jeg ikke, der sker noget før om meget lang tid, fordi vi er inde i en sparerunde efter nedlæggelsen af amterne,« siger Ole Sortkjær.

I forbindelse med kommunalreformen blev overvågningen af alle miljøfremmede stoffer sløjfet i Novana. Størstedelen af danske dambrug fik ikke inden 1. januar fornyet deres tilladelser til at udlede antibiotika og andre giftige stoffer i de nærliggende vandløb.