Medicinalselskaber overvejer flugt til USA

For første gang offentligt lufter Lundbeck tanken om at flytte virksomheden til USA.

Lundbeck har de seneste år kæmpet en hård kamp med sundhedsmyndighederne i Europa for at få godkendt antidepressivet Cipralex, der er en efterfølger af supersællerten Cipramil - også kendt som »lykkepillen« - som lundbeck ikke længere har patent på.

»Virkeligheden er, at vi møder meget lidt sympati i Europa, og derfor fokuserer vi på USA, hvor vi har en klar strategi for at komme ind og blive en del af markedet«, siger adm. direktør for Lundbeck, Claus Bræstrup, til Børsen.

Det er en melding, der skal ses i forhold til, at virksomheden i stort set hele sin snart 90-årige historie har haft hjemmemarked i Europa.

Novo Nordisk og Leo Pharma planlægger også at rykke væk fra Europa

Lundbeck er ikke den eneste danske medicinalvirksomhed, der har blikket rettet mod USA.

Ifølge Børsen har Novo Nordisk og Leo Pharma også mærket den europæiske medicinalindustris svækkede konkurrencekraft på verdensmarkedet, og de regner derfor med at flytte en stadig større del af forskningen over Atlanten:

»Vi vil i fremtiden udvikle vores forretning der, hvor der er markedsadgang. Vi har en stærkt voksende forretning i USA, og vi vil lave en større del af vores kliniske udvikling i USA«, siger Lars Rebien Sørensen, adm. direktør for Novo Nordisk.

Novo Nordisk har 11.030 medarbejdere ansat i Danmark og havde i 2003 en nettoomsætning på 26.541 millioner kroner.