McKinsey kulegraver, om flere dele af Statens Serum Institut skal nedlægges

Illustration: Tuala Hjarnø

Sundheds- og Ældreministeriet har sammen med Finansministeriet nedsat en særlig styregruppe, der skal finde ud af, hvilken fremtid seruminstituttet skal have.

Styregruppen har igen hyret konsulentfirmaet McKinsey til at endevende samtlige opgaver, Statens Serum Institut løser, og komme med forslag til, hvordan de fremover skal organiseres.

McKinsey har bl.a. hyret tidligere finansminister Bjarne Corydon, hvilket er bemærkelsesværdigt. Salget af vaccineproduktion og selskabet Diagnostica blev besluttet, mens han sad for bordenden i Finansministeriet og umiddelbart efter frasalget af dele af Dong Energy.

Usikker fremtid

McKinsey har allerede afleveret i hvert fald dele af sin analyse til den ministerielle styregruppe, som dog holder den tæt til kroppen. Ingeniøren og HK Statsbladet har således fået afslag på aktindsigt i samtlige afsnit fra McKinseys kulegravning med undtagelse af få ark med opremsninger om instituttet i dag.

Læs også: Direktør for Serum Institut: Alle blev overraskede over, hvor komplekst det var at skille it-systemerne ad

Derimod er den konsulentkontrakt, som staten udbød, omfattet af aktindsigten. Den viser, at fremtiden for det over 115 år gamle institut er mere end usikker. Overordnet skal analysen levere et 'forslag til Statens Serum Instituts fremtidige bevillingsniveau, opgaveportefølje og organisering'.

Det sker, efter at staten har solgt to dele af Serum Instituttet fra, selskabet Diagnostica og vaccineproduktionen. Frasalget af vaccineproduktionen kostede ifølge Ingeniørens og HK Statsbladets gennemgang mindst en lille milliard kroner.

'Frasalget af de to områder gør, at det er hensigtsmæssigt at undersøge, om organiseringen og udførte aktiviteter er optimale med den nu væsentligt mindre og mere simple organisation,' skriver embedsmændene.

Det indebærer blandt andet, at McKinsey skal 'vurdere, hvilket omfang af opgaver der er nødvendigt for at opretholde en selvstændig styrelse', og afdække effekter ved bortfald af opgaver fra Statens Serum Institut'. Dertil kommer, at konsulenterne skal 'udarbejde en liste med konkrete effektiviseringstiltag.'

Efter det katastrofale frasalg af vaccineproduktionen og det mere vellykkede salg af Diagnostica består Statens Serum Institut i dag af to forskningsenheder for henholdsvis vacciner og epidemiologi. Også den nationale biobank med tilhørende forskning hører under instituttet.

Dyre ydelser

Først og fremmest har der været blæst om den oprindelige kerneopgave, infektionsberedskabet. Det skyldes, at der som en del af det beredskab indgår en såkaldt diagnostisk enhed, der udfører analyser for sygehusene.

Imidlertid mener regionerne, at Statens Serum Institut tager sig for dyrt betalt for de ydelser. Det har, viser ministeriernes oplæg til McKinsey, ført til, at regionerne hellere selv vil analysere patienternes prøver. Resultatet har været besparelser hos seruminstituttet, men grænsen er ifølge aktindsigten ved at være nået.

'Statens Serum Institut har løbende tilpasset sig den faldende omsætning, men er ved at nå den kritiske masse i forhold til at kunne varetage smitteberedskabet,' lyder det i materialet.

'Som følge heraf er det aftalt med Danske Regioner, at der skal ses på den fremtidige organisering af det diagnostiske område,' skriver embedsmændene og understreger, at aftalen endnu ikke er på plads.

Ny aftale: Besparelser, men infektionsberedskabet er sikret

DDet er den imidlertid kommet, siden de dokumenter, som Ingeniøren og HK Statsbladet fik aktindsigt i, blev skrevet. Finansministeriet har indgået en aftale med Danske Regioner, der driver sygehusene. Den indebærer, at regionerne betaler Statens Serum Institut godt 151 mio. kr. for at udføre analyser, der 'er kritiske for infektionsberedskabet'.

Der er tale om et minimumsbeløb, som skal dække et vist antal analyser. Bestiller regionerne flere end dette minimum, skal de betale ekstra.

Aftalen sikrer ifølge pressematerialet fra Finansministeriet, at der 'opretholdes et stærkt nationalt infektionsberedskab på Statens Serum Institut'.

Læs også: Politiker: Regeringen har forsøgt at maskere, hvad salget af vaccineproduktion har kostet

Da ministerierne har mørkelagt McKinseys rapport, er det umuligt at få kendskab til, hvordan konsulenterne foreslog at organisere infektionsberedskabet. De havde fået en bunden opgave i at komme med forslag til, hvordan Statens Serum Institut kunne bestå, hvis instituttet slet ikke skulle udføre diagnostik for regionerne.

Dyr husleje på Islands Brygge

Embedsmændene bekymrer sig særligt om, hvordan huslejen for bygningerne på Islands Brygge kan nedbringes.

På Statens Serum Institut ser vicedirektør Ole Jensen intet mærkværdigt i at hyre McKinsey til at vurdere instituttets fremtid.

»Vi er gået fra omkring 1.400 til omkring 700 medarbejdere. Når det sker, så er det naturligt at se på, hvordan Statens Serum Institut skal fungere fremadrettet,« siger han og præciserer senere tallene i en mail:

I 2015 havde Statens Serum Institut 1.413 årsværk. I år er der budgetteret med 634.

»Vi har en diagnostik, som er presset, fordi regionerne tager opgaver hjem. Det er ikke nogen hemmelighed, at der er forhandlinger med regionerne om diagnostikken. Det regner vi med falder på plads op mod sommerferien,« fortæller Ole Jensen.

Ansættelsesstop, frivillige fratrædelser og mindre fyringsrunde

Allerede i slutningen af 2016 indførte instituttet, hvad vicedirektøren betegner som 'et kvalificeret ansættelsesstop'. Det betyder, at ledelsen skal godkende genbesættelsen af alle stillinger. Desuden har medarbejderne i både diagnostik og støttefunktioner haft mulighed for at søge frivillig fratrædelse. Ifølge Ole Jensen har tiltagene 'haft god effekt'.

Alligevel tager seruminstituttet nu hul på en mindre fyringsrunde.

»Vi kan se, at vi ikke vil komme i mål med at nå kravene i vores budgetter. Derfor er det antal afskedigelser, vi skal gennemføre nu, markant lavere, end det ellers havde været. I den runde, som vi er i gang med nu, kommer vi formentlig under ti afskedigelser,« siger Ole Jensen.

Læs også: Tidligere direktør står frem: Finansministeriet var advaret om katastrofalt vaccinesalg

Utryghed blandt medarbejderne

Ifølge Joan Hindsgaul-Nissen, tillidsrepræsentant for cirka 200 HK-laboranter på seruminstituttet, har besparelserne og den hemmelige konsulentrapport gjort medarbejderne utrygge.

»Det er ubehageligt at gå med den usikkerhed hængende over hovedet, som vi nu har gjort i fire år. Først med salget af vaccineproduktionen og derefter med hjemtagelser af diagnostiske analyser til regionerne. Medarbejderne vil meget gerne snart have en afklaring,« siger hun.

»Det er urimeligt, at vi skal betale fordi salget af vaccineproduktionen blev så dyrt.«

Nils Strandberg Pedersen, der var direktør for seruminstituttet i 18 år frem til sin pension i september 2016, finder det afgørende at sikre ro om de resterende dele af instituttet.

»Det er vigtigt at sikre det, der er tilbage af instituttet gode og stabile rammer. Det er uansvarligt, at man bare lader det flyde i så lang tid, hvilke opgaver SSI skal have, og hvilke opgaver regionerne skal varetage,« siger han.

Prisen for McKinseys analyse er ikke kendt, men den skulle holde sig inden for en ramme på 2,5 mio. kr. plus moms.

Samarbejde mellem Ingeniøren og HK Stat

Researchen til artiklerne om salget af Statens Serum Instituts vaccineproduktion er foretaget i samarbejde med journalist Rasmus Lindharth fra HK Statsbladet. Vi har delt dokumenter og interview-noter. Rasmus Lindharth har tidligere skrevet en række artikler om salget. Fagforeningen HK Stat organiserede bl.a. laboranter i vaccineproduktionen inden salget.

Denne artikel er rettet torsdag 8. juni ca. kl. 10. Oplysninger om regionernes aftale med regeringen om fremtiden for infektionsberedskabet er tilføjet. Også overskrift og indledende afsnit er ændret.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

McKinsey er hyret igen, igen, igen, igen,igen!

Det er helt fantastiskt, at de bliver hyret til at rive statsinstitutioner fra hinanden og ødelægge infrastruktur, der er vitalt for rigets sikkerhed, sundhed og velstand.

At de så har hyret Bjarne Corydon oveni er at give os alle sammen en " fuck-you, verry much" samtidigt!

Men det er helt tydeligt en del af planen! Hvem der "ejer" den plan er så et godt spørgsmål? Det ligner en fremmed magts, fjendtlige angreb, på Danmark!

 • 29
 • 0

Først scorer Corydong en solid hyre på at være med til at afvikle seruminstituttet. Dernæst får han et fedt honorar på at under søge sig selv. Det her slår dog alligevel det meste af hvad vi tidligere har set her i bananrepublikken.

 • 28
 • 0

Hej Mark

Tak for at gøre opmærksom på aftalen, som pga. ferie var smuttet mellem hænderne på os. Jeg har nu opdateret artiklen og overvejer, hvordan jeg skal følge op.

 • 2
 • 0

Når nu SSI alligevel skal slagtes, og det er jo foremålet, uanset hvad regionerne har indgået af aftaler, hvorfor så smide 1.000.000.000 kr ud først?

Hvem har haft snablen i kassen, lovligt naturligvis, via konsulentkontrakter?

 • 13
 • 0

Hvem betaler SSI dog husleje til, hvis de har boet der i mere end 115 år? Hvis huslejen er for høj, så sæt den ned til nul, det er jo bare et spørgsmål om en politisk beslutning. I det hele taget er det jo dybt idiotisk at stat, region og kommuner betaler husleje til hinanden på kryds og tværs. De eneste der har glæde af det, er nogle bogholdere i, ja gæt engang?

 • 8
 • 1

Når Corydon var den, der tog beslutningerne om urealistiske prisnedsættelser på vacciner og privatisering af SSI, så kan han naturligvis ikke være med til at feje op! Desuden er der nu brug for den faglige vurdering, som Corydon ikke dengang mente var nødvendig. Det er på tide, at friske øjne ser på sagen! Folketinget bør også nedsætte en undersøgelseskommission.

Det er meget risikabelt og gambling med befolkningens sundhed, at DK ikke mere har vort eget vaccineproduktion beredskab.

Det mest chokerende er, at disse forkerte og kortsigtede privatiseringer skete under en socialdemokratisk ledet regering. Hvis Mette Frederiksen ikke siger klart fra og fyrer fra ledende poster i partiet alle dem, der støttede beslutningerne om de fatale prisnedsættelser på vacciner og privatiseringerne (også af DONG), så får hun problemer ved næste Folketingsvalg.

 • 15
 • 0

Hvem betaler SSI dog husleje til, hvis de har boet der i mere end 115 år? Hvis huslejen er for høj, så sæt den ned til nul, det er jo bare et spørgsmål om en politisk beslutning. I det hele taget er det jo dybt idiotisk at stat, region og kommuner betaler husleje til hinanden på kryds og tværs. De eneste der har glæde af det, er nogle bogholdere i, ja gæt engang?

Hele det cirkus blev for alvor startet af Løkke i regeringen før Thorning. Det smarte er, at man fra statens side kan øge huslejen med 400 mio. og kompensere med en mer-bevilling på 200 mio. Så kan man gå ud til vælgerne og sige "Se! Vi har skaffet 200 mio. mere!". Det var netop sådan de lavede finanslovsaftalen om en kæmpe "mer-"bevilling til universiteterne, som effektivt betød at universiteterne havde færre penge omkring 2010. Alt omkring at skubbe huslejer frem-og-tilbage gavner i sidste ende kun en lille håndfuld mennesker, nemlig de politikere som kan få stemmer ud af det.

 • 12
 • 1

Det hele startede med at Elbæk skulle bruge flere penge til det kongelige teater. Dem konfiskerede man hos SSI. Dette bloddræn blev døden og hele virksomhedens værdi blev ødelagt. Jeg ved ikke hvordan det Kgl teater nu skal få sine penge og pyt med vacciner, arbejdspladser, epidemiberedskab og viden for den hånd der fodrede dem er blevet ædt op. Lad os i stedet få en ny eksperimenterende opsætning opsætning af Holberg med tekster i nyfortolkning af Gulddreng. Så kan det åndsforladte teater på Slotsholmen forhåbentlig skaffe flere penge ved at tilbageføre partistøtten så vi kan få stoppet det reality teater de kører derinde og alle de ulykker de laver. Aldrig har så mange haft så få at bebrejde for så meget.

 • 5
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten