MBA kræver ekstra motivation, når der er masser af job at få

Der kan være flere fordele ved at tage en MBA som ung, mener Nicolai Ørum Østergaard, der arbejder som project portfolio manager i Arla. Han er lige fyldt 30 år og afslutter til foråret sin MBA ved Aarhus BSS.

Det er nemlig nu, hans samvittighed tillader ham at bruge de timer, som drømmestudiet kræver.

Find lederjob her

»Min kæreste er selv i gang med en ph.d. i medicin og bruger også mange timer på det. Derfor giver det mening for os, at jeg tager min MBA nu – før vi får børn,« siger han.

Der er behov for meget koordinering og aftaler på hjemmefronten for at man kan bruge de 15-20 timer ugentligt, som det kræver.

Han kan se på studiekammeraterne med børn, at det er langt mere krævende for dem at kombinere fuldtidsjob og studium. På trods af det var kun 6 procent af de studerende, der begyndte på Aarhus BSS i sommer, 30 år eller derunder.

Uddannelse giver et større overblik

Det kan der være flere grunde til. Blandt andet påpeger Nicolai Ørum Østergaard, at man skal være klar og motiveret for at begynde at studere igen.

Som ingeniør er det ofte nemt at få arbejde som færdiguddannet. Sådan var det for Nicolai Ørum Østergaard, der lige efter sin dimission som diplomingeniør i Manufacturing and Management fra SDU ville ud at bruge sin uddannelse i stedet for at fortsætte på en civilingeniør­uddannelse eller en kandidat.

»Det trak at komme ud for at prøve mine kræfter af, selvom jeg efterfølgende godt har kunnet mærke, at de kandidater og civilingeniører, jeg arbejdede sammen med, havde noget ekstra at byde ind med,« siger han.

Han kunne se, at de havde en stærkere teoretisk ballast, som gjorde dem i stand til at se tingene fra forskellige vinkler. Som uddannet diplom­ingeniør ser han sig selv som generelt orienteret mod problemløsninger, men uden det bredere, mere nuancerede overblik.

Det er han nu med fem års ledelseserfaring ved at skaffe sig gennem sin MBA, der giver ham mulighed for at være leder, samtidig med at han som ingeniør kender til de tekniske sammenhænge.

»Drømmen er med udgangspunkt i min viden om supply chain og it at være med til at udvikle virksomheder ved at benytte muligheder som digitalisering og Internet of Things,« fortæller han.

Drømmen om selvstændighed

Spørger man ind til Nicolai Ørum Østergaards fremtidsperspektiver, drejer de sig om ledelse og selvstændighed. Han befinder sig godt i lederrollen, vil gerne have mere direkte ledelseserfaring og helst i den nærmeste fremtid.

»Det tiltaler mig at være med til at drive et team og en organisation, udvikle den professionelle rolle og være med til at præge, hvilken retning der skal til for at opnå succes,« siger han.

Via MBA’en får han både netværk og indsigt i mange andre brancher og industrier. Det har givet ham flere ideer til, hvor han har noget at byde ind med. Indtil videre har han ikke en klar og tilrettelagt fem- eller tiårsplan, men han ved, at det skal dreje sig om forretningsledelse og udvikling, gerne i produktionssektoren.

På sigt vil Nicolai Ørum Østergaard også gerne prøve kræfter med sin egen virksomhed. Hvis det lykkes, vil det ikke være første gang, at han er selvstændig. I 2014 startede han sin egen konsulentvirksomhed, OES Consult. I en ny fremtidig selvstændig forretning vil han helst arbejde med en egentlig produktion, hvor han kan anvende sin ingeniør­uddannelse.

Problemløsning fra mange vinkler

Nicolai Ørum Østergaard håber uddannelsen vil give ham adgang til de mere ledelses­tunge opgaver og mulighed for at være med til at sætte det strategiske fokus.

»Jeg kan mærke efter halvandet år på MBA’en, at jeg har rykket mig en del. Én ting er undervisningen og den teoretiske indsigt, det giver, men en vigtig faktor er også de mennesker, jeg har undervisning med. Det er ofte folk, der kommer fra andre industrier og kan være alt fra vice presidents til overlæger og soldater. Det giver indblik i andre måder at se verden og tilgå problemer på,« siger han.

For ham er det en stor fordel at kunne vende problemstillinger, han selv sidder med i hverdagen, og høre, hvordan de arbejder med det i andre virksomheder.

»Vi vender for eksempel ledelses­emner som motivation. Det kan være, hvordan bonusordninger eller videreuddannelse kan motivere medarbejdere. Det er meget forskelligt, hvordan man ser på det i de forskellige virksomheder,« siger han.

Han vil absolut anbefale andre unge at tage en MBA – forudsat at lysten er der. Men man skal huske at have afklaret det på hjemmefronten, for det kræver, at man bruger de timer, det tager. Derudover kræver det også, at der laves aftaler med ens arbejdsplads om, at det kan planlægges, samt i hvilken grad arbejdspladsen vil stille sig til rådighed.

»Den MBA, man bare går og snakker om, kan man ikke bruge til noget,« siger han.

Emner : Karriereguide