Massivt pres fra magtfuld kæmpelobby for bro over Kattegat

En usædvanligt indflydelsesrig lobby har rottet sig sammen mod det politiske system for at få Folketinget til at vedtage en bro over Kattegat, inden et fagligt beslutningsgrundlag er til stede.

Lobbyen hedder Kattegatkomiteen og består af erhvervslivets mastodonter, banker, lufthavne, universiteter, entreprenører, landbrug, LO og postvæsen samt en lang række regionsrådsformænd, borgmestre og erhvervsrådsformænd.

De mange parter arbejder for at få broen principbesluttet i Folketinget allerede til næste år. I 2018 skal den være detailprojekteret og kontrakterne underskrevet, så entreprenørerne kan fortsætte på Kattegat, når Femernforbindelsen mellem Rødby og Puttgarten er afsluttet.

Læs også: Tre planer for en Kattegatbro

»Det bekymrer os, hvis der opstår store huller mellem de store infrastrukturprojekter, så vi mister kompetencerne. Derfor skal de folk, der nu er i gang med geotekniske undersøgelser på Femern Bælt, i princippet kunne fortsætte direkte på Kattegat. Det er afgørende, når der skal konkurreres,« siger Niels Nielsen, der er direktør i Danske Anlægsentreprenører.

Kattegatkomiteen har sekretariat i Viborg, afholder konferencer, beregner og analyserer forbindelsens samfundsøkonomi og har møder med centrale folketingspolitikere.

Også Københavns Lufthavnes fremtid afhænger direkte af at få et større opland, mener administrerende direktør Brian Petersen:

»Kattegatbroen vil øge Københavns Lufthavnes opland kraftigt. Vi har ca. fire millioner mennesker, som kan nå til Kastrup på to timer. Med en Kattegatbro ville en stor del af Jylland kunne nå os inden for to timer. Det giver mulighed for flere ruter og flere afgange, især på interkontinentale destinationer. Og eftersom Kastrup er den eneste danske lufthavn med interkontinentale afgange, vil det være en fordel for Danmark.«

Da tidligere rektor på Roskilde Universitet, professor Henning Salling Olsen, sagde ja til at gå ind i Kattegatkomiteen, hang det sammen med, at universitetet, fra sin midtsjællandske placering, i takt med etableringen af Femernforbindelsen, var i fare for at blive hægtet af Jylland og resten af Sjælland:

»Set fra universitetets perspektiv er det vigtigt at holde forbindelserne åbne på Sjælland. Vi har også nære forskningsrelationer til jyske institutioner. Og uden en fast forbindelse over Kattegat, bliver der ikke investeret i motorveje og jernbane i den retning,« siger Henning Salling Olsen.

For Michael Holm, administrerende direktør i Systematic, Århus, vil Kattegatbroen ændre alt:

»Ud over at den vil knytte nationen tættere sammen end i dag, hvor hovedstaden jo ikke er centralt placeret, vil det bryde de geografiske barrierer mellem bopæl og arbejdsplads ned, hvis man kan sætte sig i toget og køre højhastigt mellem bopæl i København og job i Århus.«

Transportminister Hans Christian Schmidt (V) afviser lobbyens ønske:

»Det er ikke muligt at fremskynde en principbeslutning om broen til 2011,« siger han i overensstemmelse med fagfolkene på DTU.

Professor Otto Anker Nielsen, DTU Transport, mener, det vil være uklogt at træffe en beslutning nu. Den må afvente en samlet analyse af trafikmønstrene i landet, som først er klar i 2012:

»En Kattegatforbindelse vil være Danmarkshistoriens største og dyreste faste forbindelse, og derfor er det vigtigt med et godt beslutningsgrundlag,« siger han.

Læs mere i den trykte udgave af Ingeniøren fredag.
"Fagfolk uenige om trafikforhold"
"Kattegat-beslutning mangler trafikmodel"
Abonnenter kan logge på og læse artiklerne HER.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Når nu denne "kæmpelobby" betegnes værende så stærk, så er det jo ensbetydende med at der er mange penge bag deres snak. Så den danske stat kan vel lave "en tysker" (Altså i stil med den tyske beslutning om at de gerne ville have en bro over Femeren, men ikke gad betale til den).

Staten kan så garantere to sporet motorvej og dobbelsporet jernbane hen til broens landfæste, og lade lobbyen skrabe de 100 mia. sammen selv. Så kan de også selv få lov til at håndtere driften inkl vedligehold. Man kan måske sige at broen efter 100 år skal doneres til staten.

Denne model burde også kunne bruges på andre infrastruktur projekter.

 • 0
 • 0

Når Femernforbindelsen åbner år 2018, så aflastes forbindelsen over Fyn, og hvis bare der kom en snert af brugerbetaling så ville en Kattegatforbindelse stå lige så tom som en Nordjysk motorvej kl 02:00 om natten, de kunder der er, vil fortsat sejle.

Det kunne ellers være sjovt at følge slaget om miljøkrav når en motorvej eller en højhastighedsbane skulle skære grenen af Sjællands Odde i to eller lægges tværs over Samsø.

Nå ja, nogen må have luftet et eller andet for det er ikke 1.April endnu, og så hoved argumentet om at forøge oplandet til Kastrup, hvis Jyder selv skal betale så kører de fortsat til Hamborg, dels er priserne generelt pænt lavere, dels er den Danske og Tyske feriesæson forskudt.

 • 0
 • 0

Hørt!

Erhvervslivet har klart mest at vinde ved denne broforbindelse, så jeg mener helt klart også at erhvervslivet må spæde til! Lad dem låne staten penge til at bygge denne bro, så kan de få deres penge tilbage igennem broafgifterne! Lad os så se hvor meget de rent faktisk ønsker denne bro hvis de selv skal til lommerne! Det kan ikke passe at erhvervslivet på den måde skal subsidieres med skatteydernes penge fra en allerede noget slunken statskasse!

Og så vidt jeg ved betyder demokrati folkestyre, så erhvervslivet burde slet ikke have mulighed for at påvirke den politiske proces så voldsomt - ak ja - så meget for min stemme betyder noget!

 • 0
 • 0
 

Den jyske trafikmafia slår til igen. I dag står de to nørrejyske motorveje Risgaard og Knudsen som monumenter over deres magt og indflydelse. Efter sigende er de to motorveje på visse strækninger så lidt befærdede, at der vokser græs op gennem asfalten. Forsåvidt angår Kattegatbroen, så vil det være en rædsom dyr løsning. Nøjagtig som med de meget lidt benyttede motorveje. Jo, Jens Risgaard Knudsen har ikke levet forgæves. (Requiem In Pace).

 • 0
 • 0

Jeg kan ikke se hvordan den bro nogensinde vil blive en realitet, for de tre mulighedder som Kattegatkomiteen er kommet med er helt ude i hampen. For det første, hvorfor vil man lave en bro til Samsø fra Jylland en 30-45 min syd for Århus, så kan man da lige så godt køre det sidste stykke vej til Fredericia. For det andet, vil en firesporet motorvej gennem Sjælland odde være næsten umuligt, eftersom der allerede er fyldt op med sommerhuse, og hvis der oven i oveni købet også skulle være en to sporet jernbane, vil det ikke gøre sagen bedre.

 • 0
 • 0

Realiseres ideen så ender vi med én stor metropol: København-Trekantområdet-Århus-København. Udenom vil der være et næsten affolket gylle-stinkende bondeland uden busser, skoler, lægehuse og med en dyr og dårlig døgner som eneste provianteringskilde. Inde i metropolen vil vi komme til at døje med de samme problemer, som fx. Los Angeles har: endeløse bilkøer, miljøproblemer, kriminalitet og tiltagende forslumring - kun afbrudt af såkaldte rekreative områder, men heller ikke her vil der være fred at finde.

The American dream = a global nightmare!

 • 0
 • 0

Skyldes det frygt for ikke at være i centrum at man på Sjællandssiden ikke vil have denne bro?

En sådan bro giver fint mening, da den vil aflaste de nuværende store og lillebælt, vejlefjord og hele trekantsområdetes motorveje. Mon ikke mere man i KBH er bange for at komme for tæt på Danmark? at med en sådan bro vil man med rette kunne kræve at alle statsarbejdspladser kan være UDENFOR KBH uden det har praktisk betydning?

Den så "kære" tyske forbindelse som er vedtaget er ikke en dansk ting, men en svensk/sjællandsk ting hvilken værdi levere den forbindelse for folk i Vejle? Men det er jo vigtigt at folk i KBH har lige vilkår til at hente billig øl i tyskland..

Af den grund at man ikke gider at gentage bilkøerne omkring KBH så har man faktisk muligheden for at handle nu, inden hele trekants området går i stå i køer, så få den bro undersøgt og ja vi jyder er vandt til at gøre tingene selv og ikke tigge om at politikerne og staten tager sig sammen til at handle.

 • 0
 • 0

Hvis der absolut skal en bro over Kattegat ville det være smartere at lave en fra Gøteborg over Læsø til Frederikshavn.

Så kunne vi få slidt det græs af, der vokser op gennem asfalten på motorvejene derovre, på grund af manglende traffik, da meget af den svenske trafik så ville køre den vej.

Det her ,er en ligeså enøjet betragtning, som at påstå, at københavnere er bange for jysk nærhed.

Det korte og lange er at teknisk er der intet ivejen for at bygge sådant et monster, men økonomisk er der ingen grund til det.

Pengene ville være bedre anvendt, på netop at løse Vejlefjords og de manglende motorveje omkring Københavns problemer.

Forskellen på Vejle og København er ,at en gang imellem er der kø på Vejlefjord, hvor det ikke kan mindes at køen fra Hundested og ind og fra Frederiksund og ind ikke har kørt med små bitte skridt fra kl 6 til 9 og omvendt fra klokke 15 til 19. Ikke at forglemme køerne syd og vestfra

Jyder jamrer sig, fordi de er vandt til at veje ikke er traffikerede og når de så skal lette foden lidt fra speederen, så skal det sandeligt påtales.

 • 0
 • 0

Jeg håber at man begynder konstruktion af kattegatbroen snarest. Det kan godt være at virksomheder har stor interesse i selve bro projektet, men under alle omstændigheder vil det gavne forbrugerne og endda knytte Danmark tættere sammen.

Hvis man også får lavet et magnettog forbindelse igennem kattegat, skal man regne med at det ender med en voldsom miljø gevinst og tidsgevinst for erhvervslivet og for forbrugerne.

De langsommelige færger nedlægges, fly rute mellem kbh-århus-ålborg nedlægges. Desuden skyder billisterne enorm stor genvej via kattegat broen, sådan at billisterne ikke skal køre en stor bue udenom destination A til B.

Jeg støtter også HH-tunnelen. Men hvornår at man gider at få lavet tunnelen vides ikke, måske allerede i 2020. I det mindst får man en stabil forbindelse og at man sparer voldsom meget tid.

 • 0
 • 0

Nu behøver en ny bro jo ikke nødvendigvis betyde stop for nødvendige og logiske investeringer i infrastrukturen hverken omkring København eller omkring Vejle.

Frem til idag har vi set, hvad broer gør: De binder sammen og skaber vækst og muligheder, hvor der før var begrænsninger.

Hvis en bro realiseres, vil det for mit vedkommende f.eks. betyde at toget vil kunne benyttes når jeg skal til møde i København (idag er jeg nødt til at flyve, med mindre jeg vil overnatte i København og nå til et møde kl. 9).

Selvfølgelig vil vi fra Jylland også få mulighed for at tage toget/bilen en aften i teatret eller andre af hovedstadens kulturtilbud.

Trafikplanlæggerne arbejder lidt anderledes: Tæl antallet af biler på vejen og beregn herudfra hvor stor kapacitet vejen skal have. Resultatet kan idag groft sagt ses f.eks. ved Limfjordsbroen/tunnellen, Vejle Fjord broen, i og omkring København og mange andre steder. Der bliver først taget en politisk beslutning når trafikken er brudt sammen.

Et anlægsprojekt som en bro over Kattegat tager flere år, så derfor er det efter min mening ganske fornuftigt at speede forundersøgelserne op.

En bro vil formentlig ikke kunne være klar før 2022, så det hele handler om hvordan trafiksituationen ser ud om 12 år. Trafikforskerne og planlæggerne vil arbejde med prognoser og fremskrivninger af trafikken, men udgangspunktet vil altid være baseret på antagelser: Hvor mange biler vil køre over broen det første år, og hvor meget vil trafikmængden stige de følgende år?

Det handler ikke om, at "Jyder jamrer sig" - men nogle ser muligheder, hvor andre ser begrænsninger...

 • 0
 • 0

Nu skriver alle i den her debat om en bro. Hvad med en tunnel med jernbane i stedet for ??.

Ved Hasselager syd for Århus kan banen forgrenes ud fra den eksisterende og køre til Dyngby ved Odder. Derfra fortsættes i en tunnel til Samsø og videre til Røsnæs nord for Kalundborg. I Kalundborg kobles banen til den eksisterende, som så skal udvides til 2 spor. Så er der nok nogen der vil sige at alt lastbilgodset har brug for en motorvej. Men der kan man jo lave en løsning som den her: www.lorry-rail.com Hvor lastbilerne læsses på tog i Høje Tåstrup og ved Hasselager. Så er der så meget mere plads på motorvejen ved Vejle og over Fyn.

 • 0
 • 0

Jeg tænker på Færøerne, Island og Grønland.

3 øer med en Bro/Tunnel......

Min bror starter på Grønland og jeg starter ved Hirtshals......

Mødes vi ikke på midten, så får I bare 2 for de samme penge.....

Det er da et godt tilbud fra Vendsyssels Arbejdsformidling....

 • 0
 • 0

Jeg kan bare ikke se, hvorfor vi skal bruge så mange penge på at gøre det nemmere at komme fra Jylland til Sjælland og omvendt, når der er så meget andet vi kunne bruge det på. Jeg ved godt at der er mange store firmaer som har massere penge bag sig, men jeg tror stadigvæk at staten kommer til at betale det meste af den. Hvorfor bygge en bro bare for at lette trafikken omkring trekantområdet og lillebælt, når man kunne bruge et meget mindre beløb på at gøre det område bedre? Er det nogen der vil fortælle mig hvorfor i vil have en en bro/tunnel syd for Århus f.eks, ved Hasselager, når det ikke tager mere end en time fra Hasselager til Fredericia, det smarteste vil da så være at have en forbindelse nord for Århus fra f.eks. Ebeltoft eller Mols til Samsø og videre til Kalundborg?

 • 0
 • 0

Skyldes det frygt for ikke at være i centrum at man på Sjællandssiden ikke vil have denne bro?

Så det århusianske ønske om denne bro bunder altså ikke i ret meget andet end mindreværdskomplekser?

 • 0
 • 0

Der mangler behov for en sådan Kattegatbro og det projekt vil dele Danmark mere end det vil samle! Det virker fuldstændigt tåbeligt - og typisk jysk tankegang - eller manglende på samme. Jeg mnener der er mere behov for en bro fra Falster via Møn til Bornholm.

 • 0
 • 0

Nu er jeg selv både billist og bosat ved Århus og personligt kan jeg se mange fordele ved en Kattegatbro. Men en af de største fordele mener jeg er sikkerheden ved at have to forbindelser der forbinder landet, prøv at forstille hvad der ville ske ved alvorlig skibskollision på vestbroen.... Både vej og jernbane forbindelse mellem landsdelene vil blive afbrudt, og der findes ingen færger idag der på nogen måde kan kompensere for det i en længere periode. Det ville være en økonomisk katastrofe for hele landet.

 • 0
 • 0

Dette er mit første indlæg på Ing.dk - og formodenlig det sidste.... Jeg følger regelmæig med på nyhederne her på ing.dk, for at følge med i tekniske nyheder. Men jeg syntes at debatten efterhånden er fuldstængig er kørt af sporet og at der efterhånden kommer alt for mange indlæg fra nogle "overkloge civilingeniøre" der har brugt for alt meget tid på at læse i en bog, eller på nette om hvordan man gør ting. 1: Hvis du bor i centrum af Kbh. og du kun cykel, eller bruger offenlige transport midler - så LAD DA FOR FANDEN LADE VÆRE MED AT KOMMETERE TRAFIKFORHOLD I JYLLAND - du ved ikke en skid om det!!!! 2: Der er faktisk ret tæt trafik på de Jydske motorveje - også Kl. 2 om natten - Vi er faktisk nogle stykker der afhængie af dem for at komme på arbejde.

... og den korteste rute til københavn, for mig, er faktisk over sverige......

 • 0
 • 0

Som jeg ser det, er motorvejen over Fyn og nordpå til Vejle ved at sande til. Vi kan udvide den eksisterende motorvej, eller bygge en alternativ (og kortere linie) som går over kattegat. Så kan vi samtidig anlægge en højhastigheds togforbindelse, så rejsetiden mellem landsdelene for den offentlige trafik virkeligt sænkes.

Danmark er trafikmæssigt formet som et U, hvor de to største byer ligger på hver sin arm. At udvide vejen i bunden af U'et i stedet for at trække en linie over, giver ikke meget mening i min verden.

En bro vil være dyr, men samfundsøkonomisk hvor mange kørte km sparer man fordi ruten er kortere? Hvor meget spares ved at belastningen i bunden af U'et sænkes?

Jeg vil sige at der er store muligheder i sådan en bro, og at det bestemt er noget som man bør se nærmere på.

Vh Troels

 • 0
 • 0

Det er lettest at have bizarre meninger, når man ikke aner, hvad man snakker om. Hvorfor er der ikke flere, der har skimmet de rapporter, der dog er udarbejdet i de seneste 2 år? www.metropol-danmark.dk har det hele.

Iøvrigt skal man ikke nødvendigvis vente til en ny trafikmodel ligger klar i 2012. Allerede nu kan man jo gå igang med at udarbejde et ordentligt beslutningsgrundlag. Med regeringsopbakning.

PS Den vilde ide om at føre linjen over Sjællands Odde, som indgår i Ingeniørens illustration, er aldrig blevet foreslået af Kattegatkomiteen.

 • 0
 • 0

Så vidt jeg ved skal Storestrømsbroen udskiftes før Fehmernforbindelsen kan bruges til tog for alvor, det må vel være første projekt i køen ?

Poul-Henning

Jo, men hvorfor skal der være dobbeltrettede kørebaner, hvis man kunne begrænse sig til en vendbar vognbane, så kunne pladsen bruges til et ekstra togspor, transittrafikken går alligevel over Farø. http://www.youtube.com/watch?v=sKFyXbURELY

Alternativt kunne man lave 20km ekstra spor og hænge jernbanen op under Farø broen, og lade de lokale beholde deres Storstrømsbro.

 • 0
 • 0

[quote]Så vidt jeg ved skal Storestrømsbroen udskiftes før Fehmernforbindelsen kan bruges til tog for alvor, det må vel være første projekt i køen ?

Jo, men hvorfor skal der være dobbeltrettede kørebaner, [...] [/quote]

Bort set fra ingeniørens artikel om emnet, har jeg faktisk ikke set noget der blot ligner en analyse af problemet, så hvad løsningen må blive har jeg ingen anelse om...

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Det er utrolig at en ene påsejlig af Lavbroen af et stort fragtskib, allerede er glemt. Tænk lige en supertaker ramme det rigtige sted - så ville man hører berettige jammer. Så alene af sikkerhedsgrunde vil det være ønskelig med en forbindelse mere over til Jylland.

 • 0
 • 0

Nu er der ingen, der med sikkerhed ved hvornår vi rammer peak oil (DK løber tør om 8-10 år jfr. Ing.dk), men vi må nok indse, at privatbilismen i sin nuværende form ikke når at øges synderligt, før stigende brændstofpriser presser den ned igen. Pengene er langt bedre brugt på udbyggelse af den offentlige transport og omstilling til el-biler og lign. fossilfrie alternativer. Hvis lobbyen så gerne vil have en bro, så lad dem bygge den selv og sæt prisloft samt dato for overdragelse til staten.

Som jeg ser den fremtidige nationale og globale økonomi i min indskrænkede og småfedtede optik, får vi rigeligt andet at bruge pengene til. Der bliver ikke flere af dem, tværtimod. Kun under en boble mere, og hvor holdbart er dét lige?

Rent praktisk kan jeg godt nok heller ikke se, hvordan så meget trafik skal kunne gå ad Sjællands Odde.

I øvrigt er jeg vild med logikken om at bevare ekspertisen. Skal vi så konstant projektere nye broer? Hvad gør andre lande? Muh!

 • 0
 • 0

God ide med en kattekatbro. Så kan alle lastbiler holde hvilepause på Samsø i stedet for at gøre det på Molslinen. Fuldstændig tåbeligt at ingen tænker på at en lastbil ikke kan køre 100% men skal holde pauser.

 • 0
 • 0

Forskellen på Vejle og København er ,at en gang imellem er der kø på Vejlefjord, hvor det ikke kan mindes at køen fra Hundested og ind og fra Frederiksund og ind ikke har kørt med små bitte skridt fra kl 6 til 9 og omvendt fra klokke 15 til 19. Ikke at forglemme køerne syd og vestfra

Jyder jamrer sig, fordi de er vandt til at veje ikke er traffikerede og når de så skal lette foden lidt fra speederen, så skal det sandeligt påtales.

Først en disclaimer: jeg er cyklende Københavner, men har ført automobiler på både køge- og lyngbymotorvejen og strækningen mellem Lillebælt og Vejle. :-)

Den store forskel på KBH og problemerne ved Vejle er vel at alle skal ind i KBH om morgenen og alle skal ud om aftenen, mens problemerne i Vejle skyldes en underdimensioneret passage, fordi alle bliver "tvunget" forbi Vejle.

Derfor ville jeg da også tro at Vejle problemet kan løses meget lettere end KBHs trafikale problemer, og så er det vel bare om at få det gjort.

 • 0
 • 0

Nu er der ingen, der med sikkerhed ved hvornår vi rammer peak oil (DK løber tør om 8-10 år jfr. Ing.dk), men vi må nok indse, at privatbilismen i sin nuværende form ikke når at øges synderligt, før stigende brændstofpriser presser den ned igen. Pengene er langt bedre brugt på udbyggelse af den offentlige transport og omstilling til el-biler og lign. fossilfrie alternativer. Hvis lobbyen så gerne vil have en bro, så lad dem bygge den selv og sæt prisloft samt dato for overdragelse til staten.

Nu bliver behovet for transport vel ikke mindre af at der bliver mindre olie. El-biler og brint-biler skal vel også have veje at køre på.

Som jeg ser den fremtidige nationale og globale økonomi i min indskrænkede og småfedtede optik, får vi rigeligt andet at bruge pengene til. Der bliver ikke flere af dem, tværtimod. Kun under en boble mere, og hvor holdbart er dét lige?

Med den logik, ville Storebæltsbroen aldrig være bygget. Og der var også mange der mente at Storebæltbroen ville være en for dyr investering, det er der næppe nogen der gør i dag.

Rent praktisk kan jeg godt nok heller ikke se, hvordan så meget trafik skal kunne gå ad Sjællands Odde.

Prøv at læse Uffe Jacobsens kommentar, 12.03.2010 kl 12:00.

I øvrigt er jeg vild med logikken om at bevare ekspertisen. Skal vi så konstant projektere nye broer? Hvad gør andre lande? Muh!

Mon ikke idéen er at det ville være dumt at udskyde beslutningen om en Kattegatsbro, da det vil betyde at vi ikke kan bygge på erfaringer fra tidligere broprojekter i Danmark.

 • 0
 • 0

Intet problem i at løse trafikken omkring KBH, flyt arbejdspladserne væk fra byen, til et sted hvor man kan komme til fra alle sider og ikke som nu.

Vil da gerne se en løsning omkring Vejle ( Hobro-Kolding reelt, der problemet findes) som bilisterne vil bruge og ikke kun et teknisk mulighed.

 • 0
 • 0

Jeg vil ikke gøre mig klog på om en ny kattegatforbindelse løser Danmarks trafikproblemer eller om der skabes nye. Umiddelbart vil jeg hellere have at man gjorde Billund eller Karup lufthavn international og i stedet udbyggede de vigtigste jyske veje til 2+3 veje og nogle steder motorveje, hvor behovet er. Jeg er sikker på at der er en del jyder, som i dag tager bilen, i stedet for flyveren til Kastrup for at komme videre ud i verden eller for at benytte sig at hovedstadens overvæld af kulturtilbud og arbejdspladser. Jeg er selv midtjyde og arbejder i København og jeg vil da langt hellere flyve derover end sidde 2-4 timer i en bil, hver vej. Efter at Norwegian er kommet på markedet og presset Cimber er priserne også blevet acceptable (endda billigere end at køre i bil). Selvfølgelig er der stadig krav om veje og broer til tung trafik, men hvis flere bilister valgte flyveren ville de sandsynligvis lette trafikken på vejene. København kunne så indføre ”bybiler” ligesom man i dag har ”bycykler”, hvor man billigt kan ”låne” en bil, hvis behovet for dette er der. Bare en tanke.

 • 0
 • 0

Min pointe var den slet skjulte, at vi vist må indstille os på, at begrænse privatbilismen noget og øge den offentlige transport. Lad os vurdere behov for en bro, når vi har mere styr på vores økonomi og infrastruktur. Flere tog og elektrificering kunne være en anden fornuftigt anvendelse af pengene.

Som nævnt er der ikke meget set fra min pind, der tyder på opsving, vækst og øget velfærd i de næste mange år. Har man en mere optimistisk tilgang, er store anlægsprojekter fine. Jeg synes så bare, at man skal vente med dem, til vi ved mere om, hvor vi er på vej hen og reelt har pengene. Det har vi ikke nu.

Vi har før bygget store og gode broer, uden at de blev opført lige efter hinanden. Hvorfor skulle det pludselig være en umulighed? Det er selvfølgelig en fordel at bygge sekventielt, men det skal ikke være argumentet for at bygge - højest for tidspunktet at bygge, hvis man har vedtaget at man SKAL bygge. Man kunne evt. indføre et krav om erfaringsopsamling på alle større offentlige projekter, så dyrebar/dyrekøbt erfaring ikke går tabt, selvom der måske går lang tid før noget lignende skal udføres igen.

Jeg kan stadig mange andre og mere væsentlige behov i DK end en Kattegatbro.

 • 0
 • 0

[...]og i stedet udbyggede de vigtigste jyske veje til 2+3 veje [...]

Jeg synes egentlig det er fascinerende, at folk allerede har glemt hvor mange trafikuheld 2+3 strækningerne fra Slagelse til Ringsted afstedkom, inden man byggede motorvejen...

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Jeg synes at det er udmärket med diskussion af en kattegatforbindelse, selvom man umiddelbart som Bjarke kunne väre i tvivl om ökonimien.

Fehmarnforbindelsen blev tilsyneladende tvunget igennem meget hurtigt. Eventuelle alternative trafikforbindelser i retning Berlin og videre mod Syd- og Östeuropa synes ikke at have väret genstand for megen analyse i ministeriets materiale forud for beslutningen.

Og PHK s bemärkning ovenfor om Storeströmmen kan ogsaa väkke tvivl om omkostningsanalysen paa den danske side.

Men for en Kattegatsforbindelse er bemärkningen fra Troels om trafik-U`et jo korrekt, og det maa jo betyde at en Kattegatforbindelse for Danmark burde ligge saa nordligt som muligt.

Endvidere kan det nok forudses at Samsö og de tre halvöer Asnäs, Rösnäs og Odden vil volde betydelige miljömässige problemer.

Alternativt ville en Kattegatsforbindelse Nordsjälland - Djursland via Hundested/Asserboomraadet nok paa den ene side medföre en noget längere forbindelse over vand, men paa den anden side betyde baade en afgörende kortere landforbindelse paa Själlandssiden samt en totalt kortere forbindelse regnet mellem Aarhus - Köbenhavn og Aalborg - Köbenhavn.

Jeg vil da haabe, at saafremt et Kattegatprojekt skal gennemföres, at der saa bliver mulighed for en grundigere analyse forud for vedtagelsen end det var tilfäldet for Tysklandsforbindelsen.

 • 0
 • 0

Omkring lufthavne, så har jeg læst et sted at der kun er passagergrundlag til en international lufthavn i Danmark. Hvis dette er rigtigt, giver det mening at forbedre transportmulighederne til Kastrup.

Omkring pendling mellem Århus og København, så vil en 2 timers togforbindelse efter min mening være et godt alternativ til fly. Det kan godt være at en flyforbindelse ville være lidt hurtigere end en togforbindelse over Kattegat, men i toget kan du tænde din bærbare og bruge tiden konstruktivt.

Omkring bybiler, så findes de allerede endda med chauffør, de kaldes bybusser. Der findes også en variant uden chauffør, denne variant går under navnet Metro.

Omkring 2+3 veje, ved jeg ikke om der tænkes på den svenske version hvor man ikke deles om overhalingssporet, men skiftes til at have et ekstra spor. Den model hvor der et fælles spor skal vi i hvert fald ikke have igen.

 • 0
 • 0

Ja det er "træls" at slippe speederen og ja vi jyder kører en del hurtigere end de sjællandske billister. Vi jamrer ikke over at skulle sidde i kø og er klar over at transport tager tid. Vi har bare ikke så fine muligheder for at tage offentlig transport som man har i KBH området. Man må undre sig over at folk i feks. Køge gider at sidde i bilkø på motorvejen ind til KBH når der er fin offentlig transport. At ingen gider bruge den offentlige transport gør den dyrere. Det er en rigtig fin ide at forbinde det nordlige jylland med sjælland i form af en forbindelse, bare det ikke bliver endnu en bro. storebæltsbroener alt for tit lukket for høje lette køretøjer. En tunnel tak.

Det har været en succes med brugerbetaling på storebælt, så hvorfor ikke også på den nye forbindelse. I det lys så kan jeg ikke se at vi ikke kan gøre både og. Lad os da få løst kø problematikken ved KBH og samtidigt bygge den nye forbindelse. Den nye forbindelse vil kunne løse meget af problemet her hos os ved Vejle og samtidigt gøre godt for forbindelsen hen over fyn.

Det kan ikke hjælpe med så handlingslammede politikere, brug dog nogle kroner. Hvorfor skal vi skrumpe alt bare fordi vi har et lille underskud? Det er i nedgangstider at pungen skal op af lommen, for at være rustet til når det går opad igen, og det gør det med tiden!!! Hvorfor stå på hovedet for at gøre os klar til en Euro mønt som vi overhovedet ikke har brug for?

Skal EU og Euroen bestemme hvordan vi sakl agere her i DK, nej fa... nej. Fuck EU og lad os så få geng i nogle job i bygge og anlægsbrancen.

Byg, byg, byg

 • 0
 • 0

Omkring bybiler, så findes de allerede endda med chauffør, de kaldes bybusser. Der findes også en variant uden chauffør, denne variant går under navnet Metro.

Der findes flere varianter, fx taxier og delebiler.

 • 0
 • 0

Ja det er "træls" at slippe speederen og ja vi jyder kører en del hurtigere end de sjællandske billister.

Ja, på Sjælland har man fundet ud af at man kun vinder få sekunder før man hænger i den næste kø, og når man endelig har sparet et helt minut, så skal man bruge 5min til at tanke, stangtrafik kan være opdragende for den der prøver.

Man må undre sig over at folk i feks. Køge gider at sidde i bilkø på motorvejen ind til KBH når der er fin offentlig transport. At ingen gider bruge den offentlige transport gør den dyrere.

Ja, hvis man vil sidde så er det i bilen, S-toget er morgen og aften så tætpakket at der er rift om de ståpladser der egentlig ikke er der, i statistikkerne regner man de næsten tomme tog mod mylreretningen med, så gennemsnitligt er der ledige pladser.

Det har været en succes med brugerbetaling på storebælt, så hvorfor ikke også på den nye forbindelse.

Har du taget højde for minimum 4 gange så høj overfartspris, dvs ved samme overfartsmængde som Storebælt har i dag, og du får ikke hjælp af trafikken sydfra for den tager over Fyn, jeg kan ikke forestille mig at en bil får lov at passere for under 5.000kr.

Hvorfor skal vi skrumpe alt bare fordi vi har et lille underskud? Det er i nedgangstider at pungen skal op af lommen, for at være rustet til når det går opad igen, og det gør det med tiden!!!

Var der ikke noget med et lille ø-rige der byggede tuneller, eller en større ø der byggede store huse for penge de lånte i en Bank der egentlig ikke havde råd til at låne ud?

 • 0
 • 0

Om 100 år, hvilket sådan ca. er levetiden for et anlægsprojekt af denne størrelse, er vandstanden i verdenshavene formentlig steget 1 til 2 meter. Der skal derfor gang i et massivt dæmningsbyggeri for at beskytte alle byer langs kysterne - forsåvidt angår de store, gamle byer som København, Stockholm, Helsinki, Kaliningrad, Lybeck m.m.fl. vil det være politisk helt uacceptabelt at lade disse byer synke i havet. Så det er kun et spørgsmål om, hvor dæmningerne skal ligge. Og så kunne man jo ligeså godt lave én eller nogle få store dæmninger, der beskytter så mange byer som muligt. Med en dæmning over Øresund nord for Helsingør-Helsingborg og en dæmning fra Halsnæs til Mols kunne man på én gang beskytte Århus, Vejle, Odense samt alle kystbyer i hele Østersø-området.

Og så ville det selvfølgelig være oplagt at lægge en motorvej og en højhastighedsjernbane på toppen af dæmningerne, evt. overdækket så vind og sne ikke påvirker trafikken.

 • 0
 • 0

Større infrastrukturprojekter kræver grundig planlægning og kan ikke motiveres med at man skal sikre et fremtidigt flow i anlæggene efter Femern. Det vil blot flytte kravet længere frem i tid og ende med større og mere omfattende projekter. Når Femern bliver realiseret må man efterfølgende orientere sig mod andre dele af EU eller internationalt for at sikre den fremtidige udvikling. Danmark er ikke en størrelse med et behov der kan udnytte denne anlægskapacitet i det uendelige.

Skulle man trods dette vælge at planlægge en Maglev tværs over Danmark, må man ikke begå den fejl man i sin tid gjorde i Tyskland, hvor man fokuserede på den trafik der ville blive genereret i de to endepunkter. København og Århus vil utvivlsomt nyde godt af en direkte forbindelse, men i modsætning til konventionelle tog, så har Maglev mulighed for hurtig opbremsning og acceleration, hvilket forenkler stop undervejs. Derfor ville man sikkert skulle have en mere ambitiøs plan end at stoppe på Samsø, som skulle undergå en kraftig strukturel udvikling for at opnå en status der kunne kvalificere til et stoppested. Derimod måtte man inkludere Odense og vurdere Billund (lufthavn) i et studie over en en mulig trassering og ikke mindst se det i et EU perspektiv hvor man eliminerer landegrænserne og ser Danmark sammen med Tyskland, Sverige og måske de Baltiske lande. Da man i sin tid studere Hamborg, Berlin trasseringen, var det næste endemål Moskva, med flere østeuropæiske storbyer som stationer. Det man ikke fandt politisk gennemslag for var at samle de to byers (Hamborg og Berlin) lufthavne i en fælles som lå midt imellem, i Pankow som var en gammel militærlufthavn man kunne ombygge. Under ingen omstændigheder bør man indskrænke en så stor investering til et lille lokalt fora, hvis man ønsker gennemførbarhed og kompatibilitet.

 • 0
 • 0

Så meget snak om hvorfor/hvorfor ikke, men folk går let og elegant uden om det helt essentielle, her for at kunne få lov at diskutere de tekniske aspekter: Hvordan skal vi betale for broen?!

Man snakker om 100 mia. kroner for at bygge en sådan bro. Som det ser ud nu, er der et kæmpe årligt på statsbudgetterne, så før vi diskutere "Peak oil" (der er forresten stadig over 70% af olien tilbage i de aktive felter og vi bliver konstant bedre til at vride den ud af kalken) og hvor meget trafik der kommer til at køre på broen, skulle vi måske overveje hvordan vi betaler for det offentlige forbrug for vores egne penge i stedet for at skulle låne dem i Kina! Og så har vi da også nogle skoler og et sundhedsvæsen der trænger til en gevaldig vitaminindsprøjtning!

Så med mindre erhvervslivet og private investorer i øvrigt er villige til at skrabe 100 mia sammen eller der pludselig kommer gevaldigt med luft i statsbudgettet, så kan jeg ikke forstille mig at politikkerne er dumme nok til at begå politisk selvmord ved at godkende et sådan projekt!

 • 0
 • 0

Det dämningsprojekt som Knud omtaler, vil i givet fald löse langt flere problemer end blot at udgöre en intern dansk Kattegatforbindelse.

Hvis vandstanden virkelig stiger, vil samtlige lande med kyster til verdenshavene faa meget alvorlige problemer.

Og for landene med kyster til Östersöen vil et projekt som det Knud nävner väre en betydelig fordel fremfor egne lokale dämningsanläg.

Men det maa i givet fald blive et fällesprojekt, men hvor Danmark uundgaaeligt vil faa en central stilling.

Men kommer der ingen (väsentlig) havstigning, og skal Danmark alene etablere en Kattegatsforbindelse, vil det formentlig blive en bro/tunnelforbindelse, dels af ökonomiske aarsager og dels skal gennemströmning bevares af miljömässige aarsager.

Men jeg synes ikke at man nu bare kan afvise at en dämning kan blive nödvendig.

Nu er klimaudviklingen jo et vanskeligt og ömtaaleligt problem. Men det skaber i hvert fald paa dette omraade en hel speciel strategisk situation.

Hvis det viser sig at en Kattegatforbindelse skal fremmes vil analyser, projektering og vedtagelse tage et vist stykke tid.

Hvis der saa inden egentlig byggestart viser sig tydeligere tegn paa en alvorlig havstigning, vil det nok väre godt at väre forberedt paa hurtigt at kunne skifte heste! Med den stilling Danmark vil have i et internationalt fällesprojekt vil det väre godt at väre i god tid med ideer og taktik!

 • 0
 • 0

... hvor mange ting, som man nu på 42. indlæg meget passende "glemmer" at overveje.

1) En kommende Kattegatforbindelse vil sandsynligvis blive konstrueret og ejet af en statsejet virksomhed med statsgarantier i ryggen - just som A/S Storebæltsforbindelsen og A/S Øresund.

Staten eller skatteyderne vil derfor ikke betale en eneste krone for selve broen. Kun udgifterne til udvidelsen af infrastrukturen vil blive betalt af staten, men selve broen vil ikke koste en rød reje - præcis som Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen, som er 100% finansieret af brugerbetalingen.

Hvad prisen på broen vil blive, er derfor underordnet som sådan, så længe deres økonomiske beregninger for tilbagebetalingsperioden er valide.

Hvad er problemet derfor?!

2) Hvis broen kan give samfundsøkonomiske afkast, der er signifikant større (eller blot tilsyneladende større) end udgifterne, så er det økonomisk rationelt at bygge broen.

Jeg kan af pladshensyn og af hensynet til fokusset ikke her forholde mig til "lobbyens" beregninger. Det vil jeg ikke gøre det, da dette ikke er kernen: Hvad vi burde diskutere er problemet i "Hvis det ikke gavner mig, så skal ingen have glæde af det!"-indstillingen, som mange danskere tydeligvis lider af.

En bro, der har en ræsonnable tilbagebetalingsperiode baseret på valide beregninger, bør som udgangspunkt blive opført, da denne kan give store positive samfundsøkonomiske afkast.

At du som borger ikke får noget ud af det "her og nu", er fuldstændigt ligegyldigt, da a) broen, som al anden infrastruktur, primært skal tilgodese samfundet over ét, samt b) vil give afkast til dig som skatteborger ved at have større indtægtsgrundlag for staten i fremtiden.

Dette er uanset, om investeringen vil koste 0 kroner (som en evt. Kattegatbro "reelt" vil have) eller 1.000 milliarder kroner - hvis det er samfundsmæssigt ansvarligt at bygge den, så er det samfundsmæssigt ansvarligt. Punktum.

3) Slutteligt vil jeg minde jer om, at disse diskussioner, som vi ser på denne side, er meget nødvendig og meget brugbar. Vi skal dog huske to ting: Både Storebæltsbroen og Øresundsbroen blev sablet ned af (formodentligt) snævertsynede provinsborgere, der ikke kunne se ideen med dem.

De begge blev dog dundrende succers med historier om, at de vil blive tilbagebetalt før tid, mens Øresundsbroen nu oplever store kapacitetsproblemer på både bildækket og på skinnerne.

Hvad kan man lære af dette? Jo, man bør tænke sig om og måske lære lidt af historien - at du ikke har brug for broen, betyder ikke, at andre eller samfundet ikke har.

PS: Ja, jeg er en af de onde og magtliderlige kjøwenhavner-DJØF'ere, som alle elsker at hade på Ing.dk. Siden ingen af jer har bemærket det ovenstående, så giver det en vis fortsat eksistensberettigelse i mine øjne. Private makroøkonomitimer kan gives på forespørgsel.

PPS: Jeg er hverken for eller imod opførslen af Kattegatbroen, før jeg har gennemlæst beregningerne og argumenterne for og imod. Jeg kan dog, tydeligvis, se flere af argumenterne end mange af mine meddebattører, hvorfor dette længere indlæg blev til.

Som ingeniør må man gerne tænke ud over ens næsetip. Jeg er sikker på, at din chef bliver glad for det... :)

 • 0
 • 0

Jeg er imponeret over de ting du stadig glemmer: Ud over selve broen er der landanlæg, motorveje, jernbaner, ekspropriationer for at kunne bygge jernbaner, motorveje og andre landanlæg. Hvad det præcist vil løbe op i er svært at sige, men det kan meget nemt blive så dyrt at det ikke betaler sig selv hjem igen og så hænger skatteborgerne på regningen. Estimatet for selve broen ligger på 100 mia kr. Med erfaringer i baghovedet fra andre dyre projekter, så kan budgettet meget vel skride.

 • 0
 • 0

Jeg er imponeret over de ting du stadig glemmer: Ud over selve broen er der landanlæg, motorveje, jernbaner, ekspropriationer for at kunne bygge jernbaner, motorveje og andre landanlæg. Hvad det præcist vil løbe op i er svært at sige, men det kan meget nemt blive så dyrt at det ikke betaler sig selv hjem igen og så hænger skatteborgerne på regningen. Estimatet for selve broen ligger på 100 mia kr. Med erfaringer i baghovedet fra andre dyre projekter, så kan budgettet meget vel skride.

Hvis du læser mit indlæg, så kan du se, at jeg netop ikke glemmer dem, da jeg flere gange nævner, at staten vil betale for infrastrukturen op til broen.

Disse vil dog være mindre udgifter (muligvis 5-20 milliarder vil være et godt anslag efter valget af løsning) ift. selve broens pris.

Endvidere understreger det min pointe nr. 2 og 3 - at broen sagtens kan være samfundsmæssigt økonomisk at bygge, selv hvis man er cyklende københavner.

 • 0
 • 0

Før visionen helt ud og læg en ny containerhavn midt i kattegat i tilslutning til broen, pr tog kan denne servicere hele sydskandinavien ,det kan hjælpe med at betale broen og frigøre attraktive havneområder i de indre danske farvande , samt lokke meget langfartsgods på Jernbanen. PS. er fra Sønderjylland så broen gavner ikke mit opland ,men derfor vil jeg alligevel have den,af samme årsager som Københavnercyklisten. Keld

 • 0
 • 0

Før visionen helt ud og læg en ny containerhavn midt i kattegat i tilslutning til broen, pr tog kan denne servicere hele sydskandinavien ,det kan hjælpe med at betale broen og frigøre attraktive havneområder i de indre danske farvande , samt lokke meget langfartsgods på Jernbanen. PS. er fra Sønderjylland så broen gavner ikke mit opland ,men derfor vil jeg alligevel have den,af samme årsager som Københavnercyklisten. Keld

Interessant forslag. Direkte fra containerskib til tog... Hvad mon prisen ville blive for en ren jernbaneløsning? Den ville Samsø vel heller ikke have så meget imod, det ville passe bedre til deres "grønne image".

"Vej-til-bane" stationen kunne så også lægges lidt mere fleksibelt, f.eks. lige øst for Kalundborg og nord for Odder.

 • 0
 • 0

Før visionen helt ud og læg en ny containerhavn midt i kattegat i tilslutning til broen, pr tog kan denne servicere hele sydskandinavien Keld

Man kan ved samme lejlighed anlægge lufthavn, hovedbanegård, sygehus og boligområde, så omkostningerne kan maksimeres. Måske kan man endda fylde hele kattegat op så der bliver mere plads at anlægge på.

 • 0
 • 0

[quote]Før visionen helt ud og læg en ny containerhavn midt i kattegat i tilslutning til broen, pr tog kan denne servicere hele sydskandinavien Keld

Man kan ved samme lejlighed anlægge lufthavn, hovedbanegård, sygehus og boligområde, så omkostningerne kan maksimeres. Måske kan man endda fylde hele kattegat op så der bliver mere plads at anlægge på.[/quote]

Øh, hvad? "Midt i kattegat" kunne jo oplagt være ved forbindelsens landanlæg på Samsø. Lad nu være med at servere en hel salamifabrik for at kunne sige at det kan man ikke gabe over...

Dæmningsideen er mindre smart. En ændring af Østersøens nuværende vandgennemstrømningsprofil kan hurtigt medfre kæme økologiske problemer i hele det baltiske område. Det er ikke for sjov skyld at selv små ændringer i gennemstrømingsprofilen var en stor hovedpine ved både Storebælts- og Øresundsforbindelserne.

 • 0
 • 0

Man kan ved samme lejlighed anlægge lufthavn, hovedbanegård, sygehus og boligområde, så omkostningerne kan maksimeres. Måske kan man endda fylde hele kattegat op så der bliver mere plads at anlægge på.

Ja, og byg et atomkraftværk først, da der ikke er nogen naboer til at beklage sig. Naboerne kommer først når byen bliver bygget.

 • 0
 • 0

Hvorfor ikke udbygge det vi har til noget bedre og lade være med fx. at ændre Sjællands Odde til en Motorvej og Jernbane tracé, gøre Østersøen til en sump.

Ja hvad med at bruge pengene på følgende:

Udvide fyn motorvejen med 1 spor i begge retninger Opgraderer jernbanerne mellem de store byer til højhastighedsbaner og linke denne til Hamborg Sikre at forbindelsen over Femeren også er til højhastighedsbane En ring s-bane i københavn fx. Ishøj til Klampenborg Ny Bro/tunnel over Roskilde fjord i Frederikssund Bro/tunnel fra Hundested til Rørvig således at man kan komme hurtigere til Odden havn Motorvej fra Slagelse over Nærstved til Sydmotorvejen En parrallel bro til Lillebælts Motorvejsbroen En parrallel bro til Vejlefjordbroen Forbindelse af Ring motorvej 4 helt over til Helsingør motorvejen OSV OSV

Der vil være flere der vil få glæde af mine forslag Drop tankerne om en Kattegat bro!!!

 • 0
 • 0

Som ingeniør må man gerne tænke ud over ens næsetip. Jeg er sikker på, at din chef bliver glad for det... :)

Et indlæg med en række gode pointer, Mikael.

Vh Troels

 • 0
 • 0

[quote]Som ingeniør må man gerne tænke ud over ens næsetip. Jeg er sikker på, at din chef bliver glad for det... :)

Et indlæg med en række gode pointer, Mikael.

Vh Troels[/quote] Hvis det ikke var sarkasme, så siger jeg da mange tak, selvom jeg må indrømme (og understrege), at jeg langt fra er enig med "den jyske mafia".

Jeg lugter dog lidt af de samme diskussioner, som vi havde med Storebælts- og Øresundsforbindelsen, samt som vi har nu over Femern Belt-forbindelsen. De to førstenævnte har vist sig at være store successer, mens sidstnævnte stadig har "et godt grundlag" for at give afkast.

Samtidigt har min økonomilærer (der ellers er relativt liberal/konservativ) hamret ned i hovedet på os, at under kriser er det en god idé at søsætte en masse offentlige byggerier, så økonomien kan komme i gang igen - uanset, om disse er finansieret, og om pengene kommer fra private eller offentlige instanser. Derudover kunne det også tænkes, at broen faktisk bliver en samfundsøkonomisk gevinst, som skitseret.

Af denne grund vil jeg ikke kategorisk afvise opførslen af den broen, som mange andre gør, omend jeg nok i min vildrede nok står som den anden ekstreme modpol i debatten. :)

 • 0
 • 0

... men vi kommer ikke til at bruge 100 milliarder kroner, da den givetvis vil blive 100% brugerbetalt som vores andre større broer, jf. mine argumenter.

Staten vil i bedste fald kun bruge 5-15 milliarder, og det er trods alt helt andre slags penge. :)

 • 0
 • 0

Samtidigt har min økonomilærer (der ellers er relativt liberal/konservativ) hamret ned i hovedet på os, at under kriser er det en god idé at søsætte en masse offentlige byggerier, så økonomien kan komme i gang igen - uanset, om disse er finansieret, og om pengene kommer fra private eller offentlige instanser.

Det er ganske korrekt. Problemet med endnu ikke designede broer er at de som regel har længere byggetid end konjukturudsvingene. Så hvis vi havde haft færdige planer liggende i skuffen i august 2008 og vi i dag var oppe på 100% byggeaktivitet, så ville det have været et helt okay modcyklisk initiativ.

I stedet for må vi nøjes med med at skrue helt op for elektrificeringen og lade kommunerne modernisere den udtjente del af ”velfærdsinfratrukturen”, som vi er i fuld gang med nu.

Hov...

 • 0
 • 0

Det er altid været nemt at bestille på andres regning. Men ikke en indlæg før mig, kommer med en fornuftigt løsnings forslag.

Jeg gider og vil ikke betale for noget som kun nogle få vil bruge. Denne forbindelse skal kæmpe i mod flybranchen. Hvorfor skal de betale for at få konkurrance, eftersom ingen dem hjulpe på samme måde. Hvorfor skal dem fra Esbjerg, Vejle, Vojens, Sønderborg og Odense eks. betale for at det kun er Århus der vil få fordelen af denne forbindelse? Denne forbindelse er en eguist forbindelse kun tænkt for Århus og København, ingen andre kort sagt denne forbindelse er i grove træk kun for 1,8mill. dansker, dette er trods vi er 5,45mill. dansker i Danmark.

Nej hvis de 100milliader skal bruges medst muligt fornuftigt. Da skal det være på ekstremt hurtigt toge mellem København, Esbjerg, Struer, Padborg, Rødby, Fredrikshavn og Sønderborg. Denne forbindelse må max. bruge 1/3 af den nuværende tophastigheds forbindelse. Her kræves der nye banegård, helt anden spor systemer, helt anden energikilde, det er muligt, pga. viden findes ude i verden og den er tilmed afprøvet. Med en bro glemmer vi at tage hensyn til havmiljøet.

 • 0
 • 0

Nu kunne man så sige at mange projekter er egoistisk for KBH, der kære bro over Femern er jo just ikke en for Danmark men mere for KBH/Sjælland og svenskerne.

Ser med glæde frem til den dag Storebæltsbroen bliver skadet så den tvinges til at lukke i bare 4-5 dage, eller E45 motorvejen spærres i et par dage.. så går det op for folk at vores transport "æg" ligger i en kurv, og det gør ondt når den går istykker

 • 0
 • 0

Det er altid været nemt at bestille på andres regning. Men ikke en indlæg før mig, kommer med en fornuftigt løsnings forslag.

Øhm, jo.

Den bliver 100% brugerbetalt, hvis jeg skal skære det ud i pap og gøre det kort.

Var det svar nok? :)

/Mikael

 • 0
 • 0

Da Arne Melchior var trafikminister var han på et tidspunkt kendt for at have rigtigt mange idéer til broer og tunneller. Det fik en tegner hos Berlingske til at lave en ganske morsom tegning, hvor der var bro til Norge, bro fra Samsø til Anholt, og i det hele taget broer alle vegne.

Når man så ser den tegning over tre mulige broplaceringer må jeg indrømme, at den slående mindede om tegningen fra dengang.

Så jeg vil sige ligesom en salgschef i et firma engang sagde (fordi han aldrig kunne besteme sig og derfor endte med at bestille to hovedretter til sig selv når vi var ude at spise): Det ene udelukker jo ikke det andet.

Og skulle vi på et tidspunkt mangle visioner for broer og tunneller så kunne vi jo passende invitere nogle Færinger på besøg.

En af deres tunneller deroppe er min absolutte favorit: Den går gennem et bjerg hen til en "by" med seks indbyggere. Tunnellen blev lavet fordi postbudet var SÅ træt af at gå henover bjerget.

Mvh.

Mogens

 • 0
 • 0

En af deres tunneller deroppe er min absolutte favorit: [...]

Min favorit, er den tunnel, der har den helt rigtige hældning, er fuldstændig vandtæt, blev bygget under budget, før deadline, men som ender i den forkerte dal fordi retningen var "nogle grader forkert" :-)

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Storebælt, og øresund, betales med billet - indtægterne herfra, skulle betale broen.

Vil det være muligt over kattegat? Hvor dyr vil billetprisen blive?

Jeg tror, at billetprisen bliver for høj, til erhvervslivet vil bruge broen. Kundegrundlaget bliver lavt, indtægterne måske mindre end budgetteret, da kundegrundlaget svigter osv.

Er der lavet nogen beregninger på, hvor meget at billetprisen bliver? Formentligt, er behovet for transport mellem Jylland og Sjælland det samme - men deles over to broer. Prisen for storebælt bliver lav - som nu. Meddens prisen over kattegat, bliver mindst 5 gange så høj. Hvor mange vil betale det?

For erhvervslivet, bliver det en flybillet i stedet.

 • 0
 • 0

Før visionen helt ud og læg en ny containerhavn midt i kattegat i tilslutning til broen

De 100 mia som nævnes dækker ikke en jernbane til godstog, men kun persontog. Et anlæg med gradienter og togvægt passende til godstog bliver nødvendigvis dyrere.

MVH Lars

 • 0
 • 0

Meddens prisen over kattegat, bliver mindst 5 gange så høj. Hvor mange vil betale det?

Du glemmer at trafikken sydfra kører over Fyn, dvs med det trafikgrundlag storebæltforbindelsen har kunne du nøjes med 5 gange prisen, da det ikke indgår i planen at storebælt lukkes ned, så bliver overfartsprisen minimum 50-500 gange højere.

 • 0
 • 0

Hvis man laver en RUF forbindelse til Jylland (Hov) via Samsø, vil de stigende grundpriser på Samsø kunne finansiere en stor del af prisen på RUF forbindelsen. Man vil fremover kunne bo på Samsø og pendle til hver side via RUF systemet.

Det vil blive meget attraktivt for samsingerne da de ikke bliver overrendt af osende og støjende benzinbiler, men kun bliver betjent af elbiler (ruf) og elbusser (maxi-ruf).

Forbindelsen er langt billigere end en kombineret tog og motorvejsbro, da infrastrukturen er langt lettere.

Kapaciteten er stor nok da mange små enheder med suveræn bremseevne og tæt kørsel (evt. i kolonne) giver stor kapacitet og gør at køreplaner kan droppes.

Hastigheden er op til 200 km/t på linien og 30 km/t i knudepunkterne. da der kun er få knudepunkter giver det en rejsetid mellem Kbh. og Århus på 80 minutter. Det er vel at mærke en tid man kan bruge til alt muligt da man ikke selv skal styre, men har sin egen kabine (ruf) eller sæde (maxi-ruf). Når man så kommer til Århus skal man ikke finde en taxa, men kan fortsætte i gadenettet.

Som en ekstra sideeffekt får Danmark udviklet en ny eksport artikel, der siger sparto til vindmøllerne, da RUF kan klare klima udfordringerne uden at hæmme mobiliteten.

Se: www.ruf.dk/kattegat.pdf

 • 0
 • 0

PS. er fra Sønderjylland så broen gavner ikke mit opland ,men derfor vil jeg alligevel have den,af samme årsager som Københavnercyklisten.

Hvis der i stedet for en bro bygges dæmninger, så vil det også gavne sønderjyderne. De sønderjyske Østersø-byer vil nemlig også blive beskyttet mod havvandstandsstigningen.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten