Massiv opbakning til ny energiaftale

Stor tilfredshed. Sådan er reaktionen blandt organisationer og brancheforeninger i energiverdenen på den energiaftale, som torsdag omsider blev indgået mellem alle Folketingets partier minus Liberal Alliance.

Aftalen, som løber i hele ni år, sætter faste mål for CO2-udslip, for energieffektivitet og for andelen af vedvarende energi i energisystemet frem til 2020.

De fleste organisationer i 'ingeniørernes verden' er især glade for bredden i forliget og for den lange varighed, som giver ro omkring rammevilkårene:

Ingeniørforeningens formand, Frida Frost, siger, at Danmark netop har brug for en solid energiaftale, så vi både i privat og offentligt regi kan komme i gang med at investere i Danmarks grønne omstilling:

»Og det er på høje tid, vi kommer i gang,« siger hun.

Hun glæder sig også over, at energibesparelserne får en fremtrædende plads, fordi den billigste energi nu engang er den, vi ikke bruger.

Dansk industri mener, at forliget giver den nødvendige forudsigelighed og stabilitet om virksomhedernes vilkår på energiområdet frem mod 2020:

»Det er der behov for, hvis den grønne omstilling skal lykkes, og det bliver styrket af, at der står et bredt flertal bag aftalen, for det giver sikkerhed om investeringerne fremover,« siger Tine Roed, direktør i DI.

Dansk Byggeris direktør, Michael H. Nielsen glæder sig over, at forliget giver startskud til en samlet strategi for energirenovering af hele den danske bygningsmasse.

»Der er i den grad behov for at få sat tal på den store renoveringspukkel, som vores bygninger står over for, og potentialet for energioptimering,« siger Michael H. Nielsen.

Af energiaftalen fremgår, at en grøn støtteordning skal være med til at sætte gang i energirenoveringen af boliger. Der er afsat 500 mio. kr. i 2013 og 500 mio. kr. i 2014.

Ikke overraskende er brancheorganisationen Vindmølleindustrien glad for udsigten til 1.500 MW ny vindkraft, som direktør Jan Hylleberg kalder et solidt rygstød til danske virksomheders vækst, teknologiudvikling og beskæftigelse:

»Den grønne energisektor i Danmark får nu et stærkt internationalt udstillingsvindue. Det er helt klart en aftale, som vil få international opmærksomhed,« siger han.

Problem med den høje skat på el

Elselskabernes brancheorganisation, Dansk Energi, mener, at aftalen er udtryk for et kvantespring, som elselskaberne er klar til at tage, men at politikerne snarest skal gang med at gøre noget ved den høje beskatning af el:

»Som energiselskaber arbejder vi meget gerne for, at vi kommer i mål. Men politikerne kan ikke både beskatte el langt hårdere end anden energi og samtidig ønske eldrevne varmepumper og elbiler for at indpasse de store mængder vindkraft - det svarer til at trykke speederen i bund, mens man glemmer at slippe håndbremsen,« siger administrerende direktør i Dansk Energi Lars Aagaard.

Dansk Fjernvarme roser politikerne for, at de for første gang nogensinde har øremærket midler til forskning i fjernvarme med i alt 35 millioner kroner, sådan som organisationen selv har talt varmt for:

»Det er første skridt mod at give fjernvarmeindustrien værdifuldt udviklingspotentiale. Fjernvarmeindustrien i Danmark er internationalt førende og står foran en vækst i eksporten fra 6 til mindst 7,6 milliarder kroner i 2015, og denne vækst kan nu hjælpes yderligere på vej,« siger administrerende direktør Kim Mortensen fra Dansk Fjernvarme.

Greenpeace kalder det en sejr for regeringen, at den er kommet i hus med et mål for, at vindkraften skal dække halvdelen af det traditionelle elforbrug i 2020, og at udslippet af drivhusgasser i energisektoren i 2020 reduceres med knap 35 procent i forhold til 1990:

»Oppositionen havde i deres et år gamle 'energistrategi 2050' ikke et mål for vind i 2020 og nåede kun en drivhusgasreduktion i energisektoren på 30 procent i 2020,« siger Tarjei Haaland, klima- og
energimedarbejder i Greenpeace.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Tarje Din/Greenpeace's søsterorganisation i Canada, hvorfra DONG og andre henter deres fabriks-træpiller, har ikke kun i stærke vendinger, men også med supergod videnskabelig belæg advaret mod den rovdrift på skovene, som er igang i Nordamerika (og andre steder). Du kender da rapporten fra november 2011 (kort før Concito rejste de samme betænkeligheder og kort efter Det Europæiske Miljøagenturs videnskabelige komitee i september 2011 samt EuropaParlamentet i Maj 2011 havde gjort det samme) mod at forstærke den igangværende boom i træfældning og træpillefabrikation. Hvis der er andre der vil downloade den, so er linket her: http://www.greenpeace.org/canada/en/recent... Det er ikke just en ros for klimaministeren at han har siddet disse advarsler overhørig og giver sin egen tænketank Concito kun en luns i form af et to-årigt undersøgelsesarbejde om biomassebrug. Det er FOR ringe og lugter af europæisk neo-imperialisme... Bare det er os der kommer og skover først!

 • 0
 • 0

Din/Greenpeace's søsterorganisation i Canada, hvorfra DONG og andre henter deres fabriks-træpiller

Kan du dokumentere den påstand? Selv siger DONG at deres træ kommer fra Østeuropa og der bliver genplantet nye træer efter fældning. Altså helt normal skovdrift.

Hvorfor generaliserer i fra en historie om noget dårligt skovdrift i Canada til pludselig at alt skovdrift er dårligt? Den holder ikke. Vi har lavet effektiv skovdrift i Danmark og det meste af Europa i et årtusinde.

 • 0
 • 0

Det er ingen hemmelighed at DONG importerer træpiller fra Canada. Det står også i deres sidste årsrapport, der kom lige inden fyringen af Eldrup...

Vi siger de ting jo ikke for at genere nogen, men der er et boom i de her ting, hvor f.eks. U.K. omruster gevaldigt fra kul til træpiller, som bla. leveres af tyske RWE fra en træpillefabrik, som de investerer i i US-staten Georgia. Det danske rederi Norden har store kontrakter for at shippe træpillerene til europæiske havne, hvor elselskaberne kan tjene penge i form af CO2-kvoter. - Sålænge politikken er at give dem al den CO2-mængde i kredit, som de fortrænger af fossile brændsler, så går disse under forkerte præmisser udstedte kreditter videre og kan f.eks. give brunkulsfabrikker lov til at forurene videre eller mere med CO2 fra deres produktion. Jørgen Henningsen, som bl.a. er medlem af klimakommissionen, har talt om netop dette her på en IDA-konference i slutningen af november. Og han ved hvad han taler om - han var selv med til at søsætte EUs kvotehandelssystem, men må nu indse at det kan groft misbruges. Og det er det der sker...

 • 0
 • 0

Det er ingen hemmelighed at DONG importerer træpiller fra Canada.

Har du et mere specifikt link?

DONG siger noget helt andet her: http://ing.dk/artikel/124654-dong-energy-k...

Dong Energy importerer i øjeblikket omkring 700.000 ton træpiller, fortrinsvis fra EU-lande og sekundært fra Rusland.

DONG har iøvrigt en politik om kun at købe bæredygtigt træ. Det vil blandt andet sige at træet naturligvis skal genplantes.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten