Massiv kritik af frekvensstøj vinder genklang i telestyrelse

Kritikken er haglet ned over Erhvervsstyrelsen, efter det har været muligt for blandt andet tv- og elektronikbranchen at kommentere styrelsens oplæg til auktion over 800 Mhz-båndet, der skal anvendes til mobilt bredbånd/LTE.

Branchen er især fortørnet over, at afhjælpningen af de mulige støjgener, som det mobile bredbånd vil påføre tv-kigningen, slet ikke er med i auktionsmaterialet, samt at styrelsen efter branchens opfattelse bagatelliserer problemstillingen omkring forstyrrelser af tv-signalet.

Sony gør i sit høringssvar blandt andet opmærksom på, at den rapport, som den daværende IT- og Telestyrelsen fik det engelske firma Analysys Mason til at udarbejde om eventuelle forstyrrelser, ikke tager udgangspunkt i virkelige forhold.

»Analysys Mason tager udgangspunkt i en ensartet maksimumbelastning af LTE-senderen, men vores undersøgelser, der også bekræftes af tilsvarende engelske undersøgelser, viser, at det, der vil påvirke tv-signalet mest, er en varieret belastning, som der også vil være ved almindeligt brug,« siger Senior Manager i Sonys Strategy Office Ulrik Petersen til elektronikbranchen.dk.

Processoren i tv'et kan simpelthen ikke følge med, når den konstant skal korrigere for støj, forklarer Ulrik Petersen.

Auktionen bør udskydes

Han bakkes op af specialkonsulent i DR Jura, Politik og Strategi Carsten Corneliussen:

»Vi er simpelthen ikke enige om, hvad det er, vi måler. Vi når frem til et resultat, og de når frem til et andet, så der er behov for, at vi sætter os sammen og finder ud af, hvad er det, vi skal måle og hvordan.«

Carsten Corneliussen mener på den baggrund, at hele processen bør udskydes, som man også har gjort det i England.

»Der er behov for at få en afklaring, og med den stramme tidsplan, der er lagt op til i forhold til auktionen, er det ikke realistisk, at det kan nås inden sommerferien, hvor auktionen skal være klar,« siger han.

Ulrik Petersen slår dog fast, at det ikke er et spørgsmål om, at LTE ikke skal rulles ud.

»Det er besluttet, og det kan der ikke laves om på, men man burde gøre, som de har gjort det i Norge, hvor det klart fremgår, at det er forureneren, der skal betale,« siger han.

Branchen har netop holdt møde med Erhvervsstyrelsen, og noget tyder på, at kritikken er blevet hørt.

»Vi er netop ved at udarbejde et høringsnotat på baggrund af de høringssvar, vi har modtaget, og vi overvejer på den baggrund at foretage visse ændringer i auktionsmaterialet, men hvilke kan jeg ikke sige, da det endnu ikke er endeligt besluttet,« siger chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Maria Schmidt Jensen til elektronikbranchen.dk.