Massiv fejlbudgettering af Ringsted Station blev blåstemplet af tre forskellige konsulentfirmaer
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Massiv fejlbudgettering af Ringsted Station blev blåstemplet af tre forskellige konsulentfirmaer

Illustration: Banedanmark

Det kom tidligere i år frem, at jernbanestyrelsen Banedanmark har regnet forkert med 118 procent i budgettet for den forestående ombygning af Ringsted Station. Nu viser det sig, at myndighederne har købt sig til konsulentbistand fra hele tre forskellige konsulentvirksomheder, da man udarbejdede budgettet.

Læs også: Ombygning af Ringsted Station voldsomt underbudgetteret: Fordyret med 118 procent

Ringsted Station skal bygges om for at få plads til den ekstra togtrafik, når stationen efter byggeriet af den nye jernbane mellem København og Ringsted bliver et knudepunkt i den danske togtrafik. Ombygningen skulle have kostet 440 millioner kroner ifølge det budget, som politikerne i forligskredsen fik forelagt.

Men da Banedanmark tidligere i år gennemgik budgettet sammen med et revisionsfirma, viste det sig, at stationsombygningen er voldsomt underbudgetteret. Regningen for at ombygge stationen bliver i stedet 961 millioner kroner.

Med andre ord en fordyrelse på 118 procent. Budgettet har med styrelsens egne ord været »væsentligt underestimeret på en række poster«, og økonomidirektør Peter Jonasson har over for Ingeniøren tilkendegivet, at fejlen skulle have været opdaget tidligere, og at styrelsens budget aldrig skulle have fået lov til at ligge til grund for projektet.

Læs også: Styrelse om massiv budgetoverskridelse for Ringsted Station: »Selvfølgelig ikke godt nok«

»Det er en ommer«

Men det fejlbehæftede budget bærer altså ikke kun Banedanmarks aftryk. Budgettet er sluppet igennem konsulentbistand fra to forskellige konsulentvirksomheder, oplyser Banedanmark. Herunder en såkaldt kvalitetssikring, som netop har til formål at sikre, at offentlige projekter gennemføres på baggrund af holdbare beregninger.

»Når man på trods af en kvalitetssikring kan regne forkert med 118 procent, så må man sige, at det er en ommer,« siger adjunkt Tim Neerup Themsen fra Institut for Regnskab og Revision ved CBS. Han forsker til daglig i risikostyring i store offentlige anlægsprojekter.

»Problemet er, at når man hyrer en konsulentvirksomhed til eksempelvis at kvalitetssikre sit arbejde, så bestemmer man selv, hvor dybdegående deres analyse skal være. På dette projekt må man sige, at kvalitetssikringen ikke har været omfattende nok,« siger Tim Neerup Themsen.

Læs også: Budgetoverskridelse på Ringstedbanen spænder ben for jernbaneprojekter landet over

Først er stationsombygningen projekteret i samarbejde Atkins, en international rådgivningsvirksomhed, der blandt andet har specialiseret sig i jernbaner og projektledelse. Det vil sige, at Atkins har bistået Banedanmark med at udarbejde den samlede plan for projektet. Flere mulige ombygninger af Ringsted Station har været i spil, men Atkins har bistået med at projektere netop den såkaldte løsning 0+, som blev fordyret.

Ingeniøren har spurgt Atkins, om virksomheden mener at have et medansvar for, at projektet er voldsomt fejlbudgetteret. Ingen fra Atkins ønsker at stille op til interview. Kommunikationskonsulent Rikke Kofoed Hansen henviser til, at selskabet ifølge kontrakten med Banedanmark ikke må udtale sig om sagen.

Sluppet igennem igen

Efterfølgende har danske Rambøll gennemført en ekstern kvalitetssikring af projektet. Herunder også af projektets anlægsbudget. Kvalitetssikringer er lovpligtige for statslige byggerier og skal forebygge fejl og mangler i beslutningsgrundlaget for byggerierne.

Rambøll har kvalitetssikret beregningerne bag både den planlagte løsning 0+ for Ringsted Station og for to alternative løsninger med jernbanebroer enten øst eller vest for stationen.

Rambøll konkluderer på den baggrund, at konsulenterne »ikke blevet bekendt med vægtige grunde til, at der ikke bør træffes beslutning om at gå videre med projektet på baggrund af det af Banedanmark fremlagte beslutningsgrundlag, herunder i forhold til anlægsbudgettet, risikovurderingen og tidsplanen«.

For det arbejde har Rambøll faktureret Transport-, Bygnings- og Boligministeriet for i alt 672.500 kroner. Ingeniøren har forsøgt at få en kommentar fra Rambøll, men selskabet har ikke reageret på Ingeniørens henvendelser.

Kvalitetssikret med blind vinkel

Med andre ord har to af hinanden uafhængige konsulentvirksomheder blåstemplet den konkrete løsning 0+, som er endt med at blive fordyret, herunder projektets budget. Så hvordan går det til, at Banedanmark på trods af konsulentbistand fra to virksomheder endte med at præsentere Folketinget for et projekt, der var underbudgetteret med 118 procent?

Forklaringen er ifølge Banedanmark, at begge konsulentvirksomheder er blevet bedt om at gennemgå hele projektet, med undtagelse af lige præcis det hjørne af budgettet, som er endt med at fordyre projektet.

Løsning 0+ er nemlig en videreudvikling af den mest skrabede model for stationsombygningen, den såkaldte løsning 0. Og selv om løsning 0 udgør hjørnestenen i løsning 0+, har de to konsulentvirksomheder kun set nærmere på de elementer, der adskiller løsning 0+ fra løsning 0. Derfor har de overset alle de huller, der siden har vist sig i budgettet.

»Som det fremgår af Rambølls rapport, var det ikke en del af Rambølls opdrag at foretage ekstern kvalitetssikring af basisløsningen (0-løsningen), men udelukkende de alternativer, der sikrer højere hastighed gennem Ringsted Station,« skriver Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til Ingeniøren.

»Udredning af økonomien og rebudgettering for Ringsted Station primo 2018 har vist, at det har været 0-løsningen, der har været væsentlig underbudgetteret. Dele af denne underbudgettering er således gået igen i 0+løsningen, hvilket har givet den alt overvejende del af fordyrelsen på 0+,« skriver ministeriet.

»Ærgerligt er en underdrivelse«

Samme forklaring gælder Atkins, som har bistået Banedanmark med projekteringen af stationsombygningen.

»0+ er projekteret i med bistand fra rådgiveren Atkins. Der er i den forbindelse ikke set på forudsætninger for budgettet for 0-løsningen,« skriver Banedanmark.

Styrelsen har ikke ønsket at stille op til interview, så alle spørgsmål og svar er sendt skriftligt via Banedanmarks presseenhed.

Efter at underbudgetteringen af løsning 0+ så dagens lys i foråret 2018, har den politiske forligskreds på Banedanmarks opfordring i stedet valgt at ombygge Ringsted Station efter netop løsning 0, hvilket betyder, at stationens kapacitet ikke bliver væsentligt større end i dag. Det bringer regningen ned på 730 millioner kroner. Med andre ord stadig 290 millioner kroner mere end den oprindeligt planlagte løsning.

Læs også: Ringstedbanen får den dårligst mulige tilslutning for at spare penge her og nu

På Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet bliver forløbet mødt med forundring af Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring.

»Det er en underdrivelse at sige, ar det er ærgerligt, at lige netop de forhold ikke blev omfattet af den eksterne kvalitetssikring. Vi kan selvfølgelig ikke være sikre på, at en kvalitetssikring af de rette forhold havde forhindret den situation, man nu er havnet i. Men det er lige præcis den slags forløb, en ekstern kvalitetssikring normalt har til formål at forhindre,« siger Per Nikolaj Bukh.

Tilbage på CBS lyder nogenlunde samme vurdering fra Tim Neerup Themsen.

»Det er jo yderst problematisk, at man for det første regner så meget forkert, og for det andet får lavet en kvalitetssikring på alternativerne til basisløsningen, men man får ikke kvalitetssikret selve basisløsningen,« siger han.

Det tredje konsulenthus

Ingeniøren har spurgt Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvorfor det ikke var en del af Rambølls opgave at kvalitetssikre løsning 0. Her forklarer pressechef Mia Josiassen, at løsning 0 rent faktisk blev kvalitetssikret tilbage i 2009.

»Da tilslutningen af den nye bane til den eksisterende bane ved Ringsted station ikke er et selvstændigt projekt, men en del af projektet for den nye bane, indgik 0-løsningen som et led i den eksterne kvalitetssikring af det samlede beslutningsgrundlag for den nye bane, som ministeriet fik gennemført i 2009,« skriver hun.

Det var konsulentvirksomheden A-2, der for snart 10 år siden foretog kvalitetssikringen af Ringstedbanen. Det fremgår imidlertid af en beretning fra Rigsrevisionen fra 2015, at kvalitetssikringen mildest talt var mangelfuld.

»Transportministeriet sikrede ikke, at den eksterne kvalitetssikring, som ny anlægsbudgettering kræver bliver gennemført, havde en tilstrækkelig dybde i gennemgangen af projektets anlægsøkonomi. Den eksterne kvalitetssikring identificerede derfor ikke en række fejl og mangler i budgettet og i dokumentationen af budgettets forudsætninger, som Transportministeriet og Banedanmark opdagede umiddelbart efter, at anlægsloven var vedtaget,« skriver Rigsrevisionen.

Læs også: Ringstedbanens nye station må bygges om igen, når Femern-tunnelen åbner

Med lidt sund fornuft

Anlægsloven for Ringstedbanen blev vedtaget i 2010. Med andre ord har både ministeriet og Banedanmark i årevis kendt til hullerne i den oprindelige kvalitetssikring af løsning 0, før Rambøll i 2015 fik til opgave at kvalitetssikre alle andre dele af projektet end netop løsning 0.

»Man har bedt nogle konsulenter om at kigge på alternativerne til løsning 0, som man så til gengæld ikke får kvalitetssikret. Konsulenterne har så gjort, hvad de er blevet bedt om, og ikke andet. Det er konsekvensen af et meget afgrænset kommissorium. Det er altså myndighederne, der med lidt sund fornuft kunne have bedt konsulenterne om at undersøge alle aspekter af budgettet,« siger professor Per Nikolaj Bukh.

På baggrund af hullerne i den oprindelige kvalitetssikring har Ingeniøren tirsdag spurgt Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, om det ikke ville have været relevant at lade alle dele af projektet kvalitetssikre på ny. Ingeniøren afventer fortsat ministeriets svar.

Emner : Jernbane
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

I hele denne sag synes jeg man savner noget om HVORFOR budgettet er overskredet så voldsomt. Hvad er det mere konkret som er underbudgetteret? Er det undergrunden, spildtid fordi der kun kan arbejdes under sporspærringer, logistikken omkring at flytte spor og holde stationen i drift eller hvá ???

 • 17
 • 0

Jeg tror det er kommet bag på BDK af 0+ løsningen overhoved blev valgt. Man har givet ikke gjort meget ud af beregningerne af denne, da man forventede en niveaufri løsning vest for Ringsted.

Hele den 60 km. lange nye strækning er bygget til prisen. Det indbefatter ombygning af banen i Vigerslev, hvor den nye bane tilsluttes den gamle bane netop med en ny niveaufri skæring (en bro).

Men i Ringsted er det gået galt, da man valgte en discountløsning som skal ombygges igen senest når Femernforbindelsen åbner.

————————————————-

Det er desværre ikke første gang vi set budgetskred når politikerne ikke vælger de oprindelige anbefalede løsninger. De anbefalede løsninger, som her var en niveaufri skæring vest for Ringsted, er automatisk mere gennemarbejdet.

—————————————-

Og så er der en klar tendens i, at ombygninger er mere vanskelige, mere generende for trafikken og sværere at beregne end nybygninger. Det skyldes en kilometerpris for en ny jernbane er direkte sammenlignelig med andre projekter. Ombygninger kan indeholde mange overraskelser.

 • 8
 • 0

Præcis! - Måske er en del af fordyrelsen i virkeligheden bare "ekstra buffer" som BDK i disse år synes at tilføre alle projekter, for at gøre projekterne mere robuste økonomisk - og så evt. lige stoppe et par projekter eller tre grundet højere pris, så man kan få tid og penge til det ressourcekrævende Signalprogram, hvortil mange midler fra andre projekter kanaliseres over.

 • 1
 • 1

“.......siger adjunkt Tim Neerup Themsen fra Institut for Regnskab og Revision ved CBS. Han forsker til daglig i risikostyring i store offentlige anlægsprojekter.”

Har vi en forsker i risikostyring i store offentlige anlægsprojekter? BDK ansæt ham øjeblikkelig!

 • 4
 • 0

Præcis! - Måske er en del af fordyrelsen i virkeligheden bare "ekstra buffer" som BDK i disse år synes at tilføre alle projekter, for at gøre projekterne mere robuste økonomisk

Der skal i dag indregnes buffer på op til 50% i store statslige anlægsprojekter. Det gælder også fx. Vejdirektoratet. Bufferen nedskrives ofte til 30% når projektet er gennemregnet og kontrolleret af konsulenter, og nedskrives nogle gange igen, for eksempel til 10%, når projektet er ved at være færdigt.

Sådan er lovgivningen. ———————————————— Men selv en buffer på 50% dækker jo ikke et budgetskred på 118%.

 • 2
 • 2

Jeg er desværre ikke overrasket, den instans er plaget af komplet inkompetence og må rådgives om simple ting, de har meget få med høj kompetence der ikke bliver udfordret, pga lasse fair!

Der burde rulle hoveder så man kan få lidt mere kompetente folk og ledere!

 • 5
 • 0

I politik bruges ofte konsulenter om andet og hint. Rådgivningens kvalitet afhænger i den grad af opdragsgiverens kompetence, resultatet er ofte spildte offentlige midler. Som rådgivningen mht. SKAT's omlægning. Der mangler et censorkorps for konsulentrapporter? Nej, der mangler fagligt kompetente beslutningstagere, for dem vi har er ikke deres løn værd. Efteruddannelse eller udskiftning? Politikere skal måske på skolebænken et semester, bare for at forstå deres ansvar. (Herunder ministre)

 • 2
 • 0

Artiklen synes at komme væsentligt nærmere til årsagen: en fejl i 2010, som ikke blev fanget i den pligtige kvalitetssikring.

Men det ændre ikke BDK's ansvar for at have overset denne, oprindelige, brist.

I bagklogskabens lys er det vel også en advarsel til konsulenter, som laver efterfølgende delkontrol. Selvom det er svært, og ikke det kunder (BDK) vil høre, så skal forbehold og ikke-omfattet nok SKRIVES MEGET TYDELIGT. Og måske er det fagligt uansvarligt ikke at undersøge et grundlag.

Måske kan vi få oplyst nogle budgetfraktiler for bestanddelene ? Hvis en bestanddel udgør mere end 30%, så er det en risikabel delkomponenr. Eksempel: budget 600 mio. De 200 mio er behæftet med 100% fejl (200-->400 mio); andre 200 mio ændres og bliver til 300 mio. Revideret pris,10 år senere: 400+200+300=900 mio som er 50% overskridelse. Ikke opdaget ved kvalitetssikring af ændringen !

I andre sammenhænge hedder det "due diligence" = rettidig omhu som bør udvises OGSÅ selvom det "bare" er et lille hjørne som kvalitetssikres.

 • 1
 • 0

...de er ikke pengene værd. Hverken når det gælder trafik eller som Grønnegaards bog viser, SKAT. Konsulenterne har haft held til at bilde politikere og embedsværket ind, at de kan noget som embedsværket ikke kan. Hvad? Trafikområdet vrimler med uduelige konsulentrapporter - der kunne fodres svin med dem. Femern Bælt fx., men også Quartz-rapporten om at en lokofører kun arbejder 1 t 45 min om dagen. "Objektivt set" skulle man tro, at det var ordregiveren, der vidste hvad der skulle belyses, og at denne var professionel nok til at strikke et solidt og fagligt forsvarligt kommissorium sammen. Det fortæller art., at Banedanmark ikke er - heller ikke denne gang. Og hvad værre er, nu sidder BDK og undskylder i +et væk for at redde den faglige anseelse - det der måtte være tilbage hos de tre konsulenter. BDK har åbenbart gjort sig så afhængig af konsulenterne, at BDK ikke tør sige, at konsulenterne er uduelige, og de ikke skal regne med BDK som fremtidig kunde. Mod og rygrad er hverken embedsværkets eller politikernes anliggende - bortset fra når indvandrerne og de nederste i samfundet skal chikaneres. Modige og konsekvente beslutningstagere ville fyre konsulenterne, og i stedet ansætte egne duelige medarbejdere. Må vi som skatteborgere ikke forlange, at belsutningstagerne forvalte vore skattekroner ansvarligt?

 • 1
 • 3

Ing. har berettet om at Banedanmark har brugt hele reservepuljen på 4,5 mia kr. - uden at komme en implementering af signalerne et skridt nærmere. Men heller ikke dette eksempel er tilsyneladene nok til at fyre konsulenterne.

 • 0
 • 4
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten