Masser af diesel-os kan skade hjernen.

(Uddrag)
Læge Lilli Kirkeskov Jensen, Arbejdsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet, omtalte for nylig i Selskab for Arbejdsmiljø en miniundersøgelse, der viser at flere års udsættelse for dieseludstødning i arbejdsmiljøet blandt andet kan give hjerneskader.

Undersøgelsen omfattede 13 ansatte i busgarager, der kommer tæt på udstødningssystemerne under påfyldning af dieselolie.
For at få et bredere materiale og dermed et mere sikkert resultat har Arbejdsmedicinsk Klinik ansøgt Arbejdsmiljøfondet om midler til en større undersøgelse, som skal omfatte flere personer.