Massedød blandt honningbier i Europa

Biavlere over hele Europa står mange steder med tomme bistader.
I det nordlige Kroatien er fem millioner bier døde i denne uge, og i Spanien er flere hundrede tusinde kolonier forsvundet. Bidøden har også ramt lande som Polen, Italien, Portugal, Grækenland og Tyskland, mens bierne herhjemme foreløbig er upåvirkede.

»Vi har ingen meldinger fra biavlere om øget dødelighed. Men vi er meget opmærksomme på udviklingen i Europa,« siger seniorforsker ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Steen Lykke Nielsen, som arbejder med bisygdomme og bestøvning.

Bier forsvinder uden forklaring

Massedøden blandt honningbier er kendt i USA, hvor bestanden af honningbier er halveret siden 1971. Men i år er problemet særligt udbredt.

Biavlere i 26 stater melder om problemer med op til 50 procents reduktion i bestanden.

Fænomenet går under navnet Colony Collapse Disorder (CCD) og refererer til, at kolonier af bier forsvinder fra bistaderne uden forklaring.

Mandeltræer i USA er truet

Honningbiernes forsvinden kan få katastrofale konsekvenser for landbruget, fordi honningbierne bestøver mellem 75 og 80 procent af fødevarerne i landbruget.

Æbler, jordbær og meloner er blandt de frugter, som er afhængige af, at honningbier bestøver deres blomster. Det samme gælder mandeltræerne i USA, der ikke kan sætte mandler uden biernes hjælp.

Afrikanske bier mistænkes for at være problemet

Forskere i USA og Europa har ingen forklaring på problemet, men listen over mistænkte faktorer er lang. Blandt dem er mider, pesticider og forurening. I USA har flere stater oprettet forskergrupper, der undersøger årsagen bag CCD.

Forskernes fokus er i øjeblikket rettet mod honningbier fra Afrika, som forskerne frygter har infiltreret kolonier af amerikanske honningbier. Afrikanske bier er kendt for at skabe kaos i bistaderne, fordi hunnerne producere deres egen unger i stedet for at overlade opgaven til dronningen.

»Alle kæmper I øjeblikket en kamp for at finde årsagen til dødeligheden i bistaderne. Normalt finder man jo hurtigt årsagen til, at bistaderne bryder sammen, men i de her tilfælde flyver de voksne bier blot væk uden at komme tilbage«, siger Steen Lykke Nielsen.