Mangel på vækstvisioner hæmmer dansk eksport

Stigende globalisering gør eksport stadig vigtigere for dansk industri, men mange mindre og mellemstore danske produktionsvirksomheder er dårligt rustede til at markere sig i udlandet. Det viser undersøgelser fra Syddansk Universitet, der antyder, at mangel på visioner for vækst hos virksomhederne i dag er den største barrierer for øget eksport.

»Ofte sidder den mand, der har startet virksomheden stadig for bord-
enden - og han er mere interesseret i, at virksomheden har en størrelse, han selv kan overskue, end han er interesseret i at øge virksomhedens vækst.«

Det siger adjunkt, ph.d. Erik Stavnsager Rasmussen fra Institut for Marketing på Syddansk Universitet.

»Der er et meget stort behov for, at virksomheder i Danmark tænker mere strategisk. Dem, der udelukkende er orienteret mod hjemmmarkedet, risikerer at blive udkonkurreret i den stigende internationale konkurrence,« advarer han.

Erik Stavnsager Rasmussen står i spidsen for projektet "Born Global", der siden 1996 har fulgt en række mindre og mellemstore produktionsvirksomheder fra trekantområdet i Jylland samt fra Fyn og Vestsjælland med særlig fokus på vækst og eksport.

De såkaldte Born Global-virksomheder er virksomheder, der er etableret efter 1976, og som, inden for et år efter etablering, minimum eksporterer 25 procent af omsætningen. Sådanne virksomheder er der 144 af i Syddansk Universitets fokusområde ud af en total på 488 virksomheder, der er etableret efter 1976.

Men selv blandt Born Global-virksomhederne er eksport- og vækstmotivet tilsyneladende ikke særlig stærkt. Kun 10 af virksomhederne har i dag over 100 ansatte, og få af dem har udvidet eksporten til at omfatte andet end nærmarkederne.

»De fleste er tilfredse med at være 50-100 ansatte, og de er ikke interesserede i at opdyrke nye markeder,« siger Erik Stavnsager Rasmussen.

Hård business

Organisationen Dansk Industri, der repræsenterer størstedelen af de danske produktionsvirksomheder, erkender, at manglende vækstvisioner er en hæmsko for specielt mindre og mellemstore virksomheder blandt dens medlemmer.

»Mange virksomheder magter ganske enkelt ikke at investere i øget vækst,« siger chefkonsulent hos Dansk Industri Thomas Wilhelmsen.

Han hæfter sig specielt ved, at virksomhederne har behov for at investere målrettet i bedre kompetencer inden for sprog og markedskendskab for at eksportere.

»Men mange vil netop ikke erkende dette behov, fordi de ikke har visioner om at eksportere,« siger Thomas Wilhelmsen.

Underleverandørvirksomheden Metalpres fra Haarby, der blev stiftet i 1979, er et eksempel på en af Fyns Born Global-virksomheder med 60 ansatte og en eksport på 40 procent af omsætningen, hvor vækstvisionerne er sat på vågeblus.

»Succes er ikke et spørgsmål om størrelse. Vi vil ikke have vækst for enhver pris - det lader vi de børsnoterede selskaber om,« siger adm. direktør Kurt Lunddahl Pedersen. Han har ejet Metalpres siden 1987, er fortsat eneaktionær i virksomheden og føler sig ikke truet på levebrødet af, at eksporten ikke vokser.