Ukendt

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Mandschauvinisme får unge kvinder til at droppe ingeniørkarrieren

Kvindelige ingeniørpraktikanter bliver sat til at kopiere rapporter, mens mandlige praktikanter får reelle ingeniøropgaver. Og på universiteterne er professorerne mere optaget af at kommentere de unge kvinders påklædning end diskutere, hvordan ingeniørkunst kan medvirke til at løse reelle samfundsproblemer.

Derfor dropper 40 procent af amerikanske kvindelige ingeniører faget efter endt uddannelse.

Det viser en analyse, som professor fra MIT, Susan S. Silbey, har gennemført sammen med kolleger fra tre andre amerikanske universiteter, og som er offentliggjort af Harvard Business Review.

Bagrunden for undersøgelsen er, at manglen på kvinder i ingeniørfaget stadig er åbenbart på trods af, at stadig flere piger i grundskolerne får smag for matematik og naturfag. Kun hver femte ingeniørstuderende i USA er kvinder. Og hvad værre er: To ud af fem dropper faget efter deres uddannelse.

Kvinders forventninger skuffes

De fire professorer har blandt andet via dagbøger fulgt 700 studerende kvinder og mænd fra fire ingeniøruniversiteter tæt gennem fire år fra de startede, til de stod færdiguddannede. 40 af dem er blevet indgående interviewet årligt.

Analysen viser, at de håbefulde unge alle kommer til studiet med en interesse for matematik og naturfag og en forventing om at få en vellønnet karriere med interessante og variede opgaver. Og at de kvindelige studerende i højere grad end de mandlige ønsker at arbejde for at deres ingeniørfaglige evner vil blive brugt til at gøre verden til et bedre sted at være.

Men fire år efter er i hvert fald kvindernes drømme flossede.

Sexistiske miljøer

Flere af de studerende beretter om et sexistisk studiemiljø, hvor professorer lader de unge mænd overtage styringen i gruppearbejderne, mens kvinderne går til hånde - og hvor de unge mænd finder det helt naturligt. Og hvor professorerne for eksempel vil fotograferes med kvinderne, "fordi de ligner modeller", og i øvrigt ublu kommenterer deres påklædning.

Og praktikopholdene i virksomhederne gør det ikke bedre. Her hersker en kultur, hvor kvinder ikke tages alvorligt, og hvor de unge studerende enten skal løse spændende, reelle opgaver eller får rutineopgaver og skal skrive referater alt efter, om de er mænd eller kvinder. Oven i købet er det ikke usædvanligt, at kvinderne skal bruge energi på at holde brunstige, ældre mandlige kolleger på afstand. Så hvor mændene i undersøgelen ofte beskrev praktikopholdet som et af studiets højdepunkter, var kvindernes evalueringer noget mere forbeholdne.

Resultatet er, at de unge kvinder efterlades med en stribe skuffelser, der får dem til at genoverveje deres karrierevalg og i mange tilfælde altså opgive drømmen.