Magtmennesker tænker i lodrette baner

Et magtmenneske kan afsløres med en simpel computeropgave. Det viser et forsøg, der er udført af psykologer på North Dakota State University i USA.

Det gik ud på at undersøge det almindeligt anerkendte fænomen, at mennesker forbinder begrebet "op" med magt og tilsvarende er begrebet "ned" forbundet med afmagt.

Eksempler er pyramider, kirketårne eller - i en anden boldgade - organisationsdiagrammer, hvor direktøren altid er anbragt øverst og kontorbudet nederst.

Det kaldes metaforiske repræsentationer, og de findes i mange forskellige tankedomæner, for eksempel det sociale, det sproglige eller det kunstneriske.

Psykologerne vidste i forvejen, at dominante mennesker i langt højere grad bruger deres hjerne til at tænke i dominansrelaterede baner, uanset hvad de beskæftiger sig med, end mennesker, som ikke er dominante.

»Deres tanker handler oftere om magt eller magtesløshed eller om relativ dominans,« siger forskerne til fagmagasinet APS (Association for Psychological Science).

Fårene skilles fra bukkene

Nu skulle man så se, om dominerende individer kan filtreres med sikkerhed på andre måder end med de psykologiske dominansprøver, man kender.

96 personer blev altså udsat for en computertest, hvor de blot skulle trykke på tasterne "p" eller "q", når bogstavet dukkede op på skærmen. Bogstavets position på skærmen var tilfældig, men positionen og svartiderne blev registreret.

Det viste sig, at de forsøgspersoner, som svarede særligt hurtigt, når bogstaverne var oppe eller nede, var sammenfaldende med den gruppe, der scorede højest i en anden test, hvor personlig dominans blev målt.

De øvrige forsøgspersoners svarhastighed viste ingen signifikant forskel på, om bogstaverne dukkede op i toppen af skærmen, for neden, til højre eller til venstre. Deres svarhastighed var konstant, uanset hvor bogstavet kom.

Mennesker bliver hurtige til det, de bruger tid på. Og konklusionen er, at fordi dominante mennesker bruger meget af deres tid på at tænke i magtrelaterede baner, og fordi den slags tanker ubevidst associeres med "oppe" og "nede", så reagerer dominante individer hurtigere på op-og-ned-problemstillinger.

»Vores resultater er mellem de første, der viser, at metafor-repræsentationer kan bruges til at forstå personlighedsprocesser, og helt konkret viser de, at dominant tænkning gør folk prædisponeret til at tænke vertikalt,« siger Sara Moeller, som er en af de medvirkende forskere.

Forskningsrapporten kan læses i sin helhed i april-nummeret af Psychological Science.

Dokumentation

Den videnskabelige rapport (kun abstractet kan læses uden at købe rapporten)
Artikel i Psychological Science online