Magnetfelter ødelægger cellers biologiske balance

20. oktober 1995 kl. 00:00
Artiklen er ældre end 30 dage

Af Jesper Tornbjerg Amerikanske forskere kan forklare og eliminere elektro-smog fra højspændingsledninger, mobiltelefoner, computere og andre apparater drevet af vekselstrøm.

Magnetfelter fra forskellige arbejdsmiljøer og håndgribelige produkter som højspændingsledninger, mobiltelefoner, hårtørrere, computere, foodprocessorer, vaskemaskiner og varmetæpper er under kraftig mistanke for at øge risikoen for kræft, tidlig
senilitet (Altzheimers syndrom), hjernesvulster m.v.

Forskere bl.a. fra USA mener nu at have bevist, at bestemte typer magnetfelter påvirker biologiske celler. Det kan føre til forskellige sygdomme, men gør det ikke nødvendigvis. Fordi forskerne kender de skadelige felters type - uden at kunne forklare
mekanismen i biokemiske detaljer - har de imidlertid en løsning på, hvordan problemet med elektromagnetisk stråling kan elimineres.

Den formentlig revolutionerende forskning kommer fra fysikprofessor T.A.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Litovitz fra The Catholic University of America i Washington D.C.

Udgangspunktet er, at der findes henholdsvis naturlige og kunstige, menneskeskabte elektromagnetiske felter.

'TILFÆLDIGE' FELTER Levende organismers celler har lært at leve med de statiske felter, der eksempelvis kommer fra Jordens magnetfelt på ca. 500 milligauss, under elektriske uvejr, og som også fremkaldes af jævnstrømsapparater og -ledninger. Styrken af
Levende organismers celler har lært at leve med de statiske felter, der eksempelvis kommer fra Jordens magnetfelt på ca. 500 milligauss, under elektriske uvejr, og som også fremkaldes af jævnstrømsapparater og -ledninger. Styrken af
disse felter varierer ikke.

Cellerne har også lært at leve med radiobølger, sollys og varmestråling.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Disse inkoherente stråler er kendetegnet ved at pulsere med en tilfældig skiftende frekvens og/eller amplitude. Det samme gælder de stærke felter, der opstår som følge af ionbevægelser i den væske, der omgiver vores celler.

'KONSTANT' TRUSSEL Problemet opstår i de regelmæssigt pulserende felter, der med en konstant frekvens og amplitude kaldes koherente felter. Disse felter i fase er kunstige felter og opstår bl.a. i vekselstrømdrevne apparater, højspændingsledninger og
Problemet opstår i de regelmæssigt pulserende felter, der med en konstant frekvens og amplitude kaldes koherente felter. Disse felter i fase er kunstige felter og opstår bl.a. i vekselstrømdrevne apparater, højspændingsledninger og
digitale kommunikationsmidler som mobiltelefoner.

Forskerne har konstateret eksperimentelt, at svage elektromagnetiske felter - mikrobølger, der er lavfrekvent modulerede, og ekstremt lavfrekvente felter, der er koherente - har en biologisk effekt. Der hvor de fleste fysikere hidtil er gået galt i
byen, er ved et tro, at de skulle se på energimængden i strålingen fra et elektromagnetisk felt. Miseren ligger et andet sted; nemlig i strålingens mønster, i indholdet af 'information''.

Civilingeniør, direktør Thomas Magnussen, EMX Scandinavia A/S, der af kommercielle grunde netop er gået i gang med at udbrede kendskabet til teorien, siger, at fysikere hidtil ikke har kunnet fatte, hvorfor felter med lille energi kan få effekt på en
biologisk celle. Effekten opstår, fordi cellerne i kroppen ikke - som fysikerne ellers er gået ud fra - er elektrisk neutrale. Cellerne er ifølge Litovitz og andre forskere stærkt ladede med negative ioner i cellemembranerne og omgivet af et lag af
positivt ladede ioner i væsken umiddelbart uden om de enkelte celler.

Situationen kan sammenlignes med en fjernbetjening af en garagedør. Den tunge dør går op, selv om signalet i fjernbetjeningen er svagt. Pointen er, at signalet indeholder information.

KYLLINGEFOSTRE Det samme sker i forhold til biologiske celler. Den hårfine balance i kroppen forrykkes, hvis dette di-elektriske celle/kropsvæskesystem påvirkes af elektromagnetisk stråling. Forskerne på Catholic University har ved forsøg med
Det samme sker i forhold til biologiske celler. Den hårfine balance i kroppen forrykkes, hvis dette di-elektriske celle/kropsvæskesystem påvirkes af elektromagnetisk stråling. Forskerne på Catholic University har ved forsøg med
kyllingefostre påvist, at antallet af abnormiteter blev fordoblet ved udsættelse for et svagt elektromagnetisk felt, der var koherent.

Forskere i bl.a. USA, Sverige og Tyskland har endvidere fundet ud af, at ODC-enzymaktiviteten i celler udsat for koherente magnetfelter forøges til mere end det dobbelte. ODC-enzymet står i forbindelse med cellevækst. I vildtvoksende celler (tumorer)
findes forhøjet ODC-aktivitet.

  • Den biologiske effekt er bevist med disse og andre eksperimenter. Vi ved ikke præcis, hvad der sker i cellerne, men vi kan konstatere, at blot to milligauss (= 0,2 mikrotesla, red.) påvirker. Modulerede mikrobølger og ekstremt lavfrekvent koherent
    stråling stresser cellerne, og det kan for eksempel medføre, at hormonbalancen forskydes, og at enzymaktiviteten ændres, siger Thomas Magnussen. Han påpeger, at baggrunden for professor Litovitz resultater er, at han har samlet et tværfagligt hold
    forskere (elektroingeniører, biologer, fysikere og biokemikere) og sikret, at en enkelt faggruppe ikke har kunnet dominere tankegangen.

STØJSENDER-CHIPS Den opnåede viden om koherente/inkoherente felter bærer også kimen til løsningen. Forskerne har fundet ud af, at man kan overdøve de koherente stråler og ødelægge deres regelmæssighed. Ved for eksempel at indbygge en støjsender-chip på
Den opnåede viden om koherente/inkoherente felter bærer også kimen til løsningen. Forskerne har fundet ud af, at man kan overdøve de koherente stråler og ødelægge deres regelmæssighed. Ved for eksempel at indbygge en støjsender-chip på
størrelse med en fingernegl i en mobiltelefon vil man kunne gøre strålingen inkoherent og dermed ufarlig for de biologiske celler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Thomas Magnussen skønner, at det for forbrugeren vil fordyre mobiltelefoner med 100 kr. stykket, mens det for hårtørrere vil give en ekstrapris på 1020 kr. At sikre et hjem mod strålingen fra højspændingsledninger vil koste 15-20.000 kr.

Catholic University har i maj i år fået patent på ideen om at gøre signalerne fra apparater inkoherente. Det dansk-amerikansk-ejede EMX Scandinavia har erhvervet rettigheden til at bruge teknologien på markedet for mobiltelefoner. Thomas Magnussen
finder dette marked interessant, dels fordi brugere af mobiltelefoner både udsættes for modulerede mikrobølger (ved 916 MHz) fra antennen og ekstremt lavfrekvente stråler fra selve telefonen, dels fordi mobiltelefoner i praksis er forholdsvis lette at gå
til.

  • Vi er ved at opbygge vort firma og søger i den forbindelse kapital og en teknisk partner. Vi kan ikke magte det selv, siger Thomas Magnussen.

Hvor mange kræfttilfælde eller andre sygdomme de elektromagnetiske felter udløser betragter EMX nærmest som en akademisk diskussion.

Budskabet er, at problemerne - hvor store eller små de end måtte være - kan forebygges ved at indbygge 'støjsendere' i mobiltelefoner, tog, hårtørrere, varmetæpper, varmepuder og på udsatte arbejdspladser.

FYSIKPROFESSOR: DET ER EN HYPOTESE En af Danmarks ypperste inden for området 'magnetfelters påvirkning af sundheden' stiller sig forsigtigt, men småskeptisk an over for de amerikanske forskningsresultater om, at der skulle være en sammenhæng mellem
En af Danmarks ypperste inden for området 'magnetfelters påvirkning af sundheden' stiller sig forsigtigt, men småskeptisk an over for de amerikanske forskningsresultater om, at der skulle være en sammenhæng mellem
bestemte typer magnetfelter og biologiske effekter på celler.

  • Det er en hypotese på linie med andre hypoteser. Det forekommer mig ikke umiddelbart konsekvent, at man skal kunne opnå resultater ved at overdøve signalet, uden at hele formålet med signalet går tabt. Men at afvise hypotesen på dette grundlag kan
    man ikke, siger professor i fysik, Carl. F.

Wandel fra Århus Universitet, forelagt Ingeniørens referat af den amerikanske forskning.

  • Det man ved er, at koherente såvel som inkoherente felter af tilstrækkelig styrke kan være skadelige. Dyreforsøg har vist hvilke energiniveauer, der har følger, og der er på den baggrund fastsat sikkerhedsfaktorer, siger Carl F. Wandel.

Om mobiltelefoner siger han, at hvis eksponeringen fra magnetfelterne var meget farlig, ville man have opdaget det for længst. Hvis der er en virkning, så er den foreløbig skjult, påpeger han.

Carl F. Wandel var formand for det nu nedlagte magnetfeltudvalg, men han følger stadig området for Sundhedsstyrelsen. Professoren fra Århus har dog ikke tidligere hørt om professor T.A. Litovitz fra The Catholic University of America.

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger