Maersk tror stadig på CO2 til Nordsøudvinding

Maersk Oil har ikke mistet troen på at kunne indvinde mere olie fra de aldrende oliefelter i Nordsøen gennem at injicere Co2 i undergrunden.

Onsdag kom det frem, at det danske olieselskab havde stoppet et pilotforsøg, der skulle løbe af stablen næste år.

Læs også: Maersk Oil stopper CO2-lagringsprojekt

»Vi ser fortsat et stort potentiale i CO2-injicering. At vi har udskudt forsøget skyldes udelukkende, at vi ikke kan se, hvornår vi kan få tilstrækkeligt med CO2 til at øge olie indvindingen,« siger underdirektør i Maersk Oil Franz Willum Sørensen.

Læs også: Ny teknologi kan sikre den danske olieforsyning i årtier

Maersk Oil har været i kontakt med stort set alle CC2 projekter omkring Nordsøen, fortæller han, men flere projekter er stoppet eller midlertidigt bremset. Derfor har det ikke være muligt at finde et udleder, der var langt nok fremme til at kunne sikre de nødvendig mængder til et olieindvindingsprojekt.

»Vi har været i dialog med alle projekter rundt om Nordsøen. Vi kan bare konstatere, at der er en betydelig usikkerhed, og det har betydet, at vi også må afpasse vores vurdering på området,« siger Franz Willum Sørensen.

At CO2 er en potentiel guldgas, bekræftes flere steder. Både en dansk bestilt analyse fra University of Texas fra 2007, flere års laboratorieforsøg i Danmark samt adskillige års anvendelse af CO2 onshore i USA viser samme positive tendens ved CO2-injicering.

Årsagen er, at CO2 nedsætter oliens viskositet i reservoiret, så olien lettere kan flyde gennem kalkens små porerrum hen til brøndene. Det har i laboratorierne hos blandt andre Geus ført til forøgede indvindingsgrader på helt op til 51 procent i kalk fra enkelte felter.

Energistyrelsen regner i sin seneste prognose med, at CO2-injicering fra omkring 2020-2025 kan forøge indvindingsgraden med cirka fem procent i de danske kalkfelter. På den måde forventer myndighederne, at CO2-injicering vil udgøre hovedparten af indvindingen af de teknologiske ressourcer.

I en verden, der udleder historisk meget CO2 og samtidig skriger på løsninger, som kan reducere emissionerne, virker problemet derfor paradoksalt. Franz Willum Sørensen er da også sikker på, at CO2 injicering, sammen med en række andre teknologier, på et senere tidspunkt vil bidrage til øget indvinding fra felterne.

»Vi ser det her som et bump på vejen. CO2-injicering er en kompleks teknologi, og det tager åbenbart længere tid, end vi troede,« siger Franz Willum Sørensen.