Maersk-skib sejler græsk minestryger midt over: Kaptajn arresteret

Illustration: arxipelagos com // Youtube

Containerskibet Maersk Launceton kolliderede tirsdag morgen med den græske flådes minestryger Kallisto, der fik svære skader i agterenden og næsten sank i Piræus’ havn i Grækenland.

Det står endnu ikke klart, hvorfor kollisionen skete, men det græske politi arresterede senere på dagen kaptajnen på Maersk Launceston, som nu er sigtet for kollisionen på grund af uagtsomhed, skriver nyhedsmediet Gcaptain.

2 ud af de i alt 27 besætningsmedlemmer om bord på Kallisto pådrog sig mindre skader.

Det 266 meter lange Maersk Launceton med en kapacitet på 4.533 20 fods-containere var på vej fra Piræeus til Canakkale i Tyrkiet og fik kun mindre skader under kollisionen.

Maersk oplyser til flere danske medier, at containerskibet, der sejler under portugisisk flag, er leaset ud til selskabet John T. Essberger, og at der hverken var Maersk-besætning eller -fragt om bord på containerskibet, da kollisionen fandt sted.

Det græske flådeskib sank næsten i havnen efter at have mistet en stor del af agterenden under ulykken og måtte bugseres ind til land, som det kan ses i videoen herunder.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Dengang da jeg var en hel del yngre og gik til sejlads, lærte vi at mindre fartøjer/skibe, som var mere manøvredygtige, havde vigepligt for de større.

Er det blevet ændret?

Det er så ikke korrekt - principielt set gælder søvejsreglerne for alle, men der er regler for hvordan man skal agere over for skibe der ikke er under kommando, begrænset i evne til at manøvrere, beskæftiget med fiskeri, etc..

Endvidere så skal et skib der er hæmmet af sin dybgang navigere med særlig forsigtighed under fuld hensyntagen til dets specielle situation - mao. et skib som ovennævnte kan ikke tillade sig at passere et stærkt trafikeret farvand med fuld skrue.

Så man kan ikke bare sige at den størstes ret gælder - men det kan være en rigtig god ide som et lille skib at holde sig langt væk fra de store, for retten til vejen kan man ikke bruge til så meget på havets bund, og man kan også være rigtig svær at se, så for egen skyld....

 • 34
 • 0

Så er det gode spørsmål om minestrygeren havde tændt sin AIS, eller om de legede skjul, ligesom Helge Ingstad.

Ifølge billederne er minestrygeren nok blevet ramt på bagbor side, det er ikke helt tydeligt. Men det stille containerbåden i en dårlig situation.

 • 9
 • 1

Dengang da jeg var en hel del yngre og gik til sejlads, lærte vi at mindre fartøjer/skibe, som var mere manøvredygtige, havde vigepligt for de større.

Er det blevet ændret?

Siden jeg tog mit duelighedsbevis i 1978, har det aldrig været sådan at små skibe generelt skal vige for større.

Som generelle (og vigtigste) regler gælder at vi alle har pligt til at gøre hvad vi kan, for at undgå kollision, herunder at holde udsigt, sikker fart (ikke hurtigere end du kan nå at undvige), tage højde for andre skibes manøvredygtighed, dybgang osv, og iøvrigt være agtpågivende og reagere så snart du kan se der er fare for kollision.

Endvidere skal fritidsfartøjer vise hensyn til erhvervsfartøjer og fartøjer, som sejler i rute.

Det med manøvredygtighed og dybgang, samt erhvervs- og rutefartøjer vs fritidsfartøjer, er nok det du forveksler med egentlig vigepligt, men ingen af delene giver større skibe decideret ret til vej eller for den sags skyld påsejlingsret, men det er til enhver tid ansvarspådragende hvis man skærer ind foran et andet fartøj, stort eller lille, på en måde, så dette ikke har en chance for at undvige, uanset om man kommer fra styrbord, bliver indhentet, eller sejler for sejl.

Vi ved ikke hvad der er sket i den pågældende situation, men kan forstå at kaptajnen på Mærsk-skibet er blevet sigtet for uopmærksomhed, hvilket kunne antyde at han ikke har overholdt de generelle regler i søvejsreglerne.

 • 9
 • 0

sikker fart

Og den aller vigtigste: hold kurs og fart (altså selvfølgelig ikke hvis man skal vige, er ved at kollidere, osv.), således at omgivelserne er klar over ens intentioner.

Den regel bør man i øvrigt også være opmærksom på i mange andre af livets forhold, men det kniber stærkt for mange.

 • 7
 • 0

Bemærk at kollisionen er sket i et havneområde. Næsten alle havne har særlige regler, der ikke altid følger de generelle søvejsregler. Ofte er det i havne således at tværgående trafik skal vige for skibe i hovedløbet, og uden viden om disse forhold er det tæt på gætteri. Imidlertid en cadeau til minestrygerens besætning, der holdt forskibet flydende. Og om AIS: NEJ. Ikke i klart vejr og på klods hold, men vi kender vel i realiteten ikke sigtbarheden i kollisionsøjeblikket. Det virkelige liv ligger lige udenfor styrehusets vinduer. JAML.

 • 4
 • 1

Og den aller vigtigste: hold kurs og fart (altså selvfølgelig ikke hvis man skal vige, er ved at kollidere, osv.), således at omgivelserne er klar over ens intentioner.

Helt rigtigt. At man har "ret til vej", betyder kun at man har pligt til at holde ret kurs og fart, så den vigepligtige kan beregne sin vej udenom, og ret-til-vej-haveren har selvfølgelig stadig pligt til at udvise agtpågivenhed, og være klar til at vige, hvis den anden ikke rettidigt viser tegn på at vige.

 • 2
 • 0

Bemærk at kollisionen er sket i et havneområde. Næsten alle havne har særlige regler, der ikke altid følger de generelle søvejsregler. Ofte er det i havne således at tværgående trafik skal vige for skibe i hovedløbet, og uden viden om disse forhold er det tæt på gætteri.

Enig, men det er stadig de generelle regler, der går forud, herunder den med at holde udsyn, sikker fart, være agtpågivende, forudseende, tage højde for andre skibes manøvreevne osv (altsammen præciseret i Regel 5-8 i de internationale søvejsregler).

Jeg har selv oplevet en situation, hvor vi (konen og jeg i vores 39 fods sejlbåd uden bovtruster) bakkede ud mellem to pæle med stærk sidevind og minimum styrefart. Inden vi påbegyndte manøvren, som jo gik på tværs ud i havneløbet, havde vi selvfølgelig sikret os fri bane, men da vi var halvvejs ude, styrede en tysker ind i havneløbet udefra.

Han havde vinden i stævnen, al ønskelig manøvreevne og masser af tid og plads til at sætte farten ned, så vi kunne nå gøre vores manøvre færdig, og undgå at blæse sideværts ind i pælene.

Han valgte derimod at sætte farten op, og jeg nåede med nød og næppe at stoppe inden jeg bakkede ind i fribordet på ham, hvorefter gedemarkedet opstod, da vi nu var overladt til sidevindstrykket og nul manøvreevne.

Det lykkedes dog vha håndkraft og naboens bådshage at holde vores båd fri af pælene, og komme i en position hvorfra vi kunne accelerere op i vinden.

Havde vi kollideret med tyskeren, havde det været os, der sejlede på tværs af havneløbet, men modparten holdt hverken sikker fart eller viste hensyn til vores begrænsede manøvreevne eller noget som helst i øvrigt, for at undgå kollision.

Hvordan det ville være gået i retten, ved jeg ikke, men der var da heldigvis ingen på havnen, der var i tvivl om, hvem der var idiotet.

NB; Har det rigtig fint med vores tyske nabofolk, også når vi møder dem til søs. Idioter, uanset nationalitet, der ikke forstår reglerne, og sejler rundt i udlejningsbåde, der er større end de har lært at magte, har jeg det anderledes med.

 • 11
 • 0

Der er jo forskel på de juridiske regler, og de moralske jeg lærte som følger. 1) Lyst viger for brød. 2) Motor viger for sejl. At de to regler så ofte er modstridende, og at de absolut ikke holder i retten, er en anden sag.

 • 1
 • 1

Sådan har det nu aldrig været, det er søvejsreglerne, der gælder! - Og her er normalen, at man viger for maskindrevne skibe på sin styrbord side. Større skibe kan være hæmmet af deres dybgang og kan føre signal for det, men skal selv vise særlig hensyn. Containerskibets fart ved kollisionen var 16,5 knob. - Flådeskibet var med 60 meters længde faktisk det største byggede af plast i 1980erne: https://en.wikipedia.org/wiki/Hunt-class_m...

Skibe under 20 meters længde må ikke genere skibe, der kun kan sejle i en sejlrende. At kaptajnen er blevet arresteret, tyder efter min mening på en alvorlig overtrædelse af reglerne fra hans side.

 • 0
 • 4

Et fuldt lastet container skib med 16 knob kan ikke gøre ret meget hvis der kommer et mindre skib på tværs. Det tager 5-6 sømil bare at standse skibet. Har skibet fulgt en dybvandsrute, er det alle skibe der krydser ruten der har vigepligt. Hvis kaptajnen er arresteret kan det næsten kun skyldes han ikke har fulgt en officiel rute, han har haft for meget fart på, eller ikke har ført korrekt lanterne/AIS

 • 3
 • 1

Et fuldt lastet container skib med 16 knob kan ikke gøre ret meget hvis der kommer et mindre skib på tværs. Det tager 5-6 sømil bare at standse skibet.

I så fald vil kaptajnen sandsynligvis blive sigtet for at have overtrådt Regel 6 i de internationale søvejsregler.

Sikker fart

Ethvert skib skal altid gå med sikker fart, således at det kan træffe behørige og effektive foranstaltninger til at undgå sammenstød og kan stoppe inden for en under hensyn til de foreliggende omstændigheder og forhold passende distance.

 • 2
 • 2

I de fleste danske havne, gælder en regel om at indadgående viger for udadgående, men det er absolut ikke en international søvejsregel. Om denne er i spil her aner jeg ikke.

 • 0
 • 0

Kolisionen er sket 5nm uden for havnen på 90m vand. Maersk skibet er på vej ned i en traffik seperaring, men har yderligere ca 2,5 nm der ned. Der er altså intet navigatorisk der giver ret til den ene eller anden. Det ligner en ren kolision mellem 2 maskindrevne skibe. Uden at se hvor det græske skib kommer fra er det ikke klart hvis skyld det er, men hvis det er ramt i bagbord tyder det jo megt på at det var Maersk skibet der skulle vige.

 • 4
 • 1

Hvorfor ikke bare vente på at søforhøret er overstået, før i drager konklusioner? Ingen af jer var der og så hvad der egentlig skete

 • 4
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten