Ukendt

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Men Mærsk shiner: Verdens største virksomheder lever ikke op til egne klimamål

PLUS.
A.P Møller-Mærsk scorer ifølge rapporten højt i både gennemsigtighed og troværdighed i forhold til deres klimastrategi. Illustration: Gregers Heering

En af de største multinationale virksomheder stikker ud i mængden som en grøn ledestjerne, fremgår det af den tyske tænketank New Climates[ årlige rapport] om, hvorvidt virksomheder har sat ambitiøse klimamål, og om de lever op til dem.

Det er den danske skibsfartsgigant A.P. Møller-Mærsk, som ene og alene får topscoren 'stor troværdighed', i selskab med i alt 24 af de største verdensomspændende selskaber i alle brancher.

A.P. Møller-Mærsks klimaløfte er at være klimaneutral i 2040 gennem hele deres value-chain med 100 procent grønne løsninger. Den primære løsning på at nå det mål, er investeringer i alternative CO2-neutrale brændstoffer.

Rapporten har set på CO2-regnskabet og klimastrategierne for 24 multinationale virksomheder, som blandt andet inkluderer Microsoft, Google, Mercedes Benz, H&M og som nævnt Mærsk.

Alle virksomhederne i rapporten er en del af FN-kampagnen Race to Zero, hvor de har forpligtet sig til at nå Parisaftalen om begrænsning af den globale opvarmning til 1,5 grader.

De fleste af dem har også sat deres egne mål om at blive CO2-neutrale senest i 2050.

Virksomhederne analyseret i rapporten er de tre største virksomheder målt på indtægter inden for otte forskellige sektorer: Bilproduktion, elektronik, tøjbranchen, fødevarer og landbrug, informations- og kommunikationsteknologi, shipping og luftfart, stål og cement, dagligvarehandel.

De er placeret indenfor kategorierne høj, stor, moderat, lav og meget lav troværdighed.

Rapporten har ikke analyseret olieproduktion og statsejede virksomheder.

Ifølge rapporten er 15 ud af de 24 virksomheders klimastrategier af lav troværdighed. Deres strategier lever ikke op til målene. Virksomhedernes strategier resulterer reelt kun i 36 procents CO2-reduktion, hvilket ifølge rapporten slet ikke er nok til at nå Paris-aftalens målsætning.

Ifølge IPCC skal de globale CO2 udledninger reduceres med 45 procent inden 2030, hvis Paris-aftalens målsætning skal nås.

22 ud af de 24 virksomheder har et reduktionsmål for 2030, men gennemsnittet af de målsætninger svarer kun 15 procents CO2-reduktion i 2030.

Gennemsigtighed og troværdighed

Det primære formål med rapporten er at analysere gennemsigtighed og troværdighed for virksomhedernes klimastrategier.

Alle virksomhederne i rapporten har positioneret sig selv som førende på klimafronten, og rapporten er derfor med til at skille fårene fra bukkene og påpege ægte lederskab.

Virksomhederne er i rapporten blevet placeret på en 5-point skala for troværdighed, der går fra meget lav troværdighed til høj. Ingen af de 24 virksomheder ender i sidstnævnte, men i den dårlige ende finder vi fire virksomheder.

American Airlines, Carrefour, JBS og Samsung Electronics får den laveste score i rapporten.

American Airlines har et mål om CO2-neutralitet i 2050, men ingen reduktionsplaner for 2030.

Selskabets løfte om neutralitet indeholder ingen forpligtelser til egne udledninger, og beror sig derfor på CO2-kreditter.

Carrefour har meget begrænset gennemsigtighed og næsten ingen konkrete planer om at indfri deres løfte om CO2-neutralitet i 2040.

Kreditter og manglende planer et et gentagende tema for de virksomheder, der scorer dårligt i rapporten.

Hvem vil ikke være grøn

Termen greenwashing har en næsten lige så løs definition som 'grøn, bæredygtig og holistisk', men ifølge rapporten finder vi nogle helt klare eksempler på greenwashing blandt de 24 virksomheder

Ifølge rapporten er løftet om CO2-neutralitet meget misvisende for halvdelen af de analyserede virksomheder, fordi deres klimastrategier kun kan godtgøre for cirka tre procent af deres totale udledninger.

»Det her skaber en svær situation for de virksomheder, som faktisk prøver at nå deres reduktionsmål, fordi det bliver umuligt at skelne mellem dem og de virksomheder, der bruger greenwashing,« siger Thomas Day, analytiker og medforfatter på rapporten.

Derudover fylder CO2-kreditter meget i strategierne hos 16 af de 24 virksomheder, men kreditter har mange faldgruber, og som rapporten pointerer, kan blandt andet fremtidige skovbrande neutralisere virkningen af kreditterne.

Rapportens konklusion ser altså ikke ligefrem lovende ud, men det giver trods alt et bedre billede af, hvordan nogle af verdens største virksomheder faktisk håndterer deres klimamål.

Nogle af de lavest scorende virksomheder som blandt andet JBS og Carrefour mener ikke, at rapportens kritik er berettiget.