Mærsk om sine olieudslip: Det er utilfredsstillende

Det er klart utilfredsstillende, at Mærsk Olie blev ramt af udslip af olie eller gas fra sine platforme i den britiske del af Nordsøen 21 gange i 2009 og 2010. Det fastslår Martin Rune Pedersen, direktør for Mærsk Oil UK.

Når boreskibene tælles med, var Mærsk-koncernen skyld i 39 udslip, men de er organiseret i et søsterselskab.

Martin Rune Pedersen påpeger, at Mærsk købte de britiske platforme af firmaet Kerr Mcgee i 2005.

»Vi har haft nogle af installationerne lukket præventivt ned i 2007 og 2008. Sikkerhedsstandarden var slet ikke på det niveau, vi forventede,« siger Martin Rune Pedersen.

Han afviser at svare på, hvad årsagen til det var. I stedet fortæller han om det program for forbedring af sikkerheden, som koncernen har indført.

»Vi har haft stor fokus på at få sikkerheden op på det niveau, vi forventer. Vi har haft knap 600 medarbejdere på kursus på militære øvelsesområder, hvor de så på udslip. Det skal bidrage til forståelsen af, at vi vil have reduceret udslippene,« siger direktøren.

Janice-platformen har forbedret sig

Han understreger, at der er tale om en forbedring på 70 procent i antallet af udslip fra 2007 til 2010, og at der er tale om yderligere forbedringer i år.

Tidligere skete syv ud af ti Mærsk-udslip i den britiske del af Nordsøen på én platform, Janice.

»Den har i ét år kørt uden rapporterede lækager overhovedet,« fremhæver Martin Rune Pedersen.

Mærsk Olie og Gas understreger i en officiel udtalelse, at kun en forsvindende lille del af de samlede udslip på godt fire tons olie og gas i 2009 og 2010 endte i Nordsøen.

Langt de fleste udslip blev fanget på platformen, således at der røg to kilo olie i vandet i 2009 og 43 kilo kondensat i 2010. Kondensat er en meget let olie, der stammer fra gasproduktionen.

Som eksempel nævner Martin Rune Pedersen et udslip på 11 tønder olie, som alle endte på dækket, hvorfra de blev renset op.

Når udslip finder sted, sker det ifølge direktøren ofte i forbindelse med vedligeholdelse, hvor rørledningerne brækkes op. Desuden er forskellige typer af samlinger og pakninger kritiske punkter i installationerne.

»Derfor har vi revurderet vores vedligeholdelsesprogrammer, så vi fanger flere fejl i opløbet,« siger Martin Rune Pedersen.