Mærsk lod containere med lavradioaktivt affald stå ulåste
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Mærsk lod containere med lavradioaktivt affald stå ulåste

Illustration: Sundhedsstyrelsen

Det vides ikke, hvad der præcist er i de Mærsk Oil-tønder, som indeholder 450 ton lavradioaktivt affald. For det er netop en del af den kritik, som Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SiS) rejste mod olieselskabet, da den gennemgik forholdene i containerpladsen i Esbjerg.

For som der står i tilsynsrapporten, havde 50 ud af 50 undersøgte containere manglende information:

»Overordnet set er Mærsks dataarkiv mangelfuldt, idet der for de enkelte NORM-affaldsenheder ikke fremgår oplysning om indholdet af radionuklider og aktivitetskon-centrationerne (angives i Bq/g), samt dato for hvornår analyserne er foretaget.«

Højradioaktive stoffer

Dog blev der taget prøver af omgivelserne omkring containerne, og resultaterne af disse kan måske løfte sløret for indholdet af de efterhånden berygtede tromler.

SiS har udarbejdet en kategorisering af de ‘vigtigste’ radioaktive stoffer. De deles op i fire kategorier, alt ud fra, hvor stor radiotoksiciteten er. 1 er højest og 4 er lavest.

Ved prøverne i Esbjerg blev der fundet ni stoffer, og ud af disse hører fire under kategorien ‘meget høj radiotoksicitet’, eller ‘gruppe 1’. I Mærsks tilfælde drejer det sig om de radioaktive stoffer radium 226 og -228, uran 234 og thorium 228.

Dette blev fundet ved prøverne

RadionuklidGruppeHalveringstid
K-40, Potassium41,251x10⁹ år.
Co-60, Cobalt 6025,2714 år.
Pb-210p, BlyIkke på listen22,3 år.
Ra-226p, Radium²²⁶11600 år.
Ra-228, Radium²²⁸15,75 år.
Th-228p, Thorium11,9116 år.
U-234, Uran²³⁴1276.000 år.
U-235d, Uran²³⁵4703,8 mio. år.
U-238, Uran²³⁸44,5 mia. år.

Kilde: SiS, Wikipedia | *Grupperne beskrives således: 1= Meget høj radiotoksicitet, 2=Høj radiotoksicitet, 3=Middel radiotoksicitet og 4=Lav radiotoksicitet.

Dette fortæller dog ikke præcist, hvad tromlerne indeholder, men det er en indikation af nogle af de radionuklider, som tromlerne indeholder. Dog kan der være flere stoffer, end prøverne viser.

Lovgivningen overskredet

I det hele taget har kritikken af Mærsk været langt alvorligere, end vi i medierne endnu har formået at fremstille:

  • Ingen af de 50 undersøgte containere var tilstrækkeligt aflåst.

  • 46 ud ad 100 stikprøver viste, at tromlerne havde en dosishastighed, som var over 20 pct. højere end den, som var angivet.

  • Samtlige undersøgte tromler havde mangelfuld information.

  • 12 ud af 197 dosishastighedsmålinger på containerne havde en strålingsværdi, som lå over den tilladte 7,5 µSv/t.

»Vi har en lovgivning, som skal overholdes, og den er bestemt overskredet i det her tilfælde,« siger Steffen Foss Hansen, lektor på DTU Institut for Vand og Miljøteknologi.

Udklip af SiS’ tilsynsrapport. Bemærk, at der er tale om 50 containere, men der enkelte steder er foretaget flere stikprøver. Illustration: SiS

Lavradioaktivitet

De radioaktive stoffer findes naturligt i undergrunden, og ved udvinding af ressourcer, vil disse stoffer uundgåeligt blive pumpet med op. Noget vil lægge sig som mudderkager i rørene, mens andet indgår i olien, som hentes op.

Det affald, som bliver opbevaret i Esbjerg, vil man typisk betegne som lavradioaktivt NORM-affald. Det dækker i al sin enkelthed over at radioaktiviteten kommer fra et naturligt materiale, eksempelvis skifer, og at den radioaktive dosis, som frigives fra det materiale, er forholdsvis lav.

Læs også: Ekspert: Der er ingen permanent løsning på radioaktivt affald fra Mærsk

Det samme gælder ifølge rapporten også for affaldet i Esbjerg. For som der skrives i tilsynsrapporten, »er radionuklidernes aktivitetskoncentrationer under undtagelsesniveauerne (...), og derfor karateriseres dette materiale ikke som radioaktivt.«

»7,5 µSv/t er over det niveau, som man har fastsat i lovgivningen. Hvis man regner det om til, hvad de ville være udsat for i årsbasis, så nærmer vi os det niveau, som man har associeret med nogle former for kræft. Det er ikke dog, fordi man kan sige, at hvis du arbejdede fuldtid i nærheden af containerne, at du så får kræft, men det er bestemt en forøget risiko,« forklarer Steffen Foss Hansen.

Læs også: Mærsk halvandet år om at håndtere radioaktivt affald

Det kan hjælpe til at forstå det med definitionen og eksempler:
https://en.wikipedia.org/wiki/Sievert
Det er afsat stråling i kroppen, så man skal ikke langt væk, før det er under detektionsgrænsen.
Hvor og hvordan måler man disse uSv/h. Det må jo helt afhænge af afstanden til affaldet.

  • 8
  • 2

Tja, til sammenligning (fra ovenstående link)
"2.7μSv/h avg Natural background radiation at airline cruise altitude"

  • 3
  • 0

Mærsk har (ubevidst?) behandlet dette "affald" med nøjagtig den påpasselighed, det fortjener.
Det er ufarligt, med mindre man spiser det, for så får man ondt i maven.

Hæld det tilbage i havet, evt på dybt vand, for at glæde alle miljø folkeme.

Hvordan er dette "affald" forskelligt, fra alt det radioaktive materiale der vaskes ud med floder, og deponeres i deltaer, hvor millioner af mennesker fisker?

Hvorfor er dette "affald" farligere en de millioner af tons lava, der løber ud i havet, ved undersøiske vulkaner, som den midt atlantiske højderyg, Hawai og alle de tusinder af andre steder.

Hvornår holder vi op med at råbe "ulven kommer" over problemer som dette, for derefter at nægte at løse dem.
Hvis vi bare bliver ved med at stable det på fx. Risø, så skaber vi et problem, istedet for at løse det.

  • 15
  • 10