Mærsk halvandet år om at håndtere radioaktivt affald

16. november 2017 kl. 11:436
Mærsk halvandet år om at håndtere radioaktivt affald
Illustration: Sundhedsstyrelsen.
Trods otte påbud fra Sundhedsstyrelsen, var Mærsk halvandet år om at få styr på radioaktivt affald i Esbjerg.
Artiklen er ældre end 30 dage

Mærsk har været halvandet år om at få styr på 450 tons lavradioaktivt affald, som står nær havnen i Esbjerg. Det skriver Danmarks Radio.

Sundhedsstyrelsen gav den 15. juli 2016 Mærsk Oil otte påbud om, at oliefirmaet ikke opbevarede det radioaktive affald sikkert. Blandt andet viser billeder, at tønderne, hvori affaldet blev opbevaret, ofte var rustne eller gennemtærede.

Udsættelse efter udsættelse efter udsættelse

Mærsk skulle efterleve påbuddene senest 1. september 2016, men senere samme måned kritiserede Sundhedsstyrelsen Mærsk for at have overskredet mindst fire deadlines, og gav en fornyet frist på den 1. november 2016.

Heller ikke den deadline kan Mærsk overholde, og endnu engang får Mærsk lov til at vente med at efterleve nogle af påbuddene til den 17. marts 2017.

Eksempel på rusten og slidt tromle Illustration: Sundhedsstyrelsen.

I mellemtiden gennemgår firmaet angiveligt en større organisationsændring, hvorfor de skriver til Sundhedsstyrelsen, at:

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Vi har i mandags gennemgået en betydelig organisationsændring, hvorved vi har måttet sige farvel til 145 kolleger, blandt dem operationelle folk i relation til NORM (radioaktivt affald, red). Ref. behagelig telefonsamtale med Peter d.d. vil jeg bede om venlig overbærenhed for opfyldelse (…) vedr. gældende påbud,« skrev en seniorjurist i Mærsk Oil ifølge DR til Sundhedsstyrelsen den 2. februar 2017.

Analyse sættes i gang

Derfor lykkedes det heller ikke denne gang for Mærsk at efterleve flere af påbuddene, og den 31. marts skriver Sundhedsstyrelsen, at Mærsk Oil har overskredet sine deadlines endnu engang:

»Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) gør herved Mærsk Olie og Gas A/S opmærksom på, at deadline for opfølgning på dele af påbud 3, 4, 5, 6 og 7 af 5. juli 2016 med senere fristforlængelser er overskredet,« skriver en embedsmand ifølge DR i et brev til Mærsks hovedkontor, og fortsætter:

»SIS gør Mærsk Olie og Gas A/S opmærksom på, at en manglende opfyldelse Sundhedsstyrelsens krav kan straffes med bøde, jf. til enhver tid gældende love og bekendtgørelser på NORM-området.«

Artiklen fortsætter efter annoncen

Først den 8. maj bekræfter myndigheden, at store mængder af den afgørende dokumentation er landet på deres skrivebord, og at de otte påbud i vid udstrækning i dag efterleves. Dog har Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Mærsk Oil besluttet, at der skal gennemføres en større analyse af Mærsks radioaktive affald. Den ventes først færdig i 2019.

Mærsk skriver i et skriftligt svar til Danmarks Radio, at »Mærsk Oil håndterer norm-affald i overensstemmelse med lovgivningen. Området overvåges tæt af myndighederne, og vi følger deres anvisninger. Vi er regelmæssigt i dialog med myndighederne omkring norm, og vi har implementeret en række tiltag for at forbedre håndteringen af vores norm-lager,«

NORM-betegnelsen (Naturally Occurring Radioactive Materials) dækker over naturligt forekommende radioaktive materialer, men kan under håndtering og opbevaring spredes i miljøet, hvorfor myndighederne betragter det som en 'åben radioaktiv kilde'.

Affaldet er typisk et produkt af selve produktionen, hvor væsker fra reservoirer bærer sulfater op til overfladen.

Og netop grundet den potentielle miljø- og sundhedsfare, kræves NORM-affaldet håndteret som radioaktivt affald.

6 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
5
18. november 2017 kl. 20:21
  1. LRA Deponi i Norge:https://www.lradeponi.no/arkiv.htm

https://www.lradeponi.no/dokumenter/LRA_i_op_1999.pdfhttps://www.lradeponi.no/dokumenter/Rad_i_op_2002.pdf

  1. An overview of current non-nuclear radioactive waste management in the Nordic countries and considerations on possible needs for enhanced inter-Nordic cooperation

2015: Final report from a NKS-B activity commissioned by the Nordic Council of Ministers

https://orbit.dtu.dk/files/118782762/NKS_351.pdf

(Der er en fejl side 13, hvor der står at der hos DD opbevares ca 5000m3 tailings, og at de hører under NORM affald, men if. DD er der 600m3 tailings fra forsøg med udvinding af uran af malm fra Kvanefjeld. Resten er malm fra Kvanefjeld, der ligger i bunker foran de to tailingsbassiner.)

  1. Tyskland:

The new radiation protection law is published under

https://www.gesetze-im-internet.de/strlschg/inhalts_bersicht.html

Relevant for NORM are the paragraphs 55 to 66, 121 to 160 as well as the attachments 8 and 9.

An English description of the new legislation is available here:https://www.bfs.de/EN/bfs/laws-regulations/radiation-protection-act/radiation-protection-act_node.html

4
16. november 2017 kl. 15:09

Mon ikke det var gavnligt at få nogle tal på bordet. Derudover er det nødvendigt at få oplyst hvilke normer der gælder. Ifølge World Nuclear er der afgørende forskel på hvad der er tilladt afhængigt af oprindelse.https://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-wastes/decommissioning-nuclear-facilities.aspx

Jeg citerer: Genbrug af materialer fra nedlukkede nukleare anlæg er begrænset af niveauet af radioaktivitet i dem. Dette gælder også for materialer fra andre industrier, såsom gas-anlæg. Men niveauerne, der er tilladte, kan være meget forskellige.

For eksempel kan skrot fra gas-anlæg genbruges, hvis det har mindre end 500.000 Bq/kg radioaktivitet (undtagelses niveauet). Dette niveau er dog tusind gange højere end undtagelses-niveauet for genbrugs materiale (både stål og beton) fra den nukleare industri, hvor alt over 500 Bq/kg, ikke kan blive frigjort fra myndighedskontrol til genbrug.

3
16. november 2017 kl. 14:07

Historien er omtalt på mange medier; men intetsteds nævnes noget synderligt om hvad for noget affald vi har med at gøre. Heller ikke på ing.dk. Det beskrives blot som "radioaktivt affald" i overskriften og i artiklen som "lavradioaktivt affald" med lidt generelle bertagtninger om NORM.

For mange almindelige dødelige mennesker er "radioaktivt affald" noget med beskyttelsesdragter, geigertællere og livsfare i årtusinder. Selv "lavradioaktivt" lyder farligt. Borgmesteren og byrødderne i Esbjerg er meget bekymrede og fabler om "udslip" og tilsvarende i diverse medier - dog ikke ing.dk.

Det ville vel være på sin plads om et teknisk medie som ing.dk lige forklarede, at NORM affald for olieindustrien i almindelighed normalt mestendels drejer sig om lidt radon og lidt radium - gerne med nogle sammenligninger af hvor meget stråling der kommer fra den slags affald i forhold til baggrundsstrålingen eller en tur i en CT scanner.

Allebedst ville det være om man kontaktede Mærsk og bad om en indholdsliste, da NORM er en meget generel betegnelse, som kan dække over et ret stort spænd af radioisotoper og koncentrationer. NORM affald findes i mange industrier og selv indenfor olieindustrien er der store forskelle afhængigt af hvor man borer. Nordsøen har temmelig små koncentrationer af radioaktive stoffer i forhold til Texas...

Et kvalificeret gæt er, at der ingensomhelst målelig stråling kommer ud af de tønder. Man kunne formentlig have dem liggende under sin seng hele livet uden nogen strålingsfare overhovedet så længe det bliver inde i tønderne. Indholdet er reelt kun farligt hvis man spiser det eller indånder det. Antagelig ville man dø af indholdets ikke-radioaktive giftighed længe inden man opbyggede en farlig dosis af radioaktiv stråling i knoglerne - såfremt man satte sig for at spise det.

2
16. november 2017 kl. 13:44

Det er i min verden meget enkelt, hvis en virksomhed ikke overholder kravene i forhold til en given lovgivning. Så går man ud og udsteder et påbud mod videre drift, indtil virksomheden overholder loven. Det gør fx Fødevarestyrelsen mod fødevarevirksomheder, hvor man går ind og lukker virksomheden ned indtil tingene er bragt til en tilfredsstillende orden. Mon ikke Mærsk hurtigt kunne have fået bragt tingene i orden, hvis de lige havde en borerig, som stod stille mens personalet stadigvæk fik løn for at lave ingenting.

1
16. november 2017 kl. 12:18
  • At vi pumper millioner af tons olie op af undergrunden og brænder det af, med et enormt udslip af CO2, NOx og giftige nanopartikler, der forårsager luftvejssygdomme og dræber tusinder, alene i Danmark, hvert år.
  • At vi spilder og lækker tusinder af tons olie ud i jorden og vandet, hvert år, og det ved vi helt sikkert er giftigt.

Men vi fokuserer på et problem, som ikke har forårsaget et eneste dødsfald i Danmark, nogensinde!

Vi er så panisk angste for "stråling" at vi totalt kaster al logik og fornuft overbord, og fokusere på et problem, vi selv har skabt og som vi sagtens kan løse på få dage.

Kast affaldet i et hul i baghaven, fx min baghave. Jeg grave aldrig dybere i mit blomsterbed end max 50 cm så en tønde med ufarligt NORM affald i 50 -100m dybde udgør intet problem, heller ikke for grundvandet.

Og jo, jeg ved godt hvad NORM affald er, for Google er min ven og jeg kan læse indenad!