Maersk Drilling skal producere olie for Statoil
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Maersk Drilling skal producere olie for Statoil

Af Søren Gudmann Boreriggen Maersk Giant ombygges til bore- og produktionsenhed og vil snart producere Statoils Yme-felt.

Her i løbet af sommeren bliver Maersk Drillings jack-up borerig Maersk Giant i et teknisk og kommercielt banebrydende projekt ombygget til kombineret bore- og produktionsenhed.

Således bliver den så ofte brugte hybridbetegnelse 'boreplatform' en realitet, og Maersk Drilling, der er boreentreprenør og således ikke har koncessionsrettigheder og derfor ikke normalt producerer olie, kommer nu også til at stå for egentlig
produktion for Statoil.

Det foregår i forbindelse med udbygning af feltet Yme, som udbygges i den norske blok 9/2, der ligger midtvejs mellem den norske kyst og Ekofisk umiddelbart nord for de danske felter.

Statoil er operatør og partnerne er norske Saga, norske Petrosaga og tyske Deminex.

MARGINALT FELT På grund af sin isolerede placering, såvel som sin størrelse på blot fem millioner kubikmeter, betragtes feltet som marginalt og kræver et specielt koncept. Med en vanddybde på 93 meter er det imidlertid muligt at anvende en eksisterende
På grund af sin isolerede placering, såvel som sin størrelse på blot fem millioner kubikmeter, betragtes feltet som marginalt og kræver et specielt koncept. Med en vanddybde på 93 meter er det imidlertid muligt at anvende en eksisterende
jack-up.

Feltudbygningen vil derfor bestå af den ombyggede Maersk Giant, et permanent fortøjet lagertankskib samt de sædvanlige forsynings- og redningsskibe.

Olien vil blive hentet hver 5. dag af et af Statoils tankskibe.

Den daglige olieproduktion forventes at blive 6000 m3 eller ca. 36.000 tønder, og levetiden af feltet er ca. tre år. Med en sådan produktion er feltet en dværg efter norsk målestok, hvor man er vant til anderledes tal.

For eksempel producerer Ekofisk omkring 186.000 tønder om dagen - og det på over 20. sæson. Til sammenligning kan nævnes, at hver af de danske felter producerer i størrelsesordenen 10-50.000 tønder olie dagligt.

Konceptet har en høj grad af fleksibilitet og genbrugsværdi, og det betragtes som et pilotprojekt. Der findes omkring 70 felter af denne art på norsk sokkel, dog ikke på samme vanddybde.

INTERATIONALT SAMARBEJDE Som leverandør af procesudstyret har Maersk Drilling valgt det fransk/amerikanske Schlumberger, der også vil stå for drift og proceskontrol. Produktionen vil foregå fra flere separate reservoirer, Gamma Vest og Sørøst samt
Som leverandør af procesudstyret har Maersk Drilling valgt det fransk/amerikanske Schlumberger, der også vil stå for drift og proceskontrol. Produktionen vil foregå fra flere separate reservoirer, Gamma Vest og Sørøst samt
Epsilon. Der skal bores op til syv brønde fra riggen, heraf en horisontal.

Yderligere vil satellitfeltet Beta Øst, hvis strukturen bliver erklæret kommerciel, blive koblet sammen med og produceret fra Maersk Giant. Feltet som ligger 12 km mod sydvest kommer til at bestå af to brønde. En af disse er allerede boret med en anden
borerig - en flydende såkaldt semisubmersible.

Beta Øst skal laves som såkaldt 'subsea completion'', dvs. som en undervandskonstruktion med juletræer anbragt på havbunden. Feltet kontrolleres fra Maersk Giant via kabler samlet i en 'navlestreng' på havbunden.

OLIEN PUMPES OP Reservoirtrykket er lavt og brøndene skal derfor, ud over en kort periode i begyndelsen, produceres ved hjælp af elektriske pumper i selve brønden; en teknik der ikke før er anvendt i den norske del af Nordsøen.
Reservoirtrykket er lavt og brøndene skal derfor, ud over en kort periode i begyndelsen, produceres ved hjælp af elektriske pumper i selve brønden; en teknik der ikke før er anvendt i den norske del af Nordsøen.

Den engelske betegnelse for disse er Electrical Submerged Pump (ESP), der i sædvanlig norsk stil blev til ned-i-hul-pumper. I Norge er man meget omhyggelig med at oversætte, hvor der i Danmark stort set bruges engelske udtryk direkte.

Ud over separationsanlægget vil der blive installeret udstyr for kompression og injektion af den producerede gas samt til injektion af vand.

Formålet med vandinjektionen er at opretholde trykket i reservoiret og derved øge produktionsraten og udnyttelsesgraden.

Yderligere kommer to 6 MW gasturbiner til elproduktion.

Gasturbinerne drives af den fraseparerede gas og de 12 MW anvendes til drift af processanlægget samt de før omtalte ned-i-hul-pumper. Desuden er der mulighed for at forsyne riggens systemer så f.eks boreoperationen kan køres med overskydende energi fra
turbinerne.

Maersk Giant er i forvejen udrustet med dieselgeneratorer på cirka 5 MW.

Ved at udnytte gassen til elektrisk energi og til at drive vandinjektionen spares der diesel, og CO2-afgiften reduceres. Afgiften er en betydelig post i regnskabet, idet den svarer til cirka 0,80 Nkr./liter diesel.

Totalt bliver det til mere end 1000 ton nyt udstyr.

FRITSTÅENDE STIGRØR Det er altså tale om et 'stand alone' koncept - ingen brøndhovedplatform af stål eller beton. Stigrørene skal støttes af riggen selv og får således et frit spænd på 114 meter. Der findes ingen støtte mellem havbunden og riggens
Det er altså tale om et 'stand alone' koncept - ingen brøndhovedplatform af stål eller beton. Stigrørene skal støttes af riggen selv og får således et frit spænd på 114 meter. Der findes ingen støtte mellem havbunden og riggens
skrog.

Af hensyn til bølgebelastningen installeres stigrørene derfor via hydrauliske cylindre med en konstant forspænding, så udbøjningen og de dertil hørende spændinger reduceres. Et tilsvarende koncept benyttes på flydende platforme, f.eks. på 'tension leg'

platforme, men er ikke tidligere anvendt på jack-ups.

Det hydrauliske stræksystem installeres sammen med brøndhoved og ventiltræer i en af riggens tidligere ballasttanke, hvor pladsen er udnyttet maksimalt.

NY TREND Projektet er på flere måder teknisk banebrydende. Også i sin måde at være organiseret på er det specielt idet Statoil, som operatør, i stedet for selv at stå for design, konstruktion og drift af et skræddersyet anlæg, har valgt at uddelegere
Projektet er på flere måder teknisk banebrydende. Også i sin måde at være organiseret på er det specielt idet Statoil, som operatør, i stedet for selv at stå for design, konstruktion og drift af et skræddersyet anlæg, har valgt at uddelegere
opgaven til et minimum af entrepenører, hvoraf Maersk Drilling sammen med Schlumberger udgør cirka 60 pct. af projektet.

Projektet gennemføres med en relativt lille organisation hos operatøren, og investeringen bliver beskeden, da der benyttes en eksisterende borerig.

Dette er trenden indenfor branchen og vil især forekomme for marginale felter, der skal gennemføres på kort tid.

Riggen må gennemgå en række modifikationer for at proces- og hjælpeudstyr kan placeres. Ombygningen, der vil vare cirka fire måneder, gennemføres på Verolme-skibsværftet i Rotterdam.

YMER De norske oliefelter har alle taget navne inspireret af den nordiske mytologi. Yme - på dansk Ymer - var en jætte, der blev dræbt af Odin og andre guder, som af hans blod og krop dannede havet og jorden, af hans hovedskal himmelhvælvingen og af
De norske oliefelter har alle taget navne inspireret af den nordiske mytologi. Yme - på dansk Ymer - var en jætte, der blev dræbt af Odin og andre guder, som af hans blod og krop dannede havet og jorden, af hans hovedskal himmelhvælvingen og af
hans hjerne skyerne.