Målinger: Brændeovne udleder lige så mange partikler som storbytrafik

Illustration: Flickr/Patrick Machado

Når vinteren sætter ind og brændeovnene i Mårslet syd for Aarhus varmes op, kan det måles på luftkvaliteten.

For mens omverdenens brændeovne, trafik og andre forurenere fik et villakvarters luft til at indeholde omkring ti mikrogram fine partikler per kubikmeter, hævede brændeovnene niveauet med omkring 20 procent, konkluderer Teknologisk Institut af en undersøgelse af villakvarteret i Mårslet.

»Tallene her er interessante, fordi vi har målt luften lige der, hvor folk med brændeovne bor. Det er ikke gjort før. Lovgivningen på det her område baserer sig på laboratoriemålinger og modelberegninger, men virkeligheden kan godt se anderledes ud,« siger Jacob Ask Hansen, centerchef på Teknologisk Institut ifølge en pressemeddelelse fra instituttet.

Efter en stigning på 20 pct. ligner udledningerne i Mårslet trafikudledningerne fra en gade i Aarhus, oplyser Teknologisk Institut. Her henviser instituttet til dagsmiddellen og ikke myldretiden, påpeger instituttet.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i et enkelt kvarter i Mårslet, hvor tætheden af brændeovne er høj og hvor mange beboere inden for et lille område har valgt at deltage i forsøget. Hertil kommer, at sammensætningen af nye og gamle brændeovne i området svarer nogenlunde til et typisk villakvarter, samt at kvarteret ligger i afstand til andre forureningskilder, oplyser Teknologisk Institut.

I undersøgelsen har Teknologisk Institut opstillet fem sensorer. Den ene måler baggrundskoncentrationen 400 meter fra måleområdet, mens de øvrige er monteret tæt på husene med brændeovne.

Ud over de fine partikler, kendt som PM2.5, måler forskerne samtidig efter andre størrelser partikler, kendt som PM10 og PM1, samt efter NO2, SO2 og CO.

I området har Teknologisk Institut rekrutteret omkring 20 husstande til at deltage i undersøgelsen. De skal i løbet af den kommende fyringssæson afprøve forskellige metoder til at komme partikelforureningen til livs. Det gælder blandt andet udskiftning af brændeovne, bedre optændings-vaner og installation af filtre.

På den baggrund vil Teknologisk Institut gerne kvalificere de politiske tiltag, der kan komme til at følge i kølvandet på regeringens udspil ”Grønne byer og en hovedstad i udvikling”

»Forslaget lægger op til, at kommuner kan forbyde brændeovne fra før 2008 i områder med fjernvarme og naturgas, altså en tredjedel af alle brændeovne. Men hvad hvis det viser sig, at de fleste partikler kan fjernes med et filter? Eller hvis fyringsvaner har større indflydelse på udledningerne end en ny brændeovn? Det bliver vi klogere på hen over vinteren. Derfor håber jeg, at kommunerne vil tage den nye dokumenterede viden med i deres beslutningsgrundlag,« siger Jacob Ask Hansen ifølge pressemeddelelsen.

Opdateret kl 14:18 med oplysningen om, at sammenligningen med Aarhus gælder døgnmiddel-værdier og at brændeovnene i området i dag tæller såvel nye ovne som ovne fra 1990'erne.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Før vi forbyder brændeovne bør vi vel forbyde levende lys. De udsætter vel langt flere for langt flere partikler end brændeovne.

 • 58
 • 24

Der bliver fyret med brænde i Mårslet. Når jeg kigger på Google Earth ligger det ude på landet omgivet af bondegårde og det er typisk småkårsfolk på landet, som sanker deres eget brænde. Det går simpelt hen ikke at der er nogen der fyrer med lokalsanket CO₂-neutralt brænde, som der ikke betales afgift til staten af, næh, de skal fyre med CO₂-udlendende fossilgas eller tilkobles et Aukenværk, der laver varme på fossilgas og/eller træ, der fældes ubæredygtigt i Baltikum, hvor der iøvrigt skal meget mere brændsel til, end hvis man fyrer lokalt i egen brændeovn. Grønne byer og hovedstad i udvikling ? Kald det for grønt én gang til!

 • 55
 • 27

Massiv brug af brændeovne øger altså indholdet af fine partikler fra 10 til 12 mikrogram pr. m3 - i villakvarteret. Dvs. at et antal personer i kvarteret til blive påvirket i det omfang / i den tid, hvor de er udendørs i deres eget kvarter, mens brændeovnene er i brug. En stærkere trafikeret vej påvirker formentlig betydeligt flere mennesker i længere tid, men ingen af delene er ubetydelige.

Hvis man begynder at sammenligne med andre forureningskilder som levende lys eller tobaksrøg, som primært påvirker lokalt - dvs. de personer, som opholder sig indendørs, hvor der ryges eller brændes lys, vil brændeovnene formentlig give langt den mindste påvirkning. Forskellen er blot, at generne fra trafik og brændeovne ikke er selvvalgt og dermed heller ikke kan vælges fra.

Diskussionen om brændeovnenes skadevirkning er uendelig o slutter ikke, før alle ovne er blevet fjernet, hvorefter der vil komme et nyt og hidtil overset / undervurderet problem på banen.

Vi bor i et moderne samfund med et hav af bekvemmeligheder, der hver for sig påvirker os på en eller flere måder, hvoraf nogle er mere positive / negative end andre. Selvfølgelig skal vi gøre noget ved det, hvis vi kan gøre det med rimelighed - og det aktuelle forsøg skal være med til at afklare, om man kan det. Så det må hilses velkommen - fakta er til enhver tid bedre end skøn og tro. Det bliver spændende at høre, hvilke resultater der findes!

 • 48
 • 8

"Efter en stigning på 20 pct. ligner udledningerne i Mårslet en travl gade i Aarhus, oplyser Teknologisk Institut." Nå, og hvad så ? - en travl gade i Aarhus er jo renere end H C Andersens Boulevard, og den er heller ikke sundhedsfarlig at færdes på. Her har vi endnu en af INGENIØREN´s hysteriske renhedsapostle der ikke kan kende forskel på et godt liv og den forurening der er faktisk sundhedsskadlig, og som også lader sig fjerne uden at ødelægge menneskers normale livsbetingelser og velfærd. Lidt ligesom hysteriet omkring sporingen af microskopiske nedbrydningsrester fra nu forbudte kemiske stoffer fra gamle dage i grundvandet. Kun hysteri og skrækfremkaldende journalistik, istedet for at gå i kødet på politikerne og få sat en billig og effektiv drikkevandsrensning igang på de berørte steder. Brændeovne er CO2-neutrale. Kulstoffet forbliver oppe i det naturlige og hurtige kredsløb, og ingen, gentager ingen, er døde af brændeovnspartikler, ud over de rotter man slog ihjel med vilje i laboratorier. Vi sidder jo ikke med næsen i skorstenen, og når skorstensfejeren kommer skal ovnen være kold !

 • 44
 • 28

et antal personer i kvarteret til blive påvirket i det omfang / i den tid, hvor de er udendørs i deres eget kvarter, mens brændeovnene er i brug. En stærkere trafikeret vej påvirker formentlig betydeligt flere mennesker i længere tid

Jer ser ikke rigtig dette aspekt beskrevet på Teknologisk Instituts pressemeddelelse. En forøgelse betyder jo intet, hvis langt færre mennesker udsættes for den.

Mon ikke der fyres mest op i brændeovnen om aftenen, når alligevel ingen går på den øde villavej. Sådan er det her i kvarteret.

 • 23
 • 11

Jeg er ikke tilhænger af brændeovne, de lugter og forurener nabolaget. Men før brændeovne skrottes til fordel for ren el fra vind og sol, skal der tages i betragtning, at det ikke er alle forskere, der forudser global opvarmning i nærmeste fremtid, tvært imod. Som det kunne opleves i Texas denne vinter, kunne sol og vind ikke følge med under de ekstreme vinterforhold, med langvarig strømnedbrud og flere døde til følge.

Der er nu forskning, der meget præcis viser, at vi nærmer os næste Grand Solar Minimum. Sidste gang var Maunder Minimum i 16-1700 tallet hvor Europa oplevede stor hungersnød da frost i juni ødelage høsten, Finland mistede her 1/3 af sin befolkning, Themsen frøs til is og Svenskerne gik over Storebælt.

Siden Professor Valentina Zharkova præsenterede sin forskning i 2018 er hendes forudsigelser kun blevet bekræftet. https://youtu.be/M_yqIj38UmY

Så det er nok en god ide at gemme sin brændeovn de næste 40 år.

 • 13
 • 24

Man må forstå, at luften i husene ikke kommer udefra, men fra et helt andet sted 🤔

Jeg kan lige så godt sige det som det er, hvis ICE bilens motor var en brændeovn ville det give anledning til spændingshovedetpine hos mange debattører her på siden, i en sådan grad at end ikke morfin ville kunne afhjælpe dem :-)

Se bare første indlæg :-) Du kender det sikkert alt for godt, en kold vindstille vinterdag i villakvarteret og brændeovnene kører løs men det er de levende lys som forpester hele kvarteret med deres skank.

 • 8
 • 12

Der er nu forskning, der meget præcis viser, at vi nærmer os næste Grand Solar Minimum. Sidste gang var Maunder Minimum i 16-1700 tallet hvor Europa oplevede stor hungersnød da frost i juni ødelage høsten, Finland mistede her 1/3 af sin befolkning, Themsen frøs til is og Svenskerne gik over Storebælt

Der findes også forskning der forudsiger en meget kraftig solpletcyklus.

"Something big may be about to happen on the sun. "We call it the Termination Event," says Scott McIntosh, a solar physicist at the National Center for Atmospheric Research (NCAR), "and it's very, very close to happening."

"According to the two scientists, vast bands of magnetism are drifting across the surface of the sun. When oppositely-charged bands collide at the equator, they annihilate (or "terminate"). There's no explosion; this is magnetism, not anti-matter. Nevertheless, the Termination Event is a big deal. It can kickstart the next solar cycle into a higher gear. If the Terminator Event happens soon, as we expect, new Solar Cycle 25 could have a magnitude that rivals the top few since record-keeping began," says McIntosh"

https://www.spaceweather.com/archive.php?v...

 • 1
 • 1

Du kender det sikkert alt for godt, en kold vindstille vinterdag i villakvarteret og brændeovnene kører løs men det er de levende lys som forpester hele kvarteret med deres skank.

Når jeg en sjælden gang besøger staden, er det en blanding af lugte, særligt fra emhætte. Men det er nok subjektivt hvad der er duft og stank. Hvad der burde være opmærksomhed om er hvad der er sundhedsskadelig og hvad der ikke er betænkeligt.

 • 6
 • 1

En gang til for prins Knud:

Partikeltælling i sig selv er en fuldkommen værdiløs endimensional metrik. Det er muligt at antallet af partikler er nemt at måle på, men det er bare ikke særligt oplysende om en eventuel skadevirkning.

Det eneste partikelfordelingen fortæller objektivt fortæller er, hvor langt ned i lungerne partiklerne kommer. Størrelsesfordelingen fortæller nada, zip, nothing om hvor stor skade de gør når de først er nede. Ovenstående udsgan er ikke grebet ud af luften, men baseret på faglig viden fra min tid i pulmonal medicin.

Sat lidt på spidsen: En sky af NaCl partikler eller sukkerpartikler vil slet ikke påvirke dig, medens en sky med identisk partikelfordeling, bestående af BeO, sandsyneligvis slår dig ihjel.

Med andre ord: Har du den samme kemi i to partikelfordelinger kan partikelfordeling og tæthed fortælle dig hvor slem den ene fordeling er i forhold til den anden. Til gengæld giver det ikke mening at sammenligne dieseludstødning, brænderøg og bremsestøv, alene på baggrund af partikelfordeling.

Hele partikeldiskussionen er IMHO gennemsyret af en blanding af politiske interesser, uvidenhed og faglig inkompetance. Det er deprimerende.....

 • 47
 • 7

Hvis man måler og ikke har noget udsyn får man et total forkert billede af hvad problemet er. Kolosale mængder af skov brænder hvert år nogle siger 1/3 af skov arealet en stor del lige ved siden af Danmark i øst Europa. Måske disse fanatikere kan slukke disse natur brande først da blot en natur brand udleder flere partikler end alle Danmarks brændeovne i et helt 10 år Hvad hjælper det af afskaffe brændeovne, når naturen selv er tusinde gange værre, desuden fyre vore nabolande utroligt meget med brænde, Sverige, Norge, Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rusland, og derfor har afskaffelse af brændeovne overhovedet ingen effect hvis ikke all andre kilder også er afskaffet, så start lige med at få Naturen under kontrol først.

https://earthobservatory.nasa.gov/global-m...

https://videnskab.dk/naturvidenskab/studie...

 • 15
 • 11

Er brændeovne ikke sundhedsskadelige? Det kan du nemt teste på dig selv, er du villig til det?

Hvis den vælter over mig, er det nok ikke så godt for mit helbred, det er et traktordæk heller ikke. Men hvis det er brænderøg, så burde min farmor aldrig være blevet 99. Hun arbejde ved et brændekomfur i køkken og klarede kogevasken i gruekedel indtil elkomfuret og siden vaskemaskine. Der var hun i fyrrene, men hvis der skulle bestilles noget i køkkenet brugte hun brændkomfuret indtil hun var sidst i 80'erne.

Selv har jeg overlevet de jævnaldrende storrygere jeg har mødt, ikke at det siger meget om hvad der er sundhedsskadelig. Men måske er det bedre at beholde mundbindet i byerne?

 • 8
 • 7

Ca. to gange hvert år kommer nyheden: "brændeovne forurener lige så meget som dieselbilerne". Og så noget om 300 eller 400 dødsfald om året, som man aldrig har målt/konstateret, men beregnet ! Jeg fik en tanke! - 20 % partikler fra brændeovne og 20 % fra trafikken. - Men jeg savner de 60 %, der mangler i regnestykket! Det må da være tre gange vigtigere af fjerne dem end brændeovnene?

 • 26
 • 9

Forskellen mellem levende lys i stuen og brændeovnen er at jeg kan vælge jeg ikke vil indånde luften i din stue, men jeg kan ikke vælge at jeg IKKE vil indånde luften fra din brændeovn. Derudover bliver den dejlige klare friske kolde vinterluft forpestet af den sure stank fra folks brændeovne.

 • 13
 • 19

Jeg synes også at brændeovne er hyggelige. Men ikke så hyggelige, at jeg ikke i fyringssæsonen omlagde min daværende, daglige cykelrute til Roskildevej (!) fremfor de hygge-fyrende parcelhuskvarterer! :-O Personlig tror jeg på at økonomiske "incitamenter" er dem, der virker bedst! (Og er naturligvis tilhænger af CO2-afgifter, helst verdensomspændende) I min verden er det eneste rigtige at lægge de ondeste afgifter på røgudledningen (omkostningen til et dyrt måleapparat på hver skorsten, ville nok også få sløjfet nogle ovne! ;-) i byerne... Det bliver man sjældent populær på at sige! Så jeg har naturligvis en standard-bemærkning klar, når folk sviner mig til: "Heldigvis går det jo primært ud over jeres egne børn, når I fyrer i jeres eget kvarter!"... :-P

 • 7
 • 20

Ja, tøj og hår lugter af brænderøg, hvis man går ud blot et par minutter, når der fyres. Det samme sker med vasketøjet. Og røgen generer luftvejene. Når mange så ikke kan lugte røgen, kan det skyldes personlig alder, køn, alkolhol- og stofvaner eller blot en medfødt individuel dårlig lugtesans. Alders og kønsfordeling mht. lugtesans ses hér: https://doctorlib.info/neurology/harrison-....

Når Teknologisk Institut ikke udfører lugtmålinger på brændeovne - til trods for at de har et lugtlaboratorium - skyldes det at..? Nøglepersoner ved Teknologisk Institut har i årevis politiseret utilsløret til fordel for en slap politik mht. brændeovne, og samtidigt fungeret som Miljøministeriets nøglerådgiver på området.

Brænderøgsområdet trænger i den grad til objektive rådgivere, embedsmænd og politikere, der ikke opfører sig, som om de er ansat i brændeovnsindustrien.

Ingeniøren bedes lægge et link til den rigtige rapport, der vel må foreligge?

 • 8
 • 25

...der samtidigt er økonomisk og let at bruge. (Også uanset, hvor mange fadbamser fyrfatter har indtaget, må denne superovn ikke være generende for naboerne).

Man har i årevis - i vid udstrækning for skatteydernes penge - undersøgt, forsket og udredt i brændeovnene. Og man har hele tiden - lige om lidt - udsigt til OVNEN, der bare kan det pjat. Og når rapporterne så foreligger, så er teknologierne alligevel ikke helt i skabet.

Mit gæt er, at det - teoretisk set - en dag vil kunne lade sig gøre at lave sådan en rentbrændende, festabe-sikker ovn; men det er og bliver for dyrt og/eller for bøvlet at anskaffe og bruge for almindelige parcelhusejere. Og i stedet trækker man pinen ud og ud og ud.

For min skyld må man meget gerne forske videre, også for mine skattekroner i div. forbrændingsteknologier. Men jeg vil have noget til gengæld: ren luft i boligkvarteret - nu! Jeg vil ikke vente til 20 år efter, jeg ligger 2 m u.t.

 • 6
 • 20

Nu har det ellers længe forlydt at brændeovnene var den store synder, fordi partikeludledningen fra trafikken bare faldt og faldt. Ikke at de forurenede mere, deres bidrag fyldte bare mere forholdsmæssigt. Nu viser det sig sørme at partikel koncentrationen i Mårslet ikke er højere end i Århus C, altså lav jf forannævnte betragtning. Det burde da kunne sælges som en god nyhed, hvis ikke Ingeniøren rutinemæssigt havde mundvigene vendt nedad, så snart emnet er brændeovne.

 • 17
 • 4

Ved at de ikke er tilsluttet en skorsten, men udleder forbrændingsprodukterne direkte og ufortyndet ud i opholdsrummene

 • 8
 • 0

Du har ret. Enhver kan læse i undersøgelsen fra DTU; Contribution from various micro environments af Bekö et al, at det omtrent intet betyder, hvad partkelkoncentrationen er i udeluften. DTU dokumenterede at menneker modtager 92% af deres eksponering med luftbårne partikler, medens de opholde sig inden døre. 92%. Vil man gavne folkesundheden, giver det derfor rigtig god mening først at forbyde stearinlys, ristet brød, stegt kød og lignende.

 • 10
 • 2

Du har ret. Enhver kan læse i undersøgelsen fra DTU; Contribution from various micro environments af Bekö et al, at det omtrent intet betyder, hvad partkelkoncentrationen er i udeluften. DTU dokumenterede at menneker modtager 92% af deres eksponering med luftbårne partikler, medens de opholde sug inden døre. 92%. Vil man gavne folkesundheden, giver det derfor rigtig god mening først at forbyde stearinlys, ristet brød, stegt kød og lignende.

 • 2
 • 3

@Jes Sig Andersen der findes mange undersøgelser af forureningsudsættelse, udendørs/indendørs, med meget forskellige resultater. Den store indendørs udsættelse findes så hos de, der branker bøfferne, har duftstearinlys, brændeovn og et ukritisk forbrug af rengørings- og plejemidler. Måske især folk med færre ressourcer/kortere uddannelse og dårlig lugtesans?

Men en del af disse ting kan man fravælge. Man kan ikke fravælge naboernes brændeovne. Nyere undersøgelser over mere veluddannet bybefolkning viser større udsættelse fra udeluften.

 • 5
 • 9

Den rene brændeovn er sådan set bygget for mange år siden på DTU og andre steder. Omkring 1990. Den hedder fluid bed. https://www.asme.org/topics-resources/cont... Problemet er blot at den nok er umulig at producerer til privat brug, da den er en del mere kompleks i forhold til det der sælges i dag. Problemet er at træ kræver den korrekte mængde ilt i forhold til den tilgængelig overfladen af træet. Da det der brænder er forgasset træ og er variablet i forhold til hvor meget træ der tilgænglig. Præcis som det gælder for forbrændingsmotoren, hvor benzinmotoren i henhold til lovgivning skal holdes på lambda 1 svarende til (1kg benzin/14,5kg luft) Det er bare så frygtelig nemmere, at justere mængden af benzin/diesel/naturgas ved indsprøjtning end mængden af træ.

Angående træ er CO2 neutralt skydes det udenlukkende, at man tager tiden ud af ligningen. I øjeblikke brænder vi træ af hurtigere end det kan vokse. Hvorfor det ikke er neutralt. Tvært i mod producere træ mere CO2/MJ, da det primært er baseret på kulstof. Og ikke kulbrinter. Formentlig ligger CO2 udledningen på linje med kul, som jo ingen ønsker. Hvis vi også fjerne tiden fra olier så er de jo også CO2 neutrale, da det jo er baseret organismer der jo også er vokset på jorden og derfor optaget CO2. Ja det er absurt at fjerne mange 100.000 år eller mere , da det selvfølgelig ikke giver mening, når vi brænder det af på omkring 150år.

Det tog Ing.dk over 12 timer at skrive denne nyhed, som kom ud i dagspressen om morgen , hvilket er et sersyn, da Ing.dk jo normalt dækker forurening meget grundigt.

Som det kan ses på disse sider er forurening fra biler et stor problem, men en tilsvarende forurening fra brændovne ikke er det. Som man ofte siger hvis man nu tog artiklen og skiftet brændeovne til motorer, så ville alle sige ja det jo det vi siger og har gjort længe, men nu stod der brændeovne og så er den helt gal.

Hvorfor kan vi ikke bare gå efter bloden og sige forurenignen hvor den end kommer fra, er den uønsket, og vi som ingeniører gør hvad vi kan for at få den nedbragt og ikke bruge energi på at bortforklarer den. Hvis vi havde gjort det med forbrændingsmotoren var den aldrig blevet så effektiv som i dag og få bragt forureningen ned. Tænk på dieselgate. Man kunne uden problemer havde lavet brændeovnsgate, da ingen brændeovne nogensinde kommer i nærheden af det de bliver testet til. Men hvem tror lige der kommer en brændeovnsgate, nej vel.

Så kan vi ikke få fundet bloden, og glemme om et bål er hyggeligt eller ej, da det intet har med sagen at gøre, som er uønsket forurening. For ellers står vi med den samme forurening, som ingen jo egentlig ønsker, når alle køretøjer er blevet elektriske.

 • 7
 • 6

Partikeltælling i sig selv er en fuldkommen værdiløs endimensional metrik.

baseret på faglig viden fra min tid i pulmonal medicin.

Til gengæld giver det ikke mening at sammenligne dieseludstødning, brænderøg og bremsestøv, alene på baggrund af partikelfordeling.

Kun delvist enig, Prins Knud

Hvis du løfter blikket fra den pulmunale fortid til nutiden: Det vrimler med korrelations-undersøgelser af partikler og sygdom internationalt, inddrager meget ofte også andre stoffer og ser på de forskellige forureningskilders bidrag/kemiske aftryk. Dermed er der en del erfaringstal for typisk sammensætning for et givet sted (land/by/landsby/vejtrafik osv). Og erfaringstal for kendte forureningers sundhedseffekter. Men ret lidt om sensoriske effekter.

Man ved en del om forbrændingsrøg. Der altid giver mange partikler. Altså er sådanne undersøgelser måske ikke helt ud i hampen, hvis man har indsigt i dominante lokale kilder og øje for evt. bidrag fra andre (madlavning, vask, perioder med særligt høje baggrundsværdier osv).

Jeg har dog ikke læst den pågældende rapport fra TI, er der nogen, der har et link?

 • 4
 • 7

Er lugten egentligt ikke ligegyldig. Det er vel skadeligheden der tæller.

nej, lugt er ikke ligegyldig fra svinefarme, komposteringsanlæg, dieselbiler og cigaretter og ej heller fra brændeovne. Men der går en del mennesker rundt med en muligvis mindre god lugtesans/galvaniserede luftveje, der "har besluttet" på andres vegne, at brænderøgs-lugt ikke er et problem, da de ikke selv ænser den.

Kunne svare til, at fortrinsvist svagtseende skulle bestemme, hvornår lys skærer i øjenene.

 • 12
 • 8

Henning: Du nævner en "tidsfaktor", når træ og flis udnyttes til energiproduktion.

Tre ting er forkerte:

 1. I Danmark udnytter vi mindre træ og flis end der dannes i skovene. Skovene øges med ca. 0,2 % hvert år.

 2. Træ, flis og træpiller er ca. 95% CO2-neutrale, når de kommer fra lande med reguleret skovdrift - som i Danmark. Det er forklaret ret simpelt på: reo.dk/?p=304 Der nævnes det også, at importeret træ og træpiller er mindre CO2-neutralt, naturligvis.

 3. Der er heller ikke en tidsforsinkelse fra CO2 udsendes til det optages af skoven. Det er forklaret samme sted.

PS. Du skriver: "I øjeblikket brænder vi træ af hurtigere end det kan vokse" ?? - Det er forkert! Se: https://www.skovforeningen.dk/fakta-om-dan... Der ser du tallene allerede på forsiden!

 • 15
 • 2

Jeg skrev, at Danmarks skovareal vokser 0,2 % om året. Men det vokser ca. 0,5 % om året, nemlig med 3.300 ha/året.

 • 7
 • 1

Kig på Mårslet på Google Earth, den ligger ikke mere end et ejendomsmæglerstenkast fra nærmeste bondegård.

Og kig på afstanden til Aarhus. Den der med småkårsfolk virker ret sjov.

ja, den er lidt sjov. Jeg tjekkede lige Mårslet huspriser kontra landspriser.

2014, kr/m2: Mårslet: 15.439; Landsgennemsnit: 12.000 ;

https://stiften.dk/artikel/stor-forskel-p%... https://www.bolius.dk/se-huspriserne-i-din...

Men det er jo specifikt 'småkårsfolket' i parcelhusene, som Folketinget angiveligt vil tage særlige hensyn til, da de fravalgte afgifter på brændeovnene..

 • 1
 • 9

Skovforeningen er næppe en neutral part i dette.

Citat fra Energistyrelsen: Biomasseanalyse Maj 2020

EU Kommissionen konkluderer, at klimaeffekten af brug af biomasse til energi varierer, og at især brug af skovbiomasse i en periode kan føre til minimale reduktioner eller øgede udledninger af CO2 sammenlignet med fossil energi.

Udledningerne ... kan i en periode være højere end det fossile alternativ – for stamme-træ af større dimensioner, træstubbe og rødder. Længden af perioden, hvor udledningen er højere end det fossile alternativ, kan variere fra mindre end et år til flere hundrede år eller i værste fald uendelig

Enhver kan sige sig selv, at brænder man en træstamme af, så går der mindst 20-30 år, inden den er vokset op igen og har optaget den frigivne CO2.

I øvrigt frigives væsentlig mere CO2 ved biomasse end ved kul, olie og naturgas (i faldende orden).

I analysen fremhæves også, hvor kompleks sammenhængen er med andre forhold.

 • 3
 • 8

Faktisk må man vel antage at brændeovne rent faktisk forbedrer luftkvaliteten i huse hvor der ryges og eller afbrændes stearinlys, idét de færreste brændeovnsejere husker at lukke luftspjældet. Derved opstår der en naturlig udskifnting af luft i boligen, og dermed lavere partikelniveau indendørs i huset.

 • 6
 • 3

Drop nu de partikeltals-sammenligninger, og lav noget brugbar forskning på forskellige røgtypers skadelighed.

Mig bekendt er der kun ganske få studier, og de peger på at røg fra træ er væsentligt mindre skadeligt end røg fra fx fuel olie, som skibstrafikken stadig udleder rigtig meget af.

En partikel er ikke bare en partikel.

 • 18
 • 3

Enhver kan sige sig selv, at brænder man en træstamme af, så går der mindst 20-30 år, inden den er vokset op igen og har optaget den frigivne CO2.

Hvilket skal ses i forhold til de 2 millioner år, kulstoffet har været lagret i kullet eller olien.

Jeg har svært ved at blive forskrækket over de her små kortvarige lagerforskydninger i naturens kulstofkredsløb, som vi mennesker forårsager ved at brænde et træ af.

Og omvendt: Hvis du nu planter et træ, der ikke ville være plantet, og du så brænder det af, om 20 år, så har du lavet en lille kortvarig CO2-reduktion i stedet for en lille kortvarig CO2-øgning. Begge er dog uden betydning på langt sigt.

 • 11
 • 1

Jørgen A. Thomsen skriver ”I øvrigt frigives væsentlig mere CO2 ved biomasse end ved kul, olie og naturgas (i faldende orden).”

Man skal passe på når man sammenligner biomasse og kul fordi der kan være mange forskellige kvaliteter med vidt forskelligt sammensætning og forskellige brændværdier. Men sammenligner man den bedste og reneste kulkvalitet som er grafit med en god kvalitet træbrændsel falder CO₂ regnskabet ud til fordel for træ ( træ: 9,82 MJ/kg CO₂, grafit: 8,91 MJ/kg CO₂). Ca. 50% af det tørre træ er ren kulstof og træ indeholder også lidt brint der bidrager til brændværdien og derfor er regnskabet for træ bedre. Regnskabet for kul bliver formentlig dårligere med faldende kulkvalitet, brændværdien i brunkul er fra 1/3 til 2/3 af brændværdien i grafit eller antracit.

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 6
 • 1

Blot info: Alle vindstille kølige aftner og nætter - også i for- og eftersæson - tilbringes med hermetisk lukkede vinduer og vindues spjælde, når man bor på 1. Sal i et villakvarter omgivet af etplans huse med brændeovn. Brænderøgen lægger sig som en dyne i 1.sals højde og siver ind ind hvor den kan ...det kan være ret så ubehagelig at trække vejret i, hvis først der er kommet ind i ens bolig. Og man kan jo li'som ikke lufte sig ud af problemet - kun vente på at lugten og røgen forsvinder udenfor. Så jo - brændeovne er ikke kun en gene udenfor, men kan i den grad også være det indendørs hos omgivelserne.

 • 8
 • 3

Selv har jeg overlevet de jævnaldrende storrygere jeg har mødt, ikke at det siger meget om hvad der er sundhedsskadelig. Men måske er det bedre at beholde mundbindet i byerne?

Hvad du, din mor og storrygere belaster jer selv med, vedkommer ikke mig, jeg er liberalt indrettet og for min skyld gør du lige hvad der passer dig så længe påvirkningen kun går ud over dig og dine kære. Så håber jeg bare ikke du er diktatorisk anlangt og tvinger dine kære mod deres vilje.

Derfor er sammenligningen med livende lys helt til hest.

Nu bor du sikkert ude på Lars .......... marker og os fra din brændeovn genere nok ikke andre, så du brænder bare løs for min skyld. Problemet opstår når brændeovns os bliver et problem for andre, både til gene men også at du påvirker andres helbred.

 • 7
 • 2

Det undrer mig altid i disse artikler om brændeovne at der aldrig bliver kommenteret på grillernes bidrag. Jeg bor i Villa med pejs, men bruger min kulgrill langt oftere og min erfaring er at jeg langt oftere lægger mærke til lugten af grill i kvarteret end lugten af pejs. For griller nærmest opfordrer man jo til at øge partikel forureningen ved at sælge røgflis i alle byggemarkeder og større supermarkeder. Hvis vi vil gøre noget simpelt for reduktion af partikler ville det vel være at forbyde salg af røgflis.... - Selv om jeg da ville savne min hjemmerøgede laks. Men jeg ved selvfølgelig ikke om partikel størrelsen eller komåositionen fra griller er mindre farlig.

 • 5
 • 3

Ca. to gange hvert år kommer nyheden: "brændeovne forurener lige så meget som dieselbilerne". Og så noget om 300 eller 400 dødsfald om året, som man aldrig har målt/konstateret, men beregnet ! Jeg fik en tanke! - 20 % partikler fra brændeovne og 20 % fra trafikken. - Men jeg savner de 60 %, der mangler i regnestykket! Det må da være tre gange vigtigere af fjerne dem end brændeovnene?

De er jo nok fordelt på de mindre udledere vi har rundt om i samfundet.

Planeklippere, kædesave, folk som ukritisk brander affald af i haven, afbranding af marker osv.

Men bare rolig turen kommer også til planeklipperen og kædesaven osv. men er det ikke smart at man starter med de værste udledere først?

Jeg synes det giver god mening og jo vi startede med bilen for mange år siden med katalysatorer og sidenhen kom partikelfiltret, som også findes på benzinbiler fra 2018 og frem.

 • 4
 • 3

Mig bekendt er der kun ganske få studier, og de peger på at røg fra træ er væsentligt mindre skadeligt end røg fra fx fuel olie, som skibstrafikken stadig udleder rigtig meget af.

Nu sejler der relativt få rute- og krydstogtsskibe rundt i de fleste boligkvarterer, mens der er ca. 1. mio. brændefyringsanlæg, der beklageligvis ligger 'til kajs' året rundt.

De studier af brænderøg, jeg har set, har ét gennemgående træk, der ofte fremhæves af forskerne: det er uhyre vanskeligt, at opnå de samme resultater fra fyring til fyring. Fordi brændslet er heterogent og det samme er den måde, fyrmesteren, ovnen og vejrliget opfører sig på.

Provokationsstudier med røgudsættelse af mennesker består i kort tids udsættelse af fortrinsvist raske personer i den bedste alder, og konkluderer på den gruppe; måtte tilsvarende forsøg med guldøls udsættelse vise begrænsede helbredseffekter, kan man nok ikke udlede, at fremover kan fostre, småbørn, gamle og syge da bare roligt pimpe løs. Ligesom guldøllenes virkning på lang sigt ikke rigtigt belyses ved korttids-målinger.

Det man fornuftvist kan gøre, er at se på de stoffer og stofgrupper, som man har masser af viden om i andre sammenhænge: tjærestoffer, iltede kulbrinter, svovlforbindelser, acrolein, eddikesyre, formaldehyd, dioxin osv. Som så er fordelt på hhv. partikler, dråber og gasser. Hvis disse er kendt for sundhedsskadelige effekter ved indånding i andre sammenhænge, så er de det da også hér.

Man har også en del viden om typisk partikel-størrelses-sammensætning af brænderøg. Partikeltællinger nær en kendt brænderøgskilde under kendte vejrforhold kan så være indikativ (uden at være helt dækkende). Går man på tværs af en lugtbar røgfane fra en brændeovn med en sådan tæller, er der nøje sammenfald med lugtmax, partikelmax og også center af en evt. synlig røgfane. Brugt rigtigt er partikeltællere ikke helt uefne.

 • 5
 • 3

Drop nu de partikeltals-sammenligninger, og lav noget brugbar forskning på forskellige røgtypers skadelighed

Det er i hvert fald en politisk tabersag så der kommer nok til at være både en bro over Kattegat og en tunnel under inden man forbyder brændeovne. Så det er lidt spild af indsats. Man kunne evt gøre det muligt for enkelte kommuner at forbyde brændeovne. Så kunne de største f.eks. Kbh kommune jo gøre det hvis de siddende lokalpolitikere troede der var stemmer i det.

 • 1
 • 2

Hvis der er 20-30 træer på verdensplan kan de optage det på et år

Ja, men hvis man undlod at brænde et træ af, så optog de også den samme mængde CO2 og reducerede dermed CO2 i stedet for at bevare status quo.

Hvor mange steder plantes 20-30 træer for hvert træ, der fældes ? Det sker ikke i de østeuopæiske lande, hvorfra vi importerer mængder af flis.

Læs blot beretningerne fra naturorganisationerne i de pågældende lande.

 • 3
 • 3

Det undrer mig altid i disse artikler om brændeovne at der aldrig bliver kommenteret på grillernes bidrag. Jeg bor i Villa med pejs, men bruger min kulgrill langt oftere og min erfaring er at jeg langt oftere lægger mærke til lugten af grill i kvarteret end lugten af pejs. For griller nærmest opfordrer man jo til at øge partikel forureningen ved at sælge røgflis i alle byggemarkeder og større supermarkeder.

Grillene er kommenteret hist og hér, men i lighed med krydstogtskibene og i modsætning til brændeovnene er de ikke aktive 24/7, året rundt i villakvartererne, når temperaturen når under 17 grader.

De nyere trends med bålfade, røgflis osv. er dog en uskik i tæt beboede områder, og er samtidigt ret underlige. I rigtigt mange kommuner er haveafbrænding af kvas enten forbudt eller kun tilladt i begrænsede perioder. Men lægger man skidtet op i et bålfad, rister bøffer oa. og kalder det hygge, er det noget helt andet. Generelt er livsstilsindustrien, inkl. en stribe populære tv-værter, fuldstændigt miljøblanke lige på dette punkt.

Samfundet burde anse luftforurening for luftforurening, uanset kilde, og regulere derefter. Så skal udviklerne nok følge med. Er interessen for bål og ristning stor nok, er man også villig til at investere i effektive rensningsteknologier. Alternativt er al den hygge-pyromani ren tomgang og uvæsentlige overspringshandlinger for folk, der keder sig bravt, og de finder så på andre former for overspring.

I mit kvarter har en del i øvrigt udskiftet til gasgrill - mange tak for det :-).

 • 3
 • 8

Hvis der er 20-30 træer på verdensplan kan de optage det på et år

Ja, men hvis man undlod at brænde et træ af, så optog de også den samme mængde CO2 og reducerede dermed CO2 i stedet for at bevare status quo.

Hvor mange steder plantes 20-30 træer for hvert træ, der fældes ? Det sker ikke i de østeuopæiske lande, hvorfra vi importerer mængder af flis.

Læs blot beretningerne fra naturorganisationerne i de pågældende lande.

Træer lever i mere end et år så det er ikke nødvendigt at plante flere træer end der skal til at vedligeholde skovene. Man skal blot ikke fælde mere end 2% om året hvis de træer man fælder er 50år gamle.

De træer man bruger til flis er typisk unge træer man fælder for at tynde skoven ud under væksten.

 • 5
 • 1

Det er i hvert fald en politisk tabersag så der kommer nok til at være både en bro over Kattegat og en tunnel under inden man forbyder brændeovne.

hvis man læner sig op af de mere pågående lobbyister og aggressive indlæg på de sociale medier, sikkert ja. Men vi har jo været samme sted mht. passiv tobaksrygning. Det gik rigtigt langsomt i rigtigt mange år, da politikerne lænede sig tungt op af det segment, nøglepersoner blandt dem selv tihørte. Så fandt man ud af, at segmentet var vidensmæssigt utidssvarende og efterhånden ej hellere udgjorde et kæmpestort flertal. Det er lidt som med ketchupflasker: banke, banke, banke - svup!

 • 6
 • 8

Hvis problemet med brændeovnene, specielt dets sundhedsskadelige konsekvenser, tages alvorligt, må man vel også forbyde spejdere og andre friluftsfolk at at holde lejrbål og lave mad over åben ild. Og hvad så med almindelige folks trækulsgrill og anden brug af åben ild. Der kan nok være fornuft i, af hensyn til naboer, at brændeovne ikke tillades i visse tæt bebyggede områder. Men jeg klynger mig til håbet om. at lovgivere og andre regelsætterne fatter hvad det er for et latterligt bureaukrati og overflødigt kontrolregime, man er ved at skubbe igang.

 • 11
 • 4

Det hele drejer sig om hysteria og frelste meninger, sund fornuft er out, intet sættes i korrekt perspective, og man har heller ikke interesse i dette. Det er mere ligesom Qanon 🤔 er du troende eller ej. Vi skulle forbyde biler, offentligt transport, fabrikker, elektrisitets værker, stegning af kød, vi må ikke prutte, bøvse og og alt andet der forurener og sviner, vi skal simpelthen holde op med at leve, eller vi må kun lever after de helliges regler, stå op og gå i seng med solen, guderne må vide hvad det mon er de ønsker at opnå, når der så slukkes for deres iPad 🤔 køleskabet går ud og de må gå på to ben til alting og at der intet mad er i supermarkedet til familien

 • 7
 • 5

Hvis problemet med brændeovnene, specielt dets sundhedsskadelige konsekvenser, tages alvorligt, må man vel også forbyde spejdere og andre friluftsfolk at at holde lejrbål og lave mad over åben ild. Og hvad så med almindelige folks trækulsgrill og anden brug af åben ild. Der kan nok være fornuft i, af hensyn til naboer, at brændeovne ikke tillades i visse tæt bebyggede områder. Men jeg klynger mig til håbet om. at lovgivere og andre regelsætterne fatter hvad det er for et latterligt bureaukrati og overflødigt kontrolregime, man er ved at skubbe igang.

Der er et ret indgående kontrolregime i trafikken, det har vist sig nødvendigt, fordi mange trafikanter ellers kører med hovedet under armen. Trafikulykker er ret synlige, nok derfor man tager dem seriøst.

Først og fremmest skal man fjerne brændeovnene fra byboligkvartererne, fint du er enig deri.

Mht. fritidsbål kan jeg godt forstå, at forældre gerne vil give deres børn lidt intro til dette inkl. snobrød. Men bålafbrænding og mad over bål er gået i selvsving, det er her og der og allevegne. Afspejles i super- og byggemarkedernes væg-til-væg udbud i sort støbejern til en bred vifte af ildspåsættelser. Surt for de, der skal bure sig inde og lukke døre og vinduer under hedebølge-aftener.

Måske har du et bud på, hvordan folk lærer at nyde udeliv og natur uden hyppig brug af tændstikker ol?

 • 2
 • 12

Det hele drejer sig om hysteria og frelste meninger, sund fornuft er out, intet sættes i korrekt perspective

Hysteriet og frelstheder har i et par generationer være udbredt inden for fritid og livsstil. Så forurening og gener fra virksomheder på mange områder håndteres langt skrappere, end når tilsvarende forurening sker i fritiden og 'for sjov'.

"Sund fornuft" og "korrekt perspective" finder man ikke i glaskugler eller kaffegrums. Det kræver objektiv og saglig viden og - i grove træk - ensartet håndtering af bivirkninger og forurening fra diverse handlinger, uanset om disse er for sjov eller alvor. Det har det hidtil knebet en del med, fordi visse aktører inden for fritidsområdet med næb, arme og kløer bekæmper brug af objektiv og saglig viden i opdateret form på deres område. (Med "i grove træk" ligger fx, at jeg personligt kan leve med Skt. Hans og Nytår, hvor jeg allierer mig med luftrensere. Det er de øvrige 363 dage, der så kan strammes lidt op på... Altså plads til 'events', men hvor mange af disse behøver at svine og støje?).

 • 2
 • 10

Gad vide hvilke måle resultater de får i dag ?

De måler vel sagtens over en 12 måneders periode? (I hvertfald som absolut minimum)

Bedst er det at have målinger over en længere år række, således man får alle skovbrænde og ultrafint sandstøv fra sahara med i målingerne.

Hvis ikke?

Så er der tale om fake-science.

 • 0
 • 4
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten