Målestation samler viden om brændeovne og luftforurening i forstæderne

En ny målestation i Hvidovre skal give bedre viden om den luftkvalitet,som befolkningen i forstæderne lever i - og dermed også et bedre grundlag for vurdere helbredseffekterne af blandt andet brændeovnsrøg.

Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse:

»Med den nye målestation håber vi at få bedre data og ny viden om, hvordan brændeovne påvirker luftkvaliteten,«, siger funktionsleder i Miljøstyrelsen Gro Iversen.

Læs også: Ny analyse: Partikler fra brændeovne volder skader for 800 mio. kroner om året

Luftkvaliteten i Danmark overvåges konstant via 18 faste målestationer.

Heraf er 10 placeret i de fire største byer, mens 8 er placeret i landområderne uden for byerne. Målestationen i Hvidovre er den eneste, som er placeret i et forstadsområde.

»Vi forventer, at den nye målestation vil levere mange nye spændende data og styrke vores mulighed for at forske i effekterne af luftforurening,« siger sektionsleder Thomas Ellermann fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE), som varetager overvågningen for Miljøstyrelsen.

Læs også: Derfor er brændeovnene i skudlinjen

Etableringen af målestationen er finansieret af den politiske aftale ”Ren Luft til danskerne” fra 2014, som blev gennemført med støtte fra et bredt flertal i Folketinget.

Den nye målestation skal måle på følgende luftkvalitetsparametre:

• PM2,5 (fine partikler). Brænderøg er i dag ansvarlig for omkring 70 % af de direkte udledninger af fine partikler i Danmark. Fine partikler er en af de vigtigste årsager til negative helbredseffekter af luftforurening.

• Ultrafine partikler. Der har hidtil ikke været foretaget længerevarende overvågning af niveauet af ultrafine partikler i et forstadsområde. Viden om sammenhæng med helbredseffekter er mangelfuld. Dette kan de nye data være med til at forbedre.

Læs også: Stikprøve: Bilfri søndag fik mængden af skadelige partikler til at falde til en tiendedel

• Tjærestoffer. Benz[a]pyren anvendes som mål for befolkningens eksponering for PAH (Polycykliske aromatiske hydrocarboner) også kaldet tjærestoffer. PAH er kræftfremkaldende. Den væsentligste kilde til udledninger af PAH i Danmark er anvendelse af brænde til husopvarmning. Det samlede udslip af PAH har de seneste år været faldende i takt med skærpede miljøkrav til nye brændeovne.

• Elementært kulstof. Ved ufuldstændig forbrænding vil en andel af kulstoffet blive udledt som elementært kulstof, som er det, vi til daglig kalder sod. Nyere undersøgelser har peget på, at elementært kulstof kan vise sig at være endnu vigtigere for vurdering af helbredseffekterne fra luftforureningen end PM2,5.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"- og dermed også et bedre grundlag for vurdere helbredseffekterne af blandt andet brændeovnsrøg." Uden læger eller anden lægelig opfølgning kan dette vist ikke vurderes. Men fint at man måler på luften i Hvidovre og får bedre data. Så kan man bagefter se om der er en eller anden sammenhæng med sygdom og gener.

I øvrigt tænker jeg over hvilken partikelbelastning et normalmenneske formodes udsat for, og som giver et normalt sygdomsbillede. For tidlig død og gener må jo relateres til normal død og gener med de påvirkninger der anses for normale. I princippet kunne man risikere at få for sen død hvis alle forureninger kom under normalen.

 • 8
 • 5

Det er jo fint at der kommer nogle rigtige målinger, i stedet for de modelbaserede "fakta". Men kan den skille brænderøg fra trafik os, skibe, cigaretter, grillkul, stearinlys osv. osv.?

 • 15
 • 0

Der er plads på et offentligt område ca. 50 meter fra mit hus.

Så må vi se hvad den siger :D

Mit bud er at den vil sige: Købe bugt motorvejen skal lukkes, ellers kan vi ikke finde brændeovnspartiklerne !

 • 11
 • 5

Partikel belastningen i Danmark er faldet siden 1980-1990, så vi er åbenbart mange der må lide af for sen død.

Her hviler "Ib" han døde i en alder af 80 år og havde demens de sidste 5. Heldigvis døde han ikke af forurening som 75 årig.

Et eksempel på den menneskelige pris for et forlænget liv.

Ja, det er meget provokerende sat op!

Men hvor er de etiske overvejelser omkring hvad der er bedst? Livskvalitet eller livskvantitet?

 • 3
 • 5

Her hviler "Ib" han døde i en alder af 80 år og havde demens de sidste 5. Heldigvis døde han ikke af forurening som 75 årig. Et eksempel på den menneskelige pris for et forlænget liv. Ja, det er meget provokerende sat op! Men hvor er de etiske overvejelser omkring hvad der er bedst? Livskvalitet eller livskvantitet?

Du kunne jo også opstille eksemplet med Ib, der blev 93 og klarede sig godt til han blev syg som 92-årig. Det er ingen naturlov, at man bliver dement som 75-årig - kendsgerningen er, at 75-årige i dag er langt friskere end for 50 år siden.

Den gennemsnitlige levetid i Danmark er markant stigende - og perioden med godt helbred stiger endnu hurtigere.

Derfor hævede man jo også aldersgrænsen for fornyelse fa kørekort fra 70 år til 75 år for et par år siden.

 • 4
 • 0

Men hvor er de etiske overvejelser omkring hvad der er bedst? Livskvalitet eller livskvantitet?

Det har utallige filosoffer og organer som Etisk Råd beskæftiget sig med i lange tider. Resultatet bliver altid kvantitet - derfor er medlidenhedsdrab forbudt, og sundhedsvæsenet gør en stor indsats for at holde mennesker i live så længe som muligt.

Efter min mening kan kun den enkelte udtale sig om sin egen livskvalitet. Det påhviler ikke andre at afgøre, om et liv er værd at leve eller ej. Demente kan sikkert sagtens være lykkelige, og mennesker foretrækker ofte et smertefuldt liv frem for det modsatte.

Hvis nogen selv beslutter at gøre en ende på hvad de synes er et et dårligt liv, er det ok med mig. Men jeg vil meget have mig frabedt, at andre skal bestemme, om mit liv er værd at leve.

 • 6
 • 1

.. som det nye layout ikke tillader, at man kommer direkte til. Man må selv føle sig frem til den rigtige kommentar.

Så har du et problem med din browser - det fungerer udmærket her.

Men til glæde for dig, så skrev Kristian Glejbøl:

Der er flere lag i denne debat, og jeg mener ikke at man kan slå debattørerne i hartkorn (i hvert tilfælde ikke de forrige debattråde jeg hat læst grundigt)

Min egen reaktion er sådan set ikke på en eventuel beskatning. Ej heller på den videnskabeligt uredelige (over)fortolkning af tal der kolporteres af f.eks. DØR. Næhhh, det der hidsede mig op var ing.dk's beredvillighed til at at referere data uden den nødvendige baggrundsviden. Hvad jeg efterlyser er videnskabsjornalistik man kan stole på, frem for sensationsjournalistik eller dårlige oversættelser af udenlandske artikler.

Jeg er ingeniør og ing.dk ser jeg på en eller anden måde talerør for min profession i den offentlige debat. Når ing.dk opfører sig uprofessionelt og uteknisk føler jeg egentlig at det smitter af på min professionelle troværdighed.

Ikke for at hi-jacke debattråden, men er der andre der har det som mig, nemlig at ting hellere må være kedelige og i orden, end "interessante"?

 • 5
 • 1

Det tror jeg ikke, da jeg ikke er den eneste.

https://ing.dk/debat/nyt-layout-185987#com...

Så til glæde for dig, er din viden nu opdateret.

Jeg vil da ikke udelukke at der er andre end dig der har problemet, og jeg er heller ikke nødvendigvis specielt imponeret over "forbedringen" af ing.dk, men ville blot pointere at jeg ikke havde problemer med at følge et link - sådan bare lige for at opdatere din viden!

 • 1
 • 0

Jeg prøvede at følge linket 5 gange. 1 gang ud af de 5 kom jeg ned til den kommentar, der var linket til. De 4 andre gange blev jeg hængende på toppen af siden.

Så vi er åbenbart ude i at ing.dk, afhængig af browser, ikke opfører sig som forventet.

Men så må vi da forvente at ing.dk, som et sagligt og teknisk velfunderet medie undersøger hvorfor deres side ikke fungerer optimalt - host, host.

Jeg har nogen gang problem med at et indlæg jeg har rettet ikke gemmes umiddelbart, men der kommer en advarselsboks op med at et script er stoppet - jeg ignorer, og så postes indlægget.

Mon noget af problemet er bundet i at ing.dk er sovset ind i syge script og trackers mv.?

 • 4
 • 1

Jeg har nogen gang problem med at et indlæg jeg har rettet ikke gemmes umiddelbart, men der kommer en advarselsboks op med at et script er stoppet - jeg ignorer, og så postes indlægget

- jeg får nu og da en tilbagemelding som denne:

The requested URL was rejected. Please consult with your administrator.

Your support ID is: 3167237965113817987

 • webmaster har hertil bemærket, at

De[t] skyldes højst sandsynligt vores lidt for agressive firewall. Prøv at bytte lidt om på nogle ord, så plejer det at virke...

 • 2
 • 0

I debatten om helbreds skadende partikler i røg fra brændeovne, fylder argumenter for og imod rigtigt meget. Hvor meget er der i den luft vi indånder? Hvor skadeligt er det?

En politisk reaktion der har været fremme har været indførelsen af afgifter for anvendelsen.

En afgift giver ikke nødvendigvis renere luft og færre dødsfald, men selvfølgelig flere penge i kassen.

Noget mindre, hvis overhovedet, har der været oplysninger fremmen om,hvorvidt det er teknisk muligt, at montere et partikelfilter. Teknisk eller økonomisk muligt. Heller ikke om det er muligt at montere og måle når partikeludledningen er høj, eventuelt med alarm eller indikator. Brændkammer temperaturen vil måske også være en indikator for om forbrændingen er som den skal være.

Der er jo nok ikke ret mange, forhåbentligt, der bevidst fyrer sin brændeovn, med henblik på at fylde vores luft med skadelige partikler. Udover, at man kan se når der er røg fra skorstenen, og der er sammenhæng imellem brændkammer temperatur, typen og fugtigheden af brænde, er det kun de garvede og erfarne "fyrbødere" der kan styre og kalibrerer fyringen af sin brændeovn.

Er der nogen der ved noget om partikel-filtre, partikel-målere af røgen eller brændkammer temperaturen?

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten