Maabjerg Bioenergi jubler: Forslag om iblandingskrav er næsten et ’go’

Selvom regeringen får mange hug for sit forslag om at droppe de kystnære vindmølleparker, så vækker regeringens forårspakke dog jubel hos folkene bag milliard-bioethanol-projektet i Maabjerg ved Holstebro.

Læs også: Minister slagter grimme vindmøller, men garanterer Kriegers Flak

Regeringen foreslår nemlig også, at man skal kræve iblanding af 0,9 pct. såkaldt avancerede biobrændstoffer i brændstoffer til transport.

Formålet med kravet er dels at understøtte en dansk produktion af avancerede biobrændstoffer, dels at sikre, at Danmark opfylder EU's krav om 0,5 pct. iblanding i 2020.

Læs også: Ny analyse viser dødt løb mellem grønne transportbrændstoffer

Bestyrelsesformand for Maabjerg Energy Concept Jørgen Udby, som har arbejdet med planer for et stort bioraffinaderi i flere år, er derfor glad for udmeldingen:

»Netop et iblandingskrav, som vil sikre afsætningen af vores halmbaserede bioethanol, har været hovedforudsætningen for, at vi kunne gå igang – så vi er glade«, siger han.

Læs også: Gas- og ethanolfolk kæmper om halm som råvare

Mangler lånegarantier

Jørgen Udby har dog, som han udtrykker det, 'kun armene trekvart oppe', fordi adgangen til en kommunal eller statslig lånegaranti til finansiering af anlægget ikke fulgte med.

»Hvis projektet skal hænge sammen, skal vi skal have adgang til samme fordelagtige finansiering som andre energianlæg, for eksempel decentrale kraftvarmeværker og biogasanlæg, har. Ansøgningen om dette ligger stadig i ministeriet,« siger han.

Han håber dog, at denne administrative forhindring kan ryddes af vejen i de kommende politiske forhandlinger.

Maabjerg-projektet, som også har fået knap 300 mio. i støtte fra EU, og som koster 2,2 mia. kroner, har ventet rigtig længe på afklaring om netop iblandingskravet.

Læs også: Lovændring kan sikre produktion af 2G-bioethanol i Holstebro

Senest oplyste Energistyrelsen i januar, at beslutningen skulle afvente en analyse, som belyser mulighederne for at fremme produktion og anvendelse af avancerede biobrændstoffer alene baseret på private investeringer og evt. EU-tilskud.

Læs også: Nu venter biobenzin-fabrik på endnu en analyse

Hvor er analysen?

Men der følger altså ikke nogen analyse med regeringens udspil, og ifølge energi-, forsynings og klimaministerens pressechef er analysen slet ikke færdig.

Der følger heller ikke nogen beregning med på, hvad det vil koste ekstra for forbrugerne med det nævnte iblandingskrav.

Læs også: Panel anbefaler 2,5 pct. avanceret biobenzin i danske biler

Også hos brancheforeningen BioRefining Alliance er der ros til de to ministre:

»Det giver håb om, at vi også kan nå det sidste stykke med at få etableret en dansk produktion af avanceret bioethanol i Maabjerg – og høste gevinsterne i form af job i Danmark. Det vil jo alt andet lige være mere perspektivrigt, hvis vi selv kan producere frem for at indtage den mere passive rolle som indkøbere,« siger Anne Grete Holmsgaard, direktør i BioRefining Alliance.

Læs også: Inbicon lægger data frem: Så effektiv er vores bioethanol-proces

Ifølge regeringens oplæg skal iblandingskravet stilles til alle leverandører af brændstoffer til transport, omfattende benzin, diesel og gas, og vil kunne opfyldes med alle typer af avancerede biobrændstoffer.

Avancerede biobrændstoffer er bl.a. baseret på lignocellulose (f.eks. fra halm), tallolie, alger og andre typer biomasse, der ikke anvendes til fødevarer (f.eks. forskellige græsser).

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Iblanding til 85% (E85 eller ME85) det vil da bare være fint!

 • en omprogrameret bil køre meget meget bedre på E85, med en mere blød motorgang, 20% mere ydelse, mere moment og motoren bliver helt ren inden i, så man får mindre slid og mindre behov for service!

Undlader man at tage alt vand ud i fremstillingsprocessen, så man får hydro-ethanol, hvilket giver større partikler i udstødningen, da partiklerne binder sig til vanddampen. Hviket vil være godt for sundheden. Dette spare også energi i produktionsfasen.

Dette vi være en god løsning til de mange km på landevejen.

 • 1
 • 5

" 50 millioner kubikmeter biogas - hvoraf en stor del vil blive renset og opgradet til samme kvalitet som naturgas (VE-gas)" Er den opgradering 1. eller 2. generations ? Vil det store CO2-indhold i biogassen blive udledt, eller omdannet til methan vha. brint ?

 • 4
 • 0

Hvordan er det energiregnskabet ser ud hvis man sammenligner produktion af bioethanol og metanol? Hvor meget energi får man rent faktisk ud af det halm som er udgangspunktet? 0,5 gange den energi der er i halmen eller?

 • 0
 • 0

Ifølge regeringens oplæg skal iblandingskravet stilles til alle leverandører af brændstoffer til transport, omfattende benzin, diesel og gas, og vil kunne opfyldes med alle typer af avancerede biobrændstoffer. <<

Hvordan kan man være så sikker på at produktet fra Maabjerg kan konkurrere med lignende produkter fra udlandet?

John Larsson

 • 1
 • 0

Re: Bioethanol vs metanol Det var 69%. Det står her https://ing.dk/artikel/inbicon-laegger-dat...

1000 Kwh Bio-masse til transport 690 Kwh brændstof og 33% effektiv forbrænding motor 230 Kwh nytte effekt til transport. dvs 23% total nytte effekt

Eller 1000 Kwh Biomasse til kraftvarme og biler. På et anlæg der giver 30% el + 50% varme 500 Kwh varme 50% 300 Kwh el og med 90% el-biler 270 Kwh nytte effekt til transport dvs 27% dvs. 77% i total nytte effekt,

Laves alle 1000 Kwh til varme via samme anlæg og varme pumper uden for fjernvarme området: 500 Kwh varme 50% 300 Kwh el som smides i COP3 varmepumper = 900 Kwh varme dvs. 140% i total nytte effekt.

Det var så kun den energi mæssige side.

Dertil kommer alle de øvrige ressourcer som skal benyttes ifm konvertering fra biomasse til brændstof. (bygninger + ferskvand + jord areal)

Da vi ikke internt i landet kan producerer biomasse nok til at dække vores samlede behov for el og varme, giver det så mening at bruge vores biomasse på transport?

Både nej og ja. Vores lette transport kan godt konverteres til el-biler. = Biomasse til kraftvarme Vores tunge transport kan ikke så nemt konverteres til el, men rapsolie er ret nemt alternativ til Diesel = Biomasse til brændstof.

 • 2
 • 0

Det er helt rigtigt, at i takt med at der kommer flere el-biler, vil transportenergien i højere grad kunne komme fra el. El som i øvrigt kan fremstilles på mange måder, ikke kun fra halm-biomasse, så det bliver nok ikke noget problem. Forhåbentlig kommer der også mere gang i installation af varmepumper til opvarmning og afkøling, men selv det er en lidt træg omgang (desværre).

Indtil el-biler helt har overtaget transportopgaverne, skal der gøres noget for at reducere fossile brændsler i transportsektoren. Da der i dag sælges langt flere biler med forbrændingsmotor end med el-motor, så vil det behov være der i mindst 20 år endnu. Selv når vi om mange mange år har halvdelen af ny-bilsalget på el-biler, vil der også stadig være et behov for de resterende køretøjer...

 • 0
 • 0

Det er en rigtig pointe. Norge har lige rundet 50.000 el-biler i bilparken svarende til 1,6% af bilerne, så de er absolut kommet et stykke vej hvad det angår. Og i Danmark har politikerne netop sat en stopper for el-bil salget i praksis.

Min pointe er, at indtil der er 100% elbiler, skal vi også implementere løsninger hurtigst muligt til de gammeldags biler.

Nu er drastiske tiltag som "forbyd salg af alt andet end elbiler" - eller endnu bedre "forbyd salg af fossile brændstoffer" ikke noget vi har erfaring med sker i praksis, og næppe kan forvente sker. Og selv med et forbud mod alt andet end el-biler vil det jo stadig tage 20 år at udskifte bilparken. Ok - der er ganske vist et forbud på vej mod installation af oliefyr fra 2017, men det er godt nok en langsommelig affære.

 • 1
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten