Lysets danske forsker-dronning i topti

Den danske fysiker Lene Vestergaard Hau fra Harvard University i USA har leveret en årets topti-præstationer inden for fysikken, skriver Physics News Update, der udgives af American Institute of Physics.

I februar offentliggjorde tidsskriftet Nature Lene Haus artikel om, at det var lykkedes at flytte lys, mens det er slukket. Forsøget er en variant af Lene Haus andre forsøg med langsomt lys, hvor hun lader lyset passerer en atomsky af kolde natriumioner, der befinder sig i en særlig tilstand, der kaldes et Bose-Einstein-kondensat.

Men en speciel teknik er det er muligt at overføre lyspulsen til en atomar tilstand i atomskyen. På grund af bevarelsen af impuls vil en del atomer dog bringes i bevægelse, og når de bevæger bort fra atomskyen og over i et andet Bose-Einstein-kondensat, kan man her omsætte den atomare tilstand til en ny lyspuls - og på den måde flytte lyset, mens det er slukket.

Blandt de ni andre toppræstationer er bl.a. den hidtil bedste eftervisning af Newtons anden lov, den korteste lyspuls, der nogensinde er fremstillet (180 attosekunder) og observation af krumningen af rumtiden forårsaget af Jorden med satellitten Gravity Probe B, som det er forudsagt af Einsteins almene relativitetsteori.

Dokumentation

American Institute of Physics' topti-liste

Emner : Fysik