Lynetteholmen undersøges nu i EU: Salami-metode under lup

Illustration: By og Havn

EU-Kommissionen inddrages nu i anlæggelsen af Lynetteholmen i København, efter formanden for Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender, Dolors Monserrat, har bedt EU-Kommissionen om at foretage en indledende undersøgelse af, om EU-lovgivning er blevet brudt.

Det skriver Klimabevægelsen i en pressemeddelelse.

Det sker, efter miljøorganisationen tilbage i februar hyrede en advokat til at få regeringens VVM-proces prøvet i EU-systemet med en klage, da Klimabevægelsen er af den opfattelse, at regeringen forsøger at få projektet igennem ved at skære det op i spiselige bidder med den såkaldte salamimetode.

En metode, der tidligere er blevet underkendt af EU-Domstolen, fordi den ikke er forenelig med VVM-direktivet.

Ifølge Klimabevægelsen er de miljø- og klimamæssige påvirkninger fra Lynetteholmen nemlig ingenlunde belyst ved den nuværende VVM-proces, som bør belyse de fulde konsekvenser af et færdigbygget Lynetteholmen, inklusive havnetunnel og metro – og ikke alene konsekvenserne af et jordopfyld i området mellem Refshaleøen og Nordhavn.

Læs også: PODCAST: Nye kunstige øer vil give bilismen et boost

Beviser at katastrofeprojekter kan stoppes

»Det er en vigtig udvikling for Klimabevægelsen, da det beviser, at det faktisk er muligt at stoppe politiske katastrofeprojekter, hvis de overtræder den lovgivning, som er skabt for at beskytte klima og miljø,« siger Klimabevægelsens sekretariatsleder, Frederik Roland Sandby, i pressemeddelelsen, hvori han tilføjer:

»Med denne sejr håber vi at kunne få stoppet projekt Lynetteholmen, indtil der er lavet en klima- og miljøredegørelse for hele projektet, sådan som EU-retten kræver det. Hvis jeg var transportminister lige nu, så ville jeg se dette som et klart signal om at der er sket en lovovertrædelse, og at projektet skal standses.«

Den til formålet hyrede advokat er Eskil Nielsen, der i pressemeddelelsen fra Klimabevægelsen udtaler, at »miljø og klimapåvirkning er et internationalt problem, som derfor må reguleres mellemstatsligt.«

»Det er uhyre komplekst at balancere indsatsen mellem staterne, og alt det bringes i fare, hvis enkelte lande falder for fristelsen og omgår reguleringen. Det er derfor i høj grad glædeligt, at vi nu ved, at der faktisk er en kontrolinstans, der helt sikkert vurderer tingene i det større, mellemstatslige perspektiv,« lyder det fra Eskil Nielsen.

Læs også: Analyse: Stort flertal vedtager Lynetteholm - spørgsmålet er, om den holder i EU-retten

Ikke fyldestgørende miljøundersøgelse

Foruden Klimabevægelsen ser Danmarks Naturfredningsforening også med »dyb bekymring« på miljøvurderingen af Lynetteholmen-projektet, som ifølge foreningen på ingen måde er fyldestgørende.

Dels, fordi den gennemførte miljøvurdering kun omfatter en del af det omfattende projekt og er dermed ikke i overensstemmelse med EU's miljøvurderingsdirektiv. Og dels, fordi miljøvurderingen ikke er fyldestgørende for den del af Lynetteholm projektet, som miljøvurderingen faktisk omfatter.

Herunder mangler blandt andet en redegørelse for mulige alternative løsninger for deponering af overskudsjord. Ligesom rapporten ifølge Naturfredningsforeningen underbelyser og bagatelliserer de mulige konsekvenser af at blokere Kongedybet for vandgennemstrømning og dermed den mulige negative indvirkning projektet kan få for Østersøens miljø

Og derfor er det også Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse, at projektet sættes på hold indtil der foreligger en fuldstændig redegørelse for projektets samlede miljømæssige konsekvenser.

Foruden Klimabevægelsen og Danmarks Naturfredningsforening har blandt andre også Rådet for Bæredygtig Trafik, Arkitektforeningen, Foreningen af ældre byplanlæggere og Dansk Sejl­union ytret kritik af Lynetteholmen-projektet.

Transportministeriet: Strategisk miljøvurdering sættes i gang nu

Ingeniøren har uden held forsøgt at få en kommentar fra transportminister Benny Engelbrecht (S) om sagen, der nu bringes op i EU-regi.

Transportministeriets pressetjeneste henviser i stedet til en pressemeddelelse fra sidste uge, hvori det hedder, at man nu sætter gang i en strategisk miljøvurdering, hvorefter en VVM-undersøgelser af henholdsvis Østlig Ringvej og metroforbindelse til Lynetteholm og resten af byen igangsættes i første halvår af 2022.

»Analyserne skal give os mulighed for at vælge de bedste løsninger for landets hovedstad, så Lynetteholm kan blive en integreret del af København. I den sammenhæng er det væsentligt at se på, hvordan infrastrukturen kan forbedres og fremtidssikres via den nye halvø, og i den sammenhæng er det selvfølgelig vigtigt at se på konsekvenserne for miljøet af de foreslåede infrastruktur- og byudviklingsprojekter. Derfor aftalte vi, da anlægsloven blev behandlet i Folketinget, at der skulle gennemføres en strategisk miljøvurdering,« udtaler Benny Engelbrecht i pressemeddelelsen.

Læs også: Østersøen gisper: Lynetteholmen kan øge iltsvind og saltmangel