Lynch: Vægtløse busser?

Nede i Dalmose i Sydvestsjælland undrer vor læser sig over vejmyndighedernes skiltelogik:

Hej Lynch

Herude på Sjølunds fagre sletter, lidt syd for Næstved, ligger en meget lille by ved navn Myrup. Lidt nordøst for Myrup går en vej over jernbanen mellem Næstved og Vordingborg på en meget hyggelig, men relativt spinkel bro. Man har derfor – meget fornuftigt – sat en begrænsning for, hvor tunge køretøjer, der må passere.

I første weekend af maj bragte min fritidsbeskæftigelse mig forbi stedet, og jeg noterede mig, at den nævnte begrænsning ikke gælder for busser!

Det er tilsyneladende alvorligt ment, for skiltet er gentaget flere gange.

Har man i Vejdirektoratet administrativt besluttet, at busser aldrig vejer mere end 8 ton? Har man måttet give efter for et trafikselskabs insisteren på at opretholde en busrute (‘Jamen, så kør da!’). Eller er gennemkørende busser simpelthen bare lettere?

Kan bagsidens (tilsammen) alvidende læserskare give en forklaring?

Med venlig – og let undrende – hilsen,

Jens Vesterdahl

– – –

Tak, den gåde overlader jeg det trygt til læserne (eller måske Vejdirektoratet?) at forklare! /Lynch