Lynch: Sverdrup omsat til badekar

Ugens rettelse

Indtil sent mandag eftermiddag var jeg lidt skuffet over, at der endnu ikke var indløbet en harmdirrende protest mod noget på sidste uges Bagside. Jeg sad og manglede stof til den faste rubrik med 'Ugens rettelse', som jeg fornemmer er en meget læst og påskønnet. Men heldigvis indløb så denne kommentar til sidste uges rettelse fra vor læser i Valby:

Lynch skriver i ugens rettelse på Bagsiden, at fysikeren Joule lagde navn til enheden J, Newton lagde navn til enheden N, Ampère til enheden A, osv. Men, kære Lynch. Ohm lagde ikke navn til O, men til et græsk omega stavet med stort. Pascal lagde ikke navn til P, men til Pa, mens Hertz lagde navn til Hz.

Jeg vil i den forbindelse minde om enhederne Wb, Gy, Bq Sv, hvor en Sv for undertegnede oceanograf er en sverdrup og ikke en sievert. Oceanografer er i øvrigt et mærkeligt folkefærd, fordi de skriver 'nm' for både en nanometer og en nautisk sømil, som bestemt ikke er det samme. Nuvel, det er en helt anden historie...

Bedste hilsener

Niels Kristian Højerslev


Tak for din mail. Men hvem har nogensinde hørt om en `sverdrup–? Jeg måtte i hvert fald google oceanografen Harald Sverdrup for at få at vide, at hans måleenhed bruges til at angive vandmængder i havstrømme. En sverdrup (med lille s) er således 106 m3 vand pr. sek. Det menes at svare til al det vand, alverdens floder tømmer ud i alverdens have. Så nu ved I det!

Hov-hov, hvor mange fodboldbaner eller badekar eller spande vand er så det? Vil journalisterne naturligvis spørge her.

Fodboldbaner kan ikke bruges, men golfstrømmen skønnes f.eks. at transportere helt op til 150 Sv, og det er i følge wikipedia.org nok til at fylde hen ved 1.000. 000.000 badekar (á 180 liter) - det samme som 18.000.000.000. vandspande (á 10 liter) - vel at mærke hvert sekund!

Fatter I det så?