Lynch: Ikke sabbatår, tak!

Hej, Lynch.

I den engelsk-amerikanske universitetsverden får en velmeriteret forsker et år til at besøge et andet institut og blive inspireret her, et “Sabbatical Year”, efter at have døjet med dagens slid i seks år.

Når vore unge studerende stopper op fra det målrettede studium, kan de for min skyld kalde det et pauseår, ja, fjumreår, dannelsesår eller andet, men ikke et sabbatår, for det leder tanken hen på et forløb på syv år.

Venlig hilsen

Gregers Bech-Nielsen