Lynch: 150 Mega-hva’ for en størrelse ...?

Mens andre medier de sidste par uger har svælget i skandalehistorier om en i grunden ret forudsigelig og banal sikkerhedsbrist hos en statsutoriset, privat sikkerhesleverandør, kan vi her servere en helt anden og nok så alvorlig statslig skandale.

Den kommer fra vor læser i Brabrand, der foruden at være M’er(!) er særdeles aktiv i den lokale teaterforening i Vestre Gasværk. Han kan afsløre intet mindre end en alvorlig tilsidesættelse af internationale aftaler hos vores øverste vejmyndighed:

Hej Lynch.

Jeg har selvfølgelig fulgt med i den omfattende enheds-diskussion her på siden. Meget er blevet bragt på plads, men der er stadig et par afkroge, der skal ryddes op i.

F.eks. er enheden ‘M’ ukendt for mig.

Jeg har opfattet M som et præfix, i dette tilfælde som 1.000.000 (106) og også opfattet, at præfikset ikke kan ‘stå alene’, men skal have en efterfølgende SI-enhed.

Dette til trods anvendes M flittigt af Vejdirektoratet, typisk før rundkørsler, f.eks. mellem Give og Billund (se foto).

For et par år siden forespurgte jeg nævnte direktorat, hvad M betød og om det måske var en af mig ukendt SI-enhed. Af svaret fremgik, at M selvfølgelig betød ‘meter’ og at det vist var almindelig kendt.

Efterfølgende påpegede jeg, at SI-betegnelsen for meter er ‘m’ og at jeg mente, at alle offentlige institutioner skulle bruge de korrekte SI-enheder og disses forkortelser. ”Sådan har vi altid gjort”, lyder den korte version af svaret.

Jeg kunne mellem linjerne fornemme, at jeg blev anset for enten kværulant eller småtbegavet – hvad der så end måtte være bedst/værst.

I hvert fald døde korrespondancen ud. Min velunderbyggede argumentation er blevet totalt negligeret, idet ovennævnte direktorat fremturer og stadig benytter ‘150 Mega-hva’ for no’en’-bemalingen på offentlige gader og veje.

Hilsen Jørgen Sørensen

– – –

Ja, her bør Folketinget naturligvis straks gribe ind og pålægge vejmyndighederne at leve op til internationale standarder samt ophøre med at sabotere vore hårdt prøvede matematiklæreres bestræbelser ved at bibringe den opvoksende slægt (og ingeniører in spe) en sådan misforståelse! /Lynch