Lykke Friis: CEPOS-rapport giver »fortegnet« billede af vindkraft
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser og accepterer, at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Lykke Friis: CEPOS-rapport giver »fortegnet« billede af vindkraft

Dansk klima- og energiminister Lykke Friis (V) melder sig i koret af uenige i de konklusioner, en rapport udarbejdet af CEPOS om den danske vindmøllemodel, drager.

»Jeg er ikke enig i rapportens konklusioner. Jeg mener den giver et fortegnet billede af vindkraft,« siger hun til ing.dk

Vindmølleindustrien, Socialdemokraterne og SF peger på, at rapporten svækker det danske vindeksportmarked i USA, fordi den bruges som sandhedsbevis for, at vindkraft i Danmark ikke er en succes.

De spekulationer vil Lykke Friis ikke gå ind i.

»Jeg har ikke mulighed for at vurdere, hvilken effekt rapporten har for danske eksportinteresser, og har ingen viden om, hvorvidt den har haft nogen effekt,« siger Lykke Friis.

SF foreslog tidligere i dag, at Lykke Friis og statsminister Lars Løkke på vegne af den danske regering indrykker indlæg i de store amerikanske dagblade, New York Times og Los Angeles Times, hvor de tager afstand fra CEPOS-rapporten, men det afviser ministeren.

»Det har jeg ingen planer om,« siger ministeren.

Cepos-rapporten er den tredie undersøgelse af sammenhængen mellem vind-produktion og el-eksport.
I 2005 skrev Frede Vestergaard i weekend-avisen, at ca. halvdelen af vind-el blev solgt pga eloverløb.
Det gav anledning til at Bertel Lohmann Andersen gennemregnede det MEGET grundigt for 2005 og 2006. Han tog samtlige date - time for time - fra energinet.dk og beregnede korrellationen mellem vind-effekt og eksport-effekt. Senere også for året 2007.
Og resultatet var, at i middel, blev ca. 1/3 af vind-produktion solgt.
Rapporten og sammenfatninger ligger på www.reo.dk under "REO's udgivelser" og "rapporter".
Cepos har beregnet, at endnu større andel (ca. 50%) bliver solgt, men jeg kender ikke metoden.
Og så kommer CEESA (forskere?) og påstår, at vistnok kun 1% af vind-el'en eksporteres.
Det har de fundet ved blot at se på 2 eller 3 udvalgte tidspunkter, hvor dette er tilfældet. Dette er naturligvis en helt underlødig betragtning, der hos os på DTU straks ville give "dumpekarakter".
BLA har påvist, at hvis man ser på et tidsinterval omkring CEESA's punkter, så får man et helt andet resultat!
Denne rapport ligger nu også på www.reo.dk.
Det næste er så, at vindmølleindustrien har fundet ud af, at Cepos har modtaget betaling for undersøgelsen fra kilder, financieret af vistnok olie-industrien... - og straks stemples Cepos-rapporten som bestillingarbejde, som man naturligvis ikke kan stole på...... - og minsandten om ikke både journalister og visse politikere "hopper på limpinden" og stempler Cepos-rapporten som uvederheftig.
Helt uden at vurdere selve rapporterne - og helt uden at erkende, at Cepos er temmelig enig med både BLA og de tidligere tal fra Weekendavisen.
Kort sagt: der er gået ren politik i hele sagen, og den grundigste rapport bruges ikke, nævnes ikke - og er helt uinteressant.

  • 0
  • 1

Og resultatet var, at i middel, blev ca. 1/3 af vind-produktion solgt.

Vk topper i januar, hvor vandkraft dropper; vi har altid eksporteret megen El til S og N; endnu mere, når kk, som pt, ikke fungerer.

Derhos eksporteres megen KK også, der jo producerer lige markedsurelateret; bare se Frankrig - og altså Sverige om sommeren; ikke mindst om natten - som vk.

Så..

  • 0
  • 0

Cepos-rapporten er den tredie undersøgelse af sammenhængen mellem vind-produktion og el-eksport.
I 2005 skrev Frede Vestergaard i weekend-avisen, at ca. halvdelen af vind-el blev solgt pga eloverløb.
Det gav anledning til at Bertel Lohmann Andersen gennemregnede det MEGET grundigt for 2005 og 2006

Der hvor både CEPOS, Bertel Lohmann (REO) og andre omgår sandheden, er når man anvender korrelationen mellem vindproduktion og eksport, som argument for at al nettoeksport er vindmøllestrøm, OG SAMTIDIG ignorerer at man med nøjagtig den samme argumentation kan påvise at den strøm vi importerer tilbage når vi har brug for den, således også er vindstrøm.

Det er den form for argumentation man finder i både CEPOS', Bertel Lohmann's og andres rapporter, som alle forsøger at miskreditere dansk vindkraft.

Den holder selvfølgelig ikke, fordi når vi udveksler med Norge og Sverige, er det eneste der kan modsvare vindkraftens og forbrugets fluktioner i den modsatte ende, svensk og norsk magasinbærende vandkraft.

Atomkraften fluktuerer jo med 100% garanti ikke med hverken forbrug eller vindkraft.

Vi ved at Tyskland og Danmark deler de samme vindresourcer, så når det blæser i Danmark, blæser det som regel også i Nordtyskland og den tyske del af Notrdsøen. Vi eksporterer altså ingen overskydende vindmøllestrøm til Tyskland, og importerer heller ikke fra dem når det ikke blæser.

Når Tyskland sender overskydende vindmøllestrøm ind i Sønderjylland, ryger det ud af Nordjylland og videre til Sverige og Norge. Tysk vindkraft udveksler nemlig med Norsk og Svensk vandkraft, fuldstændigt som Danmark gør, blot med Danmark som mellemstation.

Da den mængde energi der strømmer til de norske og svenske magasiner i form af nedbør og smeltevand, kun til nøds rækker til deres eget elforbrug, sammen med atomkraft, er den energi magasinerne kan levere til os kun muligt, fordi det oprindeligt blev sendt derop, evt. i form af overskydende vindkraft.

Al den vindkraft der produceres i Danmark, kommer altså tilbage og kommer Danskerne tilgode. En del af det har blot været i Norge og Sverige og undervejs blevet vekslet til vandkraft, inden det blev returneret.

Det er facit, når man betragter HELE systemet ud fra CEPOS', REO's o.a. metoder. De foretrækker blot at ignorere halvdelen af virkeligheden, i forsøg på at trylle halvdelen af dansk vindkraft bort.

Det simple, men klare bevis, som man ligeledes kan tjekke på Energinet.dk, er at de øvrige energikilder i Danmark, ikke producerer mere end de ca 80% af forbruget vindmøllerne ikke producerer, og at der er tilnærmelsesvis årlig balance mellem import og eksport.

Så er det sådan set ligegyldigt med at forsøge at analysere hvor elektronerne kommer fra, når vi udveksler. Vores ca 20% vindkraft kommer de danske forbrugere tilgode, og fortrænger de øvrige kilder, inklusiv kulkraft, så de kun udgør ca 80%.

Enhver metode, rapport eller argument der bestrider dette, må anses som et bevidst forsøg på at omgå sandheden!

At REO forsøger at anvende den slags forfejlede argumenter og halve sandheder, kan man måske undskylde dem, idet de jo samtidigt klart melder ud at de er atomkraftens lobbyorganisation i Danmark, og skal forsøge at argumentere for at vi behøver atomkraft i Danmark.

Når CEPOS kopierer disse argumenter, i forsøg på at miskreditere den danske vindkraftmodel, betalt af den amerikanske olie- og kulindustri, men under dække af at være en neutral (i energispørgsmål) og uafhængig dansk tænketank, - så kan det ikke undskyldes!

  • 1
  • 0