Lussing til gasselskab: 8.000 kunder betalte voldsom overpris

Statoil Gazelle Forsyning får nu en kontant lussing af Energitilsynet, fordi selskabet har solgt for dyr naturgas til sine 8.000 kunder. Naturgassen er købt hos et andet selskab i den samme koncern, som de selv tilhører.

Lussingen består af et påbud om at sænke naturgaspriserne, som er de højeste på det danske marked, med én krone pr. kubikmeter, hvilket svarer til en årlig besparelse på 1.300 kroner for en gennemsnitlig husstand.

Statoil Gazelle Forsyning A/S er et forsyningspligtselskab, som leverer naturgas til de fynske naturgasforbrugere, der ikke benytter det frie gasmarked.

Et forsyningspligtselskab skal ifølge reglerne forsøge at skaffe så billig gas som muligt til sine kunder. Statoil Gazelle Forsyning A/S køber sin naturgas af Statoil Gazelle. Begge ejes af Naturgas Fyn og Statoil.

»Statoil Gazelle Forsynings kunder har landets dyreste naturgas, og når energipriserne sådan pludselig skrider i forhold til de andre forsyningspligselskaber som Dong og HNG-MidtNord, så skal vi skride ind,« siger specialkonsulent Pia Rønager fra Energitilsynet.

Hun tilføjer, at det er tilsynets opgave at holde øje med, at sådanne tætte selskabskonstruktioner ikke fører til, at interne koncernaftaler foregår på ikke-markedsmæssige vilkår

»Et forsyningspligtselskab og dets kunder skal ikke kunne medvirke til at holde liv i et handelsselskab,« siger hun.

Ulovlig udveksling af personoplysninger

Tilsynet har blandt andet kritiseret, at Statoil Gazelle Forsyning helt gratis har givet handelsselskabet Statoil Gazelle navne, adresser og forbrugsoplysninger på kunderne, så Statoil Gazelle kunne skrive direkte ud til dem og reklamere med billigere naturgas.

Det betød, at Forsyningspligtselskabet mistede 2/3 af sine cirka 30.000 kunder på to år til handelsselskabt Statoil Gazelle. Og at gassen blev dyrere for de tilbageblevne kunder, fordi de nu skulle dele de faste omkostninger.

»Det er klart i strid med naturgasforsyningsloven at flytte værdier fra Forsyningspligtselskabet, og disse kontaktoplysninger har en værdi,« siger Pia Rønager.

Påbuddet er resultat af den årlige granskning, som Energitilsynet gennemfører over for de såkaldte forsyningspligtselskabet - netop for at sikre at monopolselskaber i den danske energisektor leverer energi på rimelige vilkår og til rimelige og gennemsigtige priser.

Statoil Gazelle Forsyning kan anke sagen, hvilket specialkonsulent Pia Rønager oplyser, at selskabet har tænkt sig at gøre. Om klagen får opsættende virkning på prisnedsættelsen, skal Energiankenævnet først afgøre senere.

Emner : Naturgas