Lungekræft i en lille fiskerby

(Uddrag)
Lungekræft i en lille fiskerby
Af læge Knud Wilson,Strandby.
Omtale af 9 kræfttilfælde i fiskerbyen Strandby efter at der blev bygget en asfaltfabrik i byen.Røg og svævestøv iblandet kræftfremkaldende bitumen blæste ind over byen.Asfaltfabrikken nedlagt i 1975, advarsel mod dyrkning af grøntsager på det udstykkede
område.Var fyldt med kræftfremkaldende stoffer.Omtale anden asfaltfabrik hvor biler og redskaber renses med dieselolie,der efter brugen siver ned i jorden.De kræftfremkaldende stoffer i olien ført viden om, og overført til mennesker via drikkevand og
grøntsager.