Lukning af spritnyt laboratorium: End ikke politikerne ved, hvor besparelsen kommer fra

Der foreligger intet detaljeret regnskab over, hvordan Region Hovedstaden har tænkt sig at spare 40 millioner kroner årligt ved at nedlægge sit centrale blodprøvelaboratorium. Det har end ikke været muligt for Ingeniøren at få svar på, om regionen stadig skal afdrage det nye blodprøveanlæg, som nu bliver tilovers.

For fire måneder siden indviede Region Hovedstaden sin investering i det specialdesignede blodprøveanlæg på det centrale Elektive Laboratorium (RHEL) i København. Det fuldautomatiske apparat skulle fremover spare regionen ti millioner kroner om året.

Imidlertid har regionen vedtaget budgettet for 2015, der indebærer en lukning af hele laboratoriet. Ved at lægge analysearbejdet af blodprøverne tilbage til hospitalerne kan regionen nemlig spare 40 millioner kroner årligt.

Læs også: Hovedstaden nedlægger sit spritnye blodprøvelaboratorium

Det undrer administrationschefen Niels Mosbæk fra RHEL. Han har bedt regionen om en nærmere uddybning af, hvordan lukningen kan generere de 40 millioner kroner.

»Vi har endnu ikke fået svar. Derfor ved jeg heller ikke, om investeringen i det nye blodprøvebånd er medregnet, når det fremover skulle spare laboratoriet omkostninger for ti millioner kroner om året, men som nu skal væk igen,« siger Niels Mosbæk.

Også regionsrådsmedlem Lise Müller (SF) beder om en uddybning af, hvordan besparelsen på de 40 millioner kroner er fremkommet. Region Hovedstadens Center for Økonomi svarer i et bilag, at en tredjedel af beløbet opnås ved at lade den ledige kapacitet på hospitalerne overtage analyseopgaverne fra RHEL. De resterende to tredjedele af besparelsen på 40 millioner kroner ‘forventes opnået ved mindreudgifter på administrative støttefunktioner, huslejeudgifter vedr. adressen i Pilestræde mv.’

Ved Ingeniørens henvendelse til regionens embedsværk er det heller ikke lykkedes at komme nærmere svaret på, hvorvidt og hvordan det nye blodprøveanlæg er inkluderet i de forventede besparelser, da de 40 millioner kroner er beregnet på skøn uden en nærmere analyse.

»Hvis de ti millioner er medregnet i besparelsen ved nedlukningen, er det jo helt afgørende, at det nye blodprøveanlæg kan genanvendes et andet sted,« siger Lise Müller, der er formand for regionens it- og afbureaukratiseringsudvalg.

Læs også: Nyt blodprøveanlæg skal spare samfundet for millioner

Hun var med til indvielsen af det fuldautomatiske anlæg på RHEL i juni og har nu bedt regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) om at opklare, hvornår beslutningen om at investere i den nye teknologi blev truffet, hvad det har kostet, og om regionen fortsat er forpligtet til at betale den tiårige afdragsaftale, såfremt anlægget ikke kan bruges på et andet hospital.

Det har heller ikke gennem formanden for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Karin Friis Bach (R), været muligt at få et mere detaljeret grundlag for de forventede besparelser.

»Jeg må bestemt gå ud fra, at Siemens-anlægget er med i beregningerne. Men jeg ved det ikke, og det er da helt centralt at få svar på, så det vil jeg få undersøgt,« siger Karin Friis Bach, der også stemte for budgetforslaget, som omfatter nedlæggelse af RHEL.

Det fuldautomatiske blodprøvebånd fra Siemens Healthcare Diagnostics er ifølge administrationschefen hos RHEL en samlet løsning, der har været flere år undervejs i udvikling. Det erstatter laboratoriets tidligere tre forskellige bånd til blodanalyser og er specielt designet til at behandle 9.500 blodprøver om dagen.

»Jeg er rigtig ked af, at alt det, vi har bygget op, nu skal splittes ad. Jeg er bekymret for, om regionen nu mister den effektivitet og kvalitet, som vi har opnået på laboratoriet,« siger Niels Mosbæk.

Det er en analyse foretaget af Cowi i september 2013, som ifølge Region Hovedstaden var første skridt i beslutningen om at lukke laboratoriet i Pilestræde. I de økonomiske beregninger tager Cowi imidlertid forbehold for, at det kun er RHEL, som har foretaget en fordeling af alle relevante direkte og indirekte omkostninger i forbindelse med prøvetagning og analyse.

I forbeholdet står, at det for hospitalerne ikke er muligt økonomisk at adskille håndteringen af praksisprøver fra det, der relaterer sig til ambulante og indlagte hospitalspatienter. Ligeledes er det vanskeligt for hospitalerne at opgøre udgifter til drift og bygninger for deres egne laboratorier, da det ligger som en fællesudgift for det samlede hospital.

Samtidig understreger Cowi, at udgifter til anskaffelse af apparatur ikke alle steder er medregnet på grund af forskellige finansieringsmåder.

Emner : Medicin
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Umiddelbart virker det underligt at et specialiseret hurtigtarbejdende laboratorium skal nedlægges. Opgaverne skal så udføres andre steder hvor man ikke har den samme grad af effektivitet og specialisering.

Argumenterne og regnestykket omkring denne nedlægning oplever jeg som utilstrækkelige. At tale om husleje-besparelse i et budjet på 40 millioner virker useriøst - Hvor meget betaler laboratoriet i husleje?

 • 0
 • 0

»Jeg må bestemt gå ud fra, at Siemens-anlægget er med i beregningerne. Men jeg ved det ikke, og det er da helt centralt at få svar på, så det vil jeg få undersøgt,« siger Karin Friis Bach, der også stemte for budgetforslaget, som omfatter nedlæggelse af RHEL.

Gad vide hvad det enlig er vi betaler politikerne for? Hvis de ikke gør deres arbejde, kan vi jo lige så godt bare spare dem væk og få indført embedsmandsstyre. Hvis det ikke allerede er det vi har.

 • 0
 • 0

"De resterende to tredjedele af besparelsen på 40 millioner kroner ‘forventes opnået ved mindreudgifter på administrative støttefunktioner, huslejeudgifter"

Dvs 27 millioner til støttefunktioner og huslejeudgifter.......?? la os smide 3 millioner til huslejen - saa daekker støttefunktioner de sidste 24 millioner ????

Nogle ideer om hvad støttefunktioner kunne vaere??

Jeg støtter dem gerne for det halve!!

 • 0
 • 0

Man må begynde at lukke feedback sløjfen. Så længe der ikke er nogen der skal stå til ansvar for tåbelige beslutninger, så bliver det ikke bedre.

I dette tilfælde kunne der være lavet dårlige beslutninger tidligere ved opførelsen af et urentabelt laboratorium eller også kan nedlæggelsen være dårligt funderet. Der er selvfølgelig også den mulighed at forudsætningerne for laboratoriet er ændret i mellemtiden, og alt er som det skal være. Men uden at man undersøger det (objektivt), og drager konsekvenser (for dem der begår alvorlige fejl) hvis der er begået alvorlige fejl, så får vi ikke bedre beslutninger.

Det har ikke noget med hævn at gøre. Det drejer sig om at opdrage parterne i systemet til at gøre deres arbejde ordentligt. Det gælder alle. Politikere, rådgivere, jernbane direktører, embedsmænd i styrelser og ministerier, Bank direktører, osv osv.

Placer erstatningsansvar på dem der svigter. I dag er det ikke de dygtigste der bestrider embederne, det er dem der er bedst til at rage magt og ressourcer til sig. Hvis de uduelige og grådige bliver sat ud af hus og hjem, pga manglende evner, så kunne det være de lod de mere kompetente få ordet. Så længe det ikke har en konsekvens, så bliver de uduelige naturligvis ved med at tage risiko beslutninger på fællesskabets regning. Stop det - NU.

 • 0
 • 0

»Jeg må bestemt gå ud fra, at Siemens-anlægget er med i beregningerne. Men jeg ved det ikke, og det er da helt centralt at få svar på, så det vil jeg få undersøgt,« siger Karin Friis Bach, der også stemte for budgetforslaget, som omfatter nedlæggelse af RHEL.

Så Karin Friis Bach stemte for et budgetforslag som hun ikke havde sat sig ind i? Hvad har hendes incitament for at stemme så monstro været? På hvilket grundlag, mener hun, at hun har haft indsigt og kompetence til at stemme for et budget hun ikke har sat sig ind i? Hvem mon har informeret hende om hvad hun skulle stemme? Hvad har fordelen i det været? Og for hvem?

Det er sådan vores politiske system fungere, mennesker uden faglig indsigt, der tager stilling til sager de ikke sætter sig ind i. Kan i se at politikkere blot er realitystjerner - facader der dækker over det virkelige spil.

Gad vide hvad det enlig er vi betaler politikerne for? Hvis de ikke gør deres arbejde, kan vi jo lige så godt bare spare dem væk og få indført embedsmandsstyre. Hvis det ikke allerede er det vi har.

I Danmark er det politiske system, at definere som oligarki. At vi fra tid til anden får mulighed for at stemme en hjem (= stilling i EU), gør det ikke til demokrati, mere til noget ala Paradise hotel...

 • 0
 • 0

Som "skabsingeniør" = læge sidder jeg dagligt og har til mine patienters og egen store fornøjelse et meget tilfredsstillende blodprøvesystem. Laboratoriet hed tidligere KPLL (Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium) men navnet var vist en torn i øjet på nogle - rent politisk - og nu hedder det så RHEL Vi har i vores lægehus i Værløse ("byen med flest ingeniører per m2 udenfor Silikon Valley" som vi siger) to daglige afhentninger af blodprøver. svar på 90% af prøverne indenfor 24-48 timer og enkelte prøver der går til Serum Instituttet etc. nogle dage senere. Der er oppetid på tæt på 100% - jeg kan ikke huske nedbrud overhovedet de sidste 10 år. Det siger sig selv at det naturligvis ikke kan blive ved at gå...

 • 0
 • 0

om den slags beslutninger tages af mennesker, udstyret med en eller anden form for ansvarsfølelse, eller om det er små flokke af lemminger, som løber med strømmen, uanset hvad vej den vender.

Hvis jeg kom løbende ind og råbte: "Vi kan spare 100 millioner ved at nedlægge Region Hovedstaden", skulle det ikke undre mig, hvis der blev stemt for, inden essensen af forslaget rigtig var trængt ind.

Samtidig får man i øvrigt i denne sag et virkeligt flatterende indtryk af, hvad niveau en formandspost kan befinde sig på, hvad angår viden om det resort man styrer. Jeg tror, at et hjørnespark med en ny bold er lige præcis, hvad der er brug for i denne sump af uvidenhed og overfladisk sagsbehandling - der oven i købet fandt sted i omvendt rækkefølge med handling før undersøgelse.

Men selvfølgelig, demokratiet er tålmodigt, og hander ikke om fornuft og effektivitet.

 • 0
 • 0

Rationalet i investeringskalkulen står tydeligvis hen i det uvisse.

Det undrer mig dog mere, hvorfor man placerer et centralt laboratorium i Pilestræde. Den placering giver jo garanti for dyr transport og længere svartider, men undtagelse af et par enkelt praktiserende læger i nærheden.

 • 0
 • 0

Come on - forventer du/I virkelig at politikerne sætter sig ind i alle mulige småting?

40 millioner kroner er kun godt en promille af det samlede budget for region Hovedstaden, og det vil naturligvis ikke være menneskeligt muligt at sætte sig ind i alt. Det er derfor man har et embedsapparat - så peg kanonen den rette vej.

Vælgerleden er udbredt blandt politikere, man forstår godt hvorfor når man læser debatten her på Ingeniøren, hvor man fra tid til anden kan blive i tvivl om, ikke det er EB's gyllebeholder af uvidenhed Nationen) man er kommet ind på.

 • 0
 • 0

Som "skabsingeniør" = læge sidder jeg dagligt og har til mine patienters og egen store fornøjelse et meget tilfredsstillende blodprøvesystem. Laboratoriet hed tidligere KPLL (Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium) men navnet var vist en torn i øjet på nogle - rent politisk - og nu hedder det så RHEL

Egen store fornøjelse...? Lidt en underdrivelse, ikke? Glemmer du ikke at fortælle lidt om hvilket tag-selv-bord både KPLL og din aftale med sygesikringen er?

Sådan i al beskedenhed tilhører du reelt en lille eksklusiv gruppe af offentligt ansatte, som stort set selv kan bestemme din indkomst.

Måske er det dér den berømte hund ligger begravet.

Helt enig med Lars Jensen vedr. niveauet blandt visse debattører her på siderne.

Der er mig bekendt i øvrigt rimelig med kapacitet på hospitalerne til at behandle de fornødne prøver (men det må vel fremgå af beslutningsforslaget)

 • 0
 • 0

"Samtidig understreger Cowi, at udgifter til anskaffelse af apparatur ikke alle steder er medregnet på grund af forskellige finansieringsmåder."

Det er jo helt ude i hampen, at man inkludere en mere eller mindre tilfældig betalingsstrøm i overvejelser om rentabiliteten af en driftsenhed.

Det er de fremtidige fordele, ulemper og omkostninger ved fortsat drift, der skal sammenlignes med fordele, ulemper og omkostninger ved alternative løsninger. Her skal en evt restværdi (salgsværdi) af overflødigt udstyr naturligvis medregnes sammen med omkostningerne ved en fraflytning.

Rentabiliteten skal indregne den realrente ol. som indgår i reglerne for offentlige investeringer.

Men den konkrete betalingsstrøm, som regionen - klogt eller uklogt - har indgået aftale om, har ingen plads i vurderingen - udover i en helt fejlagtig økonomisk forståelse.

Lars :)

 • 0
 • 0

Come on - forventer du/I virkelig at politikerne sætter sig ind i alle mulige småting?

Jeg betragter ikke det her som en lille ting, og jeg synes det er ret væsentligt at man kan redegøre for hvor besparelsen ligger, inden man stemmer ja til et forslag om at nedlægge et helt nyt laboratorium inkl. udstyr som endnu ikke er afdraget. Hvis man ikke kan det, er beslutningsgrundlaget ikke godt nok, og så må man vente med at sætte det til afstemning til man har styr på fakta.

 • 0
 • 0

Det samme kan siges om Folketinget og ministerierne. En udflytning af hele det samlede statsapparat til nær motorveje i fx Herlev vil sikkert gøre det mere effektivt, men.... Som det fremgår ovf. så er RHEL hurtige og effektive, måske fordi det startede som et privat laboratorium, der er nødt til at være effektive for at overleve. Hvis arbejdet for de praktiserende læger bliver spredt ud på alle de offentlige hospitaler, bliver svartiderne ikke kortere, men formentlig længere. Hvis RHEL skal flytte, så bør det være til et af hospitalerne, og overskydende kapacitet på de øvrige hospitaler skal samtidig skæres væk. I øvrigt når de praktiserende læger spredt over hele Regionen, kan nøjes med eet laboratorium til blodprøver, så kan Regionens hospitaler også, og ved at nedlægge laboratorierne på de andre hospitaler kan der spares hundredevis af millioner.

 • 0
 • 0

Ja, tænke sig at vælgerne vil have noget for de milliarder som de poster i administrationen - de sku' skamme sig sku' de.............................

Du husker venligst Lars Jensen, at det er politikerne selv som har skabt kompleksibiliteten (i lighedens navn) i samfundet, ikke vælgerne (som står måbende tilbage på sidelinjen) og derfor er der ingen undskyldning for "at nu er det blevet for kompliceret".

 • 0
 • 0

Som forsvar for det mangelfulde beslutningsgrundlag Region Hovedstaden har brugt til at beslutte at nedlægge, et ellers meget velfungerende laboratorium, er nævnt beløbets størrelse i forhold til det samlede budget. Et budget er som bekendt summen af mange små delbudgetter. Betyder det så at de enkelte delbudgetter er ligegyldige? Har vi kun set toppen af isbjerget her eller er der mere i 2015 budgettet som så også er varm luft? Økonomi er en ting, men de medarbejdere der har knoklet i døgndrift for at etablere laboratoriet til tiden og dem der igennem mange år har finpudset logistikken, således at en af brugerne og hans patienter (Torben Sørensen) oplever det som meget velfungerende, betyder måske ikke noget? Der er kun én anstændig udgang af dette makværk: At Region Hovedstaden omgør beslutningen snarest.

 • 0
 • 0

Der er mig bekendt i øvrigt rimelig med kapacitet på hospitalerne til at behandle de fornødne prøver (men det må vel fremgå af beslutningsforslaget)

Problemet er nok at en stor del af laboratoriefunktionerne i et moderne laboratorium i dag er erstattet af robotteknologi. Derfor skyldes en stor del af besparelsen lønninger til personalet. Nedlæggelsen skyldes derfor den store arbejdsløshed blandt laboranter det det ny laboratorium medfører. Vi kunne da også mindske arbejdsløsheden blandt typografer ved at genindføre gammeldags trykteknik og arbejdsløsheden blandt ufaglærte ved at lade banestyrelsen udgrave nye jernbanelinjer med spade og trillebør.....

 • 0
 • 0

Come on - forventer du/I virkelig at politikerne sætter sig ind i alle mulige småting?

Ja det gør jeg fanme. Hvis det virkeligt havde været repræsentativt demokrati, som vi bliver bildt ind fra børn af, så er det jo netop det, der er politikkernes opgave. At sætte sig ind i alle mulige ting, så jeg slipper, og så ellers repræsentere mig...(nogle af dem..)

Men den der offentlige debat, hvor politikkere diskuttere politik, er slut for længe, længe siden. Det du ser på tv, er konstrueret og planlagt. Politikkere siger kun "det rigtige", for at tækkes vælgerne og ændre ellers politik som vinden blæser - ellers som spin-doktoren anbefaler. Tv er et manipulation og kontrol redskab, ikke et redskab til information, som bange desværre tror.

At de ikke sætter sig ind i noget, men alligevel udøver deres indflydelse, fortæller jo bare, efter alt tydelighed, at vi ikke har demokrati - beklager. Og når vi går til valg, så er det ikke mere politik, vi stemmer om, men hvem skal blive og hvem skal sendes hjem.. Landets politik, er der nogle andre der håndtere - gad vide hvem??? (husker du DONG?)

 • 0
 • 0

"en tredjedel af beløbet opnås ved at lade den ledige kapacitet på hospitalerne overtage analyseopgaverne"

Er der andre end det offentlige der har ledig kapacitet efter indførelse af ny teknologi?

 • 0
 • 0

Hvis Cowi har fået en masse penge for at udføre et stykke arbejde, som de reelt ikke har gjort ordenligt..! Så må det jo få en konsekvens for dem .. !??

 • 0
 • 0

at nogen af jer begynder at overveje, at laboratoriet aldrig har været en besparelse.

Som med så mange andre centraliserings- og automatiseringstiltag, er det ofte en ingeniør eller økonom der sidder med regnearket. Ingeniører er virkelig dygtige til regneark.

Men når det kommer til organisering af arbejde, og overblik over hvilke effekter "maskineriet" har på folks jobfunktioner, så er kompetencerne pludselig til at overse.

De sygeplejersker og laboranter, der har udført de her undersøgelser før, udfører også en lang række andre undersøgelser. Det gør de lokalt og med det samme, så lægerne kan få svar i løbet af minutter eller timer. Det er en funktion der skal være på alle hospitaler.

Den kan ikke spares væk.

Nu kommer der en maskine og tager 20% af deres arbejdsopgaver, og samtidig griber ind i nogle veletablerede arbejdsnormer og praksisser. En elefant på lerfødder tramper igennem hospitalerne.

Samtidig giver det en masse nyt administrativt bøvl med at prøverne skal sendes fysisk til et andet sted i landet, og svartiderne bliver lange. Vi ved desuden at risikoen for fejl og forbytninger stiger jo flere led den slags går igennem.

Jeg gætter på at det her er en klassiker.

Det så skide godt ud på papir.

/

 • 0
 • 0

... en stor del af besparelsen lønninger til personalet. ... store arbejdsløshed blandt laboranter... Vi kunne da også mindske arbejdsløsheden ... genindføre gammeldags ...teknik og arbejdsløsheden blandt ufaglærte ved at .... udgrave ... med spade og trillebør.....

Men det er netop helt afgørende vigtigt for at opretholde vor levestandard, at vi ikke opretholder manuelle funktioner for de ansattes skyld, men bruger ny, bedre teknologi, når sådan bliver tilgængelig til en rimelig pris.

Når mindre årgange skal forsørge flere folkepensionister og behandle flere sygdomme på nye og dyrere måder, så skal de der kan opkvalificeres have nye og bedre job.

Netop automatiseringen af behandlingen af blodprøver og andre prøver give jo meget bedre resultater og vigtigt giver en større sikkerhed for at de rigtige prøver giver svar til/for netop den rigtige patient.

Men er det ikke i denne sag en sen krampetrækning fra de praktiserende lægers (dybt naive) tro på egen selvstændighed? De er på en avanceret accord-aflønning fra regionen - og er kun formelt selvstændige.

Sådan skal det naturligvis også være.

Lars :)

 • 0
 • 0

Re: For fire måneder siden var talen helt anderledes

Det gør jo desværre beslutningen om nedlæggelse, endnu mere absurd og tragikomisk.

Nej man kan da ikke komme med nye signaler før der er taget en endelig beslutning. Det er da indlysende. Det ville have været meget værre, hvis man ikke konstant overvejede alle muligheder for besparelser i sundhedssektoren (og alle andre steder)

Mon ikke ledelsen af det danske sygehusvæsen, fortjener at komme højt op i debatten, i valgkampen op til det næste folketingsvalg.

Hvis de fortjener at komme højt i debatten, så skal det da være for det gode og på mange måder meget veldrevne sygehusvæsen, vi har i dette land.

Og jeg har faktisk selv nyligen prøvet systemet fra første 1813 kald over akutmodtagelse, indlæggelse, undersøgelse, behandling og udskrivning.

Det er jo Ikke ligefrem rart at være syg, men jeg har meget lidt andet end ros til hele forløbet og alle de dygtige, flittige og velvillige mennesker jeg mødte på vejen. Nogen laver RH bestemt ganske godt.

Lars :)

 • 0
 • 0

@Lars.

Jeg er langt hen ad vejen enig med dig i at vi generelt har et godt sygehusvæsen, med mange virkeligt dygtige medarbejdere, der i den grad løber stærkt, for at få enderne til at nå sammen.

Man skal selvfølgelig også passe på at generalisere regionernes samlede indsats, ud fra enkeltstående beslutninger, taget i de enkelte regioner. Min konklusion er ikke at regionerne ikke generelt gør det godt. Det er ikke derfor vi skal have debatten, men fordi noget tyder på at der er plads til forbedringer i beslutningsgrundlaget.

Hvis det der står i nyhedsbrevet om det nye anlæg er rigtigt, kan de nye signaler da heller ikke være rigtige og omvendt. Det er slingrekursen, jeg er nervøs ved. Det rokker ved troværdigheden, overfor de beslutninger der bliver taget, Og det er netop synd for de mange hårdtarbejdende medarbejdere i sektoren. Det fortjener de ikke.

 • 0
 • 0

Det er jo en løsning fra gamle dage og praktiserende læger.

Jeg husker svagt en masse vrøvl om dette laboratoriums fremtid og mange argumenter, der mest af alt lignede noget fra folk, der havde penge i klemme. Er der nogen der kan uddybe her?

Der er da næppe regnet forkert, men regionen vil vel bare ikke genåbne en strid med lægerne. D

Det er ikke klogt at undervurdere regionernes ledelse på et så ringe grundlag som dette.

Lars :)

 • 0
 • 0

Det er ikke klogt at undervurdere regionernes ledelse på et så ringe grundlag som dette.

Så må de fremkomme med nogle ordentlige argumenter! Men de er tavse. Det tyder på at de har trådt i spinatten. Det forekommer at det er en usaglig politisk beslutning, når man skrotter et moderne effektivt og besparende måleudstyr til fordel for det tidligere manuelle, fordi man pludselig har frie hænder på hospitalerne, fordi de frygter nedskæringer.

 • 0
 • 0

Så må de fremkomme med nogle ordentlige argumenter! Men de er tavse. Det tyder på at de har trådt i spinatten.

Regionen har et budget der er 1000 kr større. Hvis regionen mener de allerede har tilstrækkelig kapacitet, så er det der overvejende sandsynligt og det normale, at der er en besparelse ved at lukke en lokation. En sådan enkeltbeslutning er noget regionen må forventes, at kunne behandle selv.

Jeg tror de muligvis har trådt i spinaten, ved ikke straks at have lukket dette laboratorium.

Det forekommer at det er en usaglig politisk beslutning, når man skrotter et moderne effektivt og besparende måleudstyr til fordel for det tidligere manuelle, fordi man pludselig har frie hænder på hospitalerne, fordi de frygter nedskæringer.

Det er da netop meget sagligt at skære, hvis det på et tidspunkt er blevet politisk lettere at gennemføre.

Hospitalerne anvender i øvrigt ikke manuelle undersøgelser, måske bortset fra særlige enkelttilfælde og ved forskning. Hospitalerne anvender naturligvis også automatiske maskiner.

Hvem siger, at dette laboratorium er mere effektivt end alternativerne ? Hvis man alligevel har anden ledig kapacitet fx på hospitalerne, så er det sikkert meget billigt at behandle flere prøver på disse steder. Alene placeringen inde midt i byen er jo i sig selv yderst tvivlsom, som også Per Jensen påpeger i sit indlæg.

Men jeg vil vædde på, at 'maskinen' ikke er den største post i regnskabet for et drive et selvstændigt laboratorium. Det er normalt et rædsel af omkostninger, at skulle drive flere lokationer. Udstyret/maskinen kan vel rimelig let flyttes og anvendes på et hospital.

Lars :)

PS! Det vil være mere interessant at høre om historien omkring dette laboratorium. Det forekommer mig fortsat, at der var langt mere end sundhed og effektivitet i den tidligere debat - nogen bud ?

 • 0
 • 0

Hør nu her Lars, Ved indvielsen af den nye lab fortæller man stolt, at operationen nu er 30 mill billigere end alternativer. 4 måneder senere er den 40 mill dyrere end et eller andet alternativ, og derfor beslutter man at stoppe. Den der tegner dette foretagende justerer altså sin beregning af - hold fast - ikke den samlede økonomi men gradienten til alternativet med 70 mill/år. Ved du hvor meget 70 M/ år er? Skal spare Jer for eksempler.

Der er noget helt galt her.

 • 0
 • 0

Der er noget helt galt her.

Nej det er der nu nok ikke.

Hvor tit skal jeg skrive det "Se nu på historien for dette laboratorium".

Det er meget muligt, at der kunne spares 30 millioner fx i forhold til de tidligere forhold, men at det nu er muligt at spare meget mere, ved slet ikke at drive en laboratorium, der kun leverer en ekstra overskudskapacitet og er placeret helt tåbeligt inden i middelalderbyen.

Politikere og marketingfolk skal man naturligvis altid betvivle og bede om dokumentation. Men her er der kun tale om en uhyre lille sag i et tocifret milliardbudget.

Lars :)

 • 0
 • 0

"De resterende to tredjedele af besparelsen på 40 millioner kroner ‘forventes opnået ..."

forventes opnået

En betydelig besparelse kan opnås ved massebortvisning (dvs. uden løn og fratrædelsesgodtgørelse) af de planlæggende tumber, når den forventede besparelse udebliver.

 • 0
 • 0

Der er noget helt galt her.

Hunden ligger blot ikke begravet helt hvor du tror. Er der noget galt er det, at det har overlevet så længe.

Jeg har skrevet det før - og af en eller anden uvis årsag fået en masse thumbs down (stor ære!) for det: Kun få offentligt ansatte i dette land kan stort set selv bestemme deres indkomst.

Det burde der gøres noget ved - og i min optik er lukningen af RHEL/KPLL en naturlig følge af det. Nærmest som når din tandlæge siger "Vi snupper lige et par billeder"...

@Allan A: Du burde sætte dig ind i hvorledes et moderne blodprøvelaboratorium kan/skal servicere primærsektor såvel som både somatik og psykiatri, inden du kommer med bud på organisering.

PS! Som jeg læser pressemeddelelsen fra regionen er der tale om en besparelse på 10 mio/år, efter nyt analyseapparatur er sat i drift. De 20 mio. kr. var allerede 'plukket' fra udviklingen i 2002 og frem - men det må der være andre der kan dykke i...

 • 0
 • 0

og af en eller anden uvis årsag fået en masse thumbs down

Kan det evt. være pga. dine uafbalancerede indlæg, som afspejler et helt urimeligt had til praktiserende læger sammen med din uforskammede udtryksform?

Haugaard: "Glemmer du ikke at fortælle lidt om hvilket tag-selv-bord både KPLL og din aftale med sygesikringen er? Sådan i al beskedenhed tilhører du reelt en lille eksklusiv gruppe af offentligt ansatte, som stort set selv kan bestemme din indkomst."

Haugaard: "Uvidenhed om et emne skal da ikke holde dig tilbage, vel?"

 • 0
 • 0

Men her er der kun tale om en uhyre lille sag i et tocifret milliardbudget.

Javist - men mange bække små, gør en stor å . . . i hvert fald hvis de render samme vej hen :-0

Derfor bør der også fremlægges dokumentation for hvorledes disse besparelser fremkommer. Det virker noget underlig, at man først sparer x antal kroner ved at starte aktiviteten, og dernæst y antal kroner ved at nedlægge den.

Er i øvrigt enig med dig i at ændrede forudsætninger kan give ændret opfattelse af rentabilitet, og dermed begrunde en lukning.

 • 0
 • 0

Det burde der gøres noget ved - og i min optik er lukningen af RHEL/KPLL en naturlig følge af det.

Det er vel forståeligt, at praktiserende læger har troet, at de var selvstændige på samme måde som boghandleren, tømmermesteren og Danfoss. Men det er de ikke - de er ansatte af regionerne på en brutto akkord med visse pligter og visse friheder fx til at yde ekstra service mod betaling eller undlade visse services og i stedet henvise.

Det er vel stort set en hensigtsmæssig ordning, men naturligvis må arbejdsgiveren overveje om hver delløsning fortsat er omkostnings-optimal for regionens borgere.

Det synes også at forbigå manges opmærksomhed, at når man pålægges fx en 2% besparelse, så er det meningen, at man selv får frihed til at arbejde 2% smartere - eller hvis man er for fantasiløs og usmart til det, så må man arbejde 2% mere, hårdere eller længere.

Men det er ikke meningen at man skal arbejde hårdere, det er meningen at man skal slippe fantasien løs.

Her har man endeligt fået ene-ejerskab fra 2013 og kan nu handle som regions-ledelsen finder mest hensigtsmæssigt. Det klarer regionen sikkert fint selv.

....afspejler et helt urimeligt had til praktiserende læger...

Det tror jeg da ikke. Jens Haugaard kender nok bare den virkelige verden og ved, hvordan man gør og er nødt til at gøre, når store organisationer skal styres og ikke vokse vildt.

Lars :)

 • 0
 • 0

Måske, hvis man vil have opretholdt en sådan overflødig kapacitet, men da ikke for at fjerne den overflødige kapacitet.

I denne her sag tænkte jeg "dokumentation" som beregninger/begrundelse for de fremkomne besparelser.

Forhåbentlig har man ikke sagt at nu bygger vi et nyt laboratorium og sparer x millioner, eller nu nedlægger vi et laboratorium og sparer y millioner. Der er vel nogle personer, der er kommet frem til disse tal ud fra nogle beregninger/skøn. Nogle der kender disse beregninger i grove (del)tal?

 • 0
 • 0

Et kvalificeret gæt: Hospitalerne har allerede (til brug for somatikken) kapaciteten, og regionen vil nu gerne 'tvinge' deres ... mener de selverhvervende praktiserende ... læger til at sende prøverne til et billigere tilbud, end det, der tidligere var de praktiserende lægers eget lab.

Løbende fornyelse af maskinpark har efterhånden reduceret bioanalytikere til maskinpassere og blodprøvetagere; ankomsten af flere prøver er stort set kun et spørgsmål om at få dem i maskinen og hælde en anelse mere reagens på.

Det er politik og særinteresser :o)

(Ja, har et godt insiderkendskab til sektoren, men vil godt understrege at jeg ikke har aktier i nogen af foretagenderne - og slet ikke i beslutningsgrundlaget bag).

 • 0
 • 0

Hvor tit skal jeg skrive det "Se nu på historien for dette laboratorium".

Det er politik og særinteresser :o)

Det ligner to formuleringer omkring stort set det samme.

Regionerne vil altså ikke længere være bare det mindste i lommen på de praktiserende læger. De gider end ikke overveje, om det fortsat kunne være tilfældet. Regionerne gider - som TV2 synger -

"ikke mere vrøvl og ikke mere overflødig snak ikke mere tid at spilde"

Det kan lægerne måske fagforeningsmæssigt beklage, men det øvrige samfund kan kun være glade for en effektiv og moderne personalepolitik i regionerne. Og det må lægerne lære at forstå, for det bliver ikke anderledes.

Hvis man vil finde muligheder for at rationalisere i den offentlige sektor, er regionerne meget langt fra det første sted man skal lede. Men desværre er der flere politikere, der kan vælges i kommunerne.

Der er to muligheder

 • der er analysekapacitet nok udenfor RHEL
 • der er ikke analysekapacitet nok uden RHEL.

I det første tilfælde er det jo helt indlysende at spare et overtalligt laboratorium væk.

I det andet tilfælde, vil det jo jo hurtigt vise sig og så vil lukningen naturligvis blive stoppet.

Men tro mig - der er tjek på den samlede analysekapacitet på sygehusene.

Lars :)

 • 0
 • 0

Alene placeringen inde midt i byen er jo i sig selv yderst tvivlsom, som også Per Jensen påpeger i sit indlæg.

Det fremgår af et tidligere indlæg fra en læge i Værløse, at beliggenheden af laboratoriet ikke forringer betjeningen. Hvorfor fortsat komme med et pseudoargument? Jeg har selv foreslået evt at flytte laboratoriet/udstyret, som skulle være mere avanceret end det hospitalerne har, til et af hospitalerne, fx Herlev eller Glostrup med gode trafikforbindelser og skære ned på de øvrige hospitaler med ledig kapacitet.

 • 0
 • 0

Jeg har selv foreslået evt at flytte laboratoriet/udstyret, som skulle være mere avanceret end det hospitalerne har, til et af hospitalerne, fx Herlev eller Glostrup med gode trafikforbindelser og skære ned på de øvrige hospitaler med ledig kapacitet

@Allan: Hvad ved du af viden og erfaring om kapacitet, behov og logistik for blodprøve/sekret analyser? Inden for såvel primærsektor, somatik og psykiatri.

Jeg vil meget gerne høre om det, såfremt du har tid/mulighed for det.

 • 0
 • 0

Selvfølgelig er der overskydende kapacitet på hospitalerne. Det skal der være. Der er også overskydende kapacitet på de danske elværker. Bare ikke altid. Og på de københavnske veje. Bare ikke altid. At tro, at den overskydende kapacitet på hospitalerne kan klare belastningen hver dag fra RHEL, er politisk naivitet af værste skuffe. Overskydende kapacitet er ikke altid overflødig overskydende kapacitet!

 • 0
 • 0

Kim Gjøl Selvfølgelig er der overskydende kapacitet på hospitalerne.....Bare ikke altid. At tro, at den overskydende kapacitet på hospitalerne kan klare belastningen hver dag fra RHEL, er politisk naivitet af værste skuffe.

Se nu kan vi trygt overlade sådanne vurderinger og beslutninger til de kompetente hospitalledelser og deres ansatte.

Mærsks aktionærer blander sig heller ikke i, hvor der indkøbes lyseblå maling til skibene. Det besluttes ret sikkert langt nede i selskabet af folk, der har forstand derpå og har fået tildelt denne arbejdsopgave.

Men når du nu fremkommer med sådant vrøvl, så her hospitalerne en kapacitet til at analysere blodprøver 24/7 og levere svarene hurtigt tilbage til afdelingerne og de behandlende læger.

Blodprøver fra andre fx praktiserende læger (efter evt. forbehandling) indsendes og svaret sendes retur efter en dag eller to. Det betyder, at netop den slags prøver kan indpasses, når der er mindre travlt eller evt sendes til et andet hospital, hvis der ligefrem er nedbrud et sted. Det er netop den slags lavere prioriterede opgaver, der kan give en god udnyttelse og ikke optage kapacitet, når der er brug for mange og hastende analyser.

Vort sundhedsvæsen og hospitaler er lang mere vanskelige at drive en en skide analysemaskine eller syv, så lad dog ledelserne klare deres opgave uden mere ammestuesnak.

Hvis der bag nogle af kommentaren er en utilfredshed med, at der nedlægges arbejdspladser så:

 • ville det have været mere ærligt at spille med åbne kort.
 • er det meningen, at der skal frigives stillinger, hvis det på nogen mulig måde kan ske. Der skal skaffes ressourcer til bla det voksende antal ældre og den dyrere medicin.

@ Ejvind Andersen Christensen Reelt er der ingen der aner om det ene eller det andet er rigtigt. Derfor er det en politisk afgørelse.

Det er da også noget vrøvl. Sådan kan man da ikke slutte.

Fordi du ikke "aner" eller en politiker og andre med en egen dagsorden ikke er informeret, så er det da ganske sikkert, at RHs ledelse mere end "aner". De har naturligvis godt tjek på kapaciteten og udnyttelse. De har også ganske sikkert overvejet og planlagt logistikken omkring leveringen af prøver til nye adresser.

Lars :)

 • 0
 • 0

...denne beslutning er så blevet omgjort.

Ja, det er vel indlysende.

Der har bla været og er fortsat en hastig teknologisk udvikling.

Men især er det indlysende, at regionen har opnået en ny mulighed for alene at beslutte. Det har regionen så benyttet til at få lukket og sparet en omkostning, som ledelsen vurderer er overtallig.

Jeg ved det ikke, men det kan vel ikke helt afvises, at beslutningen er blevet henlagt til efter regionsvalget og efter afslutningen af den nye aftale med lægerne. Men er det tilfældet, så synes det mig kun at være klog timing.

Hver eneste driftsted skal stedse vurderes og lukkes, hvis det ikke længere er indlysende nødvendigt i fremtiden.

 • Det er den måde, man fx har fået en zillion andelsmejerier lukket og opbygget en moderne og rationel mælkeproduktion.
 • Det er den måde, man har fået lukket og fortsat lukker unødige bankfilialer.
 • Det er den måde, man har fået lukket alt for små sygehuse fx i Haslev og Ørsted.
 • Og der den måde etc etc.

Det er den måde man får frigjort både penge og personale til at opretholde de nødvendig funktioner, som udgør vort velfærdssamfund og som der fortsat er brug for, ja i mange tilfælde forøget brug for.

Lars :)

 • 0
 • 0

Supersygehuse, 113 etc

Har længe været i tvivl, om vi som befolkning virkelig får de reelle begrundelser for alle de nye ordninger, der bliver besluttet.

Når jeg lægger mærke til de sager der dukker op vedrørende sundhedsvæsenet, og besparelser/effektiviseringer, så synes jeg ofte at det ligner centrallisering af magt, fremfor effiktiviet/kvalitet.

113 og de medfølgende reformer lignede mere en knægtelse af lægerne end et mere rentabelt vagtlægesystem.

Og hvad med den nylige sammenlægning af Rigshospitalet og høje tåstrup sygehus, der ligger temmeligt langt fra hinanden?

Supersygehusene der koster kassen, så man ikke engeng har råd til at holde alle etager åbne?

Måske er dette laboratorium bare et resultat af en magtkamp, embedsmænd og politikkere imellem?

Alle de tal vi ofte får at vide, holder jo sjældent når det kommer til stykket, så det virker mærkeligt at det altid skal begrundes i besparelser!

 • 0
 • 0

Igen et slag på tasken, og således bliver man ved indtil den endelige beslutning tages. Hvem der så end tager den. Det er altså ikke saglighed, men politik der afgør sagen. Jeg gider ikke fortsætte denne ørkesløse narrediskussion. Ha' det så godt allesammen.

 • 0
 • 0

det ligner centrallisering af magt, fremfor effiktiviet/kvalitet.

sammenlægning af Rigshospitalet og høje tåstrup sygehus, der ligger temmeligt langt fra hinanden?

Nu er det en fælle ledelse og administration, der er tale om - og så er det Glostrup Hospital. Men fælles ledelse og administration er ikke et spørgsmål om 10 eller 20 km mellem driftsteder. Det er typisk antallet af driftsteder, der koster kassen. Ledelse og administration foregår jo alligevel mest over elektroniske forbindelser.

113 og de medfølgende reformer lignede mere...

Jeg kan nu sige - med nylig personlig erfaring - at for mig virkede 1813 ganske fortræffeligt - ja rosværdigt.

så det virker mærkeligt at det altid skal begrundes i besparelser!

Det er en helt uomgængelig del af god ledelse konstant at overveje mulige måder at gøre det bedre og billigere på.

At der er eksempler på, at "bean-counters" er helt udenfor viden om den verden, de administrere eller ikke vil se helheden. Ikke selv kan få de gode ideer og bare skrive 2% ned i en rapport. Det er ikke et argument mod stedse at arbejde med mulige besparelser, men mod at lade tåbelige halvstuderede "regneark" bestemme alt.

Men lige her med blodprøverne, er det nu ret sikkert, at de har tallene for omkostningerne, og at beslutningen er helt rationel. Det er jo i øvrigt ret ligegyldigt med den helt nøjagtige besparelse - bogføringsfnadder. Det afgørende er, at der ikke bruges penge på helt unødig kapacitet.

Lars :)

 • 0
 • 0

Når jeg lægger mærke til de sager der dukker op vedrørende sundhedsvæsenet, og besparelser/effektiviseringer, så synes jeg ofte at det ligner centrallisering af magt, fremfor effiktiviet/kvalitet.

Hvorfor kun sundhedsvæsenet? - Hvad med skoler, politi, kommuner og regioner, ja selv EU ... beslutninger om centralisering tages naturligt nok ofte, fordi de medfører fordele for beslutningstagerne - og derfor er centralisering af magt selvforstærkende, især efterhånden som tendensen går i retning af professionelle ledere, som ikke længere er fagligt kvalificerede, og ledelse er blevet en karriere i sig selv...

 • 0
 • 0

Hvorfor kun sundhedsvæsenet? - Hvad med skoler, politi, kommuner

og bla bla bla

Mest beklageligt er, at langt de fleste af ovenstående indlæg kunne have kvalificeret debatten såfremt alle brokkehovederne havde ulejliget sig med at sætte sig blot en anelse ind i tingene: Stort set alle oplysninger er endda tilgængelige på nettet.

I stedet ender det med beskyldninger mod myndigheder og beslutningstagere for luskeri og fordækt spil: Ingen tvivl om at også foregår - og som Lars ovenfor rigtig nok også bemærker, at der udfærdiges tåbelige rapporter, der hvis fulgt, kan føre til suboptimering og værre. Men kan man ikke rigtig påvise det, burde man holde tågehornet i ro.

 • 0
 • 0

Men kan man ikke rigtig påvise det, burde man holde tågehornet i ro.

Mit indlæg gik på centraliseringens velsignelser, når vi snakker service-fuktioner og demokrati.

Er der kommet flere "varme hænder" i sundhedssektoren, er det blevet lettere at få hjælp af politiet, har lærerne fået mere tid til at undervise en elev,...

Hvis ikke, hvad handler centralisering så om...

Men det er vist lidt udenfor trådens egentlige emne.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten