Lukkethed om danske fly-kontrakter

US Navy tester hangarvarianten af F-35 til søs i 2014. Danmark bidrager til udviklingen af det højteknologiske kampfly med 2 milliarder kroner. Illustration: Lockheed Martin

Offentligheden får ikke indblik i basale oplysninger om industrigevinsten ved Danmarks bidrag til udviklingen af det nye F-35 Joint Strike Fighter (JSF). Det er meldingen fra Erhvervsstyrelsen, der afviser aktindsigt i rapporter om dansk industrideltagelse i udviklingen.

Det højteknologiske kampfly bliver udviklet af Lockheed Martin i samarbejde med det amerikanske forsvar, og flyet udgør Pentagons dyreste våbenprogram nogensinde, hvilket gør det attraktivt for danske virksomheder at få del i programmet.

Blandt andet derfor har Folketingets finansudvalg gennem en række aktstykker besluttet, at Danmark bidrager til JSF-programmet med op til 2 milliarder kroner. Dermed er Danmark et JSF-partnerland på niveau 3 sammen med Norge, Tyrkiet, Australien og Canada. Niveau 2 består af Italien og Holland, mens Storbritannien udgør niveau 1.

Læs også: Danmark har skåret en tredjedel af støtten til JSF-kampflyet

Deltagelsen åbner op for dansk industrisamarbejde, selv om Danmark endnu ikke har valgt nyt kampfly, og Lockheed Martin sender to gange årligt rapporter om de danske industriaftaler under JSF-programmet til Erhvervsstyrelsen.

Men selv om langt størstedelen af det danske bidrag til programmet er betalt med offentlige midler, afviser Erhvervsstyrelsen at give offentligheden indblik i basale oplysninger om Danmarks gevinst ved investeringen.

Læs også: Ingen F-35 over Danmark i weekenden

Ingeniøren har bedt Erhvervsstyrelsen om aktindsigt i de to seneste halvårlige rapporter fra Lockheed Martin. Men styrelsen har nu givet afslag på aktindsigt, tilsyneladende efter ønske fra Lockheed selv.

»Efter høring af Lockheed Martin har Erhvervsstyrelsen i medfør af offentlighedslovens § 30, nr. 2, undtaget oplysninger i de to halvårlige statusrapporter om Lockheed Martins leverandørkæde, konkrete kontraktordrer, kontraktværdier og forventede fremtidige kontrakter fra aktindsigt, da det er af væsentlig økonomisk betydning for Lockheed Martin, at anmodningen om aktindsigt heri ikke imødekommes. Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at offentliggørelse af disse informationer vil kunne medføre negative økonomiske konsekvenser for Lockheed Martin, da oplysningerne vil kunne udnyttes af konkurrerende virksomheder,« lyder det i afslaget fra styrelsen.

Lukkethed på tvivlsomt grundlag

Erhvervsstyrelsen går dermed så langt i sin lukkethed omkring industrisamarbejdet, at styrelsen også undtager navnene på de involverede virksomheder, selv om navnene i forvejen er offentligt kendte. Lockheed selv offentliggør rutinemæssigt oplysninger om listen af virksomheder, og danske medier har flere gange skrevet om industrisamarbejdet.

Det kræver da heller ikke mere end et opkald til Lockheed Martins kampagnefolk i Danmark at få udleveret listen over de danske JSF-leverandører:

 • Corena (nu Flatirons Solutions)
 • Art-Tec
 • GPV Group
 • Printca
 • HiQ Copenhagen
 • Saab Denmark
 • A.P. Møller-Mærsk
 • REA
 • Systematic Software Engineering
 • Terma
 • Brüel & Kjær
 • Damco (som også er en del af Mærsk-koncernen)
 • DTU Innovation
 • Trelleborg Sealing Solutions

Listen viser, at der i løbet af de seneste seks år ikke er føjet nye virksomheder til den eksklusive gruppe bestående af 14 danske JSF-leverandører. Som Ingeniøren flere gange tidligere har omtalt, er Terma den danske leverandør, der har fået størst udbytte af JSF-partnerskabet. For to år siden, da det samlede beløb på JSF-kontrakter med danske virksomheder nåede én milliard kroner, bekendtgjorde Terma, at virksomheden havde faktureret de 850 millioner deraf.

Læs også: Terma og Lockheed Martin underskriver milliardaftale om jagerfly

Terma, som er Danmarks største forsvarsvirksomhed, har sammen med tre af de andre leverandører på listen, Mærsk, Systematic og GPV, betalt en del af det danske bidrag til JSF-udviklingen, mens forsvaret har betalt langt størstedelen.

Også selve indholdet af kontrakterne har flere gange været omtalt i danske medier på baggrund af offentlige informationer fra netop Lockheed og de danske leverandører. Det er blandt andet kendt, at Terma leverer radar, gun-pods, kompositmateriale og software, at DTU leverer ingeniør-rådgivning, at GPV bearbejder aluminiumsdele, og at Art-Tec leverer ingeniørarbejde på flyets gun-pod.

Flere af leverandørerne har også offentliggjort oplysninger om deres leverancer til Lockheed, se eksempelvis Termas hjemmeside, Systematics hjemmeside, Damcos hjemmeside og Brüel & Kjærs hjemmeside.

Med andre ord må offentlighedslovens § 30, hvormed Erhvervsstyrelsen begrunder afslaget på aktindsigt, siges at have tvivlsom anvendelighed for en række af de oplysninger, styrelsen hemmeligholder. Paragraffen gør det muligt for myndigheder at undtage 'tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at anmodningen ikke imødekommes.'

Samlet værdi på 1,89 milliarder

Ingeniøren har bedt Erhvervsstyrelsen om alene at undtage de dele af rapporterne, som offentlighedsloven tilsiger, og give indsigt i de øvrige dele. Men styrelsen har ikke desto mindre valgt at tilbageholde rapporterne helt.

En anelse nyt kan Erhvervsstyrelsen dog bidrage med. I forbindelse med afslaget på aktindsigt oplyser styrelsen, at summen af de danske JSF-kontrakter nu er oppe på et beløb svarende til 1,89 milliarder kroner. Og at 37 procent af ordrevolumen er placeret af Lockheed Martin, mens de resterende 63 procent er ordrer fra Lockheeds underleverandører.

»I rapporten oplyser Lockheed Martin, hvilke kontrakter der er indgået med danske virksomheder i forbindelse med Joint Strike Fighter-programmet siden programmets opstart. Erhvervsstyrelsen har været i kontakt med de relevante danske virksomheder med henblik på at få verificeret Lockheed Martins tal. Til dato har de danske virksomheder kunnet verificere et samlet beløb på 281.979.484 USD,« skriver Erhvervsstyrelsen i en e-mail til Ingeniøren.

Hvad angår det danske bidrag til JSF-udviklingen, har Ingeniøren for halvanden uge siden spurgt Forsvarsministeriet, hvor meget af de øremærkede 2 milliarder kroner, Danmark frem til i dag har betalt til programmet, men Forsvarsministeriet har endnu ikke svaret. Da Ingeniøren stillede samme spørgsmål for ét år siden, var beløbet oppe på 648 millioner kroner.

Se afgørelsen fra Erhvervsstyrelsen her:
Afgørelse Om Aktindsigt

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Selvom der er politik involveret, er det vel næppe troligt, at al eksport forsvinder, hvis valget ikke falder på F-35.

Spørgsmålet er så også hvor stort overskuddet bliver ! Lad os antage at de små DKK 2 mia. bliver til DKK 10 eller 20 mia.:

Omk - indtægt = Overskud (F-35) 30/35 - 10 = -20/-25 30/35 - 20 = -10/-15

(Et andet fly eller færre fly) 20 - 10 = -10 20 - 20 = 0 osv.

Altså skal man nok ikke se det isoleret som en forretning, men forstå at "frihedsforsikringen" koster noget, men også at det måske ikke altid er den dyreste forsikring der er bedst.

 • 4
 • 0

At Terma m.fl har en øget omsætning på små 2mia, betyder jo ikke at deres indtægt stiger med 2mia. De har jo selv udgifter, som løn og indkøb hos deres underleverandører. SAAB tilbød 200% i genkøbsaftaler på Gripen.

 • 12
 • 0
 • taler vi om en ny "IC4" kontrakt... ??!!!

Modkøbsaftaler har Danmark ikke de helt store positive erfaringer med, - hvis man husker 20-30 år tilbage...

 • 10
 • 0

Det skal nok ende med at blive endnu et katastrofeprojekt. De danske skatteydere betaler jo gerne, så det betyder ikke noget. Køb lige for en sikkerhedsskyld lige nogle enkelte Eurofightere. JSF kommer vel ikke til at virke de næste 10 år, og F16 flyene har vi jo lige fået at vide ikke kan mere overhovedet.

 • 7
 • 1

Tror samme styrelse at de er herre over alt hvad der hedder Hardware for denne Joint Strike Fighter 35, for så bliver nogen altså klogere. Hvilket dog ikke ændrer på at Politikerne er ansvarsfrie rent økonomisk, det bliver spændende for de der er længere ned i Hierarkiet. Og her mener jeg alene det med Hardware - fra motorer over maskinkanoner, alt over 20mm er maskinkanoner.

 • 0
 • 0

Jeg går ud fra at det er en arbejdsgruppe i forsvaret der skal lave den endelige indstilling til politikerene om anbefalet valg af fly. Hvordan modstår de den masive pras som er for lobbyister fra de forskellige flyfabrikanter. Jeg savner en langt mere åben dokumentation i processen ved valg af fly. Vi har efterhånden haft nok offentlige udbud der har fejlet i mia. klassen. Hooost IC4, Amande , Betalingskort, og .....

 • 5
 • 1

En arbejdsgruppe i forsvaret. Denne skal vel have nogen informationer fra forskellig kant, og så bliver det spændende med Piloterne og frem for alt i denne sammenhæng JORDPERSONELLET. Fordi jeg også vil have en ret til skrive om Havarikommissionen, den dag der er brug herfor. Og IIH hvor nogen ryster i bukserne ved ordet Kammeradvokaten.

Og bringe historien på banen om en programmør der hører om et programmeringsproblem, og siger at dette er let at klare, men ikke vil ud med dette (hjælpe hermed). Ordene om man ikke vil ned på samme plan, eller hvordan det nu lyder, samtlige programmører kender alt hertil, derfor mine ord om hardware problemerne. Ja JEG har problemer men det håber jeg sandelige også at Lockheed-Martin har ____

 • 0
 • 1

Med baggrund i Erhvervsstyrelsens afvisning af aktindsigt vil det nu være naturligt for Ingeniøren at bede om aktindsigt i de dokumenter, der lægges til grund for afvisningen.

Det kan ske med henvisning til at Lockheed Martin tydeligtvis ikke selv mener, at oplysningerne skal hemmeligtholdes, og at der således er noget der ikke stemmer et sted.

Det skulle ikke undre mig om det var i en dansk myndighed.

 • 5
 • 1

Her var det om Programmeringen

Aussiegunneragain Reactive 11/8/2011 9:20:51 PM (måske det handlede om Trolling men forskellen til dette her fly er den samme). Continuing to acknowledge our little friend is really a bit silly of you, you are just giving him what he wants. There is an old saying "Don't argue with an idiot, he will bring you down to his level and beat you on experience". Let this thread die and don't let that happen to you.

Og dette skulle blive en fordel for JSF-35ś fremtid, jeg tror det næppe.

 • 0
 • 0

Hvordan måler man den kampkraft, vi får for millliarderne?

Så vidt jeg er orienteret har vi ialt 77 F16 fly idag,

Imidlertid ser det ud til, at kun 7 af dem kan bruges til krigsførelse, og højst i ca. 10 måneder.

Hvad er forklaringen på, at man ikke bare sender 7 andre F16 fly med tilhørende mekanikere og piloter til Kuwait, og sender de 7 slidte fly + personel hjem til reparation og hvile?

Hvor længe vil nye fly kunne bruges til at føre krig ad gangen, og hvor mange af dem vil kunne bruges ad gangen? Er det 4 - 5 stykker ud af 30?

Måske kunne vi få mere kampkraft pr. krone ved at bruge pengene på droner, eller missiler?

 • 0
 • 1

Vi har 70 fly herhjemme i fredstid - der burde være nok at tage af. Vi burde da kende vor egen styrke, før vi siger ja til at deltage. Der er et erfaringsgrundlag fra Libyen kampagnen. Hvis vore ressourcer er så begrænsede, at vi allerede må melde pas nu, burde vi aldrig have deltaget.

 • 0
 • 1

OK, det er en anden sag - jeg ville bare have foretrukket at vi kunne fortsætte på lige fod med vore partnere.

 • 0
 • 0

Ja og vi mangler ca 15-20 % af vores jordpersonel, derfor kan vi ikke bare sende nogle nye ud. Lige nu har vi 7 fly i Q8 og er netop ved at sende et antal til AVB på Island. Vi har sendt så stor en andel ud på opgaver at det ville svare til at US Airforce skulle sende mellem 800-1000 kampfly ud hvis de skulle have sendt samme andel.

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten