Lukket dansk base på Grønland kan efterlade olieforurening
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Teknologiens Mediehus kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Lukket dansk base på Grønland kan efterlade olieforurening

Illustration: Søværnet

Mens Forsvarsministeriet og Grønlands Landsstyre stadig drøfter, om den lukkede flådebase Grønnedal skal jævnes helt med jorden eller blive delvist stående, konkluderer Forsvarsministeriet nu, at en delvis nedrivning kan gøre det umuligt at få bugt med olieforureningen.

»Med udgangspunkt i den kortlagte forureningssituation er det Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses opfattelse, at olietankanlæg og nogle af bygningerne bør fjernes for at gennemføre miljøoprydningen. De resterende bygninger vil forfalde uden vedligeholdelse, og det kan ikke garanteres, at samtlige rørføringer kan tømmes og renses for olie,« skriver forsvarsminister Peter Christensen (V) til Folketingets forsvarsudvalg på baggrund af oplysninger fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Udmeldingen kommer, efter at politikere og debattører har ønsket at bevare dele af flådebasen i håb om at finde en køber. Netop olieforureningen fra basen har været et centralt omdrejningspunkt i sagen. Miljøundersøgelser i området har påvist omfattende jord- og grundvandsforurening. Forureningen stammer fra mange års brug af olietankanlæg og vil uden oprensning sprede sig til den nærliggende Arsuk Fjord.

»Vores udgangspunkt er at fjerne alle bygninger. På den måde vil der ikke blive efterladt olie, der kan udgøre en risiko for yderligere forurening i området. Men forsvarsministeren er blevet spurgt om mulig forurening, hvis vi alligevel efterlader nogle af bygningerne. Og i det tilfælde kan vi ikke lægge hovedet på blokken og sige, at det ikke vil efterlade en rest af olie. Det får vi ikke en leverandør til at garantere,« uddyber projektleder Birgitte Weber Blicher fra Forsvarets Ejendomsstyrelse over for Ingeniøren.

Potentielt stor skadevirkning

Forsvarets Ejendomsstyrelse vil under alle omstændigheder bestræbe sig på at få fjernet mest muligt af olieforureningen, oplyser hun. Men også små mængder olie kan have stor skadevirkning på området, advarer professor Hans Ulrik Riisgård fra Marinbiologisk Forskningscenter ved Syddansk Universitet.

»Efter min mening bør der garanteres miljøoprydning efter gældende bedste standarder. Statslige institutioner bør være forbilleder for god miljøpraksis, også i Grønland. Nedgravede olietanke kan give omfattende forurening af grundvandet, da ganske lidt olie kan give olieafsmag i store mængder vand i mange år. Olieforurening af havområder om vinteren kan eksempelvis give omfattende drab på søfugle, da blot en lille olieplet kan ødelægge fjerdragtens isolering,« siger han.

Grønlands Landsstyre har da også ønsket en fuld miljøoprydning i området, hvilket også var målet med et udbud af nedrivningen indtil januar, hvor Forsvarsministeriet annullerede udbuddet. Udbudsmaterialet skal ifølge ministeriet ændres, eftersom der skal tages højde for grønlandsk lovgivning og ikke dansk.

Og imens er spørgsmålet om en fuldstændig rydning af området kommet i spil igen. Grønlandske politikere, herunder fra det største parti i Grønlands Landsstyre, Siumut, har ytret ønske om at bevare bygningerne i Grønnedal, hvilket forsvarsministeren ved et samråd i januar også betegnede som en mulighed.

»Det korte svar er, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vurderer, at det vil være muligt at finde en løsning, hvor udvalgte bygninger efterlades med henblik på afhændelse,« fortalte Peter Christensen ved samrådet.

Indstillet på fuldstændig rydning

Parterne er endnu ikke landet på en løsning for flådebasen, men Grønlands landsstyreformand, Kim Kiel­sen, også fra Siumut, oplyser i en e-mail til Ingeniøren, at landsstyret er indstillet på en fuldstændig rydning af området.

»Såfremt ingen andre ønsker at gøre brug af etablissementet og påtage sig de miljøforpligtelser, der er knyttet til stedet, så skal Forsvaret gennemføre en ordentlig miljøoprydning. Hvis det efter Forsvarets skøn omfatter nedrivning og bortskaffelse af bygninger, infrastruktur mv., så vil Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre, red.) ikke modsætte sig dette,« skriver Kim Kielsen.

Nogenlunde samme melding lyder fra partiet Inuit Ataqatigiits (IA) repræsentant i Folketinget, Aaja Chemnitz Larsen.

»Førsteprioriteten for IA er en fuld miljøoprydning fra Forsvarets side. Skulle der derudover være bygninger, der med sikkerhed kan fjernes uden miljøforurening, bør man være åben over for det. Men det har været meget svært for os at få et klart svar fra Forsvarsministeriet på, om en fuld miljøoprydning kræver, at alle bygninger rives ned,« siger hun.

Miljøoprydningen vil ifølge Forsvarsministeriet tidligst kunne sættes i gang sommeren 2017.

Emner : Olie
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

" Nedgravede olietanke kan give omfattende forurening af grundvandet, da ganske lidt olie kan give olieafsmag i store mængder vand i mange år. "

Forurening bør naturligvis undgås. Afsmag er nu nok næppe et problem, al den stund der jo ikke er nogen tilbage til at smage. Drikkevand på Grønnedal hentes fra Bryggerens Elv, og er smeltevand fra indlandsisen.

  • 0
  • 0