Luftforurening øger børns risiko for kroniske sygdomme

Illustration: leaf / BigStock

Udvikling af kroniske sygdomme er i mange år blevet sat i forbindelse med luftforurening. Men indtil nu har er det ikke blevet undersøgt, hvilke konsekvenser luftforurening har hos børn.

Det har en forskergruppe fra Stanford University sat sig for at lave om på. I en undersøgelse af 221 børn i alderen 6-8 år, har forskerne undersøgt luftforureningens effekt på enkeltcelle-niveau og har desuden undersøgt det kardiovaskulære system og immunforsvaret. Det skriver universitetet.

»Jeg mener, at resultaterne er så overbevisende, at en børnelæge nu kan sige, at vi har beviser for, at luftforurening forårsager ændringer i immunsystemet og det kardiovaskulære system og ikke kun i forhold til astma og luftvejssygdomme, som det tidligere blevet påvist,« siger hovedforfatteren bag undersøgelsen Mary Prunicki, der er leder af Centret for Luftforurening- og Sundhedsforskning ved Stanford University.

Undersøgelsen viser desuden, at der ikke kun er tale om en øget risiko hos børn, der lever i områder med høj luftforurening. Blot en dags eksponering af forurening fra biler eller brande kan have en effekt, fortæller forskeren.

“Det lader til, at selv en kortvarig eksponering af luftforurening kan ændre ændre børns genetiske regulering og genekspression og endda ændre blodtrykket og dermed muligvis lægge grundlaget for en øget risiko for sygdomme senere i livet,” siger hun.

Undersøgt et forurenet område

De undersøgte børn er i overvejende grad latinamerikanere og bor i Fresno i Californien, som er en af de byer i USA med det højeste luftforureningsniveau, da området blandt andet er kendetegnet ved et stort industrielt landbrug og hyppig forekomst af skovbrande.

Gennem en sammenligning af forureningsniveauer og data for sundhed og demografi blandt de undersøgte børn tegnede der sig gradvist et foruroligende billede, skriver universitetet.

De fandt blandt andet frem til, at DNA-molekylerne hos børn ændres, hvis børnene udsættes for de fine luftforureningspartikler såsom PM2,5. Resultaterne viser desuden, at eksponering af luftforurening hænger sammen med en stigning i antallet af hvide blodlegemer. Dette kan ifølge forskerne gøre børnene mere disponerede over for hjertekarsygdomme senere i livet. Det vil dog kræve yderligere undersøgelser at bekræfte de langsigtede effekter.

Sætter fokus på ulighed

Undersøgelsen stiller også skarpt på de demografiske uligheder, der kan være forbundet med luftforurening.

Latinamerikanske børn i Californien udsættes nemlig i højere grad for trafikrelateret luftforurening end ikke-latinamerikanske børn, hvilket ifølge forskerne kan være med til at forklare, hvorfor der er en større forekomst af forhøjet blodtryk blandt latinamerikanske voksne end blandt andre etniciteter i USA.

Sygdom og dødsfald forbundet med luftforurening er dog stigende blandt alle befolkningsgrupper og er en af de mest almene årsager til dødsfald på verdensplan.

“Det er alles problem. Omkring halvdelen af amerikanere og størstedelen af mennesker rundt omkring i verden er omgivet af usund luft. Ved at forstå og reducere forureningen kan vi redde mange liv,” siger Kari Nadeau, der også er en af forskerne bag undersøgelsen, som blev publiceret i tidsskriftet Nature Scientific Reports i sidste uge.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg har svært ved at vurdere om det er et væsentligt resultat. Jeg savner en referencegruppe at sammenligne med, men måske jeg ikke har læst grundigt nok.

Det andet er at de godt nok har brugt et stort og fintmasket net, så det var vel næsten givet, at der skulle være et "resultat" i nogle af de mange målinger.

Håber på andre kommentarer med viden om hvad det er de måler.

 • 3
 • 12

Undersøgelse på undersøgelse dokumenterer at afbrænding af "noget" gør mennesker og naturligvis også dyr, syge og forkorter levealderen. Nyeste undersøgelser viser at op mod 9 millioner mennesker dør årligt, fra forureningen fra de brændstoffer vi anvender, dvs. Kul, Olie, Metan og Biomasse.

Da hovedparten af "affaldet" fra forbrænding havner i atmosfæren, og ovenikøbet i de aller nederste luftlag, så er det sikkert at sige at vores "affaldshåndtering" af disse energikilder ikke særligt gode og sikre.

Men der er almindelig konsensus bland befolkningen om at atomkraft har et "affaldsproblem". Den eneste energikilde der omhyggeligt opsamler og håndterer sine materialer fra vugge til grav, har et "affalds problem"?

CO2 fra forbrændingen udgør 2000-3000 GigaTons, som vi har udsendt i atmosfæren de sidste 100-150 år, og det vil udgøre et klima og miljø problem de næste 500-1000 år, selv hvis vi stoppede denne praksis i dette øjeblik. Men vi har ingen planer om at stoppe brugen af fosile brændstoffer og biomasse. Tværtimod stiger forbruget støt med 2-3% hvert år, som det har gjort de sidste 75 år, og vores "alternative" energikilder gør stort set ingen indhug i disse kilder.

Selv i Danmark, som har investeret mange, mange milliarder i VE, og næsten 30 år, har vores investering kun resulteret i en meget lille reduktion, og VE udgør således kun ca 10% af det samlede energiforbrug.

 • 8
 • 14

Dødsårsagen afgøres efter en opduktion, og vi har ikke i Danmark døde på grund af generel luftforurening.

Vi har døde på grund af luftforurening på arbejdspladser, noget der mestendels hidrører fra "gamle dag" og sløset omgang med stoffer og mangel på arbejdsmiljølovgivning. Men luften i Danske Byer, især København, har ikke været så ren som nu i 200 år.

Det er bl.a. derfor at INGENIØREN har kunnet dokumentere, at nye kobbertage er en evighed om at irre til smult grønt, hvor det dengang i 70-erne for 50 år siden, skete på 5-6 år.

Men rotteforsøg dokumenterer, at hvis man opholder sig ude på H C Andersens Boulevard hele tiden, kan der ske en varig helbredsnedsættelse.

Men da ingen bor i teltlejr midt på H C Andersens Boulevard, kan vi tage det helt roligt, og nyde livet - også i København.

 • 3
 • 18

myndigheder/politikere havde en brøkdel af den handlekraft over for luftforurening og alle de andre ting vi dør for tidligt af, som de har haft over for Covid-19.

Ikke for at forklejne Covid-19, men det gør åbenbart ikke noget, at vi dør af luftforurening, fordi det gør vi ikke samtidig og belaster derfor ikke sygehusene. Så meget for, at "menneskeliv kan ikke gøres op i penge". Jo, det er netop det, det kan.

 • 6
 • 2

døde på grund af generel luftforurening

Dit indlæg er lidt svært at forstå. Argumenterer du for at man ikke skal undersøge hvilke helbredskonsekvenser luftforurening har? I det her tilfælde partikelforurening. Eller argumenterer du imod at undersøgelserne bliver offentliggjort?

Jeg synes da i særdeleshed, at det giver mening at undersøge. Det er ikke nemt at eliminere partikelforureningen, men betyder det, at vi ikke skal bruge tid og penge på det? (I det her tilfælde dækker "vi" over tid og penge brugt i et helt andet land, flere 1000 km væk. (Hvor der iøvrigt er både en sammenhæng mellem helbred, etnisk baggrund og levested)

 • 8
 • 0

Tænk hvis

myndigheder/politikere havde en brøkdel af den handlekraft over for luftforurening og alle de andre ting vi dør for tidligt af, som de har haft over for Covid-19.

Ja, det ville være dejligt. Politikere klumper sig sammen om de samme dagsordener, og i lighed med resten af befolkningen og de fleste medier har de ringe naturfaglig indsigt/interesse.

COVID19 ligner en undtagelse; der har fået overordentlgt megen medieopmærksomhed. Og så er disse virus ikke en bivirkning ved en menneskeskabt teknologi. Var COVID19 udledt fra en eller anden hygge-teknologi, havde kæmpe klumper af lobbyister og forvænte borgere hindret skrappe indgreb - uanset hvor mange syge og døde.

 • 7
 • 3

Dødsårsagen afgøres efter en opduktion, og vi har ikke i Danmark døde på grund af generel luftforurening.

nej, på dødsattesten står der sikkert: blodprop i hjerte, lunger, kræft eller hjerne, svær astma, COPD, demens, psykisk sygdom mv. Altså en af de snart ufatteligt mange sygdomme, der sjovt nok øges systematisk med øget luftforurening.

Men luften i Danske Byer, især København, har ikke været så ren som nu i 200 år.

De gennemsnitlige partikelkoncentrationer er faldet, ja. Men forureningen er delvist flyttet fra gaderne i dagtimerne til natten i boligområderne (ringere atmosfærisk opblanding), og forureningskilderne er anderledes, røgen er mere primitiv/dårligere renset.

 • 6
 • 3

Demokrati er besværligt og slemt.

Men det er en mangel på omtanke også.

Lige som de to af tre små grise ,har man troet at intet kan svigte, for vi var en af de dygtigtigste nationer, med det bedste sundhedsvæsen og bla. bla. bla.

Staten mangler aldeles IT færdigheder. Jeg har en 93 årig ven, der er henvist fra Hillerød til Roskilde, for at få føste stik, men han skal samtidigt bestille det andet stik, for at få det første , men der kan systemet ikke finde ud af.

"""Var COVID19 udledt fra en eller anden hygge-teknologi, havde kæmpe klumper af lobbyister og forvænte borgere hindret skrappe indgreb - uanset hvor mange syge og døde."""

Hvem er er de forvænte borgere.? Er det dem staten ikke havde respiratorer nok til?

Er det dem der er unge, som tror at pengene vokser på træerne, der får deres løn hver den 26 . og som kan arbejde hjemmefra?

Og når der bliver rigtigt krig her i landet kan man kun håbe på at vi har fulgt Glistrups råd om at købe en telefonsvarer til Styrelseschefen, så der ikke bliver så mange døde ,andet end dem som gør vrøvl overfor besættelsensmagten.

 • 1
 • 8

"""Var COVID19 udledt fra en eller anden hygge-teknologi, havde kæmpe klumper af lobbyister og forvænte borgere hindret skrappe indgreb - uanset hvor mange syge og døde."""

Hvem er er de forvænte borgere.? Er det dem staten ikke havde respiratorer nok til?

Ja, det kan det nok ende med. Lobbyister og borgere bekæmper i årevis indgreb over for egne forureninger, sålænge de er nogenlunde raske og tjener kassen på forureningen. Også når forureningen rammer andre. Den dag de så selv bliver syge, bl.a pga. egen forurening, møder de et sundhedssystem, som de selv har undermineret.

Luftforurening har muligvis også en kedelig indvirkning på IQ'en..

 • 5
 • 3

Bem. til Mogens Kjær: Det er fint med undersøgelser af alverdens farligheder, men der skal være pant for konklussionen. Den generelle luftforurening i byerne, også København, er faldet drastisk i de sidste 50 år. SO2 f.eks, er næsten væk, se Ing. 14/10.2020. Dengang målte man ikke på samme måde for partikler, så der er ikke rigtigt noget at sammenligne med, men det er nok et sandsynligt scenarie, at partikler m.v. er faldet nogenlunde samtidig med SO2, da omtalte emissioner til luften alle hidrørte, og hidrører fra nogenlunde samme kilde: Forbrænding, herunder af olieprodukter i biler. Og biler har i dag partikelfilter. Dernæst: I de samme 50 år er levealderen steget konstant, og nogenlunde parallelt i byer og langt ude på landet. De forskelle der ses er der almen tilslutning til skyldes andre socioøkonomiske omstændigheder. Ikke luftkvaliteten. Og: Der har været en dansk undersøgelse at partiklers farlighed. Rapporten kan findes på nettet. Det var i et laboratorie hvor man udsatte rotter for stigende koncentrerede doser af de partikler og andre uønskede elementer i luften på en meget trafikeret vej. Da alle rotterne var døde brugte man den dødelige koncentartion og rotternes vægt til at udregne den øgede dødelighed hos Københavnerne. Undskyld mig: Det holder ikke. Man kan ikke tillade sig at tage måske 5 kg rotter og så gange det op til københavns befolkning jvf. vægten ! En fejl på een milliontedel vil jo resultere i at alle københavnere døde nu ! - eller at de slet ikke tog skade. Så: Dødsårsag eller merdød eller overdødelighed eller tabte livsår kan ikke udregnes på den slags, undskyld mig, "pjattede forsøg." Den sunde fornuft og metadata på livet har her en videnskabelig fortrinsret.

 • 2
 • 9
 • principielt ja, set i lyset af de allerede besluttede politiske tiltag og den igangværende tekniske udvikling på specielt transportområdet og fjernvarmeområdet der vil gøre det bedre og bedre i årene fremover. Og resten af det der kan måles og betegnes "luftforurening" i København og andre danske byer er noget der kommer udefra, hvorfor det vil forsvinde i den takt specielt Polen og Tyskland udfaser brunkul og stenkul. Det er der så desværre ikke rigtigt udsigt til, når nu Tyskland ikke vil satse på deres kernekraftværker.
 • Om leveladeren: Ja, i forhold til begrebet "luftforurening" er levealderen god nok, da den ikke slår nogle i hjel, faktisker levealderen udmærket set i et europæisk perspektiv. Men levealderen kan uden tvivl øges hvis der fokuseres på de socioøkonomiske forhold. Dertil kræves vel er helt anderledes tilgang til specielt drengene i Folkeskolen. Så det sker ikke, dertil er lærerkorpset alt for fokuseret på ensretning og fravær af konkurrence og eksamener.
 • 1
 • 8

Hej Bertel Johansen

principielt ja, set i lyset af de allerede besluttede politiske tiltag og den igangværende tekniske udvikling på specielt transportområdet og fjernvarmeområdet der vil gøre det bedre og bedre i årene fremover.

Så synes du, at det er godt at man søger at forbedre luftkvaliteten eller ikke?

Men levealderen kan uden tvivl øges hvis der fokuseres på de socioøkonomiske forhold. Dertil kræves vel er helt anderledes tilgang til specielt drengene i Folkeskolen. Så det sker ikke, dertil er lærerkorpset alt for fokuseret på ensretning og fravær af konkurrence og eksamener.

Jeg er enig i sammenhæng mellem socioøkonomiske forhold og levealder, samtidig er jeg enig i at folkeskolen kan være en spiller i dette.

Til gengæld synes jeg at lærerkorpset alt for lidt fokuseret på ensretning, eleverne burde lære nogen regneregler og noget matematisk og skriftlig "håndværk", læse nogen ordenlige bøger, lære noget køkken hygejne og 5-6 standardretter, glæden ved kartofler etc, men til gengæld er der "ansvar for egen læring" og så må den enkelte vælge sin egen retning.

Mht konkurrence, så kan jeg notere at der produceres rigeligt med tabere, konkurrencen fungerer tydeligvis.

Angående manglende eksamener, så har jeg observeret at eleverne er gået fra en læringsstrategi over til en eksamensstragei. Ude i livet er "god til eksamen" ikke så interessant, der er "god til noget" mere værd.

 • 4
 • 0

Man kan ikke tillade sig at tage måske 5 kg rotter og så gange det op til københavns befolkning jvf. vægten ! ....Så: Dødsårsag eller merdød eller overdødelighed eller tabte livsår kan ikke udregnes på den slags, undskyld mig, "pjattede forsøg."

Utallige undersøgelser i alverdens lande peger på sammenhænge mellem luftforurening og helbredsskader inkl. død. Baseret på alt fra vævs- og dyreforsøg til undersøgelser af luftkvalitet samt små og store befolkningsgrupper. Det er pjattet at afvise; der er noget om snakken, selv om det er komplekst, og der er usikkerheder og stor variation mellem de %-tal, forskellige forskere når frem til.

Selv mener jeg i princippet ikke, man skal satse på at gøre os ældre og ældre. Snarere sikre at vi er 'i god stand', mens vi lever, så vi bedst muligt både kan klare os selv og bidrage til samfundet. (Ikke mindst hjernesygdomme og nedsatte kognitive evner er væsentlige at få skovlen under. Selv finder jeg demens mere skræmmende end kræft). Men død er nu engang en statistisk størrelse, som også illustrerer forudgående sygdom.

(Tillod mig at svare, selv om indlægget havde anden adresse)

 • 6
 • 2

Ja, vi skal naturligvis ikke have sundhedsfarlig luft omkring os. Men DET HAR VI JO HELLER IKKE ! Og det er opnået igennem en målrettet indsats igennem 50 år. Lad os glæde os over det, og på EU-niveau arbejde for, at det der kommer med luften fra udlandet også bliver bedre, selv om det er minimalt hvad det har af konsekvenser her, om overhovedet noget.

Vi erfarer jo tid efter anden om rigtig sundhedsskadelig luftforurening i rigtige storbyer i Asien og andre steder, ogd et er jo en helt anden historie.

Re: Lobe Bach: Ja, i Asien`s rigtige store byer er der tydeligvis luftforureningsproblemer med helbredskonsekvenser. Men det kan vi jo ikke rigtigt gøre noget ved herfra ! Men Din fine målsætning om : "at vi er 'i god stand', mens vi lever, så vi bedst muligt både kan klare os selv og bidrage til samfundet" - er jo principielt uopnåeligt. Uanset hvad: Vi ender alle med en periode hvor legemet svigter mere eller mindre inden vi dør. Kald det : "hjernesygdomme og nedsatte kognitive evner" - men ingen slipper udenom, kun de færreste dør med helbreddet på toppen, og heldigvis for det, for så hedder det normalt en ulykke, mord eller selvmord. - Livet er nu engang en hurtig opstigen til de 25, og derfra en lang nedtur der på slutningen har fået påklistret mange diagnoser, blot ikke det det er: Naturlig Alderdom.

 • 1
 • 7

Ja, vi skal naturligvis ikke have sundhedsfarlig luft omkring os. Men DET HAR VI JO HELLER IKKE !

Du må gerne lægge dokumentation for det sidste. Det er altså ikke nok, at du selv personlig føler, at aktuelt niveau er helt fint.

Skulle man følge det princip, skulle handikap-p-pladser og elevatorer droppes, fordi der jo er mange, der kan gå de 100 m hen til butikken/klare trapperne. Men selv om man kan klare det i dag, kan situationen se anderledes ud om 10 år. Og uanset, om man kan mærke forurening her og nu eller ej, kan aktuelle niveauer skade krop og hjerne på nogle, især fostre, børn, og folk der i forvejen er syge og så en del ældre.

Jeg mener, at ren luft burde være lige så stor en selvfølge som rent drikkevand og butikker og institutioners tilgængelighed.

 • 5
 • 2

Gennemsnitsalderen stiger fortsat og har gjort det rigtigt længe. Og der er INGEN der dør med årsagen: Luftforurening. Nå jo: Rygerne, men de har jo dog selv forurenet den luft de indånder, så ærlig talt: De gælder ikke. Og bemærk venligst: Der foreligger INGEN videnskabelig dokumentation for, at luften i Danmark noget sted er farlig eller dødelig. Derimod findes der et utal af såkaldte "studier" og "modeller" der på grundlag af små teoretisk opskalerede laboratorieforsøg til hele populationer påstår en sådan farlighed, og endda tillader sig at sætter tal på "tabte leveår." Undskyld mig: Som naturfaguddannet kan jeg kun betragte det som det vitterlige vås. I øvrigt er der videnskabelig dokumentation for, at luften inde i mange private hjem har et langt højere indhold af uønskede stoffer end lige udenfor på vejen. Tobak, levende lys, branket mad, mærkelige lugtdeorenter osv. Din sammenligning med fysiske handicap er vel noget søgt. Handicap kan dog erhverves på mange måder, ligesom tidspunktet for aldersbetingede hjerte-kar-svækkelser kan udskydes med piller og anden behandling. Men det har intet med luftkvaliteten derude i dag at gøre. Og fortiden kan vi jo ikke ændre.

 • 1
 • 8

Bertel. Du debatterer under en artikel om en undersøgelse der viser at partikelforurening skader børns helbred. Du nævner selv dyreforsøg, som konkluderer tilsvarende. Du afviser begge dele med henvisning til at du er fagperson. Kan du henvise til noget forskning, der bakker dig op? Eller måske bare uddybe din egen baggrund, så vi ved hvilken autoritet vi skal tillægge dine ord?

 • 5
 • 1

Citat fra artiklen: "Sygdom og dødsfald forbundet med luftforurening er dog stigende blandt alle befolkningsgrupper og er en af de mest almene årsager til dødsfald på verdensplan." - en af de mest almene årsager til dødsfald på verdensplan ? Den opfattelse står Kari Nadeau vist ret allene med. Naturligvis kan partikelforurening antage et sundhedsskadeligt omfang, og der er byer derude hvor det er tilfældet, men allene det her citerede udsagn burde fratage artiklen og Kari Nadeau enhver troværdighed.

 • 1
 • 8

Citat fra artiklen: "Sygdom og dødsfald forbundet med luftforurening er dog stigende blandt alle befolkningsgrupper og er en af de mest almene årsager til dødsfald på verdensplan."

Det citat står vidst for ing-journalistens regning.

De tre minutter jeg brugte på at skimme i artiklen (den videnskabelige, to klik herfra) efterlod mig med et indtryk af at der var tale om god forskning.

Så jeg vil tillægge dine lægmands-synsninger lidt mindre vægt end forskerens ord.

 • 3
 • 0

... luftforurening ...en af de mest almene årsager til dødsfald på verdensplan." - ...Den opfattelse står Kari Nadeau vist ret allene med.

Det citat står vidst for ing-journalistens regning.

Midt i en COVID19 tid står mange jo "alene sammen"; i denne sag står Ingeniøren m.fl. vist sammen med bjerge af forskere, hvoraf de seneste har konkluderet:

"Our comparison of different global risk factors shows that ambient air pollution is a leading cause of excess mortality and LLE, in particular through CVDs. Globally, the LLE from air pollution surpasses that of HIV/AIDS, parasitic, vector-borne, and other infectious diseases by a large margin. It exceeds the LLE due to all forms of violence by an order of magnitude and that of smoking by a third. Nonetheless, one could argue that tobacco smoking can be entirely avoided"

https://academic.oup.com/cardiovascres/art...

Et par figurer fra artiklen; af den ene kan man se, at børn og ældre synes særligt ramt.

https://academic.oup.com/view-large/figure...

https://academic.oup.com/view-large/figure...

 • 3
 • 2

I øvrigt er der videnskabelig dokumentation for, at luften inde i mange private hjem har et langt højere indhold af uønskede stoffer end lige udenfor på vejen.

Og?

Luften indenfor er en frivillig sag for den enkelte - luften udenfor skal vi alle indånde, også dem der går ind for ren luft indendøre og godt indeklima. Det er nøjagtigt som med rygning. Det er helt frivilligt. hvad du vil udsætte dig selv for - men lad være med at påvirke andre mennesker, som ikke ønsker det.

 • 4
 • 1

Gennemsnitsalderen stiger fortsat og har gjort det rigtigt længe

Det er jo godt. Men hvorfor ikke ønske en endnu større stigning.

BJ's gennemgående argument både her og på coronaområdet kan sammenfattes som noget i retning af:

En tredjedel af befolkningen dør af cancer, en tredjedel af hjerte-kar-sygdomme og en tredjedel af alt muligt andet.

Så hvis vi nu fandt den perfekte kur mod cancer, så skulle vi for alt i verden skynde os at glemme den igen.

For kuren betyder jo også, at antal døde af hjerte-kar sygdomme vil stige voldsomt. Ganske vist ville gennemsnitslevealderen øges, men de der beregninger at tabte leveår er jo helt uvidenskabeligt gætværk, som ingen kan tage alvorligt, så det tæller ikke.

 • 4
 • 1

Trist at så mange lader sig imponere af titler og karriere og glemmer at måle dem op imod alment kendte metadata. Nå: Efter os syndfloden som man siger, og denne gang skabt af menneskelig godtroenhed.

 • 1
 • 9

I øvrigt er der videnskabelig dokumentation for, at luften inde i mange private hjem har et langt højere indhold af uønskede stoffer end lige udenfor på vejen. Tobak, levende lys, branket mad, mærkelige lugtdeorenter osv.

ja, men der er nok endnu flere hjem med bedre luft - i den '1. verden'.

I flere studier måler man personers luftforurenings-udsættelse døgnet rundt, og vægter så påvirkningen efter steder og tidsrum. Fx i https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/... gav man 45 yngre midaldrende hver en måler på. Man fandt størst påvirkning fra BC (black carbon), CO (kulilte) og PN (antal fine partikler) på spisesteder og under transit (transport), selv om personerne opholdt sig disse steder i kortest tid og længere tid i hjemmet.

Påvirkningen af PM2.5 (massen af fine partikler) var derimod størst i hjemmene, jf. denne figur: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/....

Men den nærmeste udendørs partikelmåler viste i snit ca. 7 mikrogram/m3 (sammenlignelig med eller lavere end baggrund i DK). Man kan af figuren se, at ca. 3/4 af personerne blev udsat for mindre end udeluften i hjemmet (alle var ikke-rygere).

Så kun 1/4 blev udsat for indeklima, der var værre end den gennemsnitlige udeluft, og det kan så skyldes madlavningsvaner, stearinlys mv. (Eller nærliggende ydre, særligt forurenende lokale kilder). Man kan så sige, at det mindretal, der udsættes for mest luftforurening, gør det måske i hjemmet og er delvist selvforskyldte/uvidende. Men man kan ikke bruge dette til at sige, at så er den mindre forurening, resten udsættes for udefra, per definition ok.

Ca. 0,5-0,8 af udeluften når indendørs, jf. en anden undersøgelse: https://www.academia.edu/28484469/How_Does.... Altså er flertallet i undersøgelsen mest påvirket af forurening uden for hjemmet.

Undersøgelsen vist også, at korterevarige luftforureningsmaxima udgør en særlig stor del af den personlige påvirkning. Dette har regulering af luftforurening og danske studier hidtil ikke rigtigt taget sig af, men det burde de nok gøre.

 • 6
 • 1

Partikelmåleren er et farligt instrument i hænderne på de partikelforskrækkede, for partikler i den omgivende luft og atmosfære er nu engang en uomgængelig del af livet.

Men har man først een gang bestemt sig for at partikler er farlige, næsten uanset type og mængde, bliver livet jo en evig kamp, især med en partikelmåler i hånden.

Uden partiklerne fik vi ikke regn, da vand i luftform behøver noget at starte processen frem til dråbe på. Og planter fylder luften med deres partikler der forårsager alergi hos millioner af menensker, som den kemiske medicinindustri heldigvis har fundet midler imod der hjælper de fleste.

Så: Livet på jorden er faktisk fuldstændigt afhængigt af partikler i luften omkring os og i atmosfæren, ikke mindst da luftformigt vand er den måske stærkeste drivhusgas.

Og den drivhusgas holdes faktisk mestendels i ave af netop: Partikler. Og det hvadenten de hidrører fra et havebål, en brændeovn, en lille bitte smule fra en dieselbil eller fra en vilkan eller fra hvad som helst.

Endeligt og til slut: Nej, jeg mener IKKE at fede luftforureninger i nogle rigtige store byer ude i verden er godt. Den er sundhedsskadelige. Og de lokale regeringer er faktisk i gang med at gøre noget ved det. Men her på vores 43.000 km2 ER problemet løst.

 • 1
 • 7

Nej, jeg mener IKKE at fede luftforureninger i nogle rigtige store byer ude i verden er godt. Den er sundhedsskadelige. Og de lokale regeringer er faktisk i gang med at gøre noget ved det. Men her på vores 43.000 km2 ER problemet løst.

@Bertel J ..læg nu noget overbevisende dokumentation for, at problemet er løst herhjemme. Eller indrøm, at det er noget rent subjektivt, du personligt har besluttet dig for.

Du er sikkert - som en del modstandere mod skrappere luftregulering herhjemme - personligt aktuelt hårdfør. Dig velundt, hvis du altså undte anderledes stillede en bedre luft. Dette er tydeligvis ikke tilfældet.

Men har man først een gang bestemt sig for at partikler er farlige, næsten uanset type og mængde, bliver livet jo en evig kamp..

At partikler er farlige uanset type og mængde kommer da vist fra dig og ikke andre.? I bjerge af undersøgelser har man også set på stribevis af andre stoffer, i nogle undersøges partikler under elektronmikroskop ol. Så der er internationalt omfattende viden om hvilken partikeltyper, der dannes under hvilke forhold og i hvilke miljøer. Og megen viden om disses sundhedseffekter - og fortsat mange uafklarede ting.

Men partikler - især de finere som PM2.5, under 2.5 mikrometer - har igen og igen vist sig egnede til at forudsige sundhedseffekter. Så hvis andre med mere begrænsede redskaber alene måler fx partikler, men i lignende miljøer med samme typer forureningskilder, kan de med en vis ret drage nogle konklusioner ang. miljø og sundhed ud fra den internationalt akkumulerede viden.

 • 4
 • 1

Ja, dokumentationen for, at vi ikke har luftforurening i Danmark på sundhedsskadeligt niveau er, at der rent faktisk nu måles langt mindre af alt det skadelige end for år tilbage, og at det der måles for en stor del kommer fra udlandet med vinden, og ikke mindst: Levealderen stiger og stiger, og den stiger lige så meget i de tætteste bydele som ude på landet.

Hvis ikke det sammenlagt kan føre til konklussionen: Sundhedsskadelig luftforurening i udeluften er fortid i Danmark, må der være noget galt med virkelighedsopfattelsen. Og i øvrigt: Nej, jeg er ikke modstander af politiske tiltag der har givet os en udeluft af en renhedsgrad, så den ikke længere er sunhedsskadelig. Men jeg er lodret imod hysteriske tiltag der vil ødelægge livskvaliteten på anden måde og koste millioner til ingenting, blot fordi nogle "partikel-hadere" har anskaffet sig et instrument til måling af noget de ikke kan sætte ind i en fornuftig og større sammenhæng.

Og igen: Vær dog glad for at der dannes partikler på mange forskellige måder derude, faktisk de fleste i naturen mere eller mindre uden menneskelig medvirken. Ellers blev kloden stærkt opvarmet af vandamp der ikke kunne fortætte, og vi kom til at mangle vand i kolonihaven.

 • 1
 • 4

Jo, konkurrence er særdeles motivationsfremmende for læring for rigtig mange, nok mest udbredt blandt drenge, men også piger motiveres af konkurrence. Tvivler De, så spørg en ældre folkeskolelære eller en børnepsykolog.

Og eksamen kan da aldrig være et udtryk for ensretning, medmindre altså, at det er eksamen i ensrettet indlært viden. Og så er det jo ikke eksamen der er noget i vejen med, men bredden i indlæringen og pensum.

Eksamen er blot og bart dokumentation af indlært stade, og som afsluttende eksamen, er det personens dokumentation overfor tredieparter til nødvendig brug i livet efter uddannelsen.

 • 1
 • 4

@Bertel:

Men har man først een gang bestemt sig for at partikler er farlige, næsten uanset type og mængde, bliver livet jo en evig kamp, især med en partikelmåler i hånden.

Har du nogen dokumentation for at der ikke skelnes mellem partiklernes art og mængde? Eller er det bare endnu en demagogisk løgn fra din side?

Bilos har det med at indeholde NOx, som næppe gavner sundheden. Bor man tæt ved en trafikeret gade bliver man uundgåeligt udsat for det. Ligegyldigt hvad du påstår.

Min far døde af lungehindekræft, og eneste kendte årsag er indånding af asbestfibre. Han arbejdede ikke med asbest, bare i nærheden af andre som gjorde. Der er stadig asbest i luften mange steder, f.eks. fra nedbrydning af asbest-tage.

 • 3
 • 1

Som også Du må have bemærket, er det partikelstørrelse de partikelforskrækkede fokuserer på. Nu er det blevet muligt at købe et instrument så stadig mere microskobiske partikler kan detekteres - og så er størrelsen naturliugvis straks et problem.

Og ja: jeg deler ganske Din opfattelse af at diverse NOx-forvindelser næppe gavner sundheden. Eller rettere: Det gør de ikke. Tværtimod. Men med dem, som med så meget andet: Det er mængden/koncentrationen over tid der gør det. Og den er ikke i Danmark, heller ikke på vejene, af en størrelse eller koncentration så luften er sundhedsskadelig.

Og om asbest: Ja, den tragedie og unødigt forsinkede indsats er en meget sørgelig historie. Den har vi og landet lært af, og dermed er asbest blevet noget der behandles seriøst, og hvor det forekommer i sundhedsfarlig koncentartion/mængde, er det enten en ulykke eller en strafbar handling.

I øvrigt om partikler: Citat fra nettet, vist nok INGENIØREN: En kondensstribe er en lang, hvid sky, der er skabt af udstødningsgasserne af fly. De dannes, fordi udstødningsgasserne indeholder både vanddamp og små urenheder. Vanddampen, som bliver til iskrystaller i den -40° kolde luft, bliver, sammen med urenheder som f.eks. sodpartikler og støvpartikler fra turbinerne, til kondensationskerner. Kondensationskerner gør det muligt for vanddamp i atmosfæren at samle sig på de kerner, hvilket gør det muligt for skyer at opstå. For at opnå en temperatur på -40°, skal man 8 km op i luften.

Så: Uden partikler, også og især de meget små, var verden ilde stedt.

 • 1
 • 3

@Bertel Johansen:

Ja, dokumentationen for, at vi ikke har luftforurening i Danmark på sundhedsskadeligt niveau er, at der rent faktisk nu måles langt mindre af alt det skadelige end for år tilbage, og at det der måles for en stor del kommer fra udlandet med vinden, og ikke mindst: Levealderen stiger og stiger, og den stiger lige så meget i de tætteste bydele som ude på landet.

ok, vi overfører lige din argumentationsform til andre områder:

"Dokumentationen" for at kræft, hjertekarsygdomme og trafikulykker ikke er et problem i Danmark, er, at levealderen har været faldende i en årrække. Så vi kan roligt standse al yderligere udvikling i forskning, regulering, diagnosticering og behandling af kræft, hjertekarsygdomme og trafik (siger de, der tilfældigvis ikke selv har været ramt/er kørt over for nylig).

 • 2
 • 1
 • din afprøvning af argumentationsform er er god øvelse i mange sammenhænge. Dog ikke lige her, da Din test ikke medtager det forhold, at den uønskede kontaminering af luften i Danmark vi stadig kan måle primært kommer fra kilder i udlandet vi ikke rigtigt kan gøre noget ved her, medens "kræft, hjertekarsygdomme og trafik" faktisk er noget vi stadig kan gøre noget ved i behandlingsformer og forebyggelse.

Og dette uanset at vi véd, at de stigende problemer med kræft og hjerte-kar-sygdomme og kredsløbssygdomme og slidgigt o.s.v. er noget der har en nøje sammenhæng med den stigende levealder. Altså: det er aldersbetingede sygdomsproblemer, som vi tror på at vi kan finde bedre behandlingsformer for til stadig højere levealder. Men disse problemer kommer jo alligevel - så bare senere, og vi dør allesammen af dem og andet tilsvarende - også Du og også statsminister Mette Frederiksen selv om hun forsøget at bilde vælgerne noget andet ind.

Men vi kan ikke rigtigt "kurere" nogle fortænkte følger af luftkvaliteten som vi ikke kender og ikke kan diagnostisere og som i det omfang de findes hidrører fra vinden fra det sydlige udland.

 • 1
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten