Luftforurening koster Europa op til 1.400 milliarder kroner om året

Tidlig død, øgede sygehusudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, ødelagte bygninger og nedsat udbytte fra landbruget. Det er bare nogle få af de mange skadelige påvirkninger fra luftforurening, som hvert år koster de europæiske lande op til et beløb, der svarer til 1.400 milliarder kroner.

Og halvdelen af svineriet skyldes alene én procent af anlæggene. Det viser beregninger fra Det Europæiske Miljøagentur (EAA), der ikke har medregnet forureningen fra transportsektoren.

Fra 2008 til 2012 har EEA vurderet skadesomkostningerne af luftforurening fra 14.325 europæiske industrianlæg, og de 147 af dem tegner sig altså for 50 procent af skaderne, som i 2012 har kostet minimum 440 milliarder kroner – og muligvis helt op til 1.400 milliarder kroner.

De største syndere skal findes i energisektoren, som er skyld i 67 pct. af den samlede forurening. Det er især kulkraftværker i Tyskland og Østeuropa, som rangerer højt på listen. Hele 14 af de 30 anlæg, der ligger i ‘top’, har hjemme i Tyskland og Polen, hvor brunkul ofte bliver brugt som brændsel på kraftværker. Brunkul er kendt for at have et højt svovlindhold og være langt mere forurenende end almindeligt sort kul.

Dyrest for Tyskland

Øverst på listen over de lande, hvor luftforureningen koster mest, ligger Tyskland med en årlig udgift på hvad der svarer til mellem 425 milliarder kroner og 935 milliarder kroner. Lige herefter følger Polen og derefter så Storbritannien, Frankrig, Rumænien og Italien.

Med en årlig skadesudgift på mellem 1,5 og 2,7 milliarder kroner er Danmark langt nede på listen.

EEA vurderer, at den samlede skadesomkostning for forurening fra Europas største industrikomplekser i hele perioden fra 2008 til 2012 har været på hvad der svarer til et sted mellem 2.467 milliarder kroner og 329 og 7.897 milliarder kroner.

»Denne analyse viser, at indu­strien pålægger vores samfund store skjulte omkostninger i forhold til sundhed og miljø. Men jeg vil minde om, at andre sektorer, primært transport og land-­ brug, også bidrager i stor stil til dårlig luftkvalitet,« lyder det fra EEA’s administrerende direktør, Hans Bruyninckx, i en pressemeddelelse.